inloggen

resultaten voor 'blijde'


376 resultaten.
Sorteren op:

Het naaimeisje

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.815
...eds mijn stoof en stoel. Moeder zei: (wat is zij goed!): ‘'k Zal, opdat ze uw eer niet krenken, Ook de blijde welkomst schenken, Die gij maandag geven moet. Grietje, want zo is de naam Van mijn naaivrouw, had gespro...

X. Oktober, sloper van mijn streven

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.072
...n. Oktober; en uw aêm, mijn lammer lijf beslopen, Oktober, maakt mijne ogen groot. Van alle spel geweerd de blijde zomer-kieten, en te aller rust gekeerd; verlaten alle luste’ en die me zelf verlieten, Oktober, - als een ka...

Genietend van de herfsttinten

hartenkreet
...merfeest als een bevrijding. Met nieuwe moed geniet ik van de herfsttinten; en verwelkom ik de herfst met een blijde gloed. Om de sprankeling van zijn andere tijding, die langzaam voortkruipt in mijn bloed.

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.046
...wat zijn rein gemoed mocht deren, gespaard waneer de jeugd ontwiek het wild begeren, zo knielt op zeekre dag de blijde jongeling en ligt voor 't altaar neer, des Heeren gunsteling, gereed tot alles, 't hert van vreugden overstro...

Verzen voor een vriend

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.754
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag Die mij op deze lentedag doortrilt. 'k Gevoel mij als het wuivend windje mild En om mijn lippen spee...

Lente in de Vlaamse ardennen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 49
...ig De vogeltjes zingen En maken hun nest. Ze paren en zingen De natuur doet de rest. Lente zorgt voor blijde stemming Maakt een gevoelige snaar in ons los Geeft ons blijde verwenning En spreid magie over ’ t bos. D...

Muze van-tot

netgedicht
... vanaf ’t eerste uur der dag Gesteund door allereerste prille vogelzang Verwekte bij ’t vroeg ontwaken een blijde lach Die blijft de hele dag tot aan zonsondergang Wees jij daarna bij nacht mijn heldere maneschijn Die ster...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.403
...s het onschuldig bloesemblad de omgestulpte, uitgeschulpte kommetjes met een welig vocht, of bootjes op een blijde tocht, de holle, op ademen gevaren langs al de banen, die er waren bij open lentedag, een buit van zonlich...

Ik wense u

poezie
3,9 met 27 stemmen 6.232
Ik wense u een jaar, dat zacht als zijde is ; Ik wense u een jaar, dat blank en blijde is; Ik wense u een jaar, dat ver van krank is, Een deugdelijk jaar zo breed als ’t lang is; Ik wense u een j...

Nieuwjaarskaarten in de vijftiger jaren

gedicht
2,5 met 81 stemmen 26.912
... viel uit kerkjes. Zoete landschappen ademden geur van vanille uit. In de zandwegen hoog- stens karresporen; blijde vinkjes laag op hun tak. Ongeloof stortte neer op 't ganzenbord. -------------------- uit: Tirade, 1993.

Schitterende starre

poezie
2,6 met 14 stemmen 2.199
...n starretje vol glans. ’t Betoverde en bezielde Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd, ’t Spreidde in mijn blijde woning Gods licht en vrede en vreugd. Het blonk op al mijn wegen Zo vriendlijk en zo zacht, Een zonnetj...

Rutte I, II en III

snelsonnet
4,5 met 2 stemmen 486
... gegaan De solidariteit is naar de maan Eenvoudige student is kaal geplukt Het grootste wapenfeit, vertel ik blijde: Is honderddertig kilometer rijden

VOOR U ALLEEN

poezie
3,0 met 13 stemmen 2.225
't Is zoet te schrijven, als het licht Des zomers op mijn handen daalt En 't rijm zijn blijde plicht verricht En wat mijn hart voelt U verhaalt. Mijn handen beven van genot; Zij dragen...

Lente

poezie
4,3 met 13 stemmen 3.487
...d in mijn gezangen, Die veld en woud Weer 't groene kleed heeft omgehangen Na zoveel maanden van verlangen Zo blijde aanschouwd. Ik zou die grote Schepper loven, Die, ongezien, Zijn troon gevestigd heeft daar boven, En wie d...

Meizang

poezie
4,3 met 3 stemmen 253
Daar komt de blijde lente weer, Met jong en jeugdig kruid! Geen ruwe vorst, geen koude meer De nachtegaal reeds fluit. De zonne s...

Blijheid.

poezie
...ees niet met juichgefluit Uw zwijgend leed te ontwijden; Het valt tóch eens ten buit Aan ’t alverwinnend blijde. Heeft lang genoeg de halm Zijn klaagzang uitgeruist, Dan broeder, wek de galm Die diepst in ’t hart h...

TER VERJARINGE VAN DE HERE DIRK WILLINK.

poezie
3,2 met 4 stemmen 173
...ijn wens eenvoudig openbaren; Al klinkt hij laag, uw gunst beneemt mij alle schroom. Beleef noch menigwerf de blijde dag van heden! Gewen uw jonglingschap aan deugd en eerbre zeden! Koop, koop de vlugge tijd tot dees betrachting...

dag (o)pa

hartenkreet
... wij steeds weer daaruit putten kunnen ter troost of bemoediging vanaf nu altijd weet je is er tussendoor de blijde herinnering want nu ben je altijd in bij en om ons heen dag (o)pa nu zeggen wij vaarwel maar eens daar a...

Troost

poezie
... de duistre toekomst beven? Hoe de springvloed om u bruis'; eenmaal toch ontdaan van zorgen rijst voor u de blijde morgen: ‘God geeft altijd kracht naar kruis!’ Voelt ge u 't lijdend hart verscheuren, moet gij bij he...

toe, lief

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 120
...s van onze passie toe schuil niet in de regen door verdriet te plengen zoek gerust en telkens weer naar de blijde heugenis toe laat mij jouw gedachten jouw dagen en jouw doen zwevend op mijn vleugels altijd bij en om je ...

oude vrienden van weleer

hartenkreet
...en we hebben levenswijsheid gebracht hadden goede dagen maar ook vaak een onzekere en angstige nacht Onze blijde verwachting over de toekomst Lieten we gaandeweg los Wij zelfs, met alles wat we wisten en ondergingen moes...
ebba21 feb. 2018Lees meer…

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
...h! kon mijn dood, voor 't vaderland, Een veilig leven zijn! Gewis! ik koos geen koningstroon Voor zulk een blijde dood! De dood moge iets verschriklijks zijn Voor 't laag en laf gemoed: Wen 't vaderland en Vrijheid ge...

Wij zullen blijde zijn

poezie
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Studentenlied.

poezie
4,0 met 2 stemmen 342
...men waken, en zich van 't zoete leven een hel, ja zich een helle van 't leven maken, wij, minnaars van het blijde lied, daar zijn wij niet! Maar klinkt aan ons oor een feestakkoord, een vreugdig en ongebonden zingen,...

Wellicht lieve vrouw

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 85
...eid en warmte. Er was geen bestorming van rouwbrieven wel die twinkel in je ogen aan het ontbijt. Geloof mij blijde dagen komen weer terug al blijven riolen en geuren bestaan is onwetendheid en starheid een wild beest dagen vo...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poezie
4,0 met 3 stemmen 257
...rke; moe-gedragen, verzwaart vaak de angst mijn levens-last; maar 't is mij waar 'k uw wasdom schrage, of blijde een échte steun me omwast. Zo reikt de liefde, o mijn beminde, verrijkt me uw liefde in vreze en vaar, -...

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poezie
4,0 met 2 stemmen 216
...ht woorden die verplegen, en breekt het vredige avond-brood. En wij, die uwe gaven eten, wij rusten in uw blijde haard, en zien, ons leed bijna vergeten, uw hand die stil de kruimels gaart; en slapen in uw tere zorgen,...

Vlaanderen, o welig huis

poezie
...e' om dagen, schoon als jonge zege-goden, gelijk een beedlaar dankt om warme tarwe-broden?... o Vlaandren, blijde van uw gevens-rede handen, zwaar, daar ge delend gaat, in paarse en gele wade, der krachten die uw schoot als...

Advent

hartenkreet
...verwachting uitzien naar de Heer Die al onze schuld heeft weggenomen. Advent, licht zien in de duisternis De blijde komst van onze Heiland Redder der wereld, Gods afgezant Advent, toe leven naar Kerstmis. Advent, tijd van ge...

De zee was die dag

poezie
5,0 met 2 stemmen 603
... Langs de zeevloeren. De zee zong uit blauwe monde Heel die dag vreugdekonde: Het was alles zo licht en blijde, Wat de zee zeide.... Daar was als een teer-wit begeren, Dat één ogenblik mocht keren Kinderreinheid ...