inloggen

resultaten voor 'Heer'


4687 resultaten.
Sorteren op:

Waar twee of drie...en de gruwel van de drie-een-heid!

hartenkreet
2,0 met 4 stemmen 21
... "waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden" duizend, duizend maal oh Heer gehoord, verhoord en bekoord met uiterlijke vrome bevestiging en diepe innerlijke bevrediging de gelovige h...

De heer Mark Rutte

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen 50
Even was ik verwonderd even ging ik hem bewonderen Zijne Excellentie de Minister-President de heer Mark Rutte de premier sprak vanuit het torentje het Nederlandse volk toe hij neigde tot een staatsman de heer...

VERLICHTE SPEURTOCHT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 16
...en dag heen en weer geeft daarbij zonnewarmte vol mateloos begrip en mild medeleven van onze Heiland de sterke Heer Jezus.

Evangeliseren, goed of fout

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 34
...emt hen volledig inneemt en overneemt en hun tongen juichend spreken: “Halleluja, amen, Halleluja, amen de Heer is goed de Heer is groot de Heer is mijn vriend de Heer is mijn herder” ook het lichamelijke wordt niet ge...

WAAR HET MEESTE WORDT GELEDEN

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.785
...t, zoveel zij mint. O God, waar hier op aard wel ’t innigst wordt gestreden?.... Aan ’t kinderziekbed, Heer! Daar buigt ook ’t twijflend hoofd Des fiere mans zich neer met staamlende gebeden; – Geen moeder die ni...

Heer Dofferhoff

netgedicht
2,0 met 3 stemmen 76
Heer Dofferhoff, graag moge ik u wijzen op een der voorwaarden van een gedicht: het hoeft immers niet altijd -...

VERSTERKING

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 27
...en is het nodig dat Satan je soms aanschiet tot harde strijd uitdaagt wil het eigen geloof en vertrouwen op de Heer ware kracht doen glanzen.

Laatste pennestreek

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 96
~ voor onze nestor, heer Mostertman ~ Gegroet, u trouwe dierbare gemeente Teerbeminde lezers van 't gedicht Woordenluisteraars en bee...

Leliebloem van het schoon

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 38
... scheut de loot uit de tronk van Isaï opgestaan uit de dood Uw enig Heilige kerk buigt voor het werk van de Heer in Hoogheid en in Majesteit groot O warme moederbron van innerlijke zon leid u mijn hand, kom met Uw Geest te...

Mens en weer

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 78
...olledig gek van en dol op elk type weer. Elk weermannetje was er zijn beste vriend, Voor de Weergoden was hij een heer. Daar kwam op een dag een ijdel wijf bij hem langs, Die hield alleen maar van Zon. De heer en de Weergoden pru...
Cloppo29 jan. 2020Lees meer…

Belle en Rebelle

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 79
't Relaas van zuster Belle en Rebelle - ontsproten uit een adellijk geslacht eerlang vernoemd naar vrijheer Coppenelle de Vlaamse groothertog die altoos lacht Om spot en zotternij die hij veracht in boerse burgers e...

MOEDIG EN MOEIZAAM

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 32
...ater wordt getild, buitelt, valt weer, maant tot leven en werken naar Gods wil; vertrouw je toe aan de almachtige Heer." De stroom gaat verder, fluistert bij zachte ril: "Verheven boven zucht en strenge leer wint Jezus' genade on...

Constance en Violette

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 55
...ord door pa Coppenolle en daarenboven werd hun zondige euveldaad wreed veroordeeld door de priester ofwel heer pastoor En sedert dien dagen was zus Violette thuis nimmer dezelfde meer zij speelde niet langer piano, ...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.589
...liefdebrand verslonden.. De dood is als een schaûw voor u verzwonden. Wij zien slechts licht, wij zien alleen de Heer!

Zonderlinge dorpelingen

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 78
... achter slagschaduw der kerke strekten zich rondom bebloemde struiken de witgekalkte muren van 't kasteel jonkheer baron de Waelegem toe Sloten een werkeliijk idyllisch pronkjuweel Het adellijk geslacht der Waelegems en even...

KEERZIJDE

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 39
Bekrompen zielen loven de Heer geestdriftig, doen Onze Vader anderzijds vaak onrecht aan door hun enghartig denken.

Klein knolgewas

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 52
...t het zwaar Je wurmt jezelf omhoog nietwaar? Een klus die je al eerder klaarde En boven wacht de zeer vermaarde Heer Helios, hij kent je waarde Vindt je een prachtig exemplaar Je weet het wel zegt moeder Aarde Op weg naar ’t ...

Roos van Sharon

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 29
...debateren om ons een lesje te leren een lesje lawaai zij wanen zich groot in de naaktheid van de goot mijn Heer heb ik gebeden o hoop mijn lief och roos van Sharon hoog verheven laat Uw zoete ochtendauw over Uw leliën ...

Aan mijn moeder

poezie
3,7 met 13 stemmen 3.275
... "Wat ik hier niet smaakte... Rust!" Maar, bestervend op mijn lippen, Steeg de beê niet tot de Heer... 'k Boog wel beî mijn knieën neer, 'k Voelde wel een zucht me ontglippen, Maar het was: ...

Queenie

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 176
...erzonken doloriet in arboresa 'Quo vadis?' vroeg de culmeneer ter zake De mergbedroefde zei 'Queenie, mijn heer, Bent u de gildemeester Cantecleer? ' Zijn ogen fulmineerden op haar kaken 'Leg mijn vlerken op uw achteree...

Heilsoldaat

gedicht
4,2 met 13 stemmen 2.418
...heilsoldaat haast jubelend van zong, zal ik als hij, zo wonderlijk bereid, zo stil en vrij, uitzien naar waar de Heer op wolken staat? Als ik nu zing, zing ik dan niet te laat? en waarom sta ik altijd nog terzij?

Atheïsten

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.781
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U neer. Uw Macht en Goedertierenheid- Driest schend...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.629
...eleer! Hij leve een lid dier Kerk, die steeds u de eer zal geven, veroverd op den dood door ’t sterven van haar Heer!”

OPSTANDIG

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 59
...n boven de bomen. Maar via de achterdeur verlaat hij met zijn wandelstok en hand aan de hoed – altijd een heer – het pand na een formele groet. Dusdanig herdacht dat hij weer tot leven is gekomen.

Geschiedschrijving

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 51
De zeventiende eeuw had schaduwzijden Naast meesters met penseel de heer met zweep De slavenhandel was een gouden greep ‘Beschaafd’ maar ook barbaars waren die tijden We maakten w...

Adonai de enige

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 20
...aam al die in vleselijke lusten gaan onze God heeft een Naam roept elk kind bij naam in Jezus Christus onze Heer -die zegt- een iegelijk dan: die mij belijden zal bij de mensen dien zal ook ik belijden bij mijn Vader d...

Vertrapte melati

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 118
Hollands zelfbeeld is gespleten Vrij van heerszucht; klein maar fijn Meende het neutraal te zijn ’t Europese Tiengemeten Eiland van smaragd vergeten Olie...

Moeder liefde

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 97
...n kinderen omarmen Tegen haar borst gevlijd het kinderhart verblijd Uw adem teer als de adem van Onze Lieve Heer Hart bedaard de winterkoude opgeklaard Het knellen van banden van de tijd Echtwaar liefde bestaat, het is nog ni...

Ze bloeien nog

gedicht
4,0 met 48 stemmen 29.913
O Heer, vergeef mij, dat ik zoveel jaren Uw aarde liefgehad heb en Uw zon, Uw vogels en Uw bloemen en Uw blaren En nooi...