inloggen

resultaten voor 'drempel'


304 resultaten.
Sorteren op:

Vriendentuin

netgedicht
Met vrienden door een wormgat vanaf de toverboom naar de grot in de zee en over de drempel in de armen van de octopus die me onder zeesterren beschermen met een teken op ons voorhoofd We delen br...
Zywa29 okt. 2019Lees meer…

Uitzicht

netgedicht
...mmelige parkeerplaats Een versteende boulevard tegen een zandstrand geplakt Een immer blauwe zee noodlottige drempel naar ons geluk als uitzicht achter

terug bij het huis

netgedicht
...an hout het kanten vlasdun gordijn en het ontruimde plankier met rieten stoelen over alles is gepraat de drempel brengt een hoorbaar stille kamer in het midden staat een tafel bij het raam de zilveren schaal met rozen b...

Donderdag

gedicht
2,2 met 30 stemmen 8.101
Ik stak de sleutel in het slot en wrikte de deuren schuurden langs de drempel de kamer was verlicht, het bed verspreid op tafel stond een pot met soep de haverkoeken lagen op een bord ...

25 november 1898

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.848
...stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grauwe gestalte, bovennatuurlijk groot, Stond zwijgend op de drempel en wachtte, het was de dood. Met blauwe glans verlichtten de ogen het bleke gelaat Met flauw en weifelend schi...

De laatste drempel?

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 59
...we ook gaan, we slepen hemel en aarde over elke barricade heen, alle dromen op een rij, alleen de laatste drempel maakt me vrij.
Pama15 dec. 2018Lees meer…

drempelwens

netgedicht
... dat ieder zo zichzelf en de ander of je nu jonger bent of ouder betekenis geeft en betekenen laat bij de drempel van oud en nieuw is dat van harte mijn wens voor jou en de mensen die jou lief zijn

Drenkeling

hartenkreet
...ers Zo gekend Om hulp vragen Is zo moeilijk Dat doe je Niet zo snel Niet dat ik niet durf Er blijft een drempel Je hebt je trots En ook zelfrespect Dat wel Zo heb ik Heel wat meegemaakt Kopje onder Naar de bodem Ke...
Hookie18 jun. 2018Lees meer…

het gerucht van de zucht

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 113
...van het geloken kind dat zich in jou bevindt waar angst jou aldoor zocht en jij telkens weer over de doodse drempel viel, omdat, omdat, de dageraad jou zelden teder was gezind

Liefde

hartenkreet
...ar niet blijvend leven in een roze roes zo gretig gegeven als ziek of zielezeer zo zeer zichtbaar op de drempel staan om het geluk daar weg te dwingen geluk is zo klein zo haast onzichtbaar in een gebaar zo fijn da...

Lente

poezie
4,3 met 13 stemmen 3.543
... priester in die tempel, Die thans alom Van liefde en almacht toont de stempel — Nu zink ik zwijgende op de drempel Van ’t heiligdom.

DE ISRAËLITISCHE LOVERHOUT.

poezie
2,5 met 2 stemmen 149
Wie smalend tot Uw Hutje kwam - Niet ik, gij Kind van Abraham! Ik schenk, uit een oprecht gemoed, De drempel mijne vredegroet! Gij viert uw Feest en zit getroost, Te midden van uw talrijk kroost, In schaduw van uw lo...

Geestrijk

netgedicht
...mijn gesloten geest Ik ontwaar nu weer een geest Niet als een spook uit het verleden Nee, een die mij over de drempel tilt Ik betreed een schone ruimte Niet als leeg Maar schoon zoals zij Terugvallen doe ik nog wel Dat is nie...

Droomlot

gedicht
3,7 met 3 stemmen 1.420
...op het dorp gebleven en trouwde later een gewone vrouw. Maar nu ik wakker ben is om het even wat op die drempel wankelde en wou en heeft het noodlot mij geen stap gegund.

synoniem

netgedicht
...s dan dat ik in werkelijkheid dacht nu zul je zeggen dat een dag maar een dag is en dat dit soort onzin de drempel is naar onze ziel, maar ik zeg je dat mijn waarneming de tunnel waarborgt op weg naar een groter geheel, wa...
elze24 mrt. 2018Lees meer…

Ik wist niet dat dit alles was zo mooi.

poezie
5,0 met 2 stemmen 693
...e ving'ren door haar gouden haar: En loopt onwetend heen en zoekt in spel Matheid en slaap. Dan treedt op zijn drempel Een bloot beeld: onder 't witte bedgordijn Glijden er blikken en een woordentrein. Dat's om te wenen, want de...

De harmonicaspeler

poezie
4,3 met 3 stemmen 284
Gezeten op de drempel van een huis, speelt hij gewichtig, stoer en onbaatzuchtig voor iedereen. Zij, die het vaderhuis nimmer ve...

Nieuuwjaarsdrempel

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 351
...ehad voor armoede en leed kommer en kwel, met liefde verzacht hoeveel vragen dringen zich bij ons op aan de drempel van het nieuwe jaar de goede voornemens staan al voorop - en vol enthousiasme - worden ze ooit waar wij wac...

Jaarwisseling

hartenkreet
Ik sta stil op de drempel Ik kijk om en warempel Ik zie het afgelopen jaar 2017 licht, soms ook zwaar 2018 begint met een schone lei...

Van een jongetje

poezie
4,0 met 2 stemmen 346
... te baren Kroost dat de dood weer spade ontnam. Dan zag ze 't hoofd van 't huisgezin Een morgen van de drempel dragen. Toen stapte een rei van donkre dagen, Vertwijfling, schaamte en armoede in. Maar op een nacht ra...

Iets ontroert...

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 141
... d'aarde plots stopt met zingen en de stilte de lucht in zwijgt . Haar ademhaling stokt wanneer ze op de drempel van het woordloze staat , haar blik gericht op een staaltje binnen sijpelende ijskoude werkelijkheid . Tr...
Katty25 sep. 2017Lees meer…

Heerlijk hoor, een scootmobiel

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 102
...een krap jaar terug, van de Gemeente een meneer, die vond dat ik nu toch echt overstag moest. Ik moest een drempel over, wel meer dan eentje ook, maar nu, een poosje verder, is er weinig waar 'k me aan stoor. 'k draai m'n s...

raamblindheid

netgedicht
... vulkaan, de muur vreest nog steeds de spijker van het kruis en het stof van gesloten boeken denk aan de drempel op ooghoogte -er waren plannen ja
Iniduo30 aug. 2017Lees meer…

Kinderhart

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 64
...en zal de moed zakt in je schoenen toch let jij op de deur dapper stapt jouw kleine ventje over de drempel geen verwijten noch gezeur het kinderlijk verlangen graag een fijne pappie kijkt bij het voorlezen met...

Opa’s schuur

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 73
... De spijkers rustten naar hun vorm gestrekt in zachte kartonnen dozen, zonder iets op te hoeven geven. Ook de drempel in het midden laag uitgesleten liet de deur met tegenzin van de kleine klink open vegen naar het gebutste str...

Plechtige Communie

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 260
Warempel ik sta op de drempel der volwassenheid Maar ik weet wel beter Onderhuids prikt reeds de eerste mee-eter.

In de wandelgang

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 191
...erhart verstilde en wagenwijd ontsloot ik neem het altijd mee toch eens los zal moeten laten tot voor de drempel van de dood draag ik die gedachten als een stromende rivier naar open zee

Eervol verbannen

netgedicht
...art als alleen blinden die zien. Straatverlichting is gedoofd en de streepjes licht die tussen voordeur en drempel trachten te ontsnappen worden in grote zwarte handen goochelaarsachtig weggemoffeld. Een nacht zo donker ...

afscheid in termen

netgedicht
...dat die me bevrijdt beloften zijn de knopen die de storm schuwen voor grijpgrage schuldenaren welken mij de drempel over laten treden met bewegingen die ik eens terzijde had gelegd de ruimte gebaart naar invullende mogelijkh...
elze21 jan. 2017Lees meer…

Een loper kan het van een ander velen

hartenkreet
...voeten aan de grond. Een loper kan het van een ander velen. Ziet ook de ander graag weer tot aan de nieuwe drempel gaan. Langs twaalf maanden van vele ronden kunnen vele voeten in het schaakspel van het leven naast elkaar bestaan.