inloggen

resultaten voor 'almachtige'


44 resultaten.
Sorteren op:

Sterren en rozen

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen 283
...renpracht wordt heel wat bedacht van verliefden en van rijmelaars van speculanten en van wichelaars één almachtige God houdt ze in Zijn hand en geeft iedere roos, iedere ster een eigen plaats en stand.

De spelregels van het leven!

hartenkreet
...n tot me duidelijk werd dat ik moest verliezen me moest verliezen in de Here Jezus Christus de zoon van de Almachtige Schepper van het spel nou daar had ik echt geen zin ‘an’ ik heb dus maar m’n eigen regels opgesteld...

Scholieren, the youth for climate generation

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 32
...istenen glunderen bij die uitspraak het is de uitspraak van hun Here Jezus Christus de zoon van hun God, de almachtige schepper van hemel en aarde, dus van het wereldklimaat ze voeren ook het woord bij de daad omdat wat zij ...

ziek griep

hartenkreet
...de plaag al weken is het belopen asfalt de teer die ziek vertraagt en onbeholpen als een stumper aan de almachtige om beterschap vraagt ziek is kamersdol, toch knecht hij zijn doel tot aan het vak waar ziek zijn lied...
elze 4 feb. 2019Lees meer…

Mensen onmacht

poezie
Wonderlijk zijn Gods almachtige werken; Maar wij verzuimen der wel op te merken. Treed op een mier, het en schijnt niet met al, Evenwel in...

Een verdwaalde veer

hartenkreet
...aan en die nare verplichtingen Al dartelend zou u mij zien gaan Als een vis in het water Verlost uit die almachtige waan Mee met waar de wind naartoe staat Was ik maar een verdwaalde veer In plaats van een verdwaalde hee...

Mijn Wens

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 382
Als een wolk zwevend tijdloos levend Kleurrijk op reis Om ooit op een dag wanneer de almachtige zon het woeste grijsgrauw bestrijdt Om vanuit de zegevierende regenboog zachtjes neer te regenen op ...

De zegen van God

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 107
...jn Geest wil leiden En nooit van ons zal scheiden Dat Hij ons allen nabij moge zijn. De zegen van God de almachtige Die onze zonden heeft vergeven En ons trouw blijft in dit leven Dat Hij ons allen nabij moge zijn. De z...

De zegen van God

hartenkreet
3,4 met 5 stemmen 112
...jn Geest wil leiden En nooit van ons zal scheiden Dat Hij ons allen nabij moge zijn. De zegen van God de almachtige Die onze zonden heeft vergeven En ons trouw blijft in dit leven Dat Hij ons allen nabij moge zijn. De z...

vrees

hartenkreet
... beneden grond op het graf hij kon het niet helpen moest dragen zijn lot kon nooit meer geloven in die almachtige God nauwelijks gezondigd goed en gezond geleefd ik kan niet begrijpen dat Hij dit iemand geeft

Het almachtige ik

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 70
...armte werd het kouder en killer door donkerder licht in relaties domineerde niet samen maar alleen het almachtige ik nog opent wit maar zwart produceert enkel schaduw van licht

- Dankbaar wil ik zijn -

hartenkreet
...j bijna recht. Jij, die mij bevrijdde, mij verblijdde, vreugdevol wil ik zingen tot de Heer. Jij zijt de Almachtige aller tijden, jij zijt de Heer, die ik zo bijzonder dankbaar eer.

Kroonluchter

netgedicht
...rots en faam Met oranje vleugels geboren Bracht eenheid zeer bekwaam Het ganse land was uitgelopen Voor almachtige symboliek Deze koning en koningin Overwinnen een republiek

Zekerheid en troost.

netgedicht
Alle mensen zijn geschapen door de Almachtige, onze Heer. En Zijn Zoon, onze God en Heiland daalde zomaar tussen ons neer om voor ons de weg te banen...

EENHEID

hartenkreet
...stam ieder land had zijn eigen god een ruime gedachte werd vrijmoedig geboren bij Israëls kinderen de almachtige Schepper van hemel en aarde ja het ganse heelal heerste over de mensheid leidde zowel vorsten als onderw...

onderbroek

netgedicht
...and van zijn slip zien, waarop de naam vermeld stond van een gokbedrijf. De machtige reclamecommissie van de almachtige UEFA beboette hem met een bedrag van 100.000 euro. Wat kreeg hij die UEFA-bobo ’s kwaad! Hij toonde on...

GELOOFS-BELIJDENIS, BELEVENIS

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 275
...en je kennissen je werkgever de maatschappij de politiek de Koningin De Here Jezus Christus en/of De almachtige God? Ik kan mij na een halve eeuw intensief (door)denken niet aan de indruk onttrekken dat het vooral ...

HARTENKREET

hartenkreet
Heer leer ons bidden een roep vol verlangen tot onze almachtige Vader maar geleidelijk naar wat en hoe opklimmen hoeft dit niet te zijn elk gebed openbaart zich als...

RONDOM ADVENT EN KERST

netgedicht
2,2 met 4 stemmen 874
...mst moge dan de schone kreet "God _ van U hangt ieder uur af leven wij door Uw genade" rijzen tot de Almachtige voor wie de geheimzinnige aarde vol mateloze zorgen of zelfvoldaan geroep klein en helder is als de gla...

Verlangen

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 602
... pad te begaan. Te vliegen over onmetelijke heuvels, gevrijwaard van tegenwerking en strijd. Omarmd door almachtige vleugels, gezeglijk en tot vrede bereid. Los van verstikkende beperking, gevuld van 'n gelukzalig moment...

't Tijdloze en 't Tijdelijke

poezie
3,0 met 2 stemmen 653
...t'ge hand De vore' in de aard, die tijd en arbeid lonen, Oogst reeds een ander 't ooft welks rode konen De almachtige zomerzon heeft rijp gebrand. En de ovens langs, waar rode stenen drogen In 't zelfde zonlicht, kronkt de ...

Stalen Vuurvliegen

hartenkreet
2,8 met 10 stemmen 195
... kraken als een boodschap naar zijn God nee… meer nog een schreeuw om hulp… maar naar wie luistert de almachtige… Dat is zíjn angst… een die erger is dan de vuurvliegen van staal…. niet gehoord te worden……

Gebladerte

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 64
In ‘t volle middaguur werpt een verwaaide boom schaduw en licht op mijn muur. Schouwspel van een almachtige zon, speels licht in een dwarrelend mozaïek, zo dichtbij en toch uit oneindig verre bron.
Iniduo 5 mei. 2011Lees meer…

Het jaar van het Konijn

hartenkreet
3,0 met 8 stemmen 787
...n Het Licht zullen wij zijn, Jij en ik De stem van dove en het oog van de blinde Het woord van almachtige Liefde zullen wij tussen de ongelovigen onder ons verspreiden

niet dood maar ook niet levend

netgedicht
3,6 met 10 stemmen 350
...en van hen aan gene zijde zo geliefd zo gemist Omdat die andere kant er niet zou zijn - de satan en de almachtige ja zelfs zijn zoon slechts verzinsels zijn ontsproten aan ‘s mensen fantasie Slechts een sprookje blijf...

VERANDERINGEN

hartenkreet
...den die zich dikwijls willen roeren men kan God hierover aanklagen laat Hij dit alles willoos toe? de Almachtige voor Wie geen tijdperken gelden ziet hoopvol toe op menselijk doen als de vader die vol geduld wachtte op...

KOMEN EN GAAN

hartenkreet
...getroffen door veranderingen gewoontes geloof en levenswaarden deinen steeds op twijfelzuchtig moeras d' Almachtige en Zijn hemelgeesten zien deze grillen aan met scherts hun Eeuwigheid heeft er alle ruimte voor.

BEGEERDE STEM

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 203
...aast de wonderen der aarde de wijdte van hemel en sterrenrijk zal nog als hij verzinkt _ ten onder gaat de Almachtige God eren.

Gebed

hartenkreet
4,1 met 7 stemmen 425
...n gezicht in de plooi en dan bidden en bekennen.. al je zonden telkens weer O, wat was je bang voor d' Almachtige Heer. Voor het slapen gaan liggen mijn handen stil... naast mijn oude hoofd ik overdenk de dag en dan...
lijda22 jan. 2010Lees meer…