inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

52 resultaten.

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 31
Door het koraalachtige water
Waar bontgekleurde vissen tronen
En wuivende zeeanemonen
Waaden de soldaten uitgelaten...

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 31
Ik zat op een studentenkamer
Verslond de filosoof met de hamer
Maar spannender vond ik films van Brando
En de duivelskunstenaar Armando...

Hans

netgedicht
Na de klap schrikken we
Van zijn ononderbroken gebrul
En moeder die ogenblikkelijk toeschiet
Om haar kind te ondersteunen...

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie
En grondvestte aldus de moderne astronomie
Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte
Die aan ons bijgeloof een einde maakte...

Absentie

netgedicht
Een ziekbed overvalt je pas
Nadat je jarenlang gezond was
En zoals dementia leunt op het geheugen
Achterhaalt de waarheid steeds de leugen...

Private Geoff Young

netgedicht
We hadden een transportbedrijf
Fokten biggen in stallen
En met mijn lenige lijf
Deed ik aan voetballen...

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 60
Het kwetterende krijsen
Van verontruste Sijzen
Frenetiek in de struikgewassen
Doet hem van zijn autowassen...

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 71
De natuur volgt haar vaste baan
Onderworpen aan rigide wetten
Welke permanent blijven bestaan
En kan zich nergens tegen verzetten...

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 54
Blij dat wij de aarde vanaf de maan
Woest in het luchtledige zagen staan
Dat zij ons van alles heeft gegeven
Maar bovendien het menselijk streven...

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 63
O Aarde!We krijgen je wel plat
We maken je tot een Hof van Eden
Met onze immer vooruitstrevende rede
Vergaarden we macht en middelen zat...

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 57
Tijdens de puzzelrit met een pestgang
Via meanderende stijle landwegen
Langs uit leem opgetrokken hutten
Slaan onfluitbare krekelsymphonieën...

T. E.Lawrence

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 30
Waar het bij El Awrence om ging
Nadat hij de vrijheidsstrijd aanving
Tegen de gevreesde Ottomanen
Met prins Faisal's onderdanen...

Meidengek

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 51
Luimend in het duister
Tussen de tuinstruiken
Naar de buitelende meisjes
Die met gespiegelde blote benen...

Ewald

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 95
In de Heijermansstraat
Waar we door een corporatie uitgebaat
Iets op drieëntwintig hadden gehuurd
In een rijtjeshuizenbuurt...

Seneca

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 126
Verdraag elke gesteldheid
En wandel zonder bonte smuk
Zoals de natuur je vond
Tevreden met pech of geluk...

Leven en Dood

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 78
Ik ben een vagebond
Die aan het einde van het jaar
Naar het Zuiden verzwond
Met de barende ooievaar...

Ante Bellum

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 41
Doordringend in een oerlandschap van bos
En dichte jungle die ze met kapmessen doorkruizen
De expeditie op visite waar gorillas lopen los
Staat oog in oog nu met hun vredig luizepluizen...

Dies Irae

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 64
Als de broer onverhoopt
Van zijn hechte familie gestroopt
Tot een verdwijnende stip wordt
En in de vergetelheid stort...

Het Geweten

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 67
Alle huichelaars die zweren
Op de heilige Bijbel of Koraan
Als ze voor de rechter poseren
En van het nauwe pad afslaan...

Suriname

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 109
De gordijnen tegen het winterlicht
Dichtgetrokken voor het godsdienstonderricht
Staar ik vanachter mijn schoolbank strak
Naar een heeroom in terlenkapak...

Mweya Lodge

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 80
De avond steels gevallen
Over het pokdalige pad van zand
Ons reppend naar de lodge
Spotten we plots aan de wegkant...

De Beatles in Blokker

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 155
Achter de Schipholse ordehekken
Stond een horde Bietelgekken
Omwege hun eerste arriveren
Zich horendol te venereren...

Toentertijd

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 69
Toentertijd Joko Ono en John Lennon
Bedlegerig in het Amsterdamse Hilton
Een week lang hun bezielde pleidooi
Voor liefde en vrede hielden ...

Tartarus

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 138
Kluistergestraft aan de hartmonitor
Gekneveld aan catheter en tube
Ligt Levensnevelend in limbo
De wrakende dupe ...

Afscheidsvisite

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 217
De flodderige urbaniteit achter de rug
Trekken ze arcadisch aan ons netvlies voorbij
Papyrusmoerassen, vulkanische rotslandschappen
En theeplantages om en om als een Hof van Eden...

Torenkraaien

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 123
Onderlangs een rijformatie
Van ruizende populieren
Zwinden zachtjes de wateren
En dolkoppig tierelieren ...

Madrigaal

netgedicht
4,8 met 4 stemmen 140
Elke zomerzondag te paard
Onderging ze de weelderige gradaties
Van groenschakeringen in het park
Tussen rolschaatsers, joggende yuppies ...

De Lage Landen

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 102
Een Germaans bosrijk
Van negen dagreizen lang
Hield het griendland door zijn omvang
Voor pottekijkers buiten bereik...

Herzl en Hechler

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 105
Door een raam van Hechler's appartement
Met zicht op de Schillerplatz in Wenen
Waaide afstammend uit de Orient
Een lichte lentebries langs ons henen...

Sub Rosa

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 186
Onganse zoom onland
Van netels brandend of doof
Wespensteken, distelprikken
En gonzende hommels op honingroof ...