inloggen

resultaten voor 'Honig'


55 resultaten.
Sorteren op:

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poezie
4,0 met 2 stemmen 242
...lieren-geur'ge dag verschenen. O God, die glanzend thans van aangezichte zijt bij deze zomer-dag vol rechte honig-geuren; Gij, die Uw rijke hand ter zegeninge breidt en mij naar 't hel gelaat des zomers 't hoofd liet beu...

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 257
...uchten, schone straten gaan, Het gave goud ligt op uw zegebaan, Druipt van uw fijne wapperende manen; De pure honig laat ge in harten staan: Gewassen goud in glad-gevlochten spanen, Uw adem is ons tot het lijf gegaan En blaast ...

REIZEN

poezie
3,0 met 2 stemmen 403
...k van ogen, zwart, bruin, hemels-blauw, O laat mij diep in kelk van stem wegzinken, Daar pure ziel als bie puurt honig-dauw... Ach, oov'ral beedlaar zijn, slechts gaven gaeren? Geen stem doen helder zijn, geen smart-blik klaren?

Winterrreise door Coen Honig

hartenkreet
... en de herfst in mij opborrelen ook mij wachtte zo´n lange barre winter maar als ik denk aan de bariton Coen Honig aan zijn vertolking, zijn uitstraling van de mens, de zanger, de vertolking van het lied de liederencyclus "D...

De bie en de roos.

poezie
4,0 met 2 stemmen 550
...g een roosje toe: ‘Lief bloemtje, kijk eens: blij te moe Snel ik naar u op lichte vlerk, Opdat ik aan mijn honig werk.’ ‘Wees welkom, bietje, sprak de bloem; Uw vlijt verdient, dat elk haar roem'. Put uit mijn scho...

Ter gedachtnisse van mijne echtgenote

poezie
5,0 met 6 stemmen 539
...En had dat zoet nog gaarne lang genoten! Maar kende ge ook dees wereld, vals en boos? En ’s levens gal, met honig overgoten? Lach nu gerust, in ’t zalig oord gevoerd, Waar nooit een traan de lachjes zal vervangen, Gee...

SNERT

hartenkreet
...l snert genaamd. Ik kook het zelf, zoals ’t een kok betaamt, want erwtensoep uit blik is niet te vreten. In Honig-snert zijn ze de worst vergeten en bij de Unox -dat men zich niet schaamt- daar lijkt de snert wel uit de sloot ...

Op school

poezie
4,0 met 2 stemmen 707
Eentonig bromt de stem der lerares. Het woelig meisje wendt zich om en gluurt naar gindse tuin, waar 't bieke honig puurt en zomerzonne blinkt op bloem en bes. Op de enge schoolbank zwiert de blonde tres. Hoe vaak heeft niet ...

Dicht langs een bongerdhaag schichtte een pruimensnaaier

poezie
... 't Was of het zonnerad goudener stralen spoot. De slaper had zijn droom naar eigen lust en luimen, Van honig en roô-wijn, ham en driekoon'ge-brood.

DE SCHEPER

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.127
...rstijfd - als waar zij dood - Bij 't zien van 't eindloos vlammend avondrood... Zo schijnt de heide, waar, wie honig lazen Met de avondlast langs bloem en purper razen Om niet te keren voor de nacht ontvlood. En scheidend houd...

Beekzang aan Katharine

poezie
3,6 met 26 stemmen 9.390
Wijker Bijtje, die bij ’t Beekje Nestelt, en geeft menig steekje Die uw honig komt te dicht; Wakker Nimfje, die zo klaartjes Met uw oogjes op de blaartjes Flikkert, blikkert, straalt, en li...

Versluiering.

hartenkreet
4,0 met 10 stemmen 1.346
...eltenis verbinden. De eeuwig zingende stemmen van reine vrouwen dansen om mijn oren en verbinden de zomer met honig en bloemen. De muziek fluistert door de luidspreker van mijn geopende mond als ik je wil zeggen hoe mooi je b...

De bruid zegt:

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.772
Hoe wordt mijn lippe week van honig-smaak? - 't Is of 'k met tanden-reek uw tanden raak... Hoe zijn uw ogen klaar van vreemde schijn! 'k Zie...

Het dorpje.

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.561
...uren hangen: Hun vrolijk kunstloos zingen Vergroot de lieve eenvoud Van 't landelijk toneel. Wat aantal honigkorven Staat daar ter zij der woning, Als zo veel stille hutten Van nijverheid en vrede! Zie hoe die schran...

Aarde, over-oude

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.524
...úw verstand, bepèrkte! - En toch, en mocht ik niet verlaten een warr'ge wil die weigert en verlangt? De honig bloedt vergeefs aan alle raten; de vrucht is beurs die naar mijn lippe langt. o Zieke herder, zoude ik niet v...

GALM EN NAGALM

poezie
3,2 met 13 stemmen 4.510
...r tot mijn hart. Hoor, de moeder spreekt, ...Hoor de moeder spreekt! Is dit geen lied, Dat als honig leekt, ...Dat als honig leekt, Als bronnat vliet? Lieve stemmen, zwijgt! ...Li...

Manana

gedicht
3,2 met 20 stemmen 9.089
Morgen schijnt de zon weer is je geest helder lig je 's nachts niet wakker doet je lijf geen pijn meer is er kans o...

Gedichtje van Sint Niklaas

poezie
3,6 met 64 stemmen 9.275
... lopen uit een deeg van spekulaas kom ons toewaarts heilige Klaas wij die wachten op een heel klein beetje honig Zie ons lippen droog niet van 't bidden is het wel van heel veel kou lieve Paus lieve Paus Laad uw ezel ...

Aan Jacob Cats

poezie
3,3 met 15 stemmen 3.490
... droom of rollend rozeblad- De troost voor uw gemoed! Waar is uw weerga, zoet poëet, Die Hollands taal als honig kneedt, Verheven fenomeen? Welk land, welk volk, op heel deez' aard, Heeft ooit een tweede Cats gebaard? D...

VERLEIDING

poezie
3,9 met 24 stemmen 4.577
...ng, Met oneerbaar blanketsel op voorhoofd en wang; En, in dartel vertoon en bedwelmende praal, U verlokt met de honig der strokendste taal: O! daar kan haar de deugd van de sterke weerstaan, Daar de blooheid des zwakke nog vluchte...

Mei (Boek I)

poezie
4,2 met 43 stemmen 5.815
...n dooreen Zuilen en blokken kapiteel: de steen Verweerde in brokken en werd schaduwig. Er groeien anjelieren en honig Zuigen daar bijen, toch lijkt het droevig Wanneer de zon pas schijnt. - Maar 't werd een dans Weldra van alle ...

Raketten.

poezie
3,8 met 4 stemmen 999
Op volant, omhoog, omhoog! Vlug naar boven Heengestoven, Op volant, omhoog, omhoog, Vlug naar boven en uit mijn ...

Naar buiten

poezie
3,9 met 14 stemmen 1.667
Och, mijn geleerde boeken, Trezoren onzer taal, Geef me oorlof, dat ik buiten Eens eind'lijk ademhaal. Die taal- ...

De reuzenketel

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.496
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap, ‘Zo zag ik daar eens op een akker e...

Kom, lieve mei.

poezie
...komen, wil komen, schone mei! dan kan mijn Liza dromen zo zalig in de wei. En breng ook met u mede het honigzoet jolijt, geluk, en spijs en vrede voor al wie hier nog lijdt.

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 339
...e hoge popels, die het meer omkransen, Wanneer de wind hun smachtend love kust? Zoekt niet de vlinder heil- en honigkansen Bij elke bloem, waarin hij zalig rust? En tintlen niet, hun godd'lijk schoon bewust, Doorgloeid van zonn...

O gij, in weedom neergebogen.

poezie
o Gij, in weedom neergebogen, Weerhoud geen tranen in hun loop: Zij drenken 't bloemetje der Hoop, En moest hun br...