inloggen

resultaten voor 'beuken'


311 resultaten.
Sorteren op:

AGRESSIERUPS

hartenkreet
...n, krijg er de kriebels van, wil hem vangen, zodanig dat ik brand van verlangen, om nu eens flink op hem in te beuken. Want hij heeft niks dan op zijn nest gelegen, en ook nog eens een lintje gekregen!

Lied van de zee

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 67
... steekt een storm, de zee baart schuimend koppen, golven slaan het land tegen de klippen op, ze bonken, botsen, beuken, breken: geen antwoord is hun deel, hun lot een krachtig zwijgen. De wind gaat liggen, de golven ebben weg, ...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.613
...ken, die sta en u aanschouwe, o hoge bomenreken! Mijn handen, uitgestrekt, en konnen, eiken, beuken, op wel twee drie vamen naar, vamende u om ‘t lijf, malkaar bereiken, noch meten uwe stam...

Echoloze muziek

netgedicht
2,0 met 5 stemmen 96
...unt te vinden voor mijn strapatsen maar zij zijn gelijk het zielloze kreuken van golven die eeuwig de rotsen beuken

De cederallee

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 65
...ember, kopergroen Als wachters in gelid, die heel het bos Behoeden voor wat schuilt en spiedt en dreigt Maar beuken zijn het: neigend naar het veld En reikend naar de lucht, een legioen Van overmoed dat zonder blik of blos Ons...

epos en de terugkeer

netgedicht
3,0 met 5 stemmen 104
als je leest moet je beuken de puikste gedichten zijn van gehard staal het ultieme vers binnenbreken als je geluk hebt val je in duigen s...

In de lente juichen hun kruinen

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 99
...eus Sequoia ontdooit zijn geur bij de reuk van rozen en de zuidenwind bewaait zijn babyschors, fraai en warm. Beuken als afgeplatte giganten geven rust en schaduw. De boom pleit net als Nietzsche voor een nette terra-sofie met u...

Op 't oude kerkhof

hartenkreet
3,8 met 4 stemmen 525
Ik zag haar Ietwat gebogen gaan al zoekend langs de rosse beuken van ’t oude kerkhof naar een naam… plots bleef ze staan en tastte met een gerimpelde hand over de lette...

Linde

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 69
...en kleed en picknickmand broodjes met jam besmeren en genieten van het weidse land trots staat ze tussen wat beuken genietend van de voorjaarswind en geeft een beetje bloesem aan een verweerde mannenhand

Windkracht 7

netgedicht
3,2 met 5 stemmen 101
...den gezandstraald terwijl zij zich een weg banen tegen de wind in, zand zit overal mascara loopt uit golven beuken op de kust knabbelen zand van het smalle strand trappen zijn ingegraven doordat de wind ze voorzag van een ...

Reisangst

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 110
...ijn kameraadjes radio, televisie en internet In die zin is hij een chique Neanderthaler die beukt zolang hij beuken kan die 's nachts jankt als een dolle wolf omdat niemand hem bereiken kan woelt hij troosteloos in zijn stenen...

In de winter.

poezie
Ginds op de heuvel Onder de beuken, Dor en ontblaard, Zit nu de winter; Wit is zijn kleding, IJs is zijn baard. Donzige vlokken Strooi...

O vruchten-lege schaal

poezie
4,5 met 2 stemmen 403
... rijk aan reuken die heel de zomer draagt maar niet verzaden zult: nóg komt een kopp'ge bij uw nodende ijlte beuken met hoornen hoofd en dom geduld. Ik ben 't gekorven hout waaraan geen trossen hangen, tot lucht verijld h...

Oorlogszaad

netgedicht
4,0 met 9 stemmen 315
...t, zij weten niets van breuken van prikkeldraad, een haveloze mensenzee. De vuisten die verwoed op onze deuren beuken uit angst voor weer een oorlogswee. Kinderen vluchten niet, ze worden meegenomen. Belanden in een mallemolen...

Aquariumbos

netgedicht
1,8 met 5 stemmen 302
...klopt al in je oren, je navel sopt, wier slaat onaardig tegen je volgroeide ogen terwijl het fietspad langs de beuken golft

De aristocraat

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 56
De oprijlaan is dicht beplant met beuken En twee lakeien staan bij de entree Een hovenier besproeit de bloemenzee Zijn Maître zwaait de scepter in de...

De oester

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 280
Geduldig wacht de oester in de branding op de golf die haar liefdevol openen zal Maar de meeste golven beuken ongeduldig tegen haar aan en zijn haar parel niet waard

Zeeland

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 126
Westerstormen beuken op de dijk, woedend sist het water in basalt. Klompen klossen op de klinkers. Kijk, scheldt de wachter tot zij...
mark 3 jan. 2015Lees meer…

December

hartenkreet
December stapt weer in het jaar De beuken kaal, het eikenhakhout bronst iets groen De vlinderstruik moet het met dorre aren doen De perken kleurloos want...

Golvenbreuk.

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 149
De zee buldert, haar golven beuken woest op golfbrekers tot ze openbreekt in haar miljarden tranen zoekend naar de rust tussen de warmte van zo...
katty 9 sep. 2014Lees meer…

Hier moet en zult gij zwijgen

poezie
4,0 met 2 stemmen 261
...en poosje moet gij sparen uw tandjes, zo scherp en wreed; niet bijten meer, niet knagen, mijn Leed! De hoge beuken reuzelen zo stil in de stille lucht, en de kalmus, aan mijn voeten, 't is net, alsof hij zucht. En het wat...

Met je vuist op tafel willen slaan

hartenkreet
... met je vuist op tafel willen slaan, al was het maar een keer? Zou je niet die koppen tegen mekaar willen beuken, al was het maar voor een keer? Zou je niet met schoenen aan, op een vergadertafel willen gaan staan, w...

Icarus

hartenkreet
Samen kijken we naar de lucht, de zee, de vogels golven beuken op ons in voeten worden nat de wind blaast jouw sjaaltje op Het zand zo heet onder ons de zetel uitgeplooid...

DRACHTENS FLUISTERING

hartenkreet
Een hechte rij beuken blaast luchtig en zacht reine adem over vredige graven, wil de Burgemeester Wuiteweg laven, geeft gemoedelijk ...

PAS ONTLOKEN

netgedicht
...n valt een tulpenblad. Deftig, fier pronkend wandelt de fazant door stank van het uienveld. Tussen dorre beuken geurt allerlei jonge bloei.

De eenvoud van beuken

gedicht
5,0 met 2 stemmen 8.034
Liep ik vijftien meter boven de grond door de kroon van een beukenwoud en tastte tussen de twijgen rond dan denk ik dat ik meer verstond waarom ik van ze houd. En kroop ik vi...

Laag bij de grond

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 92
...s zoekt raakvlakken met mythe dit gegeven is onafwendbaar min of meer binnensmonds verzwegen natuurwetten beuken hard, wat zeg ik, keihard geen zweem van vergeving in stoffelijk zacht zelfs kinderlijk verlangen is in schem...
Iniduo 1 dec. 2013Lees meer…

Vlammende verhalen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 111
laat je geest eens dwalen door vlammende verhalen uit de open haard het beuken blok net achteloos gedropt vertelt zijn laatste uur reeds danst de rook in smeulende herinneringen opent v...

Voordat ik je weer ontmoet

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 564
...je zonden zal ik strelen, in het grauwe boetekleed van verlangen gaf je mij een laatste nacht, liet je slagen beuken op het holle vat van gegiste beloften, die snel waren vermorst, ik zal met een sleutel van de tijd de openin...
Pama20 jun. 2013Lees meer…

Het zonnespel

poezie
4,5 met 2 stemmen 529
... dromend In ’t geurig bloemgoud, dat de wei bemint, En voor mij rees, het groene veld omzomend, Een berg van beuken, wuivend op de wind. Ik zag hun toppen, beurtlings licht en donker, In vlammend opgaand en weer uitgeblust, ...