inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

68 resultaten.

Socrates

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 44
Als je op het stenen borstbeeld afgaat Dat er nog altijd van hem bestaat Had hij het uiterlijk van een boer Een kale...

Sermoen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 28
De ochtend begroet ik met een glimlach De prille zonnestralen voelen fijn Verheugd dat hij het levenslicht weer zag Z...

9 Minuten

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 26
Betrapt met zijn wurgende knie Op de nek van een delinquent Zette een onrechtvaardige agent De verenigde Staten aan t...

De Laatste Schooldag

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 20
Vroeger in de doucheruimte van het zwembad Stelde Gerard eens zijn scrotum ten toon Alsook zo'n kanjer van een Habaku...

Baha'u'llah

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 22
Hij riep tot een wereldreligie op Nam onze vooroordelen op de schop Destijds door vrijwel niemand onderkend En zette...

9 minuten

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 80
Gefilmd met zijn wurgende knie Op de nek van een delinkwent Zette een onrechtvaardige agent De Verenigde Staten aan t...

Dizzy

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 42
Dagelijks bij het ontbijt Bladert hij averechts Door de ochtendkrant En slorpt zijn koffie op En houdt zich onverm...

Sidharttha

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 25
Voordat hij zijn volgelingen paraat bevond En naar het Oosten en Westen uitzond Ondervroeg hij hen ten lange leste Om...

De Pathogenese

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 101
Eens zag de mensheid in China Een metropool morbide aangedaan Door een virus genaamd Corona Het wereldnieuws verslaa...

De Mangoest

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 61
Wanneer het opgedreven beest De dans niet meer ontspringen kan En gemangeld bij de auto op ons erf Hem de doodsbeet w...

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 115
Ergens ginder achteraf Gristen we rond gonzende bloesems Naar fladderende fouragerende vlinders En wisten hoe ze heet...

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 88
Na de boerderij te hebben verpatst Verkasten we van het vlakke land Naar een flat in de grote stad Kon papa weer aa...

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 131
Onaflatend braakt een inlaatduiker Haar overtollig plensbuiwater Onder de opgehoogde weg In het drasland uit En r...

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 325
Een Oehoe in het donker aangevlogen Vlakbij de deuropening waar ik sta Te joelen om de weggelopen hond Doorgrondt mi...

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 84
Het kroost naar school brengen Is tot een kruistocht verworden Als je niet steeds eerder van huis gaat Komen ze chro...

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 76
Zoals die dwaze maagden Die over hun olievoorraad klaagden In afwachting van een trouwfestijn Zal God's hemelrijk da...

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 72
Door het koraalachtige water Waar bontgekleurde vissen tronen En wuivende zeeanemonen Waden de soldaten uitgelaten...

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 57
Ik zat op een studentenkamer Verslond de filosoof met de hamer Maar spannender vond ik films van Brando En de duivels...

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 195
Na de klap schrikken we Van zijn ononderbroken gebrul En moeder die ogenblikkelijk toeschiet Om haar kind te onderst...

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 67
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie En grondvestte aldus de moderne astronomie Zodat er een nieuwe ideeënwereld...

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 44
Een ziekbed overvalt je pas Nadat je jarenlang gezond was En zoals dementia leunt op het geheugen Achterhaalt de waar...

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 59
We hadden een transportbedrijf Fokten biggen in stallen En met mijn lenige lijf Deed ik aan voetballen Totdat ik e...

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 90
Het kwetterende krijsen Van Wevers en Sijzen Frenetiek in de struikgewassen Doet hem van zijn autowassen Opkijkend...

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 87
De natuur volgt haar vaste baan Onderworpen aan rigide wetten Welke permanent blijven bestaan En kan zich nergens teg...

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 70
Blij dat wij de aarde vanaf de maan Woest in het luchtledige zagen staan Welke ons van alles heeft gegeven Doch voora...

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 93
O Aarde!We krijgen je wel plat We maken je tot een Hof van Eden Met onze immer vooruitstrevende rede Vergaarden we ma...

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 84
Tijdens de puzzelrit met een pestgang Via meanderende steile landwegen Langs uit leem opgetrokken hutten Slaan onfl...

T. E.Lawrence

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 52
Waar het bij El Awrence om ging Nadat hij de vrijheidsstrijd aanving Tegen de gevreesde Ottomanen Met prins Faisal's...

Meidengek

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 71
Luimend in het duister Tussen de tuinstruiken Naar de buitelende meisjes Die met gespiegelde blote benen Wijsjesdr...

Ewald

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 114
In de Heijermansstraat Waar we door een corporatie uitgebaat Iets op drieëntwintig hadden gehuurd In een rijtjeshuiz...
Meer van deze schrijver...