inloggen

resultaten voor 'Ziel'


7598 resultaten.
Sorteren op:

tussen kraters en sterren

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 23
...jven voeten in een gif-zwarte mengkom staan hunkeren harten naar lonkende dieptes van het heelal leg hart en ziel op de sterrenkaart neem de stipjes over luister met volharding voel hoe je in de tijd verdwijnt
J.Bakx20 okt. 2019Lees meer…

De bouwstenen van mijn leven

hartenkreet
Eén voor één leg ik om mij heen de bouwstenen van mijn leven. Zo bouw ik aan en huis. Vindt mijn ziel zijn eigen thuis. En wordt aan mijn wezen een fundament gegeven. Eén voor één plaats ik voor en achter een ...

Eigen bolwerk,

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 7
... ziet, ze baart de vrijheid met een simpel gebaar waaruit nieuwe vormen ontstijgen, de laatste schakel uit haar ziel, ze legt haar eigen steen in het bolwerk van socialiteit, iets anders kent ze niet.
Pama16 okt. 2019Lees meer…

brieven aan ene onbekende I

poezie
2,7 met 11 stemmen 2.437
...de aarde ruist, Het smachtend ritslen fluisterend door de blaren Die van geen zwijgen weten of bedaren, Daar ene ziel, begerend, in hen huist,- Hoe wordt dit één op ééns met wat er huist, Diep in mijn ziel: begeerte om op te ...

Hij vertrok in de nacht

hartenkreet
...dicht en nergens lag een bericht het laken onaangeroerd het lichaam omwoeld zijn hart had het begeven zijn ziel naar het Hoogland gedreven daar in 't Eeuwige Licht kreeg de aarde 'n tranengezicht niemand die het kon verk...

Agnus Dei van Barber

hartenkreet
...in dit romantisch klassieke stuk gaat het wenen nooit heen het blijft maar komen en raakt het diepste van mijn ziel en zaligheid en de eeuwigheid welke ook mij wacht dit stuk wat steeds tranen zal brengen welke ik telkenmale z...

Hij die, na een langdurig lijden

poezie
3,3 met 6 stemmen 981
...ook het hoogste goed op aard’ Gedoemd is steeds weer te verworden, Elk naar zijn eigen, vege aard. En als de ziel, omhoog gestegen, De lasten van het lichaam derft, Verblijdt zij zich in ene zegen, Die nooit een sterveling ver...

Nederlands toekomst

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.571
...n we eenmaal rond dezelfde standerds, Want waarheid wordt der Dichters voorgevoel. O! Hollands, Vlaandrens ziel zijn één, - hoe anders 't Een schijn ook spiegelde - en, in 't strijdgewoel Gelouterd, daagt, trots vete...

Het vuur van de Blues

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 22
...lheldere rivier de Mississippi ging het arme volk voorwaarts bij de luide klank van jouw gitaar stem en ziel met een lied dat de onderdrukkers versloeg in eenheid met het volk de klank van moed dat de kosmos omv...

Liefdesgeur in de dingen

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.673
...ijlt blik en gedachte bij hun gedienstige gestaltenis, dat ik soms twijfel: werden zij tot machten waartussen de ziel zèlf gekluisterd is? Maar neen, ik weet: alléén omdat zij vingen de lange straal van liefdes licht aanschi...

Geboren in het ochtendlicht

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 17
...oren in het ochtendlicht met zicht op een eeuwig leven. Haar geschiedenis bepaalde wat zij nu is; Heeft aan haar ziel een eigen identiteit gegeven. Ik ben haar burger en word benijd, Enkel om het feit dat ik deel uitmaak van haar leven

Zonder muziek

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 61
ik wist dat ijlte en kou met hoge tonen door mijn ziel konden snijden zonder muziek in de melodie van rouw is herhaling als refrein een remedie tegen existenti...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.130
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâren van ...

Een mager plagiaat?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 10
...ld onder het juk van tegengestelde goden, een held die zijn krijgsverhalen telt, die zwelgt in eigen heroïek en zielen knevelt met geweld, zijn tanden zet in eigen kwetsbare delen van de ziel, of die onvolprezen supervrouw, tr...
Pama 5 okt. 2019Lees meer…

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.354
...van uw vingers wat leeds er bleef kleven, Grijp de smart, voor uw aanzicht geweven, Als water om 't venster uwer ziel, - Zet de sluizen van uw ogen wagenwijd open. Tot het licht van die ster om uw hart is gelopen, Als golve' om d...

Met lichte ogen

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 58
...r iets haperde aan levensbelang ook achter gesloten deuren gebruikte magie uit lang vergeten boeken om de ziel van het leven weer te zoeken

Goede voornemens?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 32
...zorgvuldige woorden tot het moment van afscheid ons kwam halen, de geschiedenis te herhalen opgeslagen in beider ziel, om het in deemoed te vertalen voordat alles wordt begraven als smakeloze grap.
Pama 2 okt. 2019Lees meer…

Beste vriend

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 59
... of sprakeloos ben beweegt mijn pen in stille woorden over blanco wit papier dan bekrast verdrietigheid mijn ziel in woorden niet te vangen en vloeit de inkt verdund met tranen op het onbeschreven blad beschrijft mijn pen he...

Vriendschap

hartenkreet
Een enkele keer denk je dat je vrienden hebt. Vrienden waaraan je jouw ziel en zaligheid kunt toevertrouwen. Vrienden waarop je een vriendschap kunt bouwen. ook op momenten dat die lijkt...

verbintenis

netgedicht
in verlatenheid sterft het hart treedt het lichaam in weerklank buitendijks wat met ziel en vlees verbonden is leeft voortdurend tot water en zee ik ga weer liggen leg afstand naast je neer -trots...
Iniduo27 sep. 2019Lees meer…

Fado aan de Lima

netgedicht
...tot laat in berm lopend, bagage of sprokkelhout op hun hoofd en het symbool om hun nek op de schouders van hun ziel en als hangers in de kledingkast Het kruis is overal Op het plein heeft het gaten van de spijkers, uit het ...
Zywa26 sep. 2019Lees meer…

Provinciale

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.632
... En lang als ’t regenruisen - Slepende begeleiding - Houdt de klacht van de kuise Aan, om ontwijding Waar de ziel niet in deelt. Zij overweegt: “Zoek ik smaadlijk In omhelzing bevrijding? Of behoud ik mij, maagdlijk Onger...

Synthese?

netgedicht
Uit de aardse kleur van je ogen lees ik de geaardheid van je ziel elke gespannen vezel wilde het waarop mijn ongetemde genot kan bogen, uit lichamelijkheid ontdaan van iedere ...
Pama22 sep. 2019Lees meer…

slechts de openheid van een vrijmoedig hart

hartenkreet
...n. Jouw inkijk in mijn hart. In hetgeen tot nu toe verborgen bleef; geen plaats in de werkelijkheid had. Mijn ziel overschreed de tijd van een verborgen leed, verwarde vriendschap met liefdestrouw, een desillusie zoals dat hee...

Duivels

netgedicht
...s wordt kun je gewoon je gang gaan hebben de oudere kinderen ontdekt Wat schaadt Het Kwaad anders dan de tere ziel van de volwassenen en de bestwil die zij voor je hebben bedacht? Slachtoffer zijn of dader – het is een duive...
Zywa18 sep. 2019Lees meer…

Herinnerde vriend

netgedicht
...leegte hij telt zijn woorden als hij alleen is in de duisternis vol liefde en vriendschap hij betrekt zijn ziel in het verleden herinnerde vriend in gedachten kunnen we overal zijn voor altijd in de schaduw van het droomrijk.
mobar16 sep. 2019Lees meer…

Gecondoleerd met het verlies van je vader, gefeliciteerd met de komende geboorte van je zoon!

hartenkreet
...el van vader en zoon wat beklijft met de komende geboorte van je eigen zoon zal je vader nog meer indalen in je ziel en zijn niet bij leven maar wel voelbaar de grootvader van het kind, wat je vrouw draagt en zal bevallen overl...

Courtisane

hartenkreet
...en nooit gesproken zwoelheid Robijnrood van lippen schittert en zwijgt, vreemd om het onbekende te plaatsen De ziel nieuwsgierig door afstand geneigd, in stijl al begonnen compromis te geven Courtisane met wit geweten en ranke ...
Marcel12 sep. 2019Lees meer…

Een rietstengel die wacht in de wind.

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 18
...en rietstengel die wacht in de wind; meebuigend met het ruisen een nieuw evenwicht vindt. Die het huilen van de ziel kan verstaan van het immer aanwezige kind. Een golf die niet neerziet op wat het eerder achterliet. Maar met...

Een vooruitziende blik

netgedicht
... hun hart en hoofd noch ziel had het ook toen niet in de gaten. Wellicht kijk ook ik over een tijd elke avond verliefd omhoog, ...