inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

71 resultaten.

Coup de Foudre

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 58
Baarlijke donderkoppen en route Worden opdoemend wegens windvlagen Met schrikgezichten gadegeslagen In spookachtig oplichtende gloed En bibberend onder de broeiende nok Gevlucht op een berg zonder regenjas Samenspannend boven het opgetaste gras Slaat de bliksem in de schuur met een...

Baruch de Espinoza

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 52
In conflict gekomen met theologen Omdat hij de rede wilde betogen Onbaatzuchtig nadenkend en alleen Voor zichzelf in het belang van iedereen Liet hij in briefwisselingen van zich horen Vrij van mythes en van metaforen Wilde hij het wensdromende hopen, Geloven en liefhebben ontlopen En...

Kiekendief

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 66
Bedreven stevenend op de thermiek Door een bries kwiek voortgestuwd Mediteert hij als het ware laconiek Op wat hem onzichtbaar aanduwt En geen kik welke zijn blik niet behapt Zoals mijn kippen die voor galg en rad Scharrelen in het grasland onverkapt Waarop hij zit te azen als een...

Hadjar Ul Aswad

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 48
Na de verbouwing van de Kaäba Toen de zwarte steen werd teruggezet Ontstond er een handgemeen in Mecca Tactvol beslecht door Mohammed Elk stamhoofd wilde het grote voorrecht Om het te mogen plaatsen op het altaar In de kubus, wat leidde tot een gevecht Dus sussend spreidde de wijze...

Socrates

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 46
Als je op het stenen borstbeeld afgaat Dat er nog altijd van hem bestaat Had hij het uiterlijk van een boer Een kale kop; rond en stoer Veeleer leek hij op een slager Dan de scherpzinnigste ondervrager Van alle wijsgeren in Athene Maar desalniettemin was hij degene Waarvan de Agora...

Sermoen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 35
Mij verheugend in het licht van de dag Voelen de prille zonnestralen fijn Zingt een vogel zijn constante refrein Begroet ik de ochtend met een glimlach Net zo goed als hem wil ik zijn En even gul als bloesemende bloemen Enkel nectar schenken aan de bijen Mij op niets aanmatigend...

9 Minuten

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 30
Betrapt met zijn wurgende knie Op de nek van een delinquent Zette een onrechtvaardige agent De verenigde Staten aan tot rebellie Want ondanks het leedwezende verwensen En de spontane smeekbedes van mensen Die zich mengden in de controverse Bleven de poetsen maar persen En de gesmoorde...

De Laatste Schooldag

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 24
Vroeger in de doucheruimte van het zwembad Stelde Gerard eens zijn scrotum ten toon Alsook zo'n kanjer van een Habakuk Welke wij met argusogen bekeken Hoewel zich ook bij Erik reeds voortijdig Wat stoppelhaar begon af te tekenen Waren wij verder nog maar drolletjes drie En voelden ons...

Baha'u'llah

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 31
Hij riep tot een wereldreligie op Nam onze vooroordelen op de schop Destijds door vrijwel niemand onderkend En zette een religieus precedent Zijn prediking was ongeëvenaard Van wereldse geleerdheid gevrijwaard Door zijn onaflatende stroom van verzen Kroonde men hem honend "God der...

Dizzy

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 52
Dagelijks bij het ontbijt Bladert hij averechts Door de ochtendkrant En slorpt zijn koffie op En houdt zich onvermand Als hij zijn verscheiden niet Op de rouwpagina vermeld ziet Slechts in touw met Jazz en Bebop En blazen bomberende wangen Zijn kromgevallen trompet Weer als...

Sidharttha

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 33
Voordat hij zijn leerlingen paraat bevond En naar het Oosten en Westen uitzond Ondervroeg hij hen ten lange leste Om ze spiritueel te testen: Dus als jullie straks de wereld ingaan En ze de deuren in je gezicht dichtslaan En mijn bevindingen enkel misverstaan Wat geef je dan ten...

De Pathogenese

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 113
Eens zag de mensheid in China Een metropool morbide aangedaan Door een virus genaamd Corona Het wereldnieuws verslaan Sommigen kon het niet bommen De uitbraak voelde ver van hun bed Ze sliepen de slaap der dommen En droomden zich onbesmet Doch de ziekte woedde onstuitbaar Woekerde in...

De Mangoest

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 68
Wanneer de opgedreven mangoest De dans niet meer ontspringen kan En gemangeld bij mijn auto op ons erf Hem de doodsbeet wordt toegebracht Omdat hij door een klopjacht is ingehaald Bedenk ik met terugwerkende kracht Dat ik het beest had kunnen beschermen Voor hun kaken en kapmessen...

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 119
Ergens ginder achteraf Gristen we rond gonzende bloesems Naar fladderende fouragerende vlinders En noemden hun namen uit ons blote hoofd: Koolwitje, Atalanta, Koninginnenpage, Dagpauwoog We schepten er met jampotten ook insecten op Hoog in de zomer rond de Rozenbottels Schuimden ze uit hun...

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 95
Na de boerderij te hebben verpatst Verkasten we van het vlakke land Naar een flat in de grote stad Kon vader weer aan de gang Bij zijn reeds lang gewezen kantoor Want hij had het met het pezen wel gehad Toch bleek de hoogbouw zo traumatisch Dat mijn broertje psychosomatisch Automatisch...

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 144
Onaflatend braakt een inlaatduiker Haar overtollig plensbuiwater Onder de opgehoogde weg In het drasland uit En rond de plonzende monding Staat een grote-ogen-opzettend publiek Zich te vergapen aan een kikvorsteam Dat al twee dagen lang vruchteloos Forensisch aan het snorkelen...

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 349
Een Oehoe in het donker aangevlogen Vlakbij de deuropening waar ik sta Te joelen om de weggelopen hond Doorgrondt mij met monsterend gele ogen En ofschoon heen en weer geslopen Om er een knijpkat bij te halen Blijft zijn dralende spinnende verenkop Ongemoeid prijken in het zwakke...

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 87
Het kroost naar school brengen Is tot een kruistocht verworden Als je niet steeds eerder van huis gaat Komen ze chronisch te laat Door de pendelende matatu's De wegpiratende rücksichtslose boda's De snoeverige effendi's uit de buitensteden Met hun branie geblindeerde ruiten Die je...

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 79
Zoals die dwaze maagden Die over hun olievoorraad klaagden In afwachting van een trouwfestijn Zal God's hemelrijk dan zijn Waarbij de bruidegom vertoefde En hun geduld met de nacht beproefde Toen na het waken steels de slaap intrad En slechts de wijze helft genoeg bezat Terwijl de...

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 74
Door het koraalachtige water Waar bontgekleurde vissen tronen En wuivende zeeanemonen Waden de soldaten uitgelaten En glashelder en transparant Naar het onbewoonde eiland Waar felbewogen tussen lianen libellenkluwen in de zonlichtbanen Warrelend door elkaar darren En katgrote grijze...

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 61
Ik zat op een studentenkamer Verslond de filosoof met de hamer Maar spannender vond ik films van Brando En de duivelskunstenaar Armando Ik hokte daar met een zekere Jack En zoals in "On the Road" van Kerouac Stelde hij voor dat we met ons beiden Naar het zuiden gingen rijden Liftend...

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 206
Na de klap schrikken we Van zijn ononderbroken gebrul En moeder die ogenblikkelijk toeschiet Om haar kind te ondersteunen In de kreukels op het asfalt Ligt hij met geknakt been Verbouwereert voor de auto Door een oplopende meute bekeken Wij gestald bij vrouw Kooi En de ambulance die...

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 69
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie En grondvestte aldus de moderne astronomie Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte Die aan ons bijgeloof een einde maakte Met zijn planeet die om een ster heen draait Heeft Copernicus ons gedachtengoed verfraait Waardoor de wetenschappelijke tijd...

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 46
Een ziekbed overvalt je pas Nadat je jarenlang gezond was En zoals dementia leunt op het geheugen Achterhaalt de waarheid steeds de leugen Zo is ook satan slechts een charlatan Een bijprodukt dat in feite niets kan Zijn boosheid enkel het bewijs Van een alomzijdig paradijs En met het...

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 63
We hadden een transportbedrijf Fokten biggen in stallen En lenig van lijf Deed ik aan voetballen Totdat ik een blessure ondervond En maandenlang niet meer kon spelen Meer pijn deed dat dan de feitelijke wond Want wat als de knie niet meer zou helen? En toen het met het schoolgaan was...

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 94
Het kwetterende krijsen Van Wevers en Sijzen Frenetiek in de struikgewassen Doet hem van zijn autowassen Opkijkend over de rand Langs de leistenen stutwand Met de schildpadachtige ruiten Voorovergebogen stuiten Op een rondsluipende slang Waarbij de schotelvormige hals En de...

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 89
De natuur volgt haar vaste baan Onderworpen aan rigide wetten Welke permanent blijven bestaan En kan zich nergens tegen verzetten Want als we nauwkeurig de tao bekijken Van hemellichamen, rivieren of atomen Dan zien we ze geen haarbreedte ontwijken Aan hun rondcirkelen en hun...

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 72
Blij dat wij de aarde vanaf de maan Woest in het luchtledige zagen staan Welke ons van alles heeft gegeven Doch vooral het menselijk leven En als vanouds gaan herbeginnen De planeet te dienen en beminnen Om opnieuw te kunnen bogen Op een hoogbeschaafd vermogen Want als wij de wereld...

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 95
O Aarde!We krijgen je wel plat We maken je tot een Hof van Eden Met onze immer vooruitstrevende rede Vergaarden we macht en middelen zat Er komt een stop op toxische pesticiden We leggen gebieden aan voor wilde bloemen Voor de insecten die we nu zo zeer verdoemen En gaan onze...

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 87
Tijdens de puzzelrit met een pestgang Via meanderende steile landwegen Langs uit leem opgetrokken hutten Slaan onfluitbare krekelsymphonieën In het gouden middaglicht rumoerig Op het prutten van de motor aan Blijven kinderen uitbundig Mij naroepend of wuivend staan Of rennen de...
Meer van deze schrijver...