inloggen

resultaten voor 'eerbied'


299 resultaten.
Sorteren op:

gelijkheid

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 3
...or iedereen altijd ik geloof in gelijkheid in grote en kleine dingen in de beleefdheid ook van respect met eerbied voor wie jij en ik zijn ik geloof in gelijkheid voor ieder die bestaat ik geloof in gelijkheid als mens...

Scheveningen

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 28
... het kwam vaak door de stroming en de harde wind. Gelukkig ben je nu gevonden, zodat de nabestaanden met eerbied afscheid van je kunnen en mogen nemen. Het is en blijft allemaal erg verdrietig en vele mensen leefden me...

sexy sixty

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 64
... met de jaren waarin velen werden verrijkt met een modieus nieuwe blik op de wereld om hen heen waardige eerbied is er ook al zijn er geen grijze haren op jouw hoofd te vinden waaraan jij nog trekken kunt uit razernij of ...

De vaderzegen

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.875
Als ik 's avonds heb gebeden, Vol van eerbied, op mijn kniên Vóór mijn vader, en gereed ben Hem de nachtgroet aen te biên, Legt die goede, beste...

Kosmografie

poezie
4,1 met 14 stemmen 3.203
...jkt, Die blikk'ren en flikk'ren Als lichtende ogen, En, zacht hem onttrekkend Aan 't werelds gewoel, Tot eerbied hem stemmen, Tot ernstig geloven Aan liefde, aan schoonheid, aan hoger gevoel... Geniet wel de zuiverste poë...

De eenhoorn huilt

gedicht
3,1 met 8 stemmen 4.257
...orn met een gul gebaar over ons leeggoot tot wij misselijk werden van zijn overvloed en honger en miserie met eerbied vernoemden. ------------------------------------- uit: 'Het nut van de poëzie', 2003.

Uithalen en vlagen

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 84
...le te krijgen daar waar trotseren de zaken op scherp zet kunnen wiegen en buigen in meegaandheid ook van eerbied voor kracht getuigen op magistrale wijze weet jij bruutheid op een rustige manier te beteugelen tot een ...

Geen maaksel was 't van sterfelijke hand

poezie
4,1 met 11 stemmen 1.926
... uit lage blaren Zie 'k overal met spokenogen staren Verbijstering van lang gestorven eeuw, En wuivend met eerbied'ge bossen fluistert De hei haar hulde naar de verte en luistert Naar stilte van verwaaid triomfgeschreeuw.

Corinthische zuilen

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 67
...tvouwend acanthus het eeuwenoude intieme verhaal Waar 't marmer in duplo zich richt in het zenit, waar eerbied woont tussen plicht en geboden daar zetelt in 't midden de tempelgodin, symbool van de hemelse code ...
Max 9 apr. 2019Lees meer…

Music-Hall 4

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.778
...boete, van liefde en haat, Van lijden en verblijden, van latent zijn en van strijden, Van hoop en wanhoop, van eerbied en van smaad. Van m'n leven blijft steeds mij 't dierbaarst 't Verleden Boven al, en slechts leef ik het He...

Zoeken en knielen

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 81
... is, maar enkel in gelijkenis en spiegels van de ziel. Op zondagavond weet ik plots dat soms ik even maar vol eerbied beter kniel.

Inspectie

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 44
...es voor riskeer, een edele briljant, om aan de vinger van een mooie vrouw te schuiven, zoals goden van ware eerbied houden.

De weg naar boven

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 90
De weg naar boven is de weg naar God. Ambitie is hiermee een gebed met eerbied beleden. Met compassie sport voor sport wordt hiermee de weg naar vergeving betreden. In een simpel gebed...

Psalm 2 van David

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 54
...erg verstandig, laat u door God gezeggen, wees handig! Dient de Heer met groot ontzag en eer, buigt allen, in eerbied voor Hem neer! Kust de Zoon van God, in Zijn Heilige Staat, zodat uw leven niet al te vroeg vergaat! Als u ...

De dromende druïde

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 61
... De bladeren dansen het ritueel en de wind preekt bekering. Ik, dromende druïde, ben eraan onderhevig. Vol eerbied pluk ik maretak, elk blad is een droom, wat kan ik dromen!

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
4,0 met 1 stemmen 594
...graf! Dan is het, of de Vrijheid zelf 't Gevoelloos steen bezielt; Dan treft een mannelijke stem Mijn eerbied voedend hart: 'Wij stierven voor het vaderland, En lieten, aan ons kroost, 't Bezit der dierbre Vrijhei...

Zie toe.

poezie
4,3 met 3 stemmen 288
...e vaak geleerd: Dat de list heel mooi kan praten En de hebzucht graag regeert. 't Recht moog trouw en eerbied vragen, Maar houdt waakzaamheid geen wacht, Och, het ligt zo ras verslagen Door de sluwheid of de krach...

Gedane Zaken

snelsonnet
4,3 met 3 stemmen 192
Met eerbied hoorde ik op school hun namen: Michiel de Ruyter, Maurits, Coen, Piet Hein, Nu blijken ze een zootje tuig te z...

Recitaties

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 56
...die binnen leefde, opende alsof mijn innerlijk haar verstond. Toen eenmaal afgelopen lag op ons gelaat een eerbied, dankbaarheid, een lach, iets ongekends dat ons verbond, terwijl wij uit alle windstreken hier zomaar b...

Hoge bomen

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 76
...ER” Die het waard is om te worden geprezen God de Heer heeft ons Zijn liefde bewezen Wij buigen ons in alle eerbied voor Hem neer. Zelfs “hoge bomen”zullen eens buigen Wanneer God wederkomen zal Met trompet en met bazui...

Der vrouwen moed.

poezie
4,7 met 3 stemmen 812
...t. Hun arme ogen zien zwart uitgebrande als vensters waar het vuur aan heelt geknaagd: neem met zachte eerbied hun hete handen en zeg hun, dat een morgen daagt, zeg hun dat de kindren die zij gaan baren de vrede ...

Slotzang.

poezie
4,8 met 4 stemmen 681
...etten hemel in zijn hoogstbereikbre top: En nog, dalend, stort zijn aanschijn bij het blussen van die gloed, Eerbied en ontzag in 't harte, uit de kalme Westervloed! Maar, vergeefs bij 's Dichters avond, hoe zijn ochtend blin...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,3 met 3 stemmen 689
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u toegedacht! Gedenk, wat wij misdeden, ni...

herberg zijn

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 67
...angen wij gastvrij als waren zij zonnestraaltjes hun aanloop en visite elke gast als waren wij het krijgt eerbied en respect blij met iedereen vragen wij erbij te komen om betekenis te geven aan wat ons betekenen laat

Horen, zien en zwijgen

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 127
... Zingt mijn ziel stil de lofakkoorden Zwijgend doe ik Uw grote wil gestand. Zwijgen doe ik voor U uit grote eerbied Dat mijn stem de Uwe niet verstoord Ondanks dat mijn oog op aarde niet ziet Heb ik toch Uw roepstem gehoord

Beoordeling

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 93
...ijnt het niet te vermijden Zijn eigen stem wordt door hemzelf vaak niet gehoord Daarom behandel elk mens met eerbied en respect Omdat elk vogeltje zingt zo hij is gebekt.

Net als in de film

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 126
Je bent net een film een droom een lied ja voor mij een eeuwigheid in het verschiet. Ik heb je bekeken aan alle...

Twee en twintig september

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 361
...bracht, macht voor je zelf om los en door te gaan. Jij als eerste, flink en dapper. Je gezicht in de kist was eerbied en ontzag dat het zo mooi daar is. Dat is mijn troost, het kan mij soms vervullen van blijdschap, ja een lach.

eerbied

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 86
aard van mijn liefde gevoel van bewondering eerbied van natuur

Wolf

netgedicht
2,0 met 3 stemmen 184
Het water kan wild en onberekenbaar zijn Het kent geen waterlijn geen eerbied voor de broze kust Het water van zee is als een wolf met 'n grote lust niet tot het breken van golven ...