inloggen

resultaten voor 'Uw Leliën'


23 resultaten.
Sorteren op:

Roos van Sharon

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 25
...ktheid van de goot mijn Heer heb ik gebeden o hoop mijn lief och roos van Sharon hoog verheven laat Uw zoete ochtendauw over Uw leliën gaan met zachte zonneschijn omgeven is alles licht en leven geen Herder die...

Aan Klorimene

poezie
4,0 met 1 stemmen 213
...t spijt de roos verbleekte in 't blozen, En dat meteen uit schaamt' de lelie wierd een roos. Zo doet uw schone verf de roos en lelie duiken, En maakt dat in uw hof, uit hartzeer en verdriet, De bloemen altemaal verdor...

EEN KORENWANNER AAN DE WINDEN

poezie
4,2 met 4 stemmen 242
Ik offer vermiljoene rozen, En leliën en violetten En bloemen vers geplukt, die blozen, Waar op de dauw haar paarlen zetten; En strooi ze met gewassen handen Op uw altaar, o lichte veugels! Gebroederen, die alle landen...

Een lent van vaerzen

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.085
...wolkjens glijdt ginds De zilveren sikkel der maan; Die schijnt een gondel, een bootjen, Dat vaart op de blauwende baan. De wolkjens schijnen de golven, Witgekuifd, met luchtende tint, En de starren zijn zo schone leliën ...

AAN EEN MEISJE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 292
...pracht Nog jeugdig staat te blozen, Mijn gaven niet veracht! Ziet gij niet in de kransen Hoe lieflijk leliën glansen Gestrengeld tussen rozen?

Langs de Friesestraatweg

netgedicht
4,3 met 7 stemmen 416
...er water leliën drijven uitbundig in bloei het houten bankje voor even verlaten koeien begroeten de vrouw met de hond een tandje hoger de plassen omzeilend verheug ik me op de koffie, de post nog een klein eindje d...

Waarom

poezie
3,8 met 5 stemmen 806
...ermoeid van ’t rusteloos dwalen, De onbestemde tred verzacht, Dan boeien fris ontloken rozen En hemelsblauwe veldviolen En witte leliën der dalen Het meest mijn boezem door haar pracht. En daalt de zon in ’t westen ne...

JUNI-OCHTEND

poezie
2,8 met 6 stemmen 824
't Is vroeg. Ik sta voor de open deur, Nauwelijks bewust, in stil verpozen, en mijmerend drinkt mijn blik de kleur Van anjers, leliën en rozen. Dan, vredig...

BLOEMVERKOPERS

gedicht
1,7 met 112 stemmen 15.945
...isen op zijn pad. Dan denk ik aan het Hooglied en de bloemen Die ik geplukt heb rustend aan je borst, De leliën die toch niet zijn te noemen Dan door een Salomon en groter vorst; De rozen en de kussen, overal Gestolen en ...

Liefdeshart

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 210
Verrukking om de contouren van jouw boezems, die zo schoon staan aan jouw lenig lijf, versiert met twee weelderige bloesems, zou het schelen als ik ze...

Scherzo.

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.335
...oofd. Zij was stil denkend en hing mij aan en wilde al niet van mij gaan, en is geworden de nieuweling mijn eigen diere zielslieveling. Ach - om dit kleine kind in mijn beveiliging mijn zoet lief spele...

Melancholie

netgedicht
2,5 met 4 stemmen 497
...ampen maanstof sprankelt mystiek in het meer dat – wiegend in loverbedding - gesust in de omarming van leliën rust en mijmering drijft in de atmosfeer de maagdelijke nacht hult zich verlegen in bloesems van schemer di...

Amoureus liedje (Ai, schone dochter blond)

poezie
3,8 met 4 stemmen 3.163
...i, schone dochter blond, die ’t hulsel en paruiken Des gouden dageraads verwelkt en verdooft*, Die de sneeuwwitte melk en leliën doen duiken* Van ’t zilverblanke vel van uw eerwaardig hoofd, O Margarieta schoon, o uitg...

WELDADIGHEID

poezie
3,1 met 11 stemmen 7.119
...hten; En hoe het mensdom ook moet zuchten, Zij blijft ons hart ten toeverlaat. Verdelger! schiet vrij af uw donder, En maai de volken weg, als gras; ’k Sta toe, dat u uw slavenras, In ’t slijk, in goud gekneld, gelijk ...

De schoonste bloem

poezie
3,6 met 27 stemmen 2.784
...e voor geen winter, voor vorst, noch hagel vreest, maar fleurt in onze woning als op een lentefeest. De leliën en rozen zijn wel der hoven roem, maar kindren, Moeders liefde dat is de schoonste bloem.

NACHTBLOESEMS V

poezie
3,9 met 20 stemmen 4.553
...d gaan. Een rei als van nymfen, Die zich beuren uit de beek, Een rei als van sneeuwwitte bruidjes Zo kuis, zo bleek. En in heur midden heft zich Een enkele narcis, ...

Middernacht

poezie
3,5 met 30 stemmen 8.372
..... II En voor Jezus' outer Nijgt de nonne neer. Heure lippen lisplen, Purperloos en flets, Bij 't nauw-hoorbaar wisplen Woorden des gebeds: 'Uwe liefde louter' Mijne ziele, o, Heer!' Als een zilveren lelie straa...

Ik lag te slapen op mijn bed

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.475
...en als een bloem brekende in de bleke lucht als 't guldene lente is in de lucht, de velden nog wat sneeuwbevlucht, goudene lucht, sneeuwgrond rondom. Ik ben gegroeid tot deze maagd dage-gelijk, zo onversaagd blinke...

Lente

poezie
3,3 met 25 stemmen 3.188
Laat het strooien hoedje zwieren Op ’t kastanjebruin! Pluk een knopje in uw tuin: Dierbre, wij gaan lente vieren Op ’t hoge duin. Wij gaan juichen, wij gaan danken Onze rijke Go...

Nachtbloesems I

poezie
3,5 met 38 stemmen 5.563
...lkjes glijdt ginds De zilveren sikkel der maan; Die schijnt een gondel, een bootje, Dat vaart op de blauwende baan. De wolkjes schijnen de golven, Witgekuifd, met luchtende tint, En de sterren zijn zo schone leliën ...

De bijen op de boekweit

poezie
4,3 met 3 stemmen 206
...ontplooid De velden, breed en uitgestrekt, Staan in hun zomerdos gedekt: Een prachtig kleed van bont fluweel; En 't oog, waarheen 't zich wende of keer', Poost zacht als op een glanzend meer Van geel en groen en gr...

Ontwaak

poezie
4,0 met 1 stemmen 386
De lentemorgen, fris en koel, Ontwaakt en speelt met het windeke zoel; Reeds draagt de leeuwerik, schel en zoet, Ten hemel der bloemen morgengroet: En gij slaapt! Wen blozend van leven de rozenknop zwel...

Leliëngetreur

netgedicht
1,0 met 2 stemmen 223
...en die mijn ogen openen, naar hoge dromen wijzen zij te meer. Laatste woorden, voor een manloos graf. Blauwe lelies vangen mijn verbaasde val, voor mijn lief en ander leed. Niets is wat het scheen, ook de zon niet meer....