inloggen

resultaten voor 'danser'


147 resultaten.
Sorteren op:

Aan Dorothy H.

poezie
3,7 met 3 stemmen 802
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon En die er 's levens wondre beelden zagen Hoorde ik elkander met verwondrin...

Mardi gras

gedicht
3,3 met 3 stemmen 1.091
...e machtiging weer snel verstoord? Was soms het klokhuis van het woord medeplichtig aan zijn eigen moord? De danser op het slappe koord rouwt om de stofwolk in zijn zog van demon, engel, vakman, underdog- gevallen met hun allen.

Ahmad Joudeh

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 65
hij danst een pad tussen het puin de danser van Damascus muziek klinkt in zijn hoofd onhoorbaar voor publiek zon verlicht het grijze stof dat schu...

De danser op de kade

gedicht
Dagelijks denk ik aan de man hier in de buurt die als de brug geopend was wild begon te dansen langs de Kosterverlore...

Zoekend dansen

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 71
... om dan alleen de weg te gaan van het zichzelf ontvouwend leven. Zoekend danst ze als een wals de weg van de danser, altijd maar sneller en sneller, tot ze zelf In klank en beeld naar waarheid de woorden uit kan spreken .
Katty 8 sep. 2016Lees meer…

Jaren later

gedicht
...scheid toebereid. ter wille van één rilling en wat dringende driften, om wat ik niet vermocht, vermogenloze danser, maar om verdwenen zwier die óns bewonen bleef zoals een nachtelijke balzaal, al verlaten, geheel vervuld nog...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 830
Als wij, na nachten loom van liefde, ontwaken En onze droom verkwijnt in 't morgenlicht Zal, lief, mijn hand uw naa...

Muziek danst de noten

netgedicht
... pas de deux.Een Sprookje voor de grote Ogen van de hele jeux. Het is een spel in Sierlijke passen; De danser danst zijn Choreografie. In duale Lijnen danst hij met Zijn danseres figuren met Een bekoorlijke fantasie...

De Schone Herfst

poezie
4,0 met 3 stemmen 575
Naar deze herfst had ik ontroerd gewacht Als naar een nacht van zwoel-doorgeurde dromen: Naar 't koele licht en naa...

Danser in Elysion

netgedicht
4,8 met 4 stemmen 191
Mijn zus beitelde haar afscheidswoorden diep in mijn hart, in het eelt op mijn ziel was vrij toen ze in vergetelheid...

IN DE AVOND

poezie
4,0 met 4 stemmen 433
Des avonds buigt mijn lome mijmring over Naar haar, mijn lief, en naar haar stil gemoed: Zo nijgt een boom soms wel ...

HERGEBOORTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 324
Het is mij, lief, als had ik u verloren En of ik u nu eindlijk wedervond: Uw wezen draagt weer 't eigen stil bekoren ...

HET WONDER

poezie
4,0 met 3 stemmen 412
Alle begeerten zijn nu zoet vervloeid Tot één trouw peinzen naar de zachter uren Waarin uw daden zijn als bleke vu...

OVERDENKING

poezie
3,7 met 3 stemmen 250
Gij zijt zo lief, gij hebt zoveel gegeven Aan rijke warmte en loutere innigheid: Mijn leed hebt gij met broze troost...

DE LEEGTE

poezie
Eenmaal hebt gij mijn stil vertrek gewijd Met even uw ontroerde aanwezigheid, Met tooverklank van zoet-gesproken woord...

DE GESLAGENE

poezie
4,0 met 2 stemmen 454
Eens was ik jong: 'k begeerde een heerlijk leven, Een leven als geen ander ooit bezat, Een kleurig kleed. Nog heugt mi...

DE VERLOREN VROUW

poezie
Een grauw verdriet is in mijn ziel begonnen, De dag is triest en vol onduldbaar wee... Ik weet het nu: 'k heb mij te ...

De vreemde dood.

poezie
4,5 met 4 stemmen 604
Mijn peinzen kan de vreemde dood nìet loven Die me u welhaast voor steeds genomen had: Uw lichaam dat mijn droom on...

Herinnering

poezie
4,0 met 2 stemmen 417
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon en die er 's levens wondre beelden zagen hoorde ik elkander met verwondrin...

Dood

poezie
Mijn peinzen kan de vreemde dood niet loven Die me u welhaast voor steeds genomen had: Uw lichaam dat mijn droom ontro...

De eenzame

poezie
4,0 met 3 stemmen 339
Moeder, hebt gij dees foltring dan gewild, Moet ik om u de barre nacht vervloeken? Ik vind geen rust zelfs in de sch...

Held

gedicht
4,2 met 4 stemmen 7.038
...eugen dat ontzet alleen zichzelf nog vaag te binnen schiet Bespaar mijn lijf in godsnaam het failliet als danser van het parkinsonballet op solotoer in een verzorgingsflat, een lichaam valt vaak harder dan je ziet Lang...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 483
Als wij, na nachten loom van liefde, ontwaken En onze droom verkwijnt in 't morgenlicht Zal, lief, mijn hand uw naak...

winter

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 168
...delijk er zat een knopje op en je kon het tempo instellen bij de laagste stand - 40 Hz kalmeerde ik als een danser gaf ik me over ze vertrouwde me ze heet Yamaha is Japans ziet er goed uit, en degelijk als een berg die al...

Grijs landschap

poezie
Het landschap ligt, een droom zo onbewogen, Door't ijle floers van dampen overtogen. De dag is stil en fijne regen l...

uit tijden

netgedicht
4,0 met 5 stemmen 158
...ad onder het licht van vandaag sta me toe dat ik je hartstocht noem liefde en een droom, een lichaam en een danser in een ontroerend schaduwspel dat als water over mij heen glijdt, ongehaast langs schouderbandjes en die ene ...

DE SCHONE HERFST

poezie
4,3 met 3 stemmen 477
Naar deze herfst had ik ontroerd gewacht Als naar een nacht van zwoel doorgeurde dromen: Naar 't koele licht en naa...

Sjamaan ?

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 167
Hij laat de dromen van de wereld gebeuren omdat niemand ze ziet , behalve hij dan, een eenzame danser in een koepel door de ogen van zichzelf, hij droomt voordat hij het weten mag, dat het hart blijft kloppen...
Pama28 jun. 2013Lees meer…

HET NAAKTE MEISJE

poezie
4,0 met 4 stemmen 797
Zij ligt, zo rijk in haar ontroerend naakt, Zo argeloos, ontdaan van alle kleren: Een kind niet radend wat het doet ...

De zwerver

poezie
‘Gevloden zijn de dromen eens bemind, Verdord de wondre bloemen der gedachten, De lach der dagen en de lust der nach...