inloggen

resultaten voor 'edel'


477 resultaten.
Sorteren op:

De Rhône en mijn vergezicht

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 81
...edend maar ijzig koud, in zijn grandioos riviergebied. Log zwaar, maar krachtig hautain trappelend, wiekt een edel zwanenpaar over dit winterland, een eend, opgeschrikt, fladdert snel wapperend, snaterend en taterend naar de vei...

PASTORINHALING

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.115
...kke luidt, de bonte stoet zet aan: de Helden en de Maagden, de Ambachten verbild en hetgeen ons overbleef van 't edel heer der Gilden. O feeste, o heugenis! Ons groot en blij Verleên herleeft - een stond. Ons grootheid, die is i...

Landslieden

netgedicht
...in het veld.. standvastig vertoond zo het Duitsen bloed geëerd groots en onverveerd.. rein van gestalte edel en hooggeboren Graaf Adolf gekrenkt.. als ik daar aan denk hoe u het ons hebt vertoond! van schande verschoond!

Kwatrijn

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.058
...: Gifslangen scheiden niets af dan venijn. De spraak weerspiegelt 't wezen van de spreker. Het varken noemt het edel renpaard zwijn.

Nausikaa.

poezie
...ver van de zee gewaar En zag zijn wezen, ondanks armoe-schijn. Ik denk, dat nooit Odysseus heeft vergeten Uw edel beeld en wat gij voor hem deed, Toen hij getroffen door hartbijtend leed, Uw deugd en schoonheid godlijk-echt ...

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 310
...ng zwicht? Waar spuigt men in zijn aangezicht? Waar zucht een volk zijn zwanenlied? Waar sterft een groot en edel diet? Febr. 1876.

Sinterklaaspaard

hartenkreet
...r met wat anders aan. Laag-bij-de-gronds gedrag doet weinigen plezier, en zeker niet een paard, beschouwd als edel dier. Diens middel van protest, een paardenmiddel dus, wordt nimmer toegepast via een autobus. Wat kan er bij d...

Heldendaad

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 166
edel paard je laatste missie was een en al droevigheid een woedende mensenmassa dit ten spijt jij bent nu e...

De schilder

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 196
...doch begeerd is hij doordrongen van het kosmische de magie dat met hem speelt in pure emotie als schepper van Edel materiaal krijgt vroeger betekenis Schilderijen zijn de getuigen Van de geschiedenis
ebba 5 okt. 2017Lees meer…

Meerkoet

hartenkreet
4,4 met 8 stemmen 310
Een meerkoet wordt wel eens denigrerend een waterkip genoemd. Ik zie er toevallig nog steeds een edel dier met een priesterbefje in. Ik heb dan ook meerdere meerkoeten toegeknikt als toekomstige pausen. In h...

daar sta jij - van harte

netgedicht
... daar sta jij dochter zus en lief die uit gijsje pollewop tot kwieke tante groeide een jonge fiere vrouw die edel en nobel haar naam betekent daar sta jij stralend als zomerzon mooier schitterend ook dan het edelste metaal...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 296
... schat van rozen, wit en rood, De jonge dromer reegnen in de schoot, En kuste zacht zijn zijig lokkenblond, Zijn edel voorhoofd en zijn rode mond. En toen hij heenvloog in de Meienacht, Liet hij die bloemen en een vleugelschacht. ...

Afgunst.

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 387
Piep is ze niet meer, wel nog prettig om aan te zien Heeft niet alleen het geheugen van een olifant Schrijft ook klakk...

Lachen

poezie
...n 't gemoed, Wanneer het wicht der smarte Zich lenigt in een tranenvloed, Die lucht geeft aan het harte; En edel is het dan gewis, Als dit om 's naasten rampen is. Maar, als ons 't lot geen tijd onthoudt Om van de zorg...

Liefdesverklaring

hartenkreet
Lieve Maria Jagerdijn Jij bent zo uitzonderlijk fijn Jij bent heel edel en puur Jouw nabij zijn is een bevoorrecht avontuur Voor degene die is uitverkoren Je gezelschap te mogen bekor...

V&D

netgedicht
3,8 met 6 stemmen 61
...at je toch niet lopen Want wat er om ons heen ook explodeert Een tientje voor een tas is niet verkeerd! (Hoe edel, trots of oud het lijk ook was De gieren storten zich op het karkas.)

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 342
... sprank is uit den Boze, Maar waar Gods englen d'eigen blik in wagen! O jong glad voorhoofd, geestdriftvol en edel, Omkranst van blijde zijden kroezellokken, Zwart aureool om lichten dichterschedel! O stem, die me in uw arme...

Soldatenstand.

poezie
4,0 met 2 stemmen 384
...er, Tot beul een sergeant. Hier haat en vervloeking, Dáár trouw tot de dood; Nú laag en verworpen, Dán edel en groot. Deez' - zwetser in 't rustuur, Die - held in 't gevecht; Ginds speurhond eens dwinglands, Hier st...

Gezien vanaf een duintop.

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 76
...eld. Gelijke rechten voor allemaal. Idealiseren van vrienden en vrouwen, van wie je nooit iets hoeft of moet. Edel van geest, een tijdloos lijf. Helemaal trouw en alleen maar goed. Onbestemd zoeken naar betere huizen, met chi...

WAT RUST ZE ZACHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 178
...loten, Met iets zo fijns, zo zeldzaams overgoten, Als zag ze mij reeds hangen aan de hand Een kindje uit haar edel lijf gesproten! Wat rust ze zacht in 't malse ledekant! Hoe lieflijk rust de wellustvolle vrouw, Die mij me...

Praalzucht

netgedicht
4,0 met 7 stemmen 113
...iet dan onvoorstelbaar veel aan glim-metaal en glittertooi, gestoken door een lichaamsplooi maar meer nog in een edel deel. Vagijntjes met een ring versierd, de navels door een edelsteen en eikels -schrijnt dat niet gemeen?- wa...

Uitzonderlijk en bijzonder

hartenkreet
...doorgedacht - ik ben verre van een booswicht, voor dictator zijn ben ik niet gezwicht Mijn beelden zijn altijd edel van snit Niet altijd transparant, maar minstens wit Ik heb zeker oprecht gekleurd En mijn belang onder u versche...

Op de roos

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.442
...en steeg Der zee, die voor haar oog zich stilde, en zweeg, En scheen te slapen; Wanneer Minerve uit 's Vaders edel hoofd, Door 't diamant van Mulciber gekloofd, Met speer en schild, wier glans de glans verdooft Van Mavors wa...

LEVENSEENVOUD

hartenkreet
... zijn ziel danken voor vreugde en voorspoed bij het dagelijkse werk verstrooide geneugten van het kleine leven edel streven der mensheid.

In winteravondkou

poezie
4,5 met 2 stemmen 823
... open van het blauwvloeiende beloopen roestrandig staal, spichtig, onzichtig nu de nieuwe maan als een fijn edel veertje, als een losse haal en dun getogen. Rondom vochtig staan de zwarte sparren, lorken gril verwezen, ...

Druppels en korrels

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 114
...wat we op aarde kunnen zijn. Dat kostbaar zout zit in onze eigen pap. Laten we daar samen van genieten gaan. Met edel bier en met heel erg goede wijn.

Sapientia

poezie
5,0 met 5 stemmen 549
...himmenrijks te vinden, Dat geesten voert op tijdloos wolkgespan? Verheven ja, waarachtig hoog verheven Is ’t edel doel dat gij bereiken wilt, Om welk gij steeds en jeugd en rust, en leven, En waar genot van aardse wellust spilt...

Tafellied

poezie
Wij danken de waard, Omdat hij ons voedt: En d'edel wijngaard, Die dees druifkens zoet, Ons mildelijk biedt, Dit wijntje wil drinken Hij doet het ons schinken ...

Cantate

poezie
4,0 met 2 stemmen 437
...volbracht. Hij voelt zich ras, die voor de kunst geboren, Naar grootser doel, naar hoger stemming tracht! Wat edel is kan slechts zijn ziel bekoren. recitatief. Hij sprak de taal, die overal verstaanbaar, Voor 't mensli...

Liefde

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 526
...emoeide in het binnenste van mijn bestaan vang ‘t goede met mijn twee zoetste handen en plaats oprecht mijn edel hart in je schoot want het is vandaag jouw goedheid die ik zoek mijn waarheid die ik vind de grond die ik zocht
Rudolf 9 feb. 2014Lees meer…