inloggen

resultaten voor 'Inzicht'


556 resultaten.
Sorteren op:

Er is een stil gevoel.

hartenkreet
Er is een stil gevoel Van opengaan Van inzicht Wat verloren leek te zijn gegaan. Naar binnen kijkt het in vragen In een weten wat verder gaat Dan i...

Vage gedachte [2]

netgedicht
De inzichten in mijn aantekenboekje zijn raadsels geworden, ik herinner me de mistige gedachte van vandaag al eens eer...
Zywa30 nov. 2019Lees meer…

LICHT

netgedicht
beklim ook de berg richt je gezicht naar de hemel wie weet breekt hij ook voor jou open en gunt je het inzicht waar we op mogen hopen ga niet uitputtend zoeken stel je open en het zal spontaan bij je naar binnen lopen ...

Het kiert….

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 26
... in de smidse door de tijd gesmeed langzaam kleiner worden, het licht krimpt in onze ogen, verkleint het inzicht door flarden mist, er kiert een beetje horizon door de luiken van de hemel gevernist.
Pama22 okt. 2019Lees meer…

op de waagschaal

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 44
...t hij al jaren of verbeeld ik dat vaker, op 'n zeker moment vraag me dan af, of ze mij nog kent ik wil me het inzicht besparen en laat dan los hoe dingen gebeuren ach, ik heb weet van klanken te schrijven mijn handen denken d...

Onsterfelijke poëzie

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 35
... het overdonderend geluid der klokken het knarsen van de leeuw zijn tanden niet gehoord? het hert met inzicht doorziet hem vlucht als het losgebroken konijn dat huppelt in het bos de gapende dieren overmeesterd in ...

Ambivalent?

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 25
... idealen die we lang hebben gekoesterd, onbehagen gevoed door overdaad in mythen en verhalen, verduisterd inzicht waarin we zijn gekluisterd aan de ketting van de aarde, als ik de nog ongeëvenaarde stip ervaar in een pri...
Pama26 sep. 2019Lees meer…

Tijdsbeeld?

netgedicht
...z’n eigen geleefde deel, abstractie in pragmatiek of emotioneel de toe gemeten tijd het verleidt tot inzicht en uitzicht, om in het goede te overleven, al zijn we draad even kwijt niet de tijd gaat voorbij, maar jij, e...
Pama15 sep. 2019Lees meer…

Open dicht

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 55
Een dichter opent de deur naar inzichten in taal en geeft in grafemen kleur aan gevoelige contacten die hij verbaal belicht hij sluit contracten ...

Residu?

netgedicht
...straties beeldend schuim om in een dictionaire zee te verdrinken en daadwerkelijk te worden herboren, tot inzicht te komen, formeert talent en in staat te zijn om het te integreren in een mentaal schaakspel van de taal, d...
Pama13 sep. 2019Lees meer…

herfstig

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 54
... werd het trager helder de lust verdween in de geijkte levenslist waarop menig mens hoopt tegen het dolend inzicht in uiteindelijk is men genoopt de herfst te omhelzen immers blaren bedekken de pijn; het is niet deze doel...

Toeval en tijd

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 35
In spontanitijd werken tijd en toeval samen, in een tijdloos moment. In creativitijd verwerkt tijd ons dagend inzicht, tot een tijdloos leven. Méér kan leeftijd niet doen.

WIJ MENSEN

netgedicht
... ben ik bang ach de mens blijft een gedicht soms gegoten in een rare vorm soms biedt het genoeg of te weinig inzicht maar altijd met z’n eigen norm maar meestal blijft het bescheiden beslaat hooguit een bladzijde maar som...

Zelf-loos gebied?

netgedicht
...n paarse schaduwen eindeloze lopers voor ons uit, terwijl ik je spoor nauwelijks volgen kan, wat over het inzicht van de horizon reikt geen woord over beide lippen, alleen zichtbaar op de tere huid, tinteling tot in het ...
Pama24 aug. 2019Lees meer…

het houdt niet op

netgedicht
...een ruimte die zich allengs wil beperken en ik ook wel eens denk met wat wil ik me nog verbinden, met welk inzicht wil de ziel zich verder versterken zodat ik aan mezelf daardoor nog een zinvol perspectief schenk het is ...

Levensloop

netgedicht
... bleven we aan elkaar verwant, om het beste deel gegeven naast de avontuurlijke schaduwkant empathisch inzicht zoals verwacht in beider gepassioneerde beleving toppen en de tol van het verlangen onvervangbaar, te b...
Pama22 aug. 2019Lees meer…

Goed genoeg

netgedicht
...an jou dan gaat het om iets anders hoe je bent hoe je doet een houding, een deugd een vaardigheid, een inzicht een balans van belangen alsof dat altijd zo gaat maar jij weet wel beter want je kent jezelf ook anders ...
Zywa16 aug. 2019Lees meer…

Navel staren?

netgedicht
...n staren, in een allesomvattende vraag of die in ons gemeten tijd bereikbaar zullen zijn, het geeft minder inzicht naar de diepte van de ziel der aarde gemeten in de oceanen, waarin we een wondere wereld zullen herbeleven ...
Pama30 jul. 2019Lees meer…

Ambitie of ideologie?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 21
...un vruchten dragen, afdracht tot een collectief gevoel, vanuit het detail of vanuit een macro dynamisch inzicht van wederkerigheid, voortgestuwd of belemmerd door de denkbeeldige tijd. Trahit sua quemque voluptas....
Pama24 jul. 2019Lees meer…

Waarom zou ik

netgedicht
...moord ik schrijf en ieder ziet ik schrijf naar ieder maar niemand leest over mijn licht iemand verbiedt dit inzicht waarom zou ik nog aan nieuws beginnen in taal of teken waarom zou ik nog langer spreken wat heb ik t...

Niemandsland?

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 28
...racht om vermoedens niet verlegen niet gerijpt om niet te delen cognitief begrip van lijdzaamheid het oude inzicht te laten helen verloren in beetje eenkennigheid verkend op veel te vlakke wegen, opgeteld in elke stap, hop...
Pama26 jun. 2019Lees meer…

Een gekroonde wereld?

netgedicht
... weer op eigen benen kan gaan staan, ondanks alle inspanningen tekent het de onmacht van voortschrijdend inzicht en verval, ons als goden te laten verwennen, maar bekennen dat een volmaakte wereld, uiteindelijk niet bes...
Pama25 jun. 2019Lees meer…

Dood gewoon

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 51
...en naar binnen wil gluren ongeopende vraagstukken liggen her en der in vergeten stapels zij verbloemen inzicht, dat ooit daar was, maar nu verloren is gewaaid vertwijfeling kreeg ruim baan zo koos je vandaag dood gew...

Veni, vidi, vici

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 35
...echting zal worden geboren zo stel ik mij de wedergeboorte voor doorheen de duistere werkelijkheid waar het inzicht verdwijnt in het niets als ik bij de eeuwigheid word ingeleid

[ Ik slenter, er valt ]

netgedicht
Ik slenter, er valt een inzicht voor mijn voeten – ik draai er omheen.
Zywa 6 mei. 2019Lees meer…

Voortschrijdend gebaar.

netgedicht
Het is het dubieuze lot dat met inzicht de toekomst laat herbeleven, opgehaald in gedichten waarin de betekenis leeft dat alles een sleutel heeft, v...
Pama26 apr. 2019Lees meer…

Schakels van de taal

netgedicht
... aan zijn muze waarin de Toonzetting werd veranderd, lief en leed zijn geankerd in een voortschrijdend inzicht van elk verhaal, soms in eenzaamheid geschreven tot aan de grenzen van de moraal of een ander woord ge...
Pama 9 mrt. 2019Lees meer…

Naast de kwestie

hartenkreet
...een begerig en ik ging met jou naar bed Geen enkel ogenblik kwam het in mij op dat je begerig was naar inzicht dat je dorstte naar genegenheid dat je hongerde naar begrip

Uit het leven van -slot-

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 115
de blinde bluesmuzikanten die vanuit hun ziel en inzicht zoveel gevoel brachten dat zij anderen de ogen openden voor hun muziek

Schrander dier?

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 29
...we struikelen, denkbeeldige scheidslijn aan een horizon, een akkoord waarin niet ieder woord op schrijdend inzicht wordt gehoord? die klapt voor eigen spiegel en parochie om zichzelf weer uit te vinden, terugkeert op zijn ...
Pama31 jan. 2019Lees meer…