inloggen

resultaten voor 'fluistren'


33 resultaten.
Sorteren op:

Altijd en overal

poezie
... 'k Weet oovral uw aanwezigheid, Wààr ook verdoold en te allen tijd Voel ik uw âem en hoor uw zoete fluistren.

Aan zee

poezie
4,0 met 4 stemmen 596
O te luistren naar de zee, Tot de ziel ga fluistren mee: Tot haar zwijgen ‘t Wonderwoord Uit zijn diepten stijgen Hoort! Alle malen, hartezwaar, Kere ons ...

ONDER DE SNEEUW

poezie
4,0 met 2 stemmen 553
... Maar 't groeit, hoe diep bedolven, Toch fris en krachtig voort, Tot het, o Lente! uw stemme Weer suizend fluistren hoort. Laat de Ouderdom de lokken Met rijm en sneeuw belaan, De Liefde blijft er groeien In vrome Jeug...

Klacht om Abisag

poezie
2,0 met 3 stemmen 536
...gen in zijn mantel Als een graf- en bruiloftskleed. Onberoerde en versmachte, In de helle sterrenachten Fluistren wij en zuchten: slaap! Troost u dit, dat op hun sponde In verrukkelijke zonde Om u wenen man en knaap?

Het dromende kind

poezie
3,3 met 3 stemmen 971
... het vriendlijk wichtje De kleine, reine handjes saam; Een glimlach speelt op 't aangezichtje, Zijn lipjes fluistren Jezus naam. Waar droomt hij van? Van 't zalig Eden Der Onschuld, dat voor ons verdween. Gods Englen dale...

Wenken

poezie
2,6 met 5 stemmen 802
...ls een beeldspraak door haar lijnen: Wil toch gaan! IJzelpluimen, die aan takken klemmen, stijf van kou, fluistren als een zacht paar feeënstemmen Blijf haar trouw!

In de manteling bij Domburg

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.902
...egelt over uw gelaat. Als een god die zou beluistren Aards gerucht uit hemels vreê, Hoor ik uwe adem fluistren Door de stem van wind en zee.

Muziek

poezie
3,8 met 11 stemmen 1.538
...nt, die me een tempel was. Zoel geurde aroom van bloemen, loof en gras. En ’t bladerflappen leek geheimvol fluistren. Mijn weemoed zwaar, die ’t leven nooit genas, Mijzelf bevreemdend, zwol in ’t avondduistren, Doch ie...

Hoort gij het heldere fluiten der vinken?

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.057
... vrinden, haast zult ge vinden een lieflijk kind; haast zult ge heimlijk aan hoeken en straten fluistren en praten, en uwe zin zetten op de min. Noem me niet koekoek, o oude gezellen, durft ge vert...

De zachte krachten zullen zeker winnen

poezie
4,3 met 11 stemmen 3.250
De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren alle warmte zou verstarren van binnen. De machten die de ...

De lent verschijnt

poezie
2,2 met 10 stemmen 1.992
De lent verschijnt, de doren bloeit. En haag en hegge fluistren, De roze bot, de zonne gloeit - De liefde is niet te kluistren. Ze kwam als sluwe hartedief Bij nacht to...

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.494
...fzang ruist, waar zij ook treedt, haar tegen, en, blozend als de rozen van haar kroon, hoort zij verrukt het fluistren allerwegen Wat is ze schoon! Men zoekt vergeefs de maagd nu bij de paren, wanneer ‘t orkest het sein ge...

De windharp

poezie
3,8 met 11 stemmen 1.542
Zacht ruist uw toon, o Windharp! als de lucht, Met dartel fluistren huppelt langs uw snaren; Zacht als het suizen van de goudgele airen, Wen de avondwind door 't golvend koren...

TOEN IK ROZEN KREEG

poezie
3,1 met 14 stemmen 3.313
...ontgloeiend. Maar toch, ik vraag: Bloei door, Bloei door in mijn nabijheid: 't Is of 'k u fluistren hoor Het gouden woord van Vrijheid. Vrijheid van iedereen, Van mensen en van dingen, ...

KINDERGEDACHTEN

poezie
3,0 met 19 stemmen 4.368
...kker om dat uit Je donker bed te horen: - 't Is of de regen samen praat, Of dat een kerel buiten staat Te fluistren aan je oren. Nou druipt het in dat open gras - Nou zal er wel een grote plas Op alle wegen komen, - Nou...

WIE HEEFT DE KLOK GELUID?

poezie
4,1 met 15 stemmen 2.555
Wie heeft de klok geluid, wachter in ’t heidekruid, woei door de najaarslucht, zingend gerucht? Fluistren de blaren nog, - zeg het mij, zeg het toch, woei hier muziek voorbij, eindeloos vrij? Zong hier een stee...

Saudade

poezie
4,3 met 21 stemmen 4.470
...s golven uit de zee aanstromen En over brede stranden komen, Maar nooit een korrel zand verdringen. Ze fluistren alle door elkander Wild en vertederd, hard en innig; Ik word van weelde nog waanzinnig, Vergeet mijzelf ...

Stille getuigen

poezie
3,9 met 27 stemmen 4.794
Al denkt gij ook: "Wij zijn alleen!" De sterren houden wacht, De wind strijkt door de linden heen, Die fluistren in de nacht; Er zijn getuigen bij uw eed In 't rustige avonduur, En wat geen mens bekend is, weet De zwij...

Daar rijst me in 't hart...

poezie
4,0 met 27 stemmen 2.884
...t bij stervend licht En leeft - een enkele lentenacht. De wind is stil en alles rust; De bloemen knikken, fluistren zacht En dromen dat de zon haar kust - Nog één bloem slechts waakt en wacht. Zij waakt en wacht totdat ...

Merellied

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.107
...e 't landschap verwt in kleurenpracht en 't haantje van de toren fonklen doet.... Daarna, in 't nakend, fluistrend avondslomen, gewiegd door 't ruisen van het riet, weerklinkt uit malse, volle merelborste, het malse, ...

LAS HUELGAS

poezie
In het klooster van las Huelgas In de biechtstoel zit de priester, Fluistrend spreekt zijn biechtelinge Van de wereld, van haar zonde. Nimmer zien des priesters ogen Wie hem toespree...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 834
...naar wier stil genaken Zo lang ons droef verbeiden was gericht Zullen wij samen zoete vreugden smaken En fluistrend gaan of mijmren, de ogen dicht. En als de grijze schemeringen zijgen Zullen wij door haar tederheid ont...

Nacht

poezie
4,0 met 3 stemmen 290
...nen om de doôn. Waar, mooglijk uit uw reine vrede Gij, die me eens liefhad, nederziet, En fluistrend mij een troostwoord biedt Op mijn verlaten legerstede.

Meester-zangers.

poezie
...ng. Ginds waait de wufte wind door wilgenbomen, Hoe zalig in hun schaduw diep te dromen! De wind, stil fluistrend, draagt de bloemengeur Van wei tot wei, verdrijvend dwaas getreur. Opééns begon hij breed te blazen, bl...

ZEFIR EN CHLORIS

poezie
4,0 met 2 stemmen 463
...middagstralen; 't Avondlied der nachtegalen Wekt de slaper weer. Zachtkens wiegt de berk haar kruin. Fluistrend staan de popeldreven, Als hij vrolijk aan komt zweven, Langs het scheemrig duin. O, hoe geurt het ...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 486
...naar wier stil genaken Zo lang ons droef verbeiden was gericht Zullen wij samen zoete vreugden smaken En fluistrend gaan of mijmren, de ogen dicht. En als de grijze schemeringen zijgen Zullen wij door haar tederheid ont...

EEN SCHOTEL VINKEN

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.008
...gers... -'Nu 't lijstje nog!' maande een der vinkejagers, Terwijl daarbinnen de omboel werd gehokt; Toen fluistrend was geloot en opgeschreven, Maar twijfelachtig naar mijn kant geblikt, Zwoer Jan Rechtuit: 'al wat het lot...

BIJ DE DOOD VAN EEN KAMERMEISJE

poezie
4,1 met 10 stemmen 2.327
...ogen, Terwijl een traan haar oog ontgleed! En als zij bad . . ! o , Wie haar mocht aanschouwen Bij 't fluistrend murmlen van haar beê, Hij moest als zij de handen vouwen, Hij bad onwillens met haar mee. Neen, blanke...

Aarde, over-oude

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.525
...wde weiden; de tand verleerde 't raspen van het ooft. Diep onder mij verveegt de reep der wegen; geen fluistrend haspelen van huivrend graan en wuift de smaak van wassend brood me tegen; de blik der dieren is mijn blik...

Liedje

poezie
3,9 met 19 stemmen 3.344
...efde (druppel wijn In een glas klaar water glijdend, Zich oplossende verbreidend), Deze suizelend gedempte Fluistrend ademende stem te Horen in gedachte en bloed, Dat is goed.