inloggen

resultaten voor 'Ontferming'


27 resultaten.
Sorteren op:

Barmhartigheid

hartenkreet
Barmhartigheid; ontferming bieden aan mensen in nood. Groot is het mededogen daar waar hulp geboden wordt aan een medemens in de goot. G...

Bomen

gedicht
...ij het nu wast de eeuwigheid, alvast beschreven door dit loom vlottend blad. Hoe het groen patronen legt, ontferming ruist, de stilte klimmen laat naar takken onttrokken aan het oog. Wat kan ik zeggen? Ik weet mijn bedoel...

Amsterdamse bos: een katheraal

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 64
...me te lopen in een kathedrale kerk met de bomen als de pilaren en de top van de heuvel als het altaar van ontferming en verlossing mensen groeten elkaar vriendelijk en wensen nog de beste wensen Diep in mij ontwaart zich ...

God zorgt

hartenkreet
... u begaan Zijn grote liefde keert steeds weer. God houdt van u en blijft u nabij Weet, Hij is een en al ontferming En neemt u in Zijn bescherming Hij blijft bij u en gaat u nooit voorbij. God zij dank voor alle goede zo...

God zorgt

hartenkreet
... u begaan Zijn grote liefde keert steeds weer. God houdt van u en blijft u nabij Weet, Hij is een en al ontferming En neemt u in Zijn bescherming Hij blijft bij u en gaat u nooit voorbij. God zij dank voor alle goede zo...

Zorgen

hartenkreet
...t leven Wil Hij u alle steun en sterkte geven Van Hem komt alle macht, voor altijd Onze God is een en al ontferming Zonder Hem kunnen we niet leven We mogen ons aan Hem overgeven Hij neemt ons op in Zijn bescherming. Va...

Onbemind 3

netgedicht
..., maar de lente laat zich temmen. Ook ik ben het verdriet, de stilte, het gebrek aan, licht, ruimte, ontferming. Ik zie springvossen paren, en ik zie karkassen kraken, kadavers branden, dat het zich laat zien, st...

Het Gasthuis.

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.685
...roeder, kent gij 't heil nog niet Dat ons 't mededogen biedt? Dan moet gij hier veel verkeren, En aldus ontferming leren. De mensen, die gij veracht, Al zijn 't geen rijken, Zijn ons gelijken, En met ons van één geslacht.

DOODSGEBED

poezie
4,2 met 4 stemmen 548
...", als bij de kamer-wand de priester bidt: "Heer, laat hem gaan", dat ik dan bidde: "Heer, neem mij in uw ontferming aan."

De badende herderin.

poezie
5,0 met 3 stemmen 641
...g!) Zij kruiswijze op haar borst de handen uitgespreid.., En 't huivert door haar leên, saamkrimpende om ontferming, Een nameloze angst voor 's levens heerlijkheid!

Gelatenheid

poezie
...dwaze krijg met de onnaspeurbre Macht, die kruis bedeelt naar kracht, die kommer en ellend' uit hoge ontferming zendt, opdat de kroes der smart tot loutring strekk' van 't hart. De straal vervare u niet die de...

Zei ze

gedicht
3,3 met 3 stemmen 4.545
Zei ze hadden we nieuwe ontferming besteld wij, ze zouden die brengen, de nieuwe ontferming, op vrijdag. Zeggen ze vrijdag kan het op zaterda...

Tegen de zwaartekracht in I

hartenkreet
...wam op het Aangezicht van de Aarde te liggen Die me met magneten Leek vast te houden - Tot Jij met ontferming Werd bewogen en me Precies zoals ik ten Diepste had gewild - Tegen de zwaartekracht in Recht overein...

Ik kus uw lippen

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.095
...til en onverwachts, Ik kus u heftig en verborgen. Uw liefde is zo wijd en vrij, Zo vol van deernis en ontferming, Dat ik nooit buiten uw bescherming Verdwalen kan; ik kus u blij.

Gelatenheid

poezie
3,2 met 6 stemmen 480
...en dwaze krijg* Met de onnaspeurbre Macht, Die kruis bedeelt naar kracht, Die kommer en ellend' Uit hoge ontferming zendt, Opdat de kroes der smart Tot loutring strekk' van 't hart. De straal vervaar' u niet, Die de o...

Het overmaatse groen

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 193
...ng het maaiveld kortgeschoren zou meer bekoren. Zie het maar als bescherming fluistert de wind vol ontferming.

Wat moet ik doen?

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 224
...Marcus’ tijd waarin ik lees niemand is goed dan God alleen ga ik waar Hij mij kind noemt in Zijn ontferming vol vertrouwen heen. Bij Marcus 10 : 13 - 31

Vaarwel amigo

netgedicht
2,6 met 11 stemmen 1.283
...d door de aardse wetten, een merkwaardig karma met weinig clementie, maar boordevol godenapplaus, welzeker ontferming. Net als Rimbaud, een jaar eerder dan hem gestorven, wenste hij tot op het laatst te vluchten van leven ...

voor m.-j.

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 183
...ht en gerammel van onder meer vuilnisemmers draagt geen rust tot terugzeuren aan. tot mijn voorwerp van ontferming ligt gevouwen in dromen onder nachtwol: dan lach ik haastig alle grappen weer struikel over oude omhelz...

Storm

netgedicht
3,0 met 5 stemmen 213
...oken hoop vervagen in de wind Scherven gevoel onzekerheid de chaos verblindt Maar de warmte van ontferming lijmt de stukjes aan elkaar uitzonderlijke inzet maakt die storm bestuurbaar
Esther23 aug. 2009Lees meer…

Ik vocht voor mijn leven

hartenkreet
4,4 met 23 stemmen 2.178
...iet te breken onze zusterbanden We hebben toch alleen elkaar nog zoveel is ons al ontnomen en Hij zag in ontferming op ons neer liet leven weer door 't lichaam stromen En al wordt de weg nog lang en zwaar ik weet me vast...
Moeke 7 jun. 2008Lees meer…

In winter en ruw weder

netgedicht
3,5 met 10 stemmen 217
Je ontvouwt jezelf voor mijn ogen strekt je armen over mijn hoofd en als je mijn hemeltranen droogt ben jij vol ontferming bewogen En toch, volkomen dichtgeklapt nu sta jij in de gang... mijn paraplu

HET GROOTJE VAN EEMNES

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.323
...w betaalde. Want voor arm en voor rijk Is het doodsbed gelijk: Aller laatste is een bede om ontferming. Hij werd zeker verhoord! Was hij steeds, naar Gods woord, De verdrukte geen schild ter besche...

Toverlantaarn

netgedicht
2,6 met 5 stemmen 1.411
...se windvlaag zorgt al ras voor de leegte waar ze bang voor is, de muur biedt geen bescherming heeft geen ontferming Met aarzeling betreedt ze het pad waarover ze niet zal wederkeren en elk uitzicht is het laatste, zo ver...

Doods-gebed

poezie
4,6 met 9 stemmen 1.481
... als bij de kamer-wand de priester bidt: "Heer, laat hem gaan," dat ik dan bidde: "Heer, neem mij in uw ontferming aan."

Barnstenen bordelen

gedicht
...wijze vecht men met engelen: opzittend achter een vuil venster. -------------------------------- Uit: ' Ontfermingen', 1998.

Landschap met wegspringende schaduwen I

gedicht
2,7 met 27 stemmen 9.035
...as de middaghitte overleeft en met de schemering onze huizen binnentrekt. ------------------------- uit: Ontfermingen, 1998.