inloggen

resultaten voor 'broosheid'


72 resultaten.
Sorteren op:

Gebed, uitgestort tot God, over mijn gedurig kwijnende ziekte

poezie
4,0 met 23 stemmen 3.457
...elijke druk. Laat ons, o Heer! slechts niet bezwijken onder 't juk, noch laat de ellende niet te zeer onz' broosheid tergen, noch meer dan het vermag wilt niet uw schepsel vergen. Zo zal mijn zangeres u roemen onder maan e...

Leegte

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 26
...icht beschaduwt mijn gezicht leegte die alleen stilte voedt vreugdeloosheid tegemoet. Zinloosheid alleen, broosheid klankbordloos leven leegte als vast gegeven. Ongevraagd een eeuwigheid geplaagd in verre nevelen gehuld ...

Zoals een zaadpluis door een spinragdraad

poezie
3,8 met 11 stemmen 1.568
...hangen, En dan langs lucht'ge helling opwaarts gaat, Zo kleeft de mensenziel zich vol verlangen Aan ijle broosheid van geluk, en haat De vlaag van 't lot, die stuk het spinsel slaat En voort haar jaagt tot nooit vermoede g...

Als de winter komt

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 192
nog altijd dicht naast elkaar en heel innig verbonden met grijs en dun geworden haar in hun broosheid, met veel zorgen zo werden zij hoogbejaard man en vrouw de handen verstrengeld ‘s winters heel dicht bi...

Onvoltooid?

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 10
...n vindt eerst ontkende ik de waarheid, er bestaat geen wereld van gelijk, nooit een waarde zonder enige broosheid naast het verspilde schroot, beleer de tijd, alles blijft in wezen onvoltooid.
Pama23 dec. 2019Lees meer…

Verjaardag psalm; Naar bewerking van psalm 90

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 50
... Onze Here Here, die wij ootmoedig eren Ook al schijnt ons niets te deren Kan in een wenk de mens zijn broosheid leren Laat Uw werk aan Uwe kind'ren blijken Uw barmhartigheid niet van hun kind'ren wijken O Zoon van God s...

Met een veer tussen de vingers

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 32
...g dat de rauwe wonden zalft, een nieuw mens de hoop tegemoet als jouw boosheid maar niet te zeer mijn broosheid tergt er is al teveel van mij gevergd

pas op de plaats

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 56
... soms houdt voortgang even in en lijkt deze op weerzien op een dag die opnieuw aanvangt of een woord dat broosheid ontgint
Iniduo20 sep. 2019Lees meer…

Kind in niemansland

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 43
Alles om mij heen beweegt in de onbewerkte grond, onevenwichtig verhaal in een verzwegen landschap, broosheid tekent halo’s rond kinds zonneogen, die net als ik aan het felste licht steeds weer moeten wennen, ...
Pama21 mrt. 2019Lees meer…

Open en niet gekooid

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 22
...n tranen vindt Ik misgunde mij die horizon, er bestaat geen wereld zonder droom, in de schoonheid van de broosheid wint alleen de liefde als grootste aandeelhouder. In de nog te spelen tijd is alles nog te winnen, blijv...
Pama 8 feb. 2019Lees meer…

Veerkracht

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 274
...t gemoed geen mededogen waarin ik verzand veerkracht is soms schijn doch het antwoord zegt dat men naast broosheid ook sterk kan zijn * Anneke Bakker

broze waanzin

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 59
in zijn eigen kleine waanzin woont de broosheid van het bestaan waar zoutere zoetere en sterkere klanktinten ademen de gaten in de mouwen van zijn...
J.Bakx23 jan. 2019Lees meer…

Vriendschap en familie

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 273
...niet alleen te sterven eenzaamheid hoeft je laatste jas niet te zijn als je een zijweg durft in te slaan. Broosheid , je botten, kaalheid zijn niet erg je hoeft geen momenten meer te wachten nieuwe familieleden ook zonder bl...

Dicht bij het voorbije

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 114
ik reikte mijn hand en zij, zij legde haar broosheid in de dragende palm en toonde aderen van bejaarde schoonheid de hoge zetel waarin zij zat met gewelven...

Het Menselijk Leven

poezie
4,0 met 2 stemmen 922
...een rust. Vermoeden, vrees, wantrouwen, zorgen Verdoven kennis, ijver, lust. Nu ziet ge eerst klaar de broosheid aller dingen, Hoe min het wuft geluk naar breidel hoort en toom, En hoe de staat der stervelingen Gelijk...

Prikkeling

netgedicht
4,2 met 6 stemmen 145
je loopt door alsmaar door vlug, vlug, zo vlug geen weg terug… in je is een ontij warboel, broosheid hinderlijke vragen heb je mee te dragen luister, luister… zoek stilte, de rust als de late herfst ...

Zij brak schoonheid

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 104
... onstuimig vallende golven met wit bloeiend schuim ik nam haar mee maar zij brak schoonheid in vertakte broosheid stalde haar uit op de scheidingsmuur tussen duin en tuin maar zij verdween slechts een spoortje zand ...

Nog danst haar stem

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 150
...zekere traagheid ontstaan die ruimte geeft aan een lach waar vroeger kracht en alertheid was is tedere broosheid gekomen nog danst haar stem op de melodie van voorheen zij is niet alleen in haar dromen

Een klein gebaar

netgedicht
3,9 met 9 stemmen 217
...eve blikken ziet en zelf ervaar ik nauwelijks hun schrijnend groot verdriet en loop ik ooit voorbij de grote broosheid van hun krachten. Toch maakt zelfs ieder klein gebaar een wereld van verschil en dat is toch tenslotte wat...

Kind in niemandsland

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 75
Beneden lijkt alles onbewogen in de nog onbewerkte grond, evenwicht in een verzwegen landschap, broosheid tekent halo’s rond de zonneogen, die aan het licht willen ontsnappen, met deze aanhouder wint de gro...
Pama 5 jan. 2015Lees meer…

in alles en altijd

netgedicht
3,8 met 10 stemmen 203
...n verglijden bemoedig elk schepsel tot een verbonden bestaan je vindt me in goed en kwaad, in sterkte en broosheid in licht en schaduw, vreugde en leed weet dat ik louter liefde ben, in jou en mij in alles en altijd

IN AL HAAR VERSCHEIDENHEID

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 168
... werd ontvangen omdat ik niet zeker weet of de grond behaaglijke warmte uitstraalt rond haar aanzienlijke broosheid daarentegen waren haar dagen geteld zij kan tegen haar wil zomaar uiteenvallen mede door de kracht die zi...

Broos..., fragiel..., licht...

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 103
...gheid in ontluikende sterfelijkheid is onmetelijk. Zo zacht en scherp tegelijk kan ze als kristal in haar broosheid breken. Broos...fragiel...licht, ja zo licht als de aarzelende stilte van een dromerige zucht. En bij elk...
katty27 aug. 2014Lees meer…

sorry

netgedicht
2,6 met 5 stemmen 234
... haar te maken het is haar recht, dacht ik alles overboord te gooien mijn hart te breken en zich in haar broosheid bloot te stellen aan kneuzingen en kwetsuren sorry een leger woord is er niet dan deze loper die all...

LIEFDE-ZANG

poezie
4,5 met 2 stemmen 618
...sheid geneest, en - komt geen adem 't staal der stillende ebbe storen, - glim-lachend in uw beeld uw eigen broosheid leest; zo gij was 't brein nog vol van wonderlijke waken, - uw oog naar menslijk-deinzende einders heb...

broosheid

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 171
Meedogenloos -ook voor jezelf- stel je een punt achter de liefde en krast een kerf door de toekomst die wij, dacht...

mijn vriend

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 124
...e wind, dezelfde wind van toen alleen het spreken lijkt luider terwijl de afstand zich vermeerdert in de broosheid van het leven … laten we de vogels tellen die niet meer zijn de vlinders vrijlaten die we vingen onze...
elze25 okt. 2013Lees meer…

Open en onvoltooid ?

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 129
...n tranen vindt. Ik gunde mij die horizon, er bestaat geen wereld zonder droom, in een schoonheid zonder broosheid wint de dood als grootste aandeelhouder. In z’n afgespeelde tijd is nog niets verloren, blijven levens o...
Pama 8 sep. 2013Lees meer…

Soiree

netgedicht
3,8 met 6 stemmen 292
...omerdak de mus ontmoeten die onstuimig kwelend haar kleintjes bewaakt waar de moederwarmte mijn eigen broosheid raakt rustend op mijn stiltebankje onder de bejaarde eik zo gestadig en vertrouwd bedenk ik de hoop dra...

Regenkind

netgedicht
4,4 met 5 stemmen 328
Kracht en broosheid tekent, een halo rond haar zonneogen tranen uit haar licht ontsnapt als meiregen beneden lijkt alles n...
Pama13 jun. 2013Lees meer…