inloggen

resultaten voor 'eerbied'


295 resultaten.
Sorteren op:

De eenhoorn huilt

gedicht
3.1 met 8 stemmen 3.863
...orn met een gul gebaar over ons leeggoot tot wij misselijk werden van zijn overvloed en honger en miserie met eerbied vernoemden. ------------------------------------- uit: 'Het nut van de poëzie', 2003.

Uithalen en vlagen

netgedicht
...le te krijgen daar waar trotseren de zaken op scherp zet kunnen wiegen en buigen in meegaandheid ook van eerbied voor kracht getuigen op magistrale wijze weet jij bruutheid op een rustige manier te beteugelen tot een ...

Geen maaksel was 't van sterfelijke hand

poezie
4.1 met 11 stemmen 1.862
... uit lage blaren Zie 'k overal met spokenogen staren Verbijstering van lang gestorven eeuw, En wuivend met eerbied'ge bossen fluistert De hei haar hulde naar de verte en luistert Naar stilte van verwaaid triomfgeschreeuw.

Corinthische zuilen (slot)

netgedicht
2.0 met 2 stemmen 57
...tvouwend acanthus het eeuwenoude intieme verhaal Waar 't marmer in duplo zich richt in het zenit, waar eerbied woont tussen plicht en geboden daar zetelt in 't midden de tempelgodin, symbool van de hemelse code ...
Max 9 Apr. 2019Lees meer…

Music-Hall 4

poezie
3.4 met 13 stemmen 2.664
...boete, van liefde en haat, Van lijden en verblijden, van latent zijn en van strijden, Van hoop en wanhoop, van eerbied en van smaad. Van m'n leven blijft steeds mij 't dierbaarst 't Verleden Boven al, en slechts leef ik het He...

Zoeken en knielen

netgedicht
... is, maar enkel in gelijkenis en spiegels van de ziel. Op zondagavond weet ik plots dat soms ik even maar vol eerbied beter kniel.

Inspectie

netgedicht
...es voor riskeer, een edele briljant, om aan de vinger van een mooie vrouw te schuiven, zoals goden van ware eerbied houden.

De weg naar boven

hartenkreet
De weg naar boven is de weg naar God. Ambitie is hiermee een gebed met eerbied beleden. Met compassie sport voor sport wordt hiermee de weg naar vergeving betreden. In een simpel gebed...

Psalm 2 van David

netgedicht
...erg verstandig, laat u door God gezeggen, wees handig! Dient de Heer met groot ontzag en eer, buigt allen, in eerbied voor Hem neer! Kust de Zoon van God, in Zijn Heilige Staat, zodat uw leven niet al te vroeg vergaat! Als u ...

De dromende druïde

netgedicht
... De bladeren dansen het ritueel en de wind preekt bekering. Ik, dromende druïde, ben eraan onderhevig. Vol eerbied pluk ik maretak, elk blad is een droom, wat kan ik dromen!

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
...graf! Dan is het, of de Vrijheid zelf 't Gevoelloos steen bezielt; Dan treft een mannelijke stem Mijn eerbied voedend hart: 'Wij stierven voor het vaderland, En lieten, aan ons kroost, 't Bezit der dierbre Vrijhei...

Zie toe.

poezie
4.3 met 3 stemmen 262
...e vaak geleerd: Dat de list heel mooi kan praten En de hebzucht graag regeert. 't Recht moog trouw en eerbied vragen, Maar houdt waakzaamheid geen wacht, Och, het ligt zo ras verslagen Door de sluwheid of de krach...

Gedane Zaken

snelsonnet
4.3 met 3 stemmen 189
Met eerbied hoorde ik op school hun namen: Michiel de Ruyter, Maurits, Coen, Piet Hein, Nu blijken ze een zootje tuig te z...

Recitaties

netgedicht
4.0 met 4 stemmen 54
...die binnen leefde, opende alsof mijn innerlijk haar verstond. Toen eenmaal afgelopen lag op ons gelaat een eerbied, dankbaarheid, een lach, iets ongekends dat ons verbond, terwijl wij uit alle windstreken hier zomaar b...

Hoge bomen

hartenkreet
...ER” Die het waard is om te worden geprezen God de Heer heeft ons Zijn liefde bewezen Wij buigen ons in alle eerbied voor Hem neer. Zelfs “hoge bomen”zullen eens buigen Wanneer God wederkomen zal Met trompet en met bazui...

Der vrouwen moed.

poezie
...t. Hun arme ogen zien zwart uitgebrande als vensters waar het vuur aan heelt geknaagd: neem met zachte eerbied hun hete handen en zeg hun, dat een morgen daagt, zeg hun dat de kindren die zij gaan baren de vrede ...

Slotzang.

poezie
4.5 met 2 stemmen 580
...etten hemel in zijn hoogstbereikbre top: En nog, dalend, stort zijn aanschijn bij het blussen van die gloed, Eerbied en ontzag in 't harte, uit de kalme Westervloed! Maar, vergeefs bij 's Dichters avond, hoe zijn ochtend blin...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4.3 met 3 stemmen 589
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u toegedacht! Gedenk, wat wij misdeden, ni...

herberg zijn

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 67
...angen wij gastvrij als waren zij zonnestraaltjes hun aanloop en visite elke gast als waren wij het krijgt eerbied en respect blij met iedereen vragen wij erbij te komen om betekenis te geven aan wat ons betekenen laat

Horen, zien en zwijgen

netgedicht
3.7 met 3 stemmen 126
... Zingt mijn ziel stil de lofakkoorden Zwijgend doe ik Uw grote wil gestand. Zwijgen doe ik voor U uit grote eerbied Dat mijn stem de Uwe niet verstoord Ondanks dat mijn oog op aarde niet ziet Heb ik toch Uw roepstem gehoord

Beoordeling

netgedicht
4.5 met 4 stemmen 91
...ijnt het niet te vermijden Zijn eigen stem wordt door hemzelf vaak niet gehoord Daarom behandel elk mens met eerbied en respect Omdat elk vogeltje zingt zo hij is gebekt.

Net als in de film

hartenkreet
Je bent net een film een droom een lied ja voor mij een eeuwigheid in het verschiet. Ik heb je bekeken aan alle...

Twee en twintig september

netgedicht
...bracht, macht voor je zelf om los en door te gaan. Jij als eerste, flink en dapper. Je gezicht in de kist was eerbied en ontzag dat het zo mooi daar is. Dat is mijn troost, het kan mij soms vervullen van blijdschap, ja een lach.

eerbied

netgedicht
aard van mijn liefde gevoel van bewondering eerbied van natuur

Wolf

netgedicht
2.0 met 3 stemmen 180
Het water kan wild en onberekenbaar zijn Het kent geen waterlijn geen eerbied voor de broze kust Het water van zee is als een wolf met 'n grote lust niet tot het breken van golven ...

Het groene denken

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 72
...staan. Het groene denken is minder consumeren van al wat schadelijk is voor dier en plant. Minder met meer eerbied kan ook voldoende wezen. Dat heet bewust leven met een groen verstand. Het groene denken is voor al wat on...

zonder namen

gedicht
... ding dat een berg is desnoods halverwege het zwijgen te toonzetten maar de naam te verzwijgen, niet uit eerbied maar uit eenvoudige blindheid en zó de stof het feit en de tijd nauwkeurig te zeven door vlees ziedaar ...

Loof de Heer

hartenkreet
... Tot in eeuwigheid blijft Zijn liefde in stand Hij houdt steeds over ons getrouw de wacht. Loof dan in alle eerbied de Allerhoogste God Want zijn goedheid blijft in eeuwigheid Wij mogen vertrouwen op Zijn nabijheid Want Hij i...

Mijn rib

hartenkreet
...vieren over En blijft er niets meer van landschap over. Dat deert me niet, Mijn liefde is onomkeerbaar en vol eerbied. Dit gaat dieper dan man en vrouw. Dit is een ode aan mijn liefde voor jouw. Dit is niet pas of voor even, ...

Getuig het, 's Gravenhage!

poezie
..., 't Heeft eis en hoop vervuld. 't Geloofde, dat naar de aarde De heldenvoorzaat staarde, Die wetten eerbied droeg; Het gold hem blijk te geven, Of 't hart der jongste neven Voor recht nog rustig sloeg. Daar br...