inloggen

resultaten voor 'Piet Paaltjens'


475 resultaten.
Tips voor Sinterklaas:
kijk op onze thema pagina,
of in het rijmwoordenboek voor hulp bij het rijmen.

Sorteren op:

Aan Loan

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 20
(voor Loan Son) Het was eerst 'Aan Rika' van Piet Paaltjens, waardoor de dichter Büch was geraakt en daarna zag hij jou in die trein rond Haarlem. Hij droomde j...

De maan glijdt langs de ruiten

poezie
3,6 met 47 stemmen 4.281
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert ...

Niet als met nevelen...

poezie
2,8 met 68 stemmen 17.917
Niet als met nevelen De morgenzonne, Schoon baan zich brekend, Nog felle kamp voert, Ook niet, als blindend Van hog...

Romance

poezie
3,1 met 32 stemmen 8.269
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daarbinnen dra genez...

Adam en Eva

poezie
3,1 met 36 stemmen 8.637
...e de broek aanhebben, Zijn de rechte Eva's niet, En een Adam met een schort voor Noemde men een keukenpiet. Wat de kroon is voor een koning, Voor de huisvrouw is haar schort. Draag de uwe steeds met ere En 't ontbreek...

Dat heertje...

poezie
3,2 met 32 stemmen 5.794
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij ...

Romance

poezie
3,2 met 16 stemmen 6.826
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daar...

Depressie

hartenkreet
3,5 met 4 stemmen 153
Wat ik niet allemaal heb gedaan om de wurgengel van de depressie zelf te wurgen, je wilt het niet weten. Piet Paaltjens is er niets bij en zijn destructieve poëem over Rika is slechts één ademzucht van mij. Dat deze j...

ode aan piet paaltjens en slauerhof

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 150
Na jarenlang in het duffe ruim te hebben gezeten Met Maleizen, Tamils en Chinezen, een vreemde mix Deed, eenmaal weer...

1-2

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 247
... ----------------------------------------------- Met dank aan de dichters: Vasalis (eerste regel) en Piet Paaltjens (laatste regel)

Aan Rika, Jacoba en Betsy

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 188
Zoals ik ooit beminde, zo minde slechts Piet Paaltjens ooit. Zijn stenen harten, mijn houten harten. Zijn grieven, mijn huilen. En had ik al mijn vrienden ...

Aan Betsy

poezie
3,6 met 21 stemmen 6.977
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos In hartverovrend achteloze houding lag Uw rijzige figuur, wijl de and...

Immortelle I

poezie
3,5 met 15 stemmen 5.505
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert een ...

de dichter weent altijd

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 428
...verschmidt hield het niet bij buitjes uit zijn vergiet terwijl hij met wrange tranen bedauwen wou kwam Piet Paaltjens kleddernat uit tuitjes Slauerhoff hield het ook ternauwernood droog de man was echter lichamelijk vre...

Toen Knaap mij de laatste maal knipte

poezie
3,7 met 21 stemmen 5.854
Toen KNAAP mij de laatste maal knipte, Was hij aangedaan onder zijn werk. 'Wat wordt u al grijs!' sprak hij somber, '...

De bleke jongeling

poezie
3,8 met 10 stemmen 5.762
't Avondt. Aan de westertrans Zinkt, in goud gehuld en glans, Statig 't zonnelicht ter neer In de schoot van 't wi...

Wel menigmaal zei de melkboer

poezie
3,7 met 30 stemmen 5.628
Wel menigmaal zei de melkboer des morgens tot haar meid: 'De stoep is weer nat'. Och, hij wist niet, dat er 's nac...

Als heel de wereld biefstuk was

poezie
3,1 met 30 stemmen 6.696
Als heel de wereld biefstuk was En louter stroop de zee En enkel Engels schoenensmeer Vulde elke beek en ieder meer ...

Wie ziet daar op die vieze bank

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.249
Wie zit daar op die vieze bank In het hoekje van die vunze kroeg En drinkt er zijn borrels uit en de na En drinkt er ...

IMMORTELLE III

poezie
3,7 met 14 stemmen 4.750
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zo...

LIEFDEWRAAK

poezie
3,7 met 19 stemmen 6.367
'Ha! weet ge 't niet, wat kanker woedt In 't lang miskende hart, Als liefde 't vuur der wraak ontsteekt, En misda...

Janus had twee aangezichten

poezie
3,2 met 19 stemmen 4.502
Janus, - niet "neef", maar de god, - had twee aangezichten Er is altoos baas bóven baas, en thans vindt ge van die nac...

Mijn hart was toegevroren

poezie
3,3 met 11 stemmen 4.554
Mijn hart was toegevroren, Mijn tranen vloeiden niet meer. Toen trof mij haar gloeiende blikstraal, En de wateren ru...

Het geheim

poezie
3,9 met 16 stemmen 6.852
Wij zaten te keuvelen, Daar klonk van de heuvelen Een weemoedige triller- Het was Ludwig Hiller: De begaafde kunst...

Als ik een bidder zie lopen

poezie
4,2 met 4 stemmen 3.358
Als ik een bidder zie lopen, Dan slaat mij ’t hart zo blij, Dan denk ik, hoe hij weldra Uit bidden zal gaan voor mij.

Zijn goudblonde lokken en knevel

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.998
Zijn goudblonde lokken en knevel, Zijn geestvolle neus en mond, Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem En zijn New-F...

Op 't hoekje van de Hooigracht

poezie
3,7 met 18 stemmen 3.717
Op 't hoekje van de Hooigracht En van de Nieuwe Rijn, Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang Mijn boezemvriend zou ...

Aan Hedwig

poezie
3,1 met 32 stemmen 5.864
Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên, Een vrolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen Krioelde van de...

Hem die mij grof beledigt

poezie
3,8 met 11 stemmen 4.444
Hem die mij grof beledigt, Mij overlaadt met schand En openlijk mij belastert, Hem reik ik de broederhand. Maar di...

Aan Rika

poezie
4,0 met 55 stemmen 7.238
Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in een sneltrein, die de trein, Waar ik mee reed, passeerde in voll...