inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

45 resultaten.

Natura Naturans

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 42
De natuur volgt zijn vaste baan
Onderworpen aan rigide wetten
Welke permanent blijven bestaan
En kan zich nergens tegen verzetten...

Blij

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 36
Dat wij de aarde vanaf de maan
Woest in het luchtledige zagen staan
Dat zij ons van alles heeft gegeven
Vissen, vogels en het menselijk leven...

Homo Deus

netgedicht
3.2 met 4 stemmen 45
O Aarde!We krijgen je wel plat
We maken je tot een Hof van Eden
Met onze immer vooruitstrevende rede
Vergaarden we macht en middelen zat...

De Parel van Afrika

netgedicht
4.7 met 3 stemmen 34
Tijdens de puzzelrit met een pestgang
Via meanderende stijle landwegen
Langs uit leem opgetrokken hutten
Slaan onfluitbare krekelsymphonieën...

T. E.Lawrence

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 25
Waar het bij El Awrence om ging
Nadat hij de vrijheidsstrijd aanving
Tegen de gevreesde Ottomanen
Met prins Faisal's onderdanen...

Meidengek

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 42
In het duister luimend
Tussen de tuinstruiken
Naar de buitelende meisjes
Die met gespiegelde blote benen...

Ewald

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 91
In de Heijermansstraat
Waar we door een corporatie uitgebaat
Iets op drieëntwintig hadden gehuurd
In een rijtjeshuizenbuurt...

Seneca

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 117
Verdraag elke gesteldheid
En wandel zonder bonte smuk
Zoals de natuur je vond
Tevreden met pech of geluk...

Leven en Dood

netgedicht
4.5 met 4 stemmen 73
Ik ben een vagebond
Die aan het einde van het jaar
Naar het Zuiden verzwond
Met de barende ooievaar...

Ante Bellum

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 36
Doordringend in een oerlandschap van bos
En dichte jungle die ze met kapmessen doorkruizen
De expeditie op visite waar gorillas lopen los
Staat oog in oog nu met hun vredig luizepluizen...

Dies Irae

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 57
Als de broer onverhoopt
Van zijn familie gestroopt
Tot een verkleinende stip wordt
En in de verdwijning stort...

Het Geweten

hartenkreet
4.2 met 4 stemmen 63
Alle huichelaars die zweren
Op de heilige Bijbel of Koraan
Als ze voor de rechter poseren
En van het nauwe pad afslaan...

Suriname

netgedicht
4.7 met 3 stemmen 99
De gordijnen tegen het winterlicht
Gesloten voor het godsdienstonderricht
En vanachter mijn lessenaar staar ik strak
Naar een heeroom in terlenkapak...

Mweya Lodge

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 73
De avond steels gevallen
Over het pokdalige pad van zand
Ons reppend naar de lodge
Spotten we plots aan de wegkant...

De Beatles in Blokker

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 152
Achter de Schipholse ordehekken
Stond een horde Bietelgekken
Omwege hun eerste arriveren
Zich horendol te venereren...

Toentertijd

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 68
Toentertijd Joko Ono en John Lennon
Bedlegerig in het Amsterdamse Hilton
Een week lang hun bezielde pleidooi
Voor liefde en vrede hielden ...

Tartarus

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 129
Kluistergestraft aan de hartmonitor
Gekneveld aan catheter en tube
Ligt Levensnevelend in limbo
De wrakende dupe ...

Afscheidsvisite

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 212
De flodderige urbaniteit achter de rug
Trekt Oeganda arcadisch aan ons netvlies voorbij
Papyrusmoerassen, vulkanische rotslandschappen
En theeplantages om en om als een Hof van Eden...

Torenkraaien

netgedicht
3.3 met 3 stemmen 115
Onderlangs een rijformatie
Van ruizende populieren
Zwinden zachtjes de wateren
En dolkoppig tierelieren ...

Madrigaal

netgedicht
4.8 met 4 stemmen 137
Elke zomerzondag te paard
Onderging ze de weelderige gradaties
Van groenschakeringen in het park
Tussen rolschaatsers, joggende yuppies ...

De Lage Landen

netgedicht
3.8 met 4 stemmen 99
Een Germaans bosrijk
Van negen dagreizen lang
Hield het griendland door zijn omvang
Voor pottekijkers buiten bereik...

Herzl en Hechler

netgedicht
4.0 met 4 stemmen 102
Door een raam van Hechler's appartement
Met zicht op de Schillerplatz in Wenen
Waaide afstammend uit de Orient
Een lichte lentebries langs ons henen...

Sub Rosa

netgedicht
4.0 met 4 stemmen 179
Onganse zoom onland
Van netels brandend of doof
Wespensteken, distelprikken
En gonzende hommels op honingroof ...

Wigwam

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 96
Wanneer hij van afgunst smelt
En zich door spijt gekweld bekijkt
Om de rijken met hun bakken geld
Wiens existentie zo geweldig lijkt...

Oriana en de Dalai Lama

netgedicht
4.2 met 4 stemmen 113
Zijn amandelogen goudomrand geslepen
Hadden tussen de rozen reeds begrepen
Dat ik een vrouw ben zonder pausen of goden
Over het verleden sprak hij en de doden...

Holland's Nadir (Les Murrays)

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 132
Wat mannen rond een duikboot
Aangestrand in Sidney haven
Op het einde van de oorlog
Lieten ons binnen hun oliemeurende ...

Atelier du Midi

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 102
In tegenstelling tot Holland
Met zijn zakelijke orakels
Geloofde Vincent van Gogh
In moederlijkheid en mirakels...

Telg van Breugel

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 83
Doorheen de Sinjorenstad
Over een voltapijt van sneeuw
Beloofde het met de stilgeborene
Tevoren aan een bloedige eeuw...

Bandjir

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 88
Daar herinnert een woning
Wegens hun hall of fame bekroning
Zich de Rozemarijnstraat van weleer
Op nummer negenvijftig te meer...

Apollo 11

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 154
Driest briesen de straalmotoren en zijzelf
De uitverkoren matadoren van de Elf
Rikketikkend tot de kritieke spurtrit
Ontkluisterd wordt voor de afknal...