inloggen

resultaten voor 'boezem'


390 resultaten.
Sorteren op:

Een biezen hart?

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 14
Het biezen hart heeft ongepelde kamers, de verlichting kiert door de ontboezeming van verwachting, de waarheidszin heeft voldoende mazen om emoties op te vangen, rusten op de mat van al...
Pama31 okt. 2019Lees meer…

Dromen aan zee

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 55
...acht pulserende golfgeruis, zee, het neemt me mee, naar tijden van onbezorgdheid, lang vervlogen. De kust de boezem waaraan ik in een zoete zeeslaap val.

roos

netgedicht
...de eeuwigheid te verdwijnen doch reeds in elk stadium waar jou latente verschijning zich verstrengelt met de boezem die me voedde, is hartstocht mijn legalisatie om je te herbenoemen wanneer mijn twijfel ter gunste van de go...
elze24 aug. 2019Lees meer…

Wereld zonder alfabet?

netgedicht
Het is licht in je ogen glijdt langs het stiltegebied van schouders en de boezem waarin we beide zijn verdwenen. Laten we zwijgen, in een wereld zonder alfabet, maakt de vocabulaire ruim...
Pama10 aug. 2019Lees meer…

Morgendicht?

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 24
...niet strijden met de verwachting, die de geest verwart, ik vermijd de pijn, schenk je zuurstof uit de beide boezem- kamers van het hart, de ene kamer pas gewit, de ander nog ongewis de toekomst tart, om in het stof va...
Pama 3 jun. 2019Lees meer…

Gebed

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.805
Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vliet tot U, en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergezonken geest, En zie mijn...

Dialogue Mystique

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.682
... - Je hebt plezier, Betast mijn been. Boy, come here, One bottle champaign. - Buig je maar over Mijn boezem heen. Steek je hand erin; Two bottle champaign. - Wil je nog meer, Kom dan boven, Ik doe meer Dan al...

De ware blues?

netgedicht
...ot ziens een laatste groet een lichte kus op afstand, weerspiegeld in mijn sluimerend ongemoed , maar In de boezem van de meervoudige tijd sluimert stil een naam, neergevlijd die ik elk jaar weer ontwaken laat in een woud...
Pama30 apr. 2019Lees meer…

Mooier wordt het niet

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 25
Ontboezeming van mijn twijfels als stoffelijk wezen leg ons in een glazen kist, waarin we samen waker werden geaard...
Pama28 feb. 2019Lees meer…

Mijn Laura kwam

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.914
... bruine en draaiende ogen, En zette heel de zaal in lichte vlam en vier; Zij lachte en greep mijn hand, Mijn boezem sloeg aan 't beven; 't Hart zwoegde door de brand; Ik zwijmde, en blies het leven Op roze lippen uit; maa...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.762
...er van zieke wijn. Zou'n wij geen meiske mogen kussen? Zou'n wij daarom een vuil-baard zijn? - Maar wèlke boezem wordt het kussen voor deze lang-verzopen pijn?... Als koningen kwamen we uit de Oosten en hadden de zilveren...

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.980
.... O! toen was er gedanst op dat verre gehucht! Doch nu keerden wij langzaam en zwijgend en teder. Aan uw boezem ontwelde er geen woord of geen zucht, maar uw hoofdeke vleide op mijn schouder zich neder. Zeg! herdenkt ge die...

Op 't hoogste van de nacht

poezie
...haar bruine en draaiende ogen En zette al de zaal in lichte vlam en vier; Zij lachte en greep mijn hand, Mijn boezem sloeg aan 't beven; 't Hart zwoegde door de brand; Ik zwijmde en blies het leven Op rozenlippen uit; maar oc...

Aan Filira.

poezie
Wat tooit ge met benijde vingren Die schone boezem schoner op? Wat vlecht ge blaadje, bloempje en knop, En doet ze óm ‘t fladdrend rokje slingren, Terwijl ...

De lente - ik sta midden in haar -

poezie
4,7 met 3 stemmen 945
... de zomerige lente. Kijk nu, ze strooit de zomer rond die vliegt om haar rond uit haar mond, rond haar boezem, haar gladde rug, haar benen zo donslicht omschenen, ze gaat langs de horizonnen maar aldoor omme, ze hee...

Café Onze Hemel

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 204
...raag gesteven, 'n verwelkte paardenbloem woest in de knuist. Schonk ál begrip en ouwe klare. Drapeerde zat boezem op de toog om het hele zooitje te zogen op de pof. Vaarwel, Harten Nel! Rust in vrede, keer weer tot stof. ...

Haar 2 de leven

hartenkreet
...fzeker en onbewogen. Ze kreeg een tweede leven misschien nog mooier. Met Kerst krijgt ze mooie kleren, haar boezem wordt weer bedekt. Bloemen, vogels en vlinders vleien zich rustig neer. De wereld van belangstelling ligt w...

Slotzang.

poezie
4,5 met 2 stemmen 614
...tering of gloed gezocht! Ach! het bloed in 's grijzaards aadren is geen vuur, geen lichtvlam meer, Door geen boezem in te dwingen, afgestraald uit hoger sfeer. 't Is geen leven, geen bezieling, die zich uitbreidt om hem heen, ...

AVOND OP HET LAND

gedicht
4,0 met 5 stemmen 4.069
... op de tastzin van melk. Brood en spek vangen aan te spoken, de boerenvrouw snijdt de hespen open. Tegen haar boezem slaap je in. En het is of de landen leger worden, geen deur knarst, geen hond blaft, de wagens zijn gelost...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 187
...nieuwe luister, gelijk naar nieuwe bloesem streeft de knop die teer in dauw-licht beeft, en stralend uit de boezem leeft der aarde, diep en duister. 'k En durf te spreken, waar ik wou het woord bewaren, dat ik hou ten...

Kusjes

poezie
4,4 met 5 stemmen 718
...ar, indien gij wilt beminnen, schone strookster van mijn zinnen, hoor, wat kusjes ik verlang, als ik aan uw boezem hang! Schenk me, o voedster van mijn lustjes, druk me zulke vochte kusjes, dat uw tong de mijne streelt, ...

De schone slaapster

hartenkreet
4,0 met 6 stemmen 113
Wees gerust, je wordt gekust. Schone slaapster dag en nacht. Boezem, bloesem, bloemenrust. In een rooskleur die eeuwig wacht. Verwelk niet voor de morgen, die een nieuwe levens...

De taal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 416
...beld, Terwijl 't, ontroofd aan 't nest, op de ijzren tralie knabbelt. Neen, toon hem in de Taal, die uit zijn boezem breekt, Door de oudren in hun kroost met d' adem opgekweekt, 't Ontvloeisel van zijn ziel, door 't lichaam ...

Roem.

poezie
4,0 met 2 stemmen 275
...t... hij dorst naar dat liefelijk beeld, Die schone gestalte - het ongekende! O, mocht hij 't bereiken! zijn boezem zwelt, Hij droomt, hij dorst... Waarheen hij zich wende, Niets geeft verpozing aan 't bruisend gemoed: Hij ...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 310
... verbeelding haar lusthoven sloot. Geen pantser beschut ons voor 's ongeluks prang, Als wat onzer Jonkheid de boezem omtoog: De traan, door de Droefheid ontlokt aan haar oog, Is zoeter dan 't lachj' op de rimplende wang. J...

Liefdesuur

poezie
4,5 met 4 stemmen 252
.... Zachte sluimring der natuur, Gij verkondigt mij het uur, 't Uur der heilge, reine liefde Die mij eens de boezem griefde En nu streelt - het hemels uur! Schuitje, vlieg nu, vlieg nu voort, Tover mij in 't eenzaam oord, ...

Idylle

poezie
4,5 met 4 stemmen 647
...oorden spot, Gij buigt u over tot mijn gezicht, En ik beef van stil genot. Ik voel uw zoete adem gaan En uw boezem zo warm en zacht, En langs mijne wangen dartelt stout Uwe blonde lokkenpracht. Schoon kind, gij zijt mij als...

Te Delft

poezie
4,0 met 3 stemmen 3.627
- fragment - o Delft, o Hofpaleis! gij deed mijn boezem gloeien, Toen ik die trappen zag, Waarlangs mijn Vaderland een tranenstroom deed vloeien, Toen Willem daar o...

STILTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.343
...men vroeger woên, als waar ’t in overmoed, vergeten ja, niet meer mooglijk wanen doen? Ik dacht alreê mijn boezem veilig voor ’t bloeden van een nieuwe wond, na al de jammren die ’k doorleefde, na al de smerten die ’k ...