inloggen

resultaten voor 'geween'


169 resultaten.
Sorteren op:

mijn onaantastbare

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 26
...r de jaren heen en verspreid naar ieder die naar je keek en op je ziel was gericht doorheen een lach of stil geween je lijf oogde week maar sterk was het licht dat kleurde als vanzelf je was ook een deerne een liefelijk wi...

Louteringen lonen.

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 100
Geween ook tandengeknars Dokters hadden het opgegeven Landloopster had er niets aan Gesmeekt en oh zo vaak gebeden ...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.937
...j, anders niet, o neen! Geef mij dat ik tranen ween. Stroom van droefheid, eedle tranen; Bittre beken des geweens, Hoe kunt gij de wegel banen Tot vertroosting, wat gemeens Hebt gij, dreuplen van de smerte, Met de honi...

Brief aan een vriend

poezie
4,0 met 2 stemmen 629
... en weer. dan slaat ook de gloed niet zo licht meer met snelle en vluchtige slagen naar buiten in gelach en geween; maar er zal een stil vuur in ons zijn, verborgen in merg en in been. zwervend door het oneindige land zu...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
...ijn's, door niets aantastbare Eenheid, Maar boven alles in God-zelf, die Zijns Al-oppermachtiglijkste Wils geween leit In dit arm kind, dat niets dan iets heel reins Bedoelt tegenover al die Gemeenheid Van der menshei...

Vrede

poezie
4,0 met 3 stemmen 395
...e moede en de gewonden, Over de duizenden, die verzwonden, Over al de snikkende monden, Die verbleekt zijn van geween! Vrede daal gij uit de lichte sferen, Waarheen gij vluchtet voor deze wereldsmart, Daal over hen, die u hebb...

Je laatste pijn

hartenkreet
4,6 met 5 stemmen 574
...at weer glad wordt en sereen en ik die met de moed der wanhoop heb gebeden een lege kamer verlaat in snikken en geween. Als mijn woorden niet meer tot je spreken het teder aanraken je niet meer ontroert sinds alle aardse verbon...

De ruiter en de roos

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 113
...trandden de hoornschoenen mijner ros Aan een paadje buigend om een weelderig bos Keek ik achterom en hoorde een geween Dat mij verder dan de junizon scheen; Ik vermande me, beteugelde mijn paard Dat me met bezwete manen terugreed...

Huilende struiken

hartenkreet
Zacht geween hoorbaar boven ik luister waar komt 't vandaan Dan start de heggenschaar met oorverdovend lawaai! Het wenen...

De dagen dragen nachten

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 337
...n alleen nog nachten en ik zie geen ommekeer… gebed kan het verdriet verzachten al zit ik het liefst in stil geween. nog bind ik mij aan herinneringen die moeizaam zwerven door mijn hart van mooie dagen die te vlug vergingen...

Niet klagen, maar...

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 71
...n eigen zorgen en gedachten Je vindt zelf ook dat je er geen goed aan doet. Er is soms veel te klagen en veel geween Dat de Heer sterkte en kracht moge geven Ga dan niet alleen door dit aardse leven Maar ga steeds weer naar Je...

Valentijn

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 221
... of z'n vier, met zijn allen, 't gaat niet om de getallen, en als je alleen, slecht ter been, dan nog geen geween, bedenk in plaats van: ik mis wie er is die ik wat schenk, al is het een wenk, blik, jouw aardiger ik, een ...

VISIOEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 443
In starren nacht lag de woestijn van 't leven, En strekte ver zich in de somb're tijd, Daar was geween en wanhoop, moord en strijd, En boven kwam een zware bloedwolk zweven. Daar bloeiden bloemen, in gestadig bev...

Olie drijft boven

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 515
Men laat me maar vallen keihard als een baksteen 't Laat me ergens koel koud ook erg leem beslist geen geween Olie zal steeds boven blijven drijven Genoeg pijn gehad en het toch gehaald Wie van meet af lukt nimmer faalt ...

nieuwe start

hartenkreet
4,7 met 6 stemmen 1.373
sloop alle muren om je heen laat de zon weer in je hart geen plaats voor tranen of geween een blij gevoel, een nieuwe start laat me nu toch niet alleen neem me nog eens stevig vast laat me voelen d...

De draaideur der natuur

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 101
...wen scheren over `t water of stijgen op met zacht geklater in deze rust hier om mij heen denk ik terug aan het geween. Aan de doodsstrijd die velen voerden, aan de golven die hen ontvoerden medogenloos hadden zij toegeslagen ...

Het Menselijk Leven

poezie
4,0 met 2 stemmen 825
... spoedt zich ieder uur met onze luister heen! Hoe flauwe vreugd, hoe bittre plagen, Hoe min vermaak, hoe veel geween! O dierbaar perk van drie tot zeven jaren, Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt: Och, of ...

Ta solitude

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 165
dagen dragen traag over lege nachten heen donker verslindt het licht 'k hoor stil geween achter handen, ze bedekken je gezicht juist als dagen gaan lengen en men verhaalt van hoop zie ik je...

Lachen en Schreien.

poezie
4,0 met 2 stemmen 552
...hen door zijn tranen heen, En zeggen: zie, 't verdriet zelfs is een vreugd; Want grootste vreugd is lachen na geween, En dat doe 'k veel en dat 's mijn deugd.

Eenzaamheid

poezie
...ik, met mijn eigen nood alleen, Mij zelf verteren in de ijdle, scherpe Knel van mijn trots, de smaad van mijn geween, En heeft de lucht zich voor mijn ziel gesloten, En heeft de stad zich voor mij toegedaan, Draag ik de kn...

Maneschijn

netgedicht
3,7 met 10 stemmen 210
...sen lachen luider in de maneschijn verliefden voelen hun hart nog sneller kloppen baby's stoppen met hun geween verlaten moeders voelen zich niet langer alleen wat een geluk de straatlamp is stuk.

Een tijdperk

gedicht
Strenge stemmen verlaten de aarde, bezingen de razernij der dingen en het geween van bloeiende bloemen: de oogst van een roekeloos tijdperk. Was het een offer op verlaten altaren? Het bleek...

Krimp

snelsonnet
3,4 met 5 stemmen 205
...an het dalen Gelukkig was het snel te achterhalen Wie ons die nieuwe krimp heeft aangedaan In ’t kabinet: geween en tandgeknars Die AOW’ers liggen weer eens dwars

Ter gedachtnisse van mijne echtgenote

poezie
5,0 met 6 stemmen 539
... Ook gij, lief Wicht! dat moeders schoot verliet, Om in de schoot des grafs met haar te slapen, Gij eist geween, geen vrolijk welkomlied! Hoe ras, o God! wordt vreugd in wee herschapen! Of is ’t een droom, een zwevend ...

Twaalf uur

hartenkreet
...n je niet al te laat voor een helpende hand? De onnutte slaaf worde geworpen in het vuur van eeuw`ge duur, waar geween en knarsetand zij elk uur, Middernacht Het laatste uur heeft geslagen, De dood heeft je voorgoed verslagen...

Rondel-Retourné-raam

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 134
...l er tot het einde toe voor waken. Nou ja, ik jaag mezelf niet echt op stang, noch barst ik uit in machteloos geween. Toch ben ik nu een ietsje pietsje bang en bovendien voel ik me heel alleen. 4e ruitje Dat ik er halver...

Betlehem

poezie
4,5 met 2 stemmen 506
...den kinde genâ. Halleluja! vrouwen. O God verlosser! maar neen, maar neen! Wij horen uw klagen en uw geween; Gij zijt een kind, hebt kou en dorst, Een vrouwe laaft u aan haar borst. 'k Ben vrouw en moeder zo als zi...

AVOND-BESPIEGELING IN EEN BOS

poezie
4,0 met 2 stemmen 687
...ustplaats strekken, En ras, ras zal uw loof ook hun gebeente dekken. Oneindige! mijn hart smelt weg in stil geween. 't Verandert al wat is, behalve Gij alleen! Waar werelden ontstaan, en werelden verzinken, Waar zonnen dov...

Een hemels cadeau

hartenkreet
...nt een cadeau uit de hemel. Het licht wemelt om je heen. Hoe kan ik dan zijn zonder jou, er blijft niets over dan geween. Wellicht vind je deze brief oneindig gemeen. Kijk er door heen, mijn intentie is puur, o kon ik dat maar bewijze...

O gij, in weedom neergebogen.

poezie
...een, Waar 't vloeien kon, is niets geleên: Zo breekt hem, die zijn leed wou smoren, Het hart door opgekropt geween.