inloggen

biografie: Henk Jonker

Banjir Daar herinnert een woning Wegens hun hall of fame bekroning Zich de Rozemarijnstraat van weleer Op nummer negenvijftig Waar een stille kracht betrachtte Dat Eugenie er zo nodig weg wou Gezien ze zich overbodig achtte Met echtgenoot en loten in de hoogbouw Zoals ze insgelijks ons Insulinde Waar Jan in big bands musiceerde De rug toekeerde om die politionele sfeer Der destijds onbeminde acties Namen zij met het aanstormen Van Rock 'n Roll en Dolle Mina facties Naar Pasadena, Californie op baanbreken Van tante Beverly de wijk Nijmegen, rolmopsen, kroketjes, Pipo de clown En de dekselse hoempapagamelang Vervaagden met de jongstgedienden Die die negen dagen lang Maar mondjesmaat slaagden Naast pap formatief in het bootorkest Alvorens ze hun Amerikaanse droom verdienden Vooraleer het Tempo Doeloe daagde in de West En ver nog na de dood van de gevatte vader Van een altijd zestien gebleven vent Die bij het zien spelen van de wereldband Temee ontroerde Hingen ze dagelijks in moerstaal Met moeder aan de lijn, Wajangpoppedeine Dewelke strict bestierde en naleefde Wat buiten haar oevers banjirde en beefde

Inzendingen van deze schrijver

32 resultaten.

Mweya Lodge

netgedicht
De avond steels gevallen
Over het pokdalige pad van zand
Ons reppend naar de lodge
Spotten we plots aan de wegkant...

De Beatles in Blokker

netgedicht
Achter de Schipholse ordehekken
Stond een horde Bietelgekken
Omwege hun eerste arriveren
Ze horendol te venereren...

Toentertijd

netgedicht
Toentertijd Joko Ono en John Lennon
Bedlegerig in het Amsterdamse Hilton
Een week lang hun bezielde pleidooi
Voor liefde en vrede hielden ...

Tartarus

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 106
Kluistergestraft aan de hartmonitor
Gekneveld aan catheter en tube
Ligt Levensnevelend in limbo
De wrakende dupe ...

Afscheidsvisite

netgedicht
De flodderige urbaniteit achter de rug
Trekt Oeganda arcadisch aan ons netvlies voorbij
Papyrusmoerassen, vulkanische rotslandschappen
En theeplantages om en om als een Hof van Eden...

Torenkraaien

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 99
Onderlangs een rijformatie
Van ruizende populieren
Zwinden zachtjes de wateren
En dolkoppig tierelieren ...

Madrigaal

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 124
Elke zomerzondag te paard
Onderging ze de weelderige gradaties
Van groenschakeringen in het park
Tussen rolschaatsers, joggende yuppies ...

De Lage Landen

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 90
Een Germaans bosrijk
Van negen dagreizen lang
Hield het griendland door zijn omvang
Voor pottekijkers buiten bereik...

Herzl en Hechler

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 94
Door een raam van Hechler's appartement
Met zicht op de Schillerplatz in Wenen
Waaide afstammend uit de Orient
Een lichte lentebries langs ons henen...

Sub Rosa

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 163
Onganse zoom onland
Van netels brandend of doof
Wespensteken, distelprikken
En gonzende hommels op honingroof ...

Wigwam

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 88
Wanneer hij van afgunst smelt
En zich door spijt gekweld bekijkt
Om de rijken met hun bakken geld
Wiens existentie zo geweldig lijkt...

Oriana en de Dalai Lama

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 101
Zijn amandelogen goudomrand geslepen
Hadden tussen de rozen reeds begrepen
Dat ik een vrouw ben zonder pausen of goden
Over het verleden sprak hij en de doden...

Holland's Nadir (Les Murrays)

netgedicht
Wat mannen rond een duikboot
Aangestrand in Sidney haven
Op het einde van de oorlog
Lieten ons binnen hun oliemeurende ...

Atelier du Midi

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 93
In tegenstelling tot Holland
Met zijn zakelijke orakels
Geloofde Vincent van Gogh
In moederlijkheid en mirakels...

Telg van Breugel

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 76
Doorheen de Sinjorenstad
Over een voltapijt van sneeuw
Beloofde het met de stilgeborene
Tevoren aan een bloedige eeuw...

Banjir

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 76
Daar herinnert een woning
Wegens hun hall of fame bekroning
Zich de Rozemarijnstraat van weleer
Op nummer negenvijftig weer...

Apollo 11

netgedicht
Driest briesen de straalmotoren en zijzelf
De uitverkoren matadoren van de Elf
Rikketikkend tot de kritieke spurtrit
Ontkluisterd wordt voor de afknal...

Zijnsvergetelheid

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 141
Zij bestaan onstoffelijk
Een bandopname repeteert de doden
Als straatnamen van de stad
En op schoot mijn brabbelende schat...

J.C.

netgedicht
Onze lieve veldheer van Betondorp
Met op een worp van steen zijn kerk als stadion
In welk buurtje hij de bletter te pletter werken kon
Binnen de perken van een Amsterdamse School...

Hallo Beo

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 265
Laten we vlak voor het open seizoen
Artis Natura Magister weer eens aandoen
Ons goed fatsoen gewis van zijn eer ontdaan
Ten overstaan der mispuntige apenrots...

Vlinderpelgrimage

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 212
Daas van de reuring in de negorij
Waar salarissen de dienst uitmaakten en tijdschemas
En ook Jo in haar pastorie droeg er toe bij
"Is er dan geen risico aan verbonden?" vroeg ze...

Danaide

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 166
Allegaren van ontuig komen ontuchtig bloedspillen
Omdat ze een Gouden Horde herwerken willen
Alle perken te buiten gaand en caustisch
Ledigen ze oereeuwig in het onvulbaar Faustisch vat...

Voorbijgaande Boten

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 140
De loef op het eiland
Aan de kim reeds in zicht gekant
krijgt de golven er bovenop
Trekken thuis tegen de hamerende kop...

Insula Ambla

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 208
Daar doemt met zeebries door ons blond
Weer het allereerste pand op na de pond
Zet ons op grond van strand onthaalt
Tegen kost en zwart betaalt...

De Wens

netgedicht
Vanaf het balkon
Ziet hij 's nachts dat
Een atlas zonder rubicon
Haar evenbeeld de stad omvat ...

Wolk van een Man

netgedicht
Hij die als een gedreven boei
Dwars door de schimmige ondergroei
Van ons bliksemschichtig bestaan
Zijn pantergang is gegaan ...

Heerlijk Heidens

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 495
Ineens heeft alles weer zin zeiden zacht
Lippen tintelend tegen het haar voor haar oor
De vrouwvorm geurde er tussendoor
Want fleurig zat ze in de zoele nacht...

Al Sham

netgedicht
Hij zag het Al Sham van Jasmijn
En fontijnen wijken voor steenhopen
Voorspelde elkaar bekijvende steden
Heenlopen onder een ware barrage ...

Sjofar

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 222
Amsterdam; Cordova van het noorden
Voortvarende stad op overzeese oorden
Odessa aan het kwinkelerend IJ
Hier leefden Mozes' zonen vrij!...

Lieve Kitty

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 155
Bar het verleden en de historie boos
Wat vonkt er in de tondeldoos?
Het haatvuur van de opgestookte norm
En Silberbauer in zijn uniform conform ...