inloggen

resultaten voor 'Maagd'


712 resultaten.
Sorteren op:

Sexy

netgedicht
...aagt bloemen en stoere kaplaarzen als een soldaat met spierballen, of een openvallend hesje met minirok als een maagd, altijd verovert ze de driften om haar heen In Coco's jurk paradeert ze op Jersey het doorzichtige plastic ri...
Zywa 5 nov. 2019Lees meer…

Provinciale

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.679
...g Waar de ziel niet in deelt. Zij overweegt: “Zoek ik smaadlijk In omhelzing bevrijding? Of behoud ik mij, maagdlijk Ongerept, ongestreeld?”

OP HET VERJAREN VAN Mejuffrouw SUZANNA BORMANS.

poezie
3,5 met 13 stemmen 5.279
Het zonnelicht verrijst zo vrolijk als uw wezen. Als lachte 't u op uw verjaardag toe, Begaafde maagd, zo zacht van aard, zo uitgelezen, Wier liefelijk gezicht ik nimmer moe Lang wens te zien verrukt en opgetogen. ...

Voor Gilles

gedicht
2,1 met 383 stemmen 64.613
...n branden de kleine lichtjes, die branden voor je verjaar dag, bij wijze van herinnering aan de Heilige, de Maagd, die omtrent je geboortedag, eeuwen geleden, de pest verdreven heeft uit je geboortstad, de stad Leeuw. Alle, ...

Busmadonna

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 115
... die zwangerschap ! " Ik vergiste me, het was Maria niet : een bus is geen herberg, een Turkse geen heilige maagd en de zomer geen Kerst. Maar de ik-zuchters die haar niet bijstonden waren wel dezelfden.

Beatleliefjes

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 62
... maar waarom moest sweet Mother Mary Maggie May en Hey Jude dan gedogen, was zíj niet die diamant Lucy, de maagd met de magische ogen? Daytrippers waren het, avonturiers, Back in the USSR, die liefjes van Paul en van Lenno...
Max15 jun. 2019Lees meer…

Handspiegel

netgedicht
...g bij mijn vuurman heb ik niets te doen dan gelukkig te zijn Om me te vermaken verschijn ik soms als blanke maagd in de wereld voor afgunstige ogen en onhoudbare begeerte om aan den lijve mijzelf als nieuw opnieuw te o...
Zywa 3 jun. 2019Lees meer…

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.261
... 'k Wens uw kruis te helpen dragen, En bij 't kruis met u te klagen, Schoon een ander u begeef. Puik der maagdelijke loten, Wil mijn bede niet verstoten: Laat mij aan uw zijde staan, Christus’ dood mijn ziel genezen: ...

En feu

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 37
...ien uitgelokt In dit naar Haar vernoemde pand? Een Parissiene is geschokt De Notre-Dame, zij staat in brand De Maagd Maria’s adem stokt Relieken zijn in teamverband Gered, met ogen roodomrand Het vuur heeft dorst en slokt en s...

Mahomeds hemel

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.461
...ge nectar mij. ---------------------------------------- houri, hoeri: volgens de koran eeuwig jong blijvende maagd met gazelleogen, in het paradijs ter verlustiging van de gelukzaligen

Muze musiceert

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 158
Maria Magdalena mysterieuze mooie maagd mag met muzikanten musiceren. haar handen houden haar houten hobo, haar haardos houdt haar hoofd in hoofse ...

Over The Hill

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 93
...gureerden doofstom; de winter was dood en het grijze opnieuw in 't helder verwachten vliedend in de groene maagd uitgemond ; zij die mij immer weer bevruchting aanbood

Uit mijn leven

gedicht
4,0 met 2 stemmen 2.702
...in drie delen lenen waarin staat hoe alles ontstaan is. In verre droom verschijnt mij snachts de Glorievolle Maagd, die ik beloof ter bedevaart te gaan naar Lourdes. Een datum heb ik niet genoemd, zodat ik niet aan tijd geb...

Wetenschap.

poezie
4,3 met 3 stemmen 308
...eeuwige bronne die kracht giet en vreugde over bergen en dalen, de stralen der godlijke zonne! Wetenschap! maagd zonder liefde! Eigenzuchtig, nijdig, grillig! Die u liefheeft, plaagt en tergt gij: al zijn levenskrachten v...

Limericks op diverse dieren

netgedicht
...s een miljoen En ging vanaf toen De straat op met lires in stapels Op een Meerkoet Te Sneek vroeg een maagd' lijke meerkoet Haar ma hoe het nou d' eerste keer moet Diens raad was heel slecht Ze koos voor een specht...

Geboorte

poezie
...in de droppen Van de lafenis voor zijne dorst. En ze wist: nu had ze hem verloren, En ze hàd geen kind, was maagd gelijk te voren, Want haar diepe liefde was te klein. En ze schrok, en zag in zéker weten, Hem wéér ligge...

Argentina

poezie
4,0 met 2 stemmen 398
...en Chiara, Die voor eeuwig bij mij zouden blijven, Kom, ik heb behoefte aan uw lijven, Meer dan aan de Heilige Maagd Maria. De pampero wakkert wolken aan. De peones slapen in de tenten. Ik zit huivrend bij de zerk der maan,...

mijn schepping van het Wad

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 92
...Wad - het feest der occulte bewegingen lifte mee op het deinen van haar wang eens zag ik Neptunus die haar als maagd wou nemen, zijn drietand ontbloot die fier ten hemel rees, doch zij herlaadde haar wapen en ontschoot in een h...
elze28 nov. 2017Lees meer…

OP DE GETROUWHEID

poezie
4,0 met 2 stemmen 237
GETROUWHEID! dierbre schat! standvaste, onkreukbre Maagd! Elk roemt uw waarde, schoon bedrog en krijg u haten. Gij stond zelfs heidnen bij in onderdrukte staten. Ach!...

Wolga vriend

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 169
...se ondeugd groots in het bluffen klein in het ontvangen het begint met projecteren je ziet in mij een nieuwe maagd het leven bestaat slechts uit proberen het is de moeder rivier die stroomt door Rusland terwijl ik droom over ...
mobar 7 jul. 2017Lees meer…

't Rozeneiland

poezie
...er wat'ren dartlende glimlach.' Hem, die Mij eert, schenk Ik Mijn gunst der liefde vaste trouw; u, maagd, in het nev'lig noorden zend dit pand Ik, heil'ge van 't zonnig Cyprus, Ik, Afrodite.

Winternacht

poezie
4,5 met 2 stemmen 410
...de klare sterrenhemel gaat de maan haar stille gang. In haar schijn ligt daar de vlakte, scheemrend, als een maagd zo blank. Uitgegaan is 't laatste lampken dat van ver u tegenglom. Onder witbesneeuwde daken slaapt het ...

O.L.V. met de palmtak.

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 101
...en, zo zegt de heilige Schrift mocht gij uw Zoon aanschouwen ooit eens in uw hart gegrift. U bent de heilige Maagd dat hebt gijzelf gezegd, U hebt om bidden gevraagd en u zegen erin gelegd. Ik wil op elke Allerheiligendag ...

In stille verbondenheid

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 570
...je aan ons verlangen naar het kind blijft maar groeien wij beginnen de weken en dagen af- te- tellen zoals de maagd die haar kindje blij verwacht zal het komen in de morgen, dag, of in de nacht komt straks een engel vol vreugde ...

De ijs-slee.

poezie
...lkig lacht, Maar 't rijen; 'k heb er juist niet tegen; Ik zeg mijn ouders goede nacht. Daar ging hij met de maagd toen schuiven Langs markt en straat en gracht en wal. Zij komen bij de Blauwe Druiven, Daar moet de Goeyjan nu ...

Lachen

poezie
... En hunker naar het amen: De wijsheid, die niet lachen mag, Geef ik voor éne meisjeslach. Ja, wie een maagd het schoonste vind' Bij stil en statig peinzen, Voor mij ik ben geen droefheidsvrind, En wil het niet ontvei...

MARSUA

gedicht
...t niemand meer genezen. Doofstom hangt mijn lied in de hagen. De tanden van mijn stem dringen alleen meer tot de maagden door, En wie is maagd nog of maagdelijke bruidegom In deze branding? (Een bloedkoraal ontstijgt in Vlokken...

De pikantste pigmenten

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 98
...elle thuis nog is het zware linnen ongebleekt trillen mijn vingers voor de eerste streek ook zelf ben ik ooit maagd geweest

Leeg

netgedicht
zo leeg als je daar nu staat zo maagd loos wit puur vol eenvoud zal je straks transformeren in dat wat ik voor ogen heb vol passie zal ik je r...

Trouw.

poezie
4,7 met 3 stemmen 495
... woud Sprong daar een ruiter uit het hout: 'Zo eenzaam u in 't bos gewaagd? En zeg, wat schreit ge, zoete maagd?’ - Ik schrei, dat ik mijn beste vrind Na zeven jaar niet wedervind! - 'Ik reed pas gistren door een ...