inloggen

resultaten voor 'Zonde'


22416 resultaten.
Sorteren op:

ZO VRIJ

hartenkreet
...es aan huis wanneer zij we vrij diepzinnige teksten veronderstelde dichterij gebonden aan regels norm en vorm zonder dat vaak niet meer dan rijmelarij er is slechts een die denkt dat hij nergens aan is gebonden dat is de mens...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.369
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des levens Niet ergens, achterin...

Het hoogtepunt van Steenbergen: DE GUMMARUSKERK

hartenkreet
...terk, met heel Steenbergen op één lijn, want een kerk die geen dienst meer doet als kerk, dat zou toch eeuwig zonde zijn. Zijn voortbestaan wordt toegejuicht. Daar ben ik heilig van overtuigd!

Hij zit daar heel alleen

hartenkreet
... Hij zit daar heel alleen, En hoopt stil op een wonder. Hij droomt over wat liefde is, want geen enkel mens kan zonder. Zijn levenspolis heeft hij niet begroot op een wachten tot aan zijn dood. Hij zit daar heel alleen aan het...

Huis vol hemellichaam

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 39
... met één voet op het perron waar de vraag rest, hoe.. geketende jongens die gebroken hoofdbrekens dragen zonder zin. Zeg je kinderen dat zonde erg jammer lijkt als ze is begaan.. gevuld met leven gokken, spijkerbroek...

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.480
God, laat Gij dit verwonden ongewroken? Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken. Waarom te klagen? wordt de zoetste peer Niet 't eerst door de venijnge wesp geroken?

Sterft egoïsme

netgedicht
...houden, met mannen volgen, vallen schellen van alle ogen. Zo wordt Adam opnieuw geboren. Zo sterft ons aller zonde, die Eva nooit begon. Zo openen zich nieuwe hemels. Zo ontstaat een nieuwe aarde. Zo sterft egoïsme.

zondebesef

netgedicht
voor de een is het makkelijk voor een ander juist weer niet van dag tot dag te leven zoals het komt en gaat waarom...

Bevlekking

netgedicht
Het was toch zonde die heerlijke uitspatting zalige spetters.

Bladzijden

netgedicht
...t leven In de taal Gegeven Zoals een verhaal Gelukkig zijn brengt weinig woorden Weinig problemen Weinig zonde Lees eens wat langer geleden In de verleden tijd Veel lezers weinig wonden Zijn volwassener geworden Maar...

GODEN!

poezie
3,9 met 10 stemmen 3.231
Goden willen wij zijn - ! Naakt en zuiver, en rein Van zonde en van schijn, En van edele waarde, Verlost van schande en pijn, Schoon van dit slaa...

Verzen voor een vriend

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.778
...end! dat me eenmaal schreien deed, Hetgeen thans moeder mijner blijdschap is: Jeugd, liefde, leven, vriendschap, zonde, zweet.

De schaamte voorbij

netgedicht
Is het zonde dat er mensen om mij geven Waardering voor mijn zijn Niet langer angst en beven De schoonheid van mijn brein ...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.324
...n weder slingrend haar trillend tampen... Heer, ontvang degenen, die, 't hart doorknaagd van ontucht en van zonde, verschijnen moeten vóor uw Aangezicht, en die naar u met angstige handen bidden, na laatste Sacrament en Hei...

Privacy

snelsonnet
3,5 met 4 stemmen 202
Agrarisch Brabant geeft een prachtig beeld van noeste arbeid: lange, grote schuren en ieder weet, ook zonder te gaan gluren: Hier wordt geheid iets illegaals geteeld Dit dóórvertellen is een roomse zonde Dan wordt d...

't Laatste

poezie
3,7 met 9 stemmen 3.234
...gij loopt op uw gezwinde wereldreis, Dat, zondig en ellendig als ik ben, geliefde kroost, Uw stem, waarin geen zonde zit, Misschien een ander troost; Uw stemme kan verblijden schoon, hij droef zij die u miek, Uw stemme kan gene...

Misbruikmis zonder belijdenis

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 61
Komt na de zonde wederom pardon, een nieuw begin in 't slachtoffersschandaal een mea culpa als beginsignaal? ...sacrosanct bli...
Olean24 feb. 2019Lees meer…

Balsem

netgedicht
Als sorry, vergeef me te veel gevraagd blijkt is soms als zoete balsem op een open wonde de gedachte: wie is er zonder zonde

De witte tafel roept tot leven

netgedicht
...zichtbaar breken... kom, neem en eet, er is genoeg, proef blij met hart en mond het teken van 't lichaam dat de zonde droeg. De wijn die wij bloedrood zien vloeien... kom, neem en drink uit overvloed, wat zwak is mag hier krach...

het leven.

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 102
...il, mijn jeugd die herinnering duurt een seconde, al mijn dromen gebouwd op los zand, heel mijn leven wat een zonde, een laatbloeier zonder verstand, als ik om mij heen kijk, tevreden met alles om mij heen, voel ik mij werke...

Gedicht

gedicht
2,3 met 349 stemmen 41.814
...jn Maar wij begrijpen dat niet allemaal Ach ja, er is bij ons mentaal iets mis Onthoud nu maar, dat toorn een zonde is ---------------------------------- uit: 'De Tweede Ronde', 2005.
Drs. P18 jan. 2019Lees meer…

MIDDEMBEEMSTER

netgedicht
...-epistels had gevonden. Buiten priemde de toren door de deemstering. Zijn blik gleed langs haar zoet verwoorde zonde en werd verblind door zo veel levenslust. Als zij naar haar kamer boven de Beemster ging (en hij worstelde m...

Vriendjes met de dood

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 247
...veel te veel staan levendig ontmoetingen, opzoekingen actie, reactie, veel te veel energie teveel veel leven, zonde van de dood maar ik wil zo graag, zo graag vriendjes worden met de dood, lijkt mij het einde verkering, verl...

Lichtblauw ver

netgedicht
...elijk in kleilagen van vele eeuwen her nog kijken zijn ogen lichtblauw ver onverschrokken naar de horizon zonder obstakels de rechtlijnigheid van het land verankert zijn karakter wortelend in normen en waarden die gee...

Zonde.

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 101
... de ooit zo zacht uitgesproken beloften verwijzend naar een nieuwe horizon Die uiteindelijk maar niet kwam. Zonde.

Zonde.

wisgedicht
Zonde. Hoe zoet, hoe mooi en eigenlijk welhaast te mooi om waar te zijn En nu dan toch, al veel te vroeg weg...

De biecht

wisgedicht
...l hij had alles in perfectie uitgetekend maar had de inkleuring voor interpretatie nagelaten dit was zijn zonde hij vroeg vergeving de priester als door Gods hand geslagen gaf de absolutie waarna de zilveren man ...

het lam

netgedicht
in de kast staan boeken om woorden te voegen bij de daad ik las een gedicht en hoorde daarin het onzegbare spreken ...
Iniduo15 mei. 2018Lees meer…

Adieu Rijmwoordenboek

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 97
...or een jammerklacht Dit is het eind van een nuttig product Noem het maar rustig een Uitgeverijblunder Zonde, Jaap Bakker Wordt níét meer herdrukt

Remedie tegen de dronkenschap

poezie
Een predikheer, gewoon de dronkenschap te laken, Bestrafte deze zonde omtrent twee uren lang. Het volk dacht dit geteem zal nooit ten einde raken; Deez' droop de kerk uit, en die wa...