inloggen

resultaten voor 'christen'


201 resultaten.
Sorteren op:

Gebed

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.794
...zwijg, en wens niet meer: ‘k Berust in U, ziedaar mijn enigst pogen! Ik zie U met kinderlijk ontzag: Met christen-hoop, noch lauw noch ongeduldig. Ach, leer Gij mij, hetgeen ik bidden mag! Bid zelf in mij: zo is mijn beê o...

Scholieren, the youth for climate generation

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 33
‘Laat de kinderen tot mij komen’ de Christenen glunderen bij die uitspraak het is de uitspraak van hun Here Jezus Christus de zoon van hun God, de almacht...

Mahomeds hemel

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.452
...k niet zo slecht. Een hemel, waar ze wierook branden, En psalmen zingen in 't Latijn, Hoe heerlijk die de Christen schijn', Doet mij volstrekt niet watertanden, En moet al fel vervelend zijn. Maar 't paradijs der Ottoma...

Bollenrazernij 17e eeuw

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 81
...racht windhandel in volkse tapperijen Er werd gegokt, er werd gespeculeerd Het leidde tot pamfletten van de christen De Pest was straf voor het met Flora vrijen De rage heeft ravage gecreëerd

Camiel Eurlings vertrek of blijf!

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 87
Uit Nederland vertrekken Ik doe een Christen Democratisch Appel op Camiel Eurlings te emigreren naar een land waar je vrouwen mag slaan en dat land te verte...

Herzl en Hechler

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 106
...In een door de diaspora gebolwerkt bastion Ware het niet wegens die excentrieke Eschatologisch calculerende Christen Zou ik een obscure scribent zijn geweest Waarvan weinigen nog maar wisten

Zaag

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 372
...et houten beeld dat niet in de container paste, door te zagen met de Sandvik- zaag van mijn lieve opa held, christen, bakker. Dat ik dat deed om jou, heks Om jou, wie wás je eigenlijk? anders dan het middelpunt in zeker z...

Aan God.

poezie
3,7 met 3 stemmen 593
...hiet! Leer mij blijdschap en verdriet Zedig en gemoedigd dragen, En met voor- en tegenspoên Als een christen voordeel doen! Geef mij 's ochtends lust en ijver; 's Daags, aanhoudendheid en kracht! Geef herha...

God niet meer nodig

hartenkreet
...s had omdat ik ook de vrouw zo lief heb Ik voel me meer dan geslaagd: diploma ik voel me een praktiserende christen ik ondersteun en dien de liefde ik zing, vecht, huil, bid, huil, lach, werk en bewonder omdat mijn dochter d...

Troonrede 2016 door de Kroongetuige

hartenkreet
We zijn vandaag weer getuige van de kroongetuige Hij die voorleest wat wij allang weten dankzij de Christen-Democraat Frits Wester De Koning symbolisch staatshoofd Hij die zwijggeld krijgt dankzij onze parlementair...

Kamerleed

snelsonnet
2,7 met 3 stemmen 255
“Ik zit nu ruim een maand in Lutjebroek En wil met iedereen m’n kamer delen. Wie homo, christen is, kan me niets schelen, Maar wel heb ik een nederig verzoek: Aparte kamers met een dichte deur Voor elke...

Vergis je niet

hartenkreet
3,7 met 6 stemmen 138
Vergis je niet Vergis je niet in mij Ik ben wel Heks Maar vergeet niet de Christen in mij Vergis je niet Vergis je niet in mij Ik ben wel Christen Maar vergeet niet de Heks in mij Verg...

Het is oorlog

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 263
...sch, want ik heb hem niets misdaan en daarom is zijn moordzucht alleen al ongerechtvaardigd. Of ik dat als christen kan verantwoorden? Nee, maar wat wil je anders? Ik ben te klungelig voor het vreemdelingenlegioen en bij d...

VLUCHTELINGEN-werk, kerk, huis en haard!

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 211
Vluchtelingen worden door met name particuliere christenen als ´Jezus´ ontvangen gastvrij in huis met haard eindelijk iets geleerd van "de stal"! Tweede Kam...

Als ik het even niet meer zie zitten...

hartenkreet
Als ik het even niet meer zie zitten, heb ik het altijd bij mij Als ik het even niet meer zie zitten, zit het aan mij v...
Wessel25 feb. 2015Lees meer…

COMING-OUT VAN CAMIEL!

hartenkreet
...st het kind in zichzelf, Camieltje dat kind wat niet tegen z'n verlies kan Gelukkig is hij een emotioneel christen-democraat en geeft zijn Jezus hem de richtlijnen de vraag blijft of hij op Hem blijft vallen!

Drank

poezie
4,5 met 2 stemmen 3.174
...n een die Jesus ging gevolgzaam op de schreden, of hij dronk deze drank, die eeuwig leven doet. Wee hem die Christen heet en Christi drank ondrinkbaar van hem wijst en veracht: die is geen Christen mens: de dood gist rondom ...

"Ik word genoemd!"

snelsonnet
2,0 met 3 stemmen 251
Een grijze muis, een christen-democraat, Verklaarde in een tweet, vrij onbezonnen: ‘Ik buig voor niemand, want ik heb gewonnen’, En li...

Het kruis

poezie
3,0 met 2 stemmen 2.741
...te thuis. o kruise, dat daar staat, och, of zij 't allen wisten, gij zijt het teken en de hoop van elke christen: zo Christus leefde en stierf, in kruisen en verdriet, zo zult gij, of ge en volgt in Zijn triomf hem n...

Onweder

poezie
4,0 met 2 stemmen 534
...eegnend voorbijgaan!” En met plechtige stem hernam de eerwaardige leraar: “Zonder angstig vrees moet de Christen Jehova verbeiden, Schoon Hij zich hulle in nacht, en zweve op de vleuglen des stormwinds: Immers wij zijn ove...

SNELDICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 661
...,Ik denk, dus ben ik," spreekt de keur der theoristen. ,,'k Bemin, dus zal ik zijn," vervoegt ter-stond de Christen.

SATURNALIA Aan G. de Haas*

netgedicht
...a spoog men zijn gal De koningsclown werd als monarch verkleed Ook greep men wel een wapenbroeder beet Die christen was en daardoor prooi vooral Gaf hem een mantel, riet en bovenal Slaag en een doornenkroon, waarna hij weet ...

Haiti

netgedicht
...en door Europese kolonisten. Een volk, een land, zwaar gewond. Door plunderaars vernederd, velen noemden zich christen. Haïti, land van imperialisten, de slavenopstand fanatiek. Vrijheidsstrijd gewonnen, tegen het Franse bewi...

Dit is de dag, die God ons schenkt

poezie
3,2 met 4 stemmen 736
Dit is de dag, die God ons schenkt, waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. Men had Hem eeuwen lang ve...

CDA: Camiel Democratisch Appel

hartenkreet
...maar bovenal een mens een mooi mens een emotioneel mens een knappe man een mooie man de man voor het CDA Christen Democratisch Appel de mensentrekker de lijsttrekker de publiekslieveling de favoriet want Christus doet a...

Bloemenpletter

snelsonnet
2,8 met 6 stemmen 714
...ig bloemen plet met klomp en onverzettelijk portret De sluwe boer, de boze baas, barbaar De knuffelram der christen-democraten zal strakjes al zijn schaapjes laten blaten

IK

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 1.143
...ificateur), minnaar, verloofde, oorlogskind, oorlogssaboteur, stagiaire, troubleshooter, directeur, vader, opa, Christen, opvoeder, verzorger, echtgenoot, werknemer, werkgever, ambtenaar, bankmedewerker,typist, partner, vriend, ken...

Vergeving

netgedicht
3,3 met 6 stemmen 302
...n dat hij Christus verraadde, hij was behekst door wrede ongevoeligheid, maar Hij vergaf. Ik zou geen ware christen zijn als ik jou al je valse pijnverwekking niet vergeef, al die schijnheilige vriendschap, je hebt die pijne...

PALESTINA-ISRAEL

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 170
...het licht gezien en laat dat heftig stralen vanavond in Rotterdam: "Dierbaren, makkers, vrienden, ik ben Christen, ik ben Europeaan, ik ben Democraat, ik ben ouder, wijzer ik hoop het mee te maken". Zijn voortschrijd...