inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

58 resultaten.

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 82
Op een terrein ergens achteraf
Gristen we rond gonzende bloesems
Naar fladderende fouragerende vlinders
En wisten uit ons hoofd hoe elke heette:...

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 71
Na de boerderij te hebben verpatst
Verkasten we van het vlakke land
Naar een flat in de grote stad
Kon papa weer aan de gang...

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 86
Onaflatend braakt een inlaatduiker
Haar overtollig plensbuiwater
Onder de opgehoogde weg
In het drasland uit...

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 241
Een Oehoe in het donker aangevlogen
Vlakbij de deuropening waar ik sta
Te joelen om de weggelopen hond
Doorgrondt mij met monsterend gele ogen...

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 72
Het kroost naar school brengen
Is tot een kruistocht verworden
Als je niet steeds eerder van huis gaat
Komen ze chronisch te laat...

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 66
Zoals tien huwende maagden
Die over hun olievoorraad klaagden
In afwachting van een trouwfestijn
Zal God's hemelrijk dan zijn...

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 64
Door het koraalachtige water
Waar bontgekleurde vissen tronen
En wuivende zeeanemonen
Waden de soldaten uitgelaten...

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 45
Ik zat op een studentenkamer
Verslond de filosoof met de hamer
Maar spannender vond ik films van Brando
En de duivelskunstenaar Armando...

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 165
Na de klap schrikken we
Van zijn ononderbroken gebrul
En moeder die ogenblikkelijk toeschiet
Om haar kind te ondersteunen...

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 56
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie
En grondvestte aldus de moderne astronomie
Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte
Die aan ons bijgeloof een einde maakte...

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 38
Een ziekbed overvalt je pas
Nadat je jarenlang gezond was
En zoals dementia leunt op het geheugen
Achterhaalt de waarheid steeds de leugen...

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 54
We hadden een transportbedrijf
Fokten biggen in stallen
En met mijn lenige lijf
Deed ik aan voetballen...

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 77
Het kwetterende krijsen
Van Wevers en Sijzen
Frenetiek in de struikgewassen
Doet hem van zijn autowassen...

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 82
De natuur volgt haar vaste baan
Onderworpen aan rigide wetten
Welke permanent blijven bestaan
En kan zich nergens tegen verzetten...

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 65
Blij dat wij de aarde vanaf de maan
Woest in het luchtledige zagen staan
Welke ons van alles heeft gegeven
Doch vooral het menselijk leven...

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 86
O Aarde!We krijgen je wel plat
We maken je tot een Hof van Eden
Met onze immer vooruitstrevende rede
Vergaarden we macht en middelen zat...

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 73
Tijdens de puzzelrit met een pestgang
Via meanderende steile landwegen
Langs uit leem opgetrokken hutten
Slaan onfluitbare krekelsymphonieën...

T. E.Lawrence

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 48
Waar het bij El Awrence om ging
Nadat hij de vrijheidsstrijd aanving
Tegen de gevreesde Ottomanen
Met prins Faisal's onderdanen...

Meidengek

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 63
Luimend in het duister
Tussen de tuinstruiken
Naar de buitelende meisjes
Die met gespiegelde blote benen...

Ewald

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 108
In de Heijermansstraat
Waar we door een corporatie uitgebaat
Iets op drieëntwintig hadden gehuurd
In een rijtjeshuizenbuurt...

Seneca

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 133
Verdraag elke gesteldheid
En wandel zonder bonte smuk
Zoals de natuur je vond
Tevreden met pech of geluk...

Leven en Dood

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 85
Ik ben een vagebond
Die aan het einde van het jaar
Naar het Zuiden verzwond
Met de barende ooievaar...

Ante Bellum

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 48
Doordringend in een oerlandschap van bos
En dichte jungle die ze met kapmessen doorkruizen
De expeditie op visite waar gorillas lopen los
Staat oog in oog nu met hun vredig luizepluizen...

Dies Irae

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 82
Als de broer onverhoopt
Van zijn geliefde familie gestroopt
Tot een verdwijnende stip wordt
En in de vergetelheid stort...

Het Geweten

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 80
Alle huichelaars die zweren
Op de heilige Bijbel of Koraan
Als ze voor de rechter poseren
En van het nauwe pad afslaan...

Suriname

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 144
De gordijnen tegen het winterlicht
Gesloten voor het godsdienstonderricht
En vanachter mijn schoolbank staar ik strak
Naar een heeroom in terlenkapak...

Mweya Lodge

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 93
De avond steels gevallen
Over het pokdalige pad van zand
Ons reppend naar de lodge
Spotten we plots aan de wegkant...

De Beatles in Blokker

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 173
Achter de Schipholse ordehekken
Stond een horde Bietelgekken
Omwege hun eerste arriveren
Ze horendol te venereren...

Toentertijd

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 81
Toentertijd Joko Ono en John Lennon
Bedlegerig in het Amsterdamse Hilton
Een week lang hun bezielde pleidooi
Voor liefde en vrede hielden ...

Tartarus

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 149
Kluistergestraft aan de hartmonitor
Gekneveld aan catheter en tube
Ligt Levensnevelend in limbo
De wrakende dupe ...