inloggen

resultaten voor 'HEMELS'


1721 resultaten.
Sorteren op:

Poëet Onaangepast

netgedicht
is misschien niet zo netjes. Kan wel indringend aankaarten. Kersvers poneert hij het hemels haalbare: de werking van een onaangepast Relaas... Neerlandici steigeren bij zijn bizarre fratsen. Ande...

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.159
...rekken En mij koestren met genâ. Als dit lichaam komt te sterven, Laat mijn ziel met blijdschap erven 't Hemels Paradijs hierna.

Duurzaam transparant?

netgedicht
...aring het onzichtbare zichtbaar te maken op elk pad dat we betreden, de toekomst in lijnen uitzet naar een hemels genot van ruimte maar tevens in wordt beknot het lijkt te zijn voorbestemd, een ‘mindset’ dat elke stap...
Pama13 apr. 2019Lees meer…

opgewekt geluk vieren – van harte

netgedicht
...in hoofd en hart wat heerlijk is het weten vieren dat vandaag alles mooier is dan toekomst ooit bevroedde hemels is het feest van verwachting van het vers katoenen verbond dat zich komend jaar ringen laat wat lokt ook het...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 18 stemmen 1.714
...rm te braveren, Groots van gemoed en het harte vol kracht! Duizenden schoonheden blij te bewondren Diepten des hemels en diepten der zee! God aan te roepen en daden te dondren, Dat is ons leven, in wel en in wee! Kalm van gewe...

Complete stilte

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 50
... ik op de toppen van euforie, terwijl de goden met mijn hart jongleerden en het strand van mijn ziel eindeloos hemels was. Het heelal leek alleen nog uit jou en mij te bestaan en er fladderden vlinders op en neer vanuit onze h...

Ik zie...

hartenkreet
O, wat ben je mooi. Stralend van binnen, raak ik buiten zinnen. Jij bent van hemels allooi! Bij elk weerzien, wil ik het bezingen. Tot je doordringen. Zodat je zelf kan zien, welke schoonheid ...
San25 mrt. 2019Lees meer…

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3,2 met 19 stemmen 7.246
...en kalmte en vreugd! Dan slijte ik ik kwijnende al mijn dagen; Dan kruipe ik hijgend naar mijn graf, Want ’s Hemels ongunst weg te dragen Is ’t hardste leef, de zwaarste straf. Neen, ’k grijp weer moed: gij zult mij sterken...

VANG ME

hartenkreet
zwart ondoorgrondelijk peilloos diep helder zo intens en hemels blauw behorend tot de val die ze voor me schiep mysterieuze zwoele warmte helder klare koele kou zwevend b...

Het lijsternest

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.376
...ntbrak. Maar toen de morgen was gekomen, Dat hun de ruimte daar te nauw Werd, en zij naar het verre blauw Des hemels hebben koers genomen, Vond elk zijn richting, vliegensvlug, En geen kwam er onder mijn dak terug. Alleen het n...

Rivieren van wijsheid

netgedicht
... Uit onze hoogstpersoonlijke bron, stroomt een onrustige rivier. Aan de oevers mediteren mensen. Waar water hemels spiegelt. Waar niemand oordeelt. Waar de vrede woont. Waar liefde stroomt. Draag water naar de zee.

Hun godinnen

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 76
...gelen zijn aan het verdwijnen nu de zon al te lang in het glas staat te schijnen de muziek klinkt minder hemels want in de ramen weerkaatst een zware buienlucht als de eerste regen pijpenstelen valt is ieder al naar e...

Wetenschap

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.862
...t geheim van vroeger dagen: gij vindt de rassen van weleer, de sporen van de schepping weer, gij gaat aan ’s hemels sterrenheer zijn eeuwge wetten vragen. Maar spreek ik u van ‘t groot geheim aan ons bestaan verbonden, va...

Een dichter beminnen...

hartenkreet
Een dichter liefhebben is hemels, voor een muze. Een muze beminnen is goddelijk, voor een poët. Dichters begrijpen de roerselen van uw ziel...

best veel opklaring

netgedicht
...rom belangrijk te weten (mocht iemand het zijn vergeten) waar wij met ons clubje voor staan er is maar één hemels directief -hebt elkander lief
Iniduo13 jan. 2019Lees meer…

Kerstlied

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.570
.... Geen stemme ruiste er op 't veld van Bethlehem. Doch eensklaps trilden vreugdepsalmen en hemels zongen de Englenkoren: Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren. De herders zochten vol bl...

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.605
... Judea slaapt; der Wijzen oog alleen Ontwaart de ster, die aan de kim verscheen. Door Bethlehem weergalmt een hemels lied; Judea slaapt, en hoort de zangen niet. 't Is zegepraal - 't is wereldse oppermacht Wat Israël van z...

wat ik wil is

netgedicht
...luizenbol al is het maar voor een dag of drie denken als een vogel met iele pootjes zonder grond vele hemels verder vliegen naar boven kijken het jonge leven blazen in mijn kloppend oude hart wat ik wil
J.Bakx19 dec. 2018Lees meer…

Voorstel

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 296
... tijd nu om iedere dag met een lach te verbazen de wind horen razen, bedenken ons buiten tal Sinterklazen die hemels rijden op schimmels, schuine daken die glibberen die zonder te bibberen geholpen door iemand met regenboogkle...

Lelystad

netgedicht
..., kon ik je niet goed plaatsen maar nu ‘k er jaren woon, moest ik me wel onthaasten: ik zag jouw duist’re hemels, roze zonnen, zoveel in jou gevlogen, mijn leven flink bewogen, driftig gedraafd op dreven, ...

Spiegel im Spiegel

netgedicht
...el toen ik dat voor het eerst ervoer drong het tot mij door wat mij er zo aan beviel die alles verklarende hemelse muziek van Arvo Pärt en ik begreep dat het mij overvallende oneindige gevoel een SPIEGEL IM SPIEGEL* werd ...
c. ale 3 dec. 2018Lees meer…

Spiegel im Spiegel

netgedicht
...el toen ik dat voor het eerst ervoer drong het tot mij door wat mij er zo aan beviel die alles verklarende hemelse muziek van Arvo Pärt en ik begreep dat het mij overvallende oneindige gevoel een SPIEGEL IM SPIEGEL* werd ...
c. ale 2 dec. 2018Lees meer…

Pelgrimsjaren

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 93
...seling is hij weer uit de salons verdwenen, waar zijn spel snel plaats maakt voor speculatie: hij speelt nu wel hemels, maar heeft de reputatie weer onverwijld de wijk te nemen na het verlenen van zijn liefdesgunsten, om daarna ...

Alchemie

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 87
ik was verliefd op mijn atelier hield van licht en donker in vleugjes magie en mystiek ook van de vaten energie ...

De muggendans

poezie
2,7 met 16 stemmen 1.929
...n de mug, Krioelt en woelt de schepping blij, Dan blijf ik niet terug; Dan vest ik buiten mijne woon In 's hemels bloemenhal, Dan zing ik ook mijn schelste toon Door 't eenzaam vreugdedal.

Zomer

hartenkreet
...jken moeten Als wollige wolken onbezorgd langs de hemel scheren en geschoren schapen met hun korte kapsel hemels hooghartig gaan lopen flaneren dan zal menig warrige lentedromer wakker worden want dan is hij in aantoch...
c. ale 1 jun. 2018Lees meer…

Blijvend

hartenkreet
...al het met haar zijn wellicht gaat zij gelijke wegen, ook dat wij toen te pril voor liefdes vreugde pijn, het hemels blauw hebben ontweken?

LIED

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.003
...n Was mij een nieuw begin. En toen ik dan ontwaakte Vond ik een nieuw gebed De klank was in mijn oren Dier hemelse trompet. Al wat ik u kan zingen, Het is maar een klein lied. Wie kleine engelen horen, Kennen een ander ni...

DE ISRAËLITISCHE LOVERHOUT.

poezie
2,5 met 2 stemmen 129
...er grootheid zag; Maar eeuwig jong herrijst uw t e n t, Bij aller volken tal gekend; Zo vaak de schaal, aan 's hemels boog, Der dagen maat weer effen woog. W i j - tasten rond, in 't ongewiss'; Op o n z e wieg ligt duisterni...