inloggen

resultaten voor 'begeren'


226 resultaten.
Sorteren op:

Heb leven lief

netgedicht
...ekomen. Het zijn de dagen dat je niemand uit je hoeft te weren dat en die je het leven spontaan durven laten begeren. Niemand weet wanneer leven zal veranderen. Hoe zeg je, heb het lief, heb het leven nu lief.

Nachtwaker en die vallende ziekte

netgedicht
...hten die je ontmoet als een vallende ster als ware kus voelt die groet. Al zou je gezondheid tomeloos willen begeren 't echte leven ook zo kan gaan, je ferm laten staan al zou je bepaalde zaken echt liever niet ontberen, het ...

TOPZIEKE RUPS

poezie
3,8 met 13 stemmen 1.589
...van blauw, de witte vlam? Te hoog! Ge kunt niet keren! Hangende aan hoogste top, Geeft ge, in een verdwaasd begeren, Nog eens u op.

Overleden lijden...

hartenkreet
...rijpen, wat niet kan worden gegrepen. Ophouden met zelf bezitten, wat van alle mensen samen is. Ophouden met begeren, zodat we in vrede sterven kunnen. De oorzaak van lijden begrijpen, is moedig overlijden, terwijl we nog i...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.864
...illen bazen zijn. O, als elk maar wilde leren, Dat de Heer geeft kracht naar kruis, De arme zou geen goud begeren, Beedlaars bleven in hun kluis. Zoekt de Zorg niet naar der rijken Warm en weeldrig ledikant, Om het h...

XXVI - de ontroering - 1918

hartenkreet
...em een locale bui op een weide in de zon de gier blijft stinken een doods bommenbed wreed van menselijk begeren stille mortieren in de loopgraven schuilen neutraal in schutkleur donder en dood de armistice een kier...

Kind met het bleek gelaat

poezie
... dat me te elken male een laaie drift doorschiet: gij zult het nimmer aan mijn vrome woorden weten hoe mijn begeren om uw kleren dolen dorst; maar ìk draag in me-zelf de wonde, zelf gereten, waarvan de koortse rilt en davert ...

Nevelen

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 133
...ist verdwijnt waar Avalon verschijnt gerechtigheid wint altijd waar ridders rond een tafel Godinnen eren en begeren vergeten lijkt de tijd

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 247
...uw kwaad niet ongedaan? Ik riep u niet. Ik heb mijn hart Verboden aan uw hoge heil te denken, Want al begeren, wàt gij mij kunt schenken, Moet ik verliezen, en geeft dubble smart. 'En als ik allen hoon vergeet?' ...

Winterspel

netgedicht
...eigenlijk lijf Men went aan afstand gaat stil gedwee logeren Bezingt een gedroomde opstand En liefde wordt begeren Uiteindelijk tel je gelaten de vlokken Op een beleefde prentbriefkaart Willoos goochelen met klokken Is ha...

hypothese

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 172
...lijven stel er was geen heengaan of wederkeren wat zou ik dan nog vragen stel er was niets om te haten of begeren kwam er dan nog iemand opdagen
Iniduo30 nov. 2017Lees meer…

Waar liefde wonen kan

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 185
.... Er is veel schijn, veel pretenderen, zovelen waarbij de graagte niet duurt. Het blijft bij voor zichzelf begeren, het eigen gerief dat handelen stuurt. Liefde gedijt op een bron vanbinnen, twee harten gevuld met drijvend...

De wens die wringt

netgedicht
Het schot spiegelt aan de donkerte van ogen gericht op wat hij zag vergoten door het gericht de vlakke weerkaat...

De zee was die dag

poezie
5,0 met 2 stemmen 575
...l die dag vreugdekonde: Het was alles zo licht en blijde, Wat de zee zeide.... Daar was als een teer-wit begeren, Dat één ogenblik mocht keren Kinderreinheid herboren Uit jonge tijd verloren.... De zee zong uit bla...

Hoop op vrede

netgedicht
...id Wordt dan ieder mens eindelijk eens wijs En verspreidt Gods gena en goedheid Ach zou ieder mens de vrede begeren Ieder waarderen zo hij of zij geschapen is Geen medeschepsel ooit zou bezeren Dan heerst eens de vrede op aar...

begeerte

netgedicht
3,8 met 12 stemmen 241
...n van dagdagelijkse dingen of mensen, wel best eens gevaarlijk zou kunnen zijn want obsessies bepalen... begeren het leven!

Celibaat

snelsonnet
3,8 met 5 stemmen 175
Ik wijd mijn ganse leven aan mijn God. Mijn smachtend hart kan niets dan Hem begeren. Mijn streven is om Hem altoos te eren. Daar ligt mijn lust en heel mijn levenslot. Ga ik toch vreemd: “Q...

Minnen

hartenkreet
...jou kluistert, als een stilte die valt net voor de storm die woest los gaat breken in een uitbundig heet begeren, wanneer jouw benen mij ontvangen als open minnende armen en ik ook jouw dijen zal verwarmen ... Hoe zal ...
Katty14 mei. 2017Lees meer…

ALLES IN ËEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 281
...j somtijds terug te keren, Dat land der Jeugd te zien met mannelijk oog, Dan brengt Herdenken 's harten teerst begeren Zo toovrig schoon als 't eéns dat hart bewoog, En zet in brand, wat lang zijn vlam verloren, En maakt zelf...

wij leven om te begeren

netgedicht
Dat ik u begeer, uw rode haren die voor een gerucht van jeugdigheid staan, uw schouders ongekend tenger die noden ...

Begeerte

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 129
...opie. Wat is ze gul, ze schenkt me tijd en ruimte. Tijd is een oceaan, ruimte een vehikel voor de man die begeren wil. Komt terug dan gaan we op de knieën en aanbidden zij aan zij tot de goden van matiging en beheersi...

De toeschouwer

hartenkreet
... Hij heeft haast om al die spijt. Hij haast zich om al die verloren gewaande tijd. Zijn ogen weten wat het begeren kost. Als het leven een andere bedoeling tost. Kruis of munt, Wat zal het zijn? Een toeschouwer zal altijd de...

Thereze.

poezie
4,2 met 4 stemmen 338
...och kanten shawls, noch zijdene kleren, Maar 't grof katoentje stond haar goed, En 't mutsken ging haar naar begeren. Wellicht hadde uwe kamermeid Die dracht afkerig weggesmeten... Zo lief was hare eenvoudigheid! Ik zal There...

Links - Rechts

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 171
...at zure biotoop bevolkt door 'kameraden' die met stelligheid beweren dat zij niet de pecunia, doch waardigheid begeren men noemt ze gut- of linkschmensch, ze zijn anti-xenofoob principes gaan er nimmer (nimmer!) in de uitverkoo...

Bodem

netgedicht
4,4 met 9 stemmen 230
...edwingen de bodem van het verre wingewest wordt door verblinde hoge Haagse heren met ogen vol afstandelijk begeren geplunderd als een weerloos vogelnest en elders groeien nu de hoogste bomen door wat aan erfgenamen werd ontnomen

Uitzien naar

hartenkreet
Nederlands kroonprins verlangt naar iemand voor heel het leven vele meisjes begeren hem hij verstaat de kunst van vrouwen bekoren maar de goede vriendinnen schuwen de lichtstralen die konin...

Bidden

hartenkreet
... houdt deze aarde nog in stand en heeft alles in Zijn hand. Hem zullen wij moeten eren en niets anders willen begeren. God is het, die ons het leven gaf en leidt ons van de wieg tot het graf. Biddend mogen wij tot Hem gaan, ...

Ondeugende schijn

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 110
je ogen smeulen lijken te heulen met de vlammen in het vuur die dansen wenden en keren in elkaar eindeloos begeren soms vonkt er een ondeugende schijn van wellustig zijn op je gezicht in dat subtiele licht krult onho...

postscriptum

netgedicht
2,5 met 4 stemmen 240
... morgen de maanden die nog komen gaan te vertellen wie je was hoe je leefde; wat je deed en achterliet over begeren en leren in elkaars aanwezigheid nu moet het witte gat gedicht met geschrijf en met verhalen zodat je ni...

Voor eeuwig

netgedicht
3,5 met 10 stemmen 573
...Nou goed dan, zei de dapp're vrouw Ik zal het accepteren Maar in mijn dromen blijf je mij Voor eeuwig' tijd begeren!