inloggen

resultaten voor 'duivel'


614 resultaten.
Sorteren op:

De poort

netgedicht
Achtervolgd worden door een monster, is angstaanjagend. Vluchten voor de duivel, is als de dood zijn voor zijn macht. Denk vandaag aan de moedige David, die opnieuw Goliath vindt, die laf...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 18 stemmen 1.706
...ls te scheren, Stuurman, de kapers vervloeken die stiel… ‘t Scheepje te teren en zeilen te smeren, Hale de duivel dan liever onz’ ziel… Wieglen de baren voor ons in de verte, Schoeners beladen met kostlijke buit, popelen...

Zwaar weer op komst

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 99
Wat heb je gezien mijn goede vriend? Ik zag een man dobbelend voor z'n geluk en ik zag dat hij verloor ik zag een duivel met een valse glimlach van oor tot oor ik zag de onthoofding van drie onschuldige mannen ik zag een leger ki...

goedenacht

netgedicht
...htelijke aard van beslommeringen zich enkel te bekommeren om de stille gang door de spelonken waar vrees en duivel heersen hij kent geen deemoed in de herkenning waar speer en drietand zich spijbelend hebben losgerukt van h...
elze16 mrt. 2019Lees meer…

Volharding

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.293
...och diepe waternood Noch tijdsbeloop in leven of in dood Noch wan-geloof der licht-vervoerde mannen, Noch duivels list die menigen verschrikt, Noch werelds aas dat menigen verstrikt, Noch dromers die de blinde wereld leiden...

Houd van mij – 2

netgedicht
Soms waait er in mijn hoofd een slechte wind, een duivel die duivels najaagt in een ander of een verongelijkte hoogmoed die zichzelf bevoordeelt en vraagt: Houd van...
Zywa28 feb. 2019Lees meer…

Gedicht

gedicht
2,3 met 349 stemmen 41.642
De Duivel is afkerig van moraal Wanstaltig, onwelwillend en gehoornd God pleegt Zich wijs en keurig te gedragen Zo hee...
Drs. P18 jan. 2019Lees meer…

GEESTIG LIED

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.156
... – plompverloren Vol wind en wijn – beneveld door wijn Zuchts – ziekte Die leide droes – de vervloekte duivel Verwoed – ontsteld Naberouwen - gevoelens van wroeging Kruifde, krulde – wilde, krullerige In mijn tijds...

Herinner 31 december 2018

netgedicht
Kijk weg, doe alsof je niets hebt gezien, gedraag je als duivel en god, die er volgens hen ook niets aan kunnen doen De dingen lopen zoals zij zijn als volle glazen met vle...

Drie muren

netgedicht
... gebouwd van verstand, die vrucht van de boom der kennis die verleidelijke slang met de slechte naam duivel de duivel die sprak tot Eva en Abraham die zei: doe het, eet doe het niet, offer je zoon niet ...
Zywa 7 jun. 2018Lees meer…

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poezie
Waar men Gode een tempel wrocht, Sticht, (het is een vond der helle!) Sticht de duivel een kapelle, Of hij zieltjes vangen mocht: Hier een Spaarbank... daar, Vrij Wijn! Mannen! zeg: waar moet ge zi...

Erasmus

gedicht
4,5 met 2 stemmen 1.478
Waar medemensen zwart zien zie ik wit. Ik wens het tegendeel van wat zij wensen. Verdomd als ik niet tot de duivel bid Wanneer god weer in trek is bij de mensen. Daar is toch echt niet veel bijzonders aan. Dat is gewoon een...

Landschap

netgedicht
... aan weerskanten van de rivier. In het landschap valt niets uit de toon. Geen winkelhaak of rimpelboog. De duivel ligt hier op zijn gat. Hij heeft zijn passer neergelegd. Of leeft hij enkel in de stad?

Spagaat

hartenkreet
...et te laat wortelt het zich in je levenslust die alles verzengende haat wees je ervan bewust het is een valse duivel in spagaat
c. ale21 jan. 2018Lees meer…

Tegenovergestelden

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 220
... mijn leven was gebonden Dit ben jij dit ben ik Ernstig Was jij  Jij was niet vrij Zag in de vrijheid een duivel Je moest Luisteren verantwoordelijkheid Nemen, Na lang vechten heb ik mij van die ketens Bevrijd Er kwam ru...
ebba 1 jan. 2018Lees meer…

Fatum, geen feest

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 73
...ging reanimeren, stier- ven langzaam, maar zeker meer hersencellen, zeer vele De tijd reeds heulde met de duivel mijn hart als immer kabbelde voort terwijl ondertussen het lot een duivels plan smeedde dat mijn toen nog bet...

Texas 1830

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 200
...t te bouwen Je stak vol hoop de handen uit de mouwen Waarbij God en de Bijbel leiding gaven Al tijden lag de duivel op de loer Comanche konden het haast niet bevatten De vreemdeling nam hun geboortegrond Dit alles leidde tot...

op drift

netgedicht
...end ijs loopt de bevroren stilte te hoop tegen een glanzende zwerver op drift een reus of was het de duivel bracht de grootste kei naar huis een stomme getuige die onverzettelijk in ijzig zwijgen rust
J.Bakx22 jun. 2017Lees meer…

Ilonka zingt.

poezie
4,0 met 2 stemmen 191
...haar toeroepen dat ze mooi is, mooier dan alle anderen, maar de oude vrouwen zwijgen en zien onheil: de duivel hale haar!’...

Vuur van de hel

netgedicht
2,8 met 5 stemmen 105
...wist dat hun wortels een gif bevatten met het vuur van de hel in scherp vertakken doorsneden zij grond de duivel als onschuld vermomd mijn bloem op weg naar het licht maar wit van hun wortels vergaarde kwaad uit de aarde

Wie ben ik

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 260
...amen een gegeerde kleur In Nederland worden ze op de handen gedragen want Orange boven al. Om elkaar niet de duivel aan te doen hebben we ons ingekaderd met een zwarte lijn op onze buiken. Niemand onder ons kan het andere zien...

VAL

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
...e nood, Zocht, opgeblazen puist, te worden even groot Als God die hem bewaard en die hij had te vriende! Wat duivelser bedrog! Gij moorder, gij de verraêr Hebt smekende vervoerd de kinders met de vaêr. Wat voordeel meent gij ...

Heisa.

poezie
Heisa, lustig moet men zijn bij gezang en koele wijn, want waarom toch beven? lach de duivel in 't gezicht, vrees de schaduw noch het licht en bemin het leven. Nu welaan! alleen de vreugd kent geen l...

leeg van voren

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 134
...erlangen naar warme strelingen, strelingen die de dood verwensen doch ook inhalig omarmen god, ik vrees de duivel niet, doch het lijden dat mijn ziel tracht te breken is als angst op een akker leeg van voren maar vol aan leed
elze14 feb. 2017Lees meer…

een verslaving heerst

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 83
...r dwaalt, valt van de brug je hoofd is leeg en klinkt als hol wat kan een mens toch stom gaan doen als de duivel heerst over zijn brein vecht en strijdt, laat je niet doen want jouw wilskracht is broodnodig... voor geluk...
metske 5 feb. 2017Lees meer…

het goede krijgt geen kans

netgedicht
4,4 met 7 stemmen 95
...eigen aard spelen parten onvervaard oordelen vellen zonder basis aspect van hun ware beeltenis engel en duivel zijn uit balans het goede krijgt geen enkele kans het kruis kan heus wel stellen dat door nijd en verhalen...

Gebed van een godsloochenaar

poezie
...estig hart was opgebrand. Ik geloof niet dat w’uit Uw melkachtige hand werden geschapen, ik ben een zwarte duivel die een valse vrome Vastenavond speelt. Ik reken ons bij de planten, bij de goudvissen en bij d’apen, en heb ...

Zondigen

netgedicht
...ijn zondaars. Dat is een belangrijke reden, waarom ik zo van spontane apen houd. Zondigen is een list van de duivel. Schuldig voelen voelt voor zondaars goed. Eva is zondig. Dat Adam van appels houdt is fout. Graag aap ik k...

Lichtval

netgedicht
...ht er zonder splinters gruzelementen Soms staat het licht weer op poetst zich schoon de aarde van de duivel of het stof van een demon Soms valt het licht samen met een gedicht dat zegt iets van de dichter.

Liefde verpulvert tot as

netgedicht
...n struikelend over puinhopen van haat en ruïnes waar de dood waant brandende hitte heerst en verdooft de duivel heeft nazaten te over wolven in schaapskleren jagen in roedels op blinde armen van geest het allerhoogste br...