inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

68 resultaten.

Socrates

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 27
Als je op het stenen borstbeeld afgaat
Dat er nog altijd van hem bestaat
Had hij het uiterlijk van een boer
Een kale kop; rond en stoer...

Sermoen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 15
De ochtend begroet ik met een glimlach
De prille zonnestralen voelen fijn
Verheugd dat zij het levenslicht weer zag
Zingt een vogel zijn constante refrein...

9 Minuten

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 17
Betrapt met zijn wurgende knie
Op de nek van een delinquent
Zette een onrechtvaardige agent
De verenigde Staten aan tot rebellie...

De Laatste Schooldag

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 16
Vroeger in de doucheruimte van het zwembad
Stelde Gerard eens zijn scrotum ten toon
Alsook zo'n kanjer van een Habakuk
Welke wij met argusogen bekeken...

Baha'u'llah

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 19
Hij riep tot een wereldreligie op
Nam onze vooroordelen op de schop
Destijds door vrijwel niemand onderkend
En zette een religieus precedent...

9 minuten

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 37
Gefilmd met zijn wurgende knie
Op de nek van een delinkwent
Zette een onrechtvaardige agent
De Verenigde Staten aan tot Rebellie...

Dizzy

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 24
Dagelijks bij het ontbijt
Bladert hij averechts
Door de ochtendkrant
En slorpt zijn koffie op...

Sidharttha

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 24
Voordat hij zijn volgelingen paraat bevond
En naar het Oosten en Westen uitzond
Ondervroeg hij hen ten lange leste
Om ze spiritueel te testen:...

De Pathogenese

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 96
Eens zag de mensheid in China
Een metropool morbide aangedaan
Door een virus genaamd Corona
Het wereldnieuws verslaan...

De Mangoest

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 53
Wanneer hij opgedreven
Over de aangrenzende muur
Naar het belendende bosplot
De dans niet meer ontspringen kan...

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 112
Ergens ginder achteraf
Gristen we rond gonzende bloesems
Naar fladderende fouragerende vlinders
En wisten hoe ze heetten uit ons blote hoofd:...

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 86
Na de boerderij te hebben verpatst
Verkasten we van het vlakke land
Naar een flat in de grote stad
Kon papa weer aan de gang...

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 112
Onaflatend braakt een inlaatduiker
Haar overtollig plensbuiwater
Onder de opgehoogde weg
In het drasland uit...

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 304
Een Oehoe in het donker aangevlogen
Vlakbij de deuropening waar ik sta
Te joelen om de weggelopen hond
Doorgrondt mij met monsterend gele ogen...

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 84
Het kroost naar school brengen
Is tot een kruistocht verworden
Als je niet steeds eerder van huis gaat
Komen ze chronisch te laat...

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 75
Zoals die dwaze maagden
Die over hun olievoorraad klaagden
In afwachting van een trouwfestijn
Zal God's hemelrijk dan zijn...

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 70
Door het koraalachtige water
Waar bontgekleurde vissen tronen
En wuivende zeeanemonen
Waden de soldaten uitgelaten...

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 53
Ik zat op een studentenkamer
Verslond de filosoof met de hamer
Maar spannender vond ik films van Brando
En de duivelskunstenaar Armando...

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 183
Na de klap schrikken we
Van zijn ononderbroken gebrul
En moeder die ogenblikkelijk toeschiet
Om haar kind te ondersteunen...

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 64
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie
En grondvestte aldus de moderne astronomie
Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte
Die aan ons bijgeloof een einde maakte...

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 44
Een ziekbed overvalt je pas
Nadat je jarenlang gezond was
En zoals dementia leunt op het geheugen
Achterhaalt de waarheid steeds de leugen...

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 59
We hadden een transportbedrijf
Fokten biggen in stallen
En met mijn lenige lijf
Deed ik aan voetballen...

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 87
Het kwetterende krijsen
Van Wevers en Sijzen
Frenetiek in de struikgewassen
Doet hem van zijn autowassen...

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 85
De natuur volgt haar vaste baan
Onderworpen aan rigide wetten
Welke permanent blijven bestaan
En kan zich nergens tegen verzetten...

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 70
Blij dat wij de aarde vanaf de maan
Woest in het luchtledige zagen staan
Welke ons van alles heeft gegeven
Doch vooral het menselijk leven...

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 91
O Aarde!We krijgen je wel plat
We maken je tot een Hof van Eden
Met onze immer vooruitstrevende rede
Vergaarden we macht en middelen zat...

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 79
Tijdens de puzzelrit met een pestgang
Via meanderende steile landwegen
Langs uit leem opgetrokken hutten
Slaan onfluitbare krekelsymphonieën...

T. E.Lawrence

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 52
Waar het bij El Awrence om ging
Nadat hij de vrijheidsstrijd aanving
Tegen de gevreesde Ottomanen
Met prins Faisal's onderdanen...

Meidengek

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 70
Luimend in het duister
Tussen de tuinstruiken
Naar de buitelende meisjes
Die met gespiegelde blote benen...

Ewald

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 112
In de Heijermansstraat
Waar we door een corporatie uitgebaat
Iets op drieëntwintig hadden gehuurd
In een rijtjeshuizenbuurt...