gedichten.nl
Gebruikersnaam of e-mail:  Wachtwoord:    Registreren
start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhouddichtwoordenboek

gedichten.nl: biografie

Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk [1756-1831]

Willem Bilderdijk werd geboren in 1756 te Amsterdam. Al vroeg werd hij gekweld door ‘gonzingen in het hoofd van vermoeidheid van denken ontstaan’ die hem het leven ondraaglijk maakten. Deze melancholie en dit doodsverlangen zouden hem zijn leven lang blijven achtervolgen. In zijn zesde levensjaar werd hij getroffen door een ongeluk aan  een voet, waardoor ontsteking van het beenvlies optrad. Medische fouten zorgden ervoor dat hij binnen moest blijven, afgesloten van de buitenwereld en zijn leeftijdgenoten. Ruim tien jaar bracht hij grotendeels binnenskamers door, waar hij zich aan de studie en het schrijven wijdde. Hier legde hij de basis voor zijn fabelachtige kennis van zaken.

In 1776 bekroonde  het Leidse dichtgenootschap ‘Kunst wordt door Arbeid Verkreegen’ zijn vers over de ‘Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur’ met de gouden medaille. Zijn ambitie om zich geheel aan de dichtkunst te wijden, werd door zijn strenge vader,  arts en later belastinginspecteur, niet gesteund. In hetzelfde jaar begon hij met tegenzin als boekhouder op het kantoor van zijn vader te werken. In 1780 kon hij, inmiddels bekend als dichter en in contact met Rhijnvis Feith, beginnen aan zijn studie rechten te Leiden. Twee jaar later rondde hij deze studie af en vestigde hij zich als advocaat te Den Haag. In 1781 zag zijn bundel met licht erotische verzen, ’Mijn Verlustiging’, met de door hem zelf geëtste vignetten het licht.

Als advocaat verdedigde hij vooral de prinsgezinden, onder andere de legendarische volksvrouw Catharina Mulder, alias Kaat Mossel. De orangistische advocaat Bilderdijk, die in 1785 met Catharina Rebecca Woesthoven in het huwelijk was getreden, koos vaak partij voor de zwaksten. Zonder zijn eigen overtuiging te loochenen, verdedigde hij ook vervolgde patriotten.

In 1795, met de inval van de Franse legers en de vlucht van de Stadhouder naar Engeland, werd hij als advocaat gedwongen de verworvenheden van de Franse revolutie te erkennen. Hij weigerde en werd gedwongen het land te verlaten. Het inmiddels sterk bekoelde huwelijksleven, het diepe leed van drie jonggestorven kinderen en de vele schuldeisers die hem achtervolgden, deden hem besluiten naar Groningen af te reizen.

In 1795  ontmoette hij in Londen de negentienjarige dochter van de schilder Hendrik Willem Schweickhardt, Katharina Wilhelmina op wie hij verliefd werd.

Nadat haar vader hem de toegang tot zijn woning had ontzegd, ontstond een vurige correspondentie tussen de twee geliefden. Hoewel de echtscheiding tussen Bilderdijk en zijn vrouw pas vele jaren later een feit werd, beschouwde hij Katharina Wilhelmina  in 1797 als zijn nieuwe vrouw. In de zomer vertrok hij naar Brunswijk, waar hij door het geven van lessen in een  groot aantal vakken in zijn onderhoud voorzag. Katharina Wilhelmina was hem  gevolgd maar woonde op enkele uren afstand van Brunswijk. Ook in ballingschap werd hij getroffen door ellende. Van de vijf  kinderen die Katharina hem in Duitsland schonk, stierven er vier op jeugdige leeftijd. Pas in 1802, nadat hij officieel van Catharina Rebecca Woesthoven was gescheiden, voegde hij zich bij zijn geliefde. Ze bleven nog vier jaar in Brunswijk. Hij zag kans naast zijn lessen een tiental bundels verzen te publiceren.

In 1806 kon de vijftigjarige Bilderdijk in het vaderland terugkeren. Het hoogleraarsambt dat voor hem scheen weggelegd, ging aan hem voorbij. Hij gaf Nederlandse les aan Lodewijk Napoleon en werkte aan de totstandkoming van een koninklijke bibliotheek. Na de kruitramp te Leiden in 1807, waarbij Bilderdijks huis onbewoonbaar was geworden, trok het gezin naar Den Haag en vervolgens naar Amsterdam.

Ondanks de gunsten die Lodewijk Napoleon hem verleende, voelde Bilderdijk zich nog altijd ziek en ongelukkig. Het gezin werd bovendien getroffen door vele miskramen. Hij wilde niets liever dan hoogleraar worden, maar zijn moeilijke karakter had hem niet geliefd gemaakt. Tot overmaat van ramp verloor hij met het vertrek van Lodewijk Napoleon in 1810 ook een deel van zijn inkomsten. Ondanks de productieve periode waarin hij veel werk verrichte, leefde hij van brood en gerstewater en zocht hij zijn toevlucht in het gebruik van opium.

Inmiddels was het enthousiasme voor de Fransen omgeslagen in haat. Gelukkig beschouwde de nieuwe monarch Willem I  Bilderdijk nog steeds als een trouwe volgeling van het Oranjehuis. Hij verleende hem een jaargeld maar kon hem niet aan het begeerde professoraat helpen.

In 1817 vertrok Bilderdijk naar Leiden, waar hij tien jaar onder beroerde omstandigheden zou verblijven. Als privaatdocent gaf hij les in de vaderlandse geschiedenis, waardoor hij grote politieke en religieuze invloed uitoefende. Zijn voornaamste leerling Isaäc da Costa publiceerde in 1823 het geruchtmakende en geheel in Bilderdijkiaanse trant geschreven ‘De Bezwaren tegen den Geest der Eeuw’. Bilderdijks reactionaire denkbeelden leidden tot heftige polemieken, die hem meer vijanden dan vrienden opleverden. Verbitterd vertrok hij in 1827 uit Leiden, waar hij ruim vijfentwintig dichtbundels en talloze verhandelingen en vertalingen had geschreven, naar Haarlem. Daar stierf in 1830 zijn geliefde vrouw en bleef hij achter met zijn zoon Lodewijk.

Eind 1831 stierf de dichter op vijfenzeventigjarige leeftijd.

 


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Schrijver Datum
1.DE WARE KUSpoezieWillem Bilderdijk04-10-2016
2.Begeerte.poezieWillem Bilderdijk22-02-2016
3.De AfgodpoezieWillem Bilderdijk20-12-2015
4.Vroeg en laat.poezieWillem Bilderdijk09-11-2015
5. RAADSEL.poezieWillem Bilderdijk11-06-2015
6.Op de roospoezieWillem Bilderdijk14-03-2015
7.Zucht ten hemel.poezieWillem Bilderdijk15-12-2014
8.Op mijne afbeeldingpoezieWillem Bilderdijk05-11-2014
9.Bij mijne afbeelding 1790poezieWillem Bilderdijk04-11-2014
10.Het letterschriftpoezieWillem Bilderdijk11-09-2014
11.Voorbereiding.poezieWillem Bilderdijk27-01-2014
12.AAN ENE MIJNER LEZERESSEN.poezieWillem Bilderdijk19-01-2014
13.Engelen blijmaar *poezieWillem Bilderdijk28-12-2013
14.Oostersche minnebede.poezieWillem Bilderdijk03-12-2013
15.DE IJDELHEID DER VEINZERIJ. poezieWillem Bilderdijk03-11-2013
16.Op een blind geboren maar uitstekend schoon kind.poezieWillem Bilderdijk13-04-2013
17.Rust poezieWillem Bilderdijk28-03-2013
18.Elianes jaarfeestpoezieWillem Bilderdijk03-03-2013
19.Beginsels.poezieWillem Bilderdijk12-01-2013
20. GezondheidpoezieWillem Bilderdijk18-10-2012
21.VerwachtingpoezieWillem Bilderdijk01-09-2012
22.Eendracht.poezieWillem Bilderdijk28-04-2012
23.VerwachtingpoezieWillem Bilderdijk25-02-2012
24.De winter.poezieWillem Bilderdijk18-12-2011
25.Vitterij.poezieWillem Bilderdijk01-12-2011
26.De WereldpoezieWillem Bilderdijk08-11-2011
27. OranjepoezieWillem Bilderdijk24-05-2011
28.'s Levens BekerpoezieWillem Bilderdijk25-09-2010
29.MisbruikpoezieWillem Bilderdijk06-09-2010
30.IngetogenheidpoezieWillem Bilderdijk20-06-2010
31.'t Menselijk verstand.poezieWillem Bilderdijk01-06-2010
32.WijnpoezieWillem Bilderdijk12-07-2009
33.OntuchtpoezieWillem Bilderdijk21-09-2008
34.De krekelpoezieWillem Bilderdijk06-09-2008
35.GebedpoezieWillem Bilderdijk20-08-2008
36.Het ItaliaanspoezieWillem Bilderdijk14-02-2008
37.Minerva poezieWillem Bilderdijk27-01-2008
38.Steendruk.poezieWillem Bilderdijk12-01-2008
39.Aan de Hollandse walpoezieWillem Bilderdijk10-07-2007
40.De geroofde haarlokpoezieWillem Bilderdijk04-06-2007
41.Het tabakrokenpoezieWillem Bilderdijk24-04-2007
42.Op een afbeeldsel van mij poezieWillem Bilderdijk29-03-2007
43.HartetonenpoezieWillem Bilderdijk24-03-2007
44.De rozen poezieWillem Bilderdijk08-02-2007
45.MoedpoezieWillem Bilderdijk27-01-2007
46.Het MENSELIJK VERSTANDpoezieWillem Bilderdijk14-12-2006
47.FABEL poezieWillem Bilderdijk13-12-2006
48.De Nachtegaal en de KoekoekpoezieWillem Bilderdijk19-08-2006
49.PoëzypoezieWillem Bilderdijk22-12-2005
50.Hier ligt het overschot van 't hartbekoorlijkst wichtjepoezieWillem Bilderdijk04-11-2005
51.MisbruikpoezieWillem Bilderdijk11-04-2005
52.OverstromingpoezieWillem Bilderdijk10-03-2005
53.Antwoord.poezieWillem Bilderdijk18-02-2005
54.DriftigheidpoezieWillem Bilderdijk16-01-2005
55.Bij de JaarverwisselingpoezieWillem Bilderdijk29-12-2004
56.’t LevenpoezieWillem Bilderdijk02-12-2004
57.NoodhulppoezieWillem Bilderdijk25-10-2004
58.De KrekelpoezieWillem Bilderdijk10-09-2004
59.De wereld poezieWillem Bilderdijk23-07-2004
60.VOORSPELLINGEN IN 1811poezieWillem Bilderdijk28-06-2004
61.Aan een verouderend Meisje.poezieWillem Bilderdijk03-05-2004
62.ZielzuchtpoezieWillem Bilderdijk05-02-2004
63.De winter poezieWillem Bilderdijk31-01-2004
64.Bij de Jaarverwisseling.poezieWillem Bilderdijk23-12-2003
65.VrijheidpoezieWillem Bilderdijk24-11-2003
66.BerustingpoezieWillem Bilderdijk19-10-2003
67.De Vrouw.poezieWillem Bilderdijk30-09-2003
68.DE DRUKPERSpoezieWillem Bilderdijk19-09-2003
69.HET TABAKROKENpoezieWillem Bilderdijk03-09-2003
70.De kunst der PoezijpoezieWillem Bilderdijk25-08-2003


start  |   rijmen  |   vragen  |   forum  |   links  |   zoek  |   contact  |   gastenboek
inhoud           snelsonnet           gedichten           netgedichten
poëzie       hartenkreten       nederlands.nl
adverteren
vrijwaring