inloggen

resultaten voor 'gans'


525 resultaten.
Sorteren op:

De eerste korrel

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.713
...lmen opslaan, waar eerst ruigte en heester stond: Dan duizendvoud herteeld en duizendvoud herboren, Doorgolft een gans gewest een gouden zee van koren: En 't land, eerst naakt en woest, nu rijk en mild gevoed! Dankt blij aan 't ee...

Onthulling

netgedicht
Ik was twerkende schudde op schaal van richter gans mijn achterwerk.

Fietstocht II

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.732
...n. M’n fiets dat is het kettingruisen; Dat is het vlieden van de rode huizen Om mij heen; dat is de landweg, gans verlaten In z’n witte maagdgewaden. Dat is het horizonnen-deinen En ’t jonge zonneschijnen, De bomen, die...

GEBED TE WAALWIJK

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.738
...anden beeft, Het bloed van ons gegeten. O Jezus, kenner van de weg, Ga tot de rijke meester, zeg: Mijn man is gans onkrachtig, Zijn vel is rul, zijn oog staat geel, Een kort geluid komt uit zijn keel, En ik ben weder drachtig. ...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.024
...igen maaksel: foei! Dat was erbarmelijk geknoei! De taal was slecht, de vorm was zwak, Terwijl zelfs de inhoud gans ontbrak. Ook de gedachte was verward, Geen regel sprak van hart tot hart. O gij verdoolden, jong en klein, ...

GEESTIG LIED

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.215
...e zeer bemind De dingen die mij schaden. Een hoofd vol wind en wijn, Een hart vol zuchts en pijn, Een lichaam gans vol kwalen Heeft Venus en de kroes, Of zelfs die leide droes, Mij dikwijls doen behalen. Och! een bedroefd ge...

Over de heuvels naar Bethlehem

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 275
...rde Maria haar Kindje in een schamele stal Het had zo de liefde van iedereen gewonnen Hij zou Koning worden over gans het heelal Het Kind had heil en liefde op aarde gebracht dit gerucht ging heel spoedig de wereld rond zolang ...

Late herfst

poezie
2,6 met 19 stemmen 3.032
...laadren die zo schoon zijt in uw dunheid, Schoonst nu gij dun zijt, schoner dan de zomer, Al-licht, dóór-licht, gans ín-schijn van de zon, Gij sterft, de zon blijft - durf ik zo, ik dromer? Ik die niet weet dan licht-, dan fijn...

De muggendans

poezie
2,7 met 16 stemmen 1.965
Waar 't voetpad langs de heining vlucht Door beemd en weide heen, Daar zit ik soms in de avondlucht Gans stillekens alleen. De krekels zingen daar in 't gras Hun allerschelste toon, De muggen vinden wis de bas Die...

Meizang

poezie
4,3 met 3 stemmen 256
...De bloemen komen uit, Het windje wiegelt in het riet Met aangenaam geluid. Een aangenaam en zoet geluid Door gans de velde zwiert; De leeuwrik spreidt zijn vlerkjes uit En stijgt en tiereliert; Het bieken zingt in 't rond en ...

Een woede in mijn ziel

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 84
...an, dat hij zich vaste grond uitzoekt als basis voor zijn plan? Nu zien ze mij voor domoor an, een waggelende gans, een rivier die dan wel stroomt, maar zelden naar één kant. Meegesleurd zonder kaptein moest ik m'n zeil...

Gans

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 84
Ik zag thans een ijdele gans druk bezig met het toiletteren van haar witte veren.

Een vage vrouw.

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 229
...een maand of twee een mix van trauma en heimwee deed zijn werk bij haar, zij was te vree maar hij droop af, heel gans kapot ze was een vage vrouw

pink

netgedicht
in de wind bewegend als ware het natuurlijk waggelt grond genageld ter verleiding lokkend wulps de billen wiegend p...

In memoriam

poezie
4,3 met 3 stemmen 417
Ik ben niet eenzaam sinds gij zijt gegaan. Zoals het licht gans om de wereld is zijt gij met mij. Alle herinnering is vager en verder van mij heengegaan, overgegaan, als blo...

Variaties op vogels

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 160
... Op een Zee-eend Hoe hard het leven soms kan wezen Bewijst het lot van een Chinese Zee-eend, die door een gans uit Heerden Volledig werd geruïneerd en In de louche strandtent van een smient Als wc-eend nu de kost ve...

moeder aarde

hartenkreet
...oeien, laat vergeet-mij-nietjes op mij groeien. Ik word vruchtbaar door het zaad, van duizenden gewassen, gans mijn lijf is nu doorweekt, laat mij jou toch verrassen.

De schepen

poezie
4,7 met 3 stemmen 514
...ven, Bereikte ik nooit de oever van de zee, Laat staan Tananarive of Tamatave. Het kind dat aan zijn lot nooit gans kon wennen En door de droom nog voortleeft in de man, Weet nu dat een klein stukje heide en dennen Alles bevat w...

Menselijkheid

poezie
4,3 met 3 stemmen 903
...en, vol ongekende luister Godes beeltnis woont. Ik voel mij rijzen dan en ken noch tijd, noch dagen. 'k Ben gans allene, 'k heb noch vriend noch vijand meer... De wereld is vergaan, en al het menslijk zeer en blij mag nutloo...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.384
...and, onbekend, die, zachtjes mij beroerend, zegt: '‘t Is avond en ‘t is rustens recht.' De bomen dragen gans de locht vol groen, nog onbestoven; en ‘k zie, zo dicht hun blaren staan, nog nauwlijks deur de hoven; ‘...

ondoordacht...

hartenkreet
3,8 met 6 stemmen 119
ik beantwoordde de gestelde vragen maar dacht reeds aan iets anders zag de toekomst gans veranderd moest nu maar de gevolgen dragen beslissingen nemen onder invloed dat is solliciteren om problemen ...

Roem.

poezie
4,0 met 2 stemmen 259
...Een aaklig geraamte met holle kaken, Een spotgrijns op de vale mond, Waarop hij meende de zoen te smaken, Die gans zijn ziel met weelde en genot Zou vullen; huiverig koud de leden Wier gloed hem opnieuw beleven moest! - Ontg...

God rolt de zonnen door zijn handen…

poezie
4,0 met 2 stemmen 434
... sterrentuin te branden. Als dauwdrop aan der aarde bloeme’ weerspiegel ik het al. Ik hoor de sferen zoemen Gans 't sterrendal probeert Uw naam te noemen. 't Geheim blijft tot de nacht behoren, waarin ik ben ontstaan, tot,...

Liefdesuur

poezie
4,5 met 4 stemmen 243
...s, die daar bruisen, En de windjes, die daar ruisen, Vormen mee de harmonij. ’t Zonnevuur is thans geblust, Gans het aardrijk haakt naar rust; Door de schaduw overtrokken, Voelt het zich ter sluimring lokken, Door natuur in z...

Een hele weg ligt open

hartenkreet
... van tulpen met bloemenvriendschap zonder enig persoonlijk gevaar. Zie mijn wereld kleurt de lente. Geurt een gans nieuw honingrijk bestaan. Terwijl ik mijn weg bloemrijk voortzet sluit achter mij een rode weg uit nog immer ter...

Bericht aan ADO Den Haag-supporters

gedicht
4,5 met 2 stemmen 635
...ft verbooden En maakt den Amsterdammers uit voor jooden En heeft uw voetbalploeg weer geen succes Dan zwaait u gans vervaerlijk met uw mes U sloopt wat banken en u sloopt wat stoelen En veele ziekten rollen uit uw smoelen We...

DE STAF.

poezie
...gekust heeft Vóór de nacht. Dit is mijn staf dat alle dingen zijn gedachten van een dierbaar, minnend Wezen gans wáár, maar anders dan hun schijn. Weet ik dat goed weg - zijn mijn vrezen. Dan glijdt de vracht van dat onrust...

Mét z'n zevenen

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 156
...ten over sappig groen en witte wol van zeven schapen is dat al snel zeven zakken vol de harde herder knechtte gans de horde dag en nacht met opgeheven stok hield hij de dieren in zijn macht maar één opstandig schaap dat hu...

Schumann

poezie
4,0 met 2 stemmen 447
Zie, moederlief, 'k lig weer eens aan uw voeten Als in de tijd toen 'k gans nog was ùw kind. Laat vloeien 't heimwee naar mijn jeugd met zoete Zang, die zich gouden door 't verleden wi...