inloggen

resultaten voor 'bezitting'


25 resultaten.
Sorteren op:

DE DICHTER TOT DE EINDLOOSHEID

poezie
5,0 met 3 stemmen 273
...lippen, Immer aan de wil te ontglippen Van mijn zwak gezag. Telkens waar ik buk En 't geplukte druk Als bezitting in de handen, Rukt het zich uit vorm en banden Opwaarts naar 't geluk. Geen gedachte kan In de kalme ban...

DE BEZITTING

poezie
2,7 met 3 stemmen 561
...m dat komt langs de bomen zweven... Dat 's al. Dat alleen leeft hier nog. Dat dwaalt ontzet door deez' bezitting, vrouw of fee, met slappe tred. Vermoedlijk vrouw: een fee heeft andre mooglijkheden. Een fee is vrolijk...

Het dorpje.

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.571
...ien, Met vreugde en rust kan denken Aan 's levens avondstond! Wie zou bij zulk een zegen Naar meer bezitting haken? Geen prachtig rijzend lustslot, Met al 't genot, dat weelde En rijkdom daar kan scheppen, Geen...

Roze Bril

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 1.004
...akte verrassing, naïef genot. Verzadigd en onverschillig, het zicht verdween. Blijf nieuwsgierig. Wiens bezitting? Verwondering

Een verdwaalde veer

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 73
Was ik maar een verdwaalde veer In plaats van een verdwaalde heer Zonder verzonnen naam en bezwarende bezittingen Zonder mislukte loopbaan en die nare verplichtingen Al dartelend zou u mij zien gaan Als een vis in het...

KLAAGLIED

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 244
...ndommen brengt soms stekende ogen in 't gemoed. Telt dan nog het eigen vertrouwde goed? Stipt zal men zijn bezittingen opsommen. Die begeerte schreeuwt, mag echter verstommen bij vredig leven, waar 't weinige veel doet. T...

voetnoot

netgedicht
4,9 met 7 stemmen 275
...et echt tastbaar is begrip is een enkeling gegeven liever kruipt men veilig in zijn schulp koesteren we bezittingen achter het schrikdraad van kwetsbaarheid tegen beter weten in brallen we wartaal en verlengen de zinnen...

LODEWIJK X1V (1)

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 94
...ningin was overleden De keuze hof of haard heeft haar verteerd Ik had wel een clausule ingebouwd Dat mijn bezittingen er niet toe deden Voor haar, noch enig kroost mij aangesmeerd

Winterlandschap

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 131
Andreas Schelfhout schilderde in de achttiende eeuw een bijzonder wintertafereel, waarop twee mannen hun armzalige bezittingen op het ijs verschepen naar meer barmhartige oorden terwijl een moeder met haar kind ploetert om de weg ...

Bestemming onbekend

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 1.651
Bezittingen verkocht de deur is afgesloten Weg van deze plek hier is hartebloed vergoten Bestemming onbekend ik heb ...

De kijk op de wereld

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 254
...g komt. Wat nu dan ooit voren misbruikt wordt. Misbruikt om onze meningen te manipuleren. Om over mensen en bezittingen te regeren.

1944

gedicht
3,0 met 52 stemmen 12.710
...bij haar vervoer naar westerbork stuurde ze een kladje met het gaat mij goed toen we een jaar later haar bezittingen kregen vonden we haar kalender verwisselbare kaartjes in een houder hij was blijven staan op veertien apr...

Wensen

netgedicht
3,0 met 8 stemmen 751
...n, is die ene wens hij staat altijd centraal, de wens om gezond te zijn hanteren we allemaal! Hoeveel bezittingen men ook telt, ’t is de gezondheid die teniet doet het meeste geld(t).

OMWENTELING

hartenkreet
3,3 met 7 stemmen 401
...en van kurk ik liet ze wegdrijven op het water waren mijn wensen van ijzer ik liet ze verbuigen waren mijn bezittingen van lucht ik blies ze weg waren mijn liefhebberijen van was ik liet ze smelten was deze omwenteling ten ...

Stel je eens voor (Imagine)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 260
... godsdienst ook stel je eens voor dat alle mensen hun leven in vrede leven. Stel je eens voor dat je geen bezittingen hebt ik vraag me af je dat kunt geen hebzucht of honger verbroedering van alle mensen stel je eens voor ...

Te koop

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 484
...stedentocht Dus eenmaal en ook andermaal..verkócht! ---- DEN HAAG - De Nederlandse bezittingen vertegenwoordigden in 2008 een waarde van 3,5 biljoen (3.500.000.000.000) euro. Dat komt overeen met ruim 21...

KERSTMIS

hartenkreet
2,8 met 25 stemmen 2.997
...hier ziet, doet hem alleen maar pijn. Kinderen, die geen kind meer kunnen zijn. Mensen op de vlucht, hun bezittingen, op de rug. Alleen geweld om hen heen, een mensen leven telt hier niet. Het zal hier geen Kerstmis zij...

Uit dit zinkend jaar

netgedicht
4,2 met 31 stemmen 1.644
...ar de bodem bleef maar zakken en meegezeulde drab maakte elke stap te zwaar de broekriem werd verstrakt bezittingen vervreemd oude banden doorgehakt nieuwe lasten gemeden en nog was er geen vaste grond werd de gang nie...

India

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 814
De goot jouw huis slapen langs de weg schamele bezittingen onder een gebrekkig raamwerk van stokken en zeil barrevoets zoeken tussen restjes en vuilnis naar iet...
Carin10 aug. 2008Lees meer…

zwartgrijs kil neergezet

netgedicht
4,3 met 7 stemmen 403
...reep zwartgrijs kil neergezet verstild zijn lot van de vluchteling hij wordt het land snel uitgezet bezittingloos was hij vertrokken idealen als bagage familiebanden brandend in zijn hart zijn toekomst werd weer wi...

DE IDEALISTEN

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.849
...en zingen We willen de Goden op aarde weer zijn ----------------------------------------- Goed: vermogen, bezittingen

De week voordat

gedicht
3,7 met 62 stemmen 19.444
...bij haar vervoer naar westerbork stuurde ze een kladje met het gaat mij goed toen we een jaar later haar bezittingen kregen vonden we haar kalender verwisselbare kaartjes in een houder hij was blijven staan op veertien apr...

De dichter heeft te regelen

gedicht
2,9 met 31 stemmen 18.213
...zó waterdicht dat stilstand achteruitgang is en ook naar voren nog een beetje. Mijn hanteerbare, goedgeefse bezittingen hoeven niet meer in de houding want er is dan een geschreven wet. --------------------------------- ui...

EEN OUD BESTEVAARTJE* MET EEN JONG MEISJE

poezie
4,3 met 18 stemmen 2.870
...nde jeugd! landen, zanden – landerijen en grond suffe bloed - sukkel wacht na – kijk uit naar goed – bezittingen waar men wel of vaart – waardoor je je lekker voelt wees gedwee – wees gehoorzaam speld – iets met ...

Oorlog

hartenkreet
4,4 met 27 stemmen 1.031
...un kinderen verloren hebben, maar dat zien wij niet. Men moet vluchten, vluchten naar een ander land. Alle bezittingen, alles kwijt, maar lees je daar ook over in de krant? Dus houdt die oorlog tegen, die misschien vandaag...