inloggen

resultaten voor 'blijde'


390 resultaten.
Sorteren op:

Leven

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 12
... kinderhart 't teder beven mensen smart wat de ziel tot ziel niet uit kon spreken stil in 't gebed Gods blijde gloed komt binnen kinderen genezen naar 't nieuw van morgenrood

De hand uit de hel

netgedicht
4,6 met 7 stemmen 17
...hemel staan onder de lelijkheid van steden en dorpen mensen met pijnlijke gedachten en grimassen, waar de blijde toeten moeten boeten kwam de hand uit de hel greep naar mij scheurde mijn klederen doormidden stroopte mij...

De Morgenstond

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.128
...ren. Laat in, laat in de waarde Gast, Opdat uw heil voorspoedig wast, Hij komt met grote zegen, En brengt een blijde boodschap mee, Een eeuwig wel, voor eeuwig wee, Daar leit u aan gelegen.

Gentleman

netgedicht
3,5 met 39 stemmen 307
... omdat zij niet bestaan omdat ik ze nooit zag maar wel de zachte dood in hun mooie ogen, we lachen om de blijde redding ginds de witte rotsen wist ik maar dat gekke woord voor hoogtevrees acrofobie of zoiets zingt de ...

Daar ginder, al over de heide

poezie
3,4 met 17 stemmen 2.192
Daar ginder, al over de heide daar ging ik te morgen een gang, mijn voeten liepen zo blijde, zo blijde klonk mijn zang. Doorzichtige wolken, ze gleden en weken àl wijder en wijd, àl schoonheid omho...

DIE MIJNS HARTEN VREDE ZIJT

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.816
...an klare lusten, Zuivre zon van zaligheid - Laat mij willen en niet willen, Wat Gij wilt en niet en wilt, Blijde gaande door het stille Leven in uw vree verstild. Buiten U is niets dan strijd, Niets dan moeiten, niets da...

Hersenspinsels.

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 53
...gkeer, tot aan mijn omegalijn. Herinneringen bestellen de warmte, en de kilte in mijn schizofreen hart. Een blijde lach of een droeve traan. Het Evangelie en de Catechismus in de notendop van mijn hersenen. Mijn Oorlog en Vr...

De houten kist krijgt al kleur

netgedicht
3,2 met 5 stemmen 51
Ze rust veel op haar zijde al het blijde van de diverse zangvogels de bloeiende bloesem in zich opnemend. In ’t echt en in gedachten loopt ze soms i...

warm verdriet

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 45
...l zegeviert verdwaald dan de rouw schoorvoetend door dansende bladeren waaiend geleid naar de erehaag van de blijde heugenis die ons na vandaag altijd begeleiden zal met de schouders verwarmende handen

Onbetaalbaar

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 67
...er de zee of het land. Heel soms denk je dat de wereld dan even van jou alleen is. De zonsopgang kan je blijde momenten geven in een roerige tijd als deze. Dankbaar mag je zijn, als je van het kleine mag genieten op d...

Het blijde Meisje.

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.156
Wie is morgen jarig? - Ik! O! wat ben ik in mijn schik: Maatje was nooit karig; En gewis zal 't morgen weer, Fe...

Klacht

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.249
...mogen wandlen door de straten! Ik gaf hem al wat ik bezat, al wat ik op de wereld had, mijn jonge lijf, mijn blijde lach, mijn onschuld van de eerste dag, mijn lach, mijn ogen, hart en lijf dat al verging in het bedrijf, waar...

Treurige verandering

poezie
2,6 met 9 stemmen 3.086
...is mijn ziel veranderd Door der liefde treurigheid! Voortijds was ik altijd vrolijk, Als Natuur mij open lag; Blijde met een dansend mugje, En een wemelende worm; Gaf een maagre bloem der heide, Gaf een blaadje mij vermaak; In...

Niet als met nevelen...

poezie
2,8 met 68 stemmen 17.917
...nnaar. Dus gij ook, edel, Gij, gouden Bruidspaar, Aan 't eind van vijftig, Niet altoos lichte, Niet immer blijde, En toch hoe rijke, Aan liefde rijke, Door heilge trouwe Gewijde jaren! Uw krachten slonken, Uw schedel b...

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.615
...erheid waar de Getuigen - hoe fel de gesel strieme en 't onbegrijpen spott' -, bij de onverdiende schand waar blijde ze onder buigen, ter hoogt' meê rijzen van hun God. - Want gij, ge weet, mijn vrouw, de allenige te wezen ...

elk jaar mooier

hartenkreet
4,4 met 20 stemmen 120
...aar dat wederkerig vol de passie is jullie feesten en luisteren elkaar met meer dan vol geluk doet jullie blijde gezichten stralen ons verterend als zoete streling elk jaar wanneer deze dag komt vervuld ons met liefde en...

Hoop

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 47
...et, zachtmoedig de stilte beleven in de binnenkamer rondom herinneringen o goud gele gloed o vurige troost, o blijde hoop voor het verdrietig gemoed laten we in voor en tegenspoed elkaar de hand reiken noch afwijken naar l...

Polarisatie

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 22
... de papieren bootjes tussen de glazen ballen Op blauw water met een dolfijn voor het kinderfestijn, al wat Met blijde klanken wil danken, of als een beschonkene onzin jallen

Kerststal in Frisia

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 105
...weideland van Frisia werd in december gans de koegemeente van 't melkveesyndicaat Campinia gezegend met de blijde komst des heren Men sprak van Adam, naakt en hooggeboren die miste deerlijk één rib uit z'n lijf een a...

Avondwonderen

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 67
...n die meteoren toch mijn oren. Stil weergalmen luid in mij de vreugdeklokken. Gonzend doen ze konde van een blijde boodschap ...

Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.407
...j weet dat ze altijd eendere vreugden draagt Als waar wijzelf ons aandeel van verworven. Wij hebben vaak haar blijde gaaf bedorven Door zorg die om de dag van morgen klaagt. Door eigen ondank langer niet geplaagd Zien wij door ...

één - gezind - huis

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 32
... - gezind-huis tevergeefs: wat overbleef met het stijgen der jaren wijsheid en grijze haren met de kleine blijde mare vast omsloten om me heen

Aan de vrijheid

poezie
3,1 met 11 stemmen 3.181
...teld oorlogswee, Europa, in schaduw van eikenlommer, Genieten ’t zalig zoet der vreê! Snel aan, verruk ons, blijde dagen! Gelijk na buldrende onweersvlagen De dartle Zefir ’t bloempje kust: Dat Nederland, aan ’t wee onthe...

Vleugelslagen van je ziel

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 29
...niet alleen; er zijn vele mensen om je heen die de vleugelslagen van je ziel wel horen droeve klanken kunnen blijde klanken worden

PASTORINHALING

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.156
...or viert, haar straten bont gepint met hage en dreve siert, en weemlend wandlen door die steedlijke warande de blijde Poorters en de Kerels van te lande. De beiaard danst, 't muziek speelt en de trommels slaan, de grote klokke...

Het naaimeisje

poezie
3,0 met 14 stemmen 6.162
...eds mijn stoof en stoel. Moeder zei: (wat is zij goed!): ‘'k Zal, opdat ze uw eer niet krenken, Ook de blijde welkomst schenken, Die gij maandag geven moet. Grietje, want zo is de naam Van mijn naaivrouw, had gespro...

X. Oktober, sloper van mijn streven

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.211
...n. Oktober; en uw aêm, mijn lammer lijf beslopen, Oktober, maakt mijne ogen groot. Van alle spel geweerd de blijde zomer-kieten, en te aller rust gekeerd; verlaten alle luste’ en die me zelf verlieten, Oktober, - als een ka...

Genietend van de herfsttinten

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 25
...merfeest als een bevrijding. Met nieuwe moed geniet ik van de herfsttinten; en verwelkom ik de herfst met een blijde gloed. Om de sprankeling van zijn andere tijding, die langzaam voortkruipt in mijn bloed.

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.089
...wat zijn rein gemoed mocht deren, gespaard waneer de jeugd ontwiek het wild begeren, zo knielt op zeekre dag de blijde jongeling en ligt voor 't altaar neer, des Heeren gunsteling, gereed tot alles, 't hert van vreugden overstro...

Verzen voor een vriend

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.968
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag Die mij op deze lentedag doortrilt. 'k Gevoel mij als het wuivend windje mild En om mijn lippen spee...