inloggen

resultaten voor 'glans'


1434 resultaten.
Sorteren op:

Geen bloed, geen angst?

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 17
...van vrijwilligheid, alle volmachten intens overleefd gloeiend in de ongerijmdheid van de zon, vernist met de glans liefde in een onovertroffen werkelijkheid, over de pieken en de dalen die wisselden de inhoud in ieder die ...
Pama 1 aug. 2020Lees meer…

Bemoediging in zware tijden

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 15
... kinderen spelen hun spel bouwen torenhoge zandkastelen Geest van liefde die altijd blijft stromen gouden glans over ziekte en dood in zware tijden van lijden en zorgen van elke dag

Het patina

netgedicht
4,9 met 24 stemmen 25
...contact raakt common sense direct en intens het hart jij hebt met jouw blik de aanzet gegeven om in de glans van jouw lach vol overgave te leven

Speelbal?

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 16
...van ambities bleek de uitslag naïef en nalatig was, de uitkomst stond bij voorbaat vast, verliest de povere glans wat eerst de bedoeling was, plaveisel van het onbedoelde pad, wat krommer werd naarmate de tijd verstreek, ni...
Pama11 jul. 2020Lees meer…

In een vriendenrol

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.798
... Muzen Koor. Met ons kwam Liefde zich, als tochtgenoot, verenen - Houdt Vriendschap 't eigen spoor. In milde glans ontluikt voor onze treden Een bloei, des nijvre plukkers waard, Wiens oog niet, afgedwaald, voor bij 't Genoeg ...

De Morgenstond

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.128
ô Welkom, schone Dageraad, Die uit een gulden kamer gaat, Met glans van held're stralen; 'k Ontsluit mijn venster voor uw licht, Om met een vrolijk aangezicht U minnelijk in te ...

Gij dichter...

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.347
...en? Hun handel en hun wandel liegt, hun leven is één logen, met schijn van deugd en eerlijkheid en ijdle glans omgeven, maar door uw blik die niets misleidt, het brandmerk ingedreven, uw blik die nier en ingewand door...

24 Augustus 1838.

poezie
4,0 met 1 stemmen 477
...heilge bladen, Waarop het lot der volken wordt verkond; Vermeld uw kroost Oranjes grootse daden, Zo rijk aan glans als 't licht van d'ochtendstond. Juich in die roem! De vreugd, die hart en ader Met hemelrein en zoet genot ...

Een zweem van parelmoeren

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 66
...in dromen voorbij De hang naar de mooiste contouren Gedachten laten het niet vrij Vleugelvlekken in vloeiende glans De schoonheid in een vlinderdans De glansrijke vleugelslagen Wat laat je mij intens behagen Vlieg in de vrij...

Ons verloren paradijs ?

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 65
...chudt aan de magere stammen van de levensboom tegenspoed kerft zich in stenen, voorspoed als fossiel als die de glans van de zon doorstaat, zal wenen uit het water, zijn niet aflatende dorst te lessen waardoor in een onzekere toe...
Pama 5 apr. 2020Lees meer…

Aan Klorimene

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.922
...an u en 't minnewicht, Die ik tot Afgoôn van mijn ziel en zinnen stelde. Toen ik in proos, en vaars uw grote glans vertelde, Die ik veel schoonder vond dan 't hemels zonnelicht. Toen mij de weedom van een dodelijke schicht, G...

EERBETOON aan Johan, oprichter gedichten.nl

snelsonnet
4,8 met 18 stemmen 261
... Gefascineerd door metrum, rijm, ritmiek Wordt noest geworsteld met de eigen taal Met humor geven wij de zinnen glans En doen ons best voor Johan én voor Driek Wij eren hen hiermee, wij allemaal Creëren inhoud, vinden de cad...

Parel

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 74
... Van alle vreugden, ben jij de glans. ...
René14 feb. 2020Lees meer…

Kan pijn je leiden?

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 15
...aren heeft doen slijten, maar op het etiket, met zijn unieke smaak en geur, de toets van tijd in kwaliteit met glans heeft doorstaan? Het karakter blijft ook behouden in of onder een gerimpelde huid, en in de poriën van ervar...
Pama12 feb. 2020Lees meer…

Onder stroom

netgedicht
4,4 met 11 stemmen 221
...s breng jij me van mijn stuk - zo lief is je schaterlach Voor jou wil ik wel walsen schrijven omdat ik van je glans, maar steeds breng jij me van mijn stuk - zo schoon is je rondedans Voor jou wil ik iets zinnigs schrijven o...

Tot steen verstard

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 48
...as even wat consternatie Bezorgdheid onder de vriendinnen Als het maar niet zou herbeginnen Het trillen tijdens glans en gratie De wijn leek zorgen weg te spoelen Maar aan het einde van de nacht Ging alles plotseling bew...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.715
... waar gij zijt. 't Al hullend en doordringend licht Verbergt u niet voor mijn gezicht, Ik streeft tot u door glans en luister. En als gij naar beneden ziet, Uw blik de nevelen doorschiet, Bespeurt gij mij in 't diepste duister.

De oase

netgedicht
4,3 met 6 stemmen 80
...oedigheid tussen vage werelden geboren met een stukje scheppingsgeluk in het diepst van haar hart de gouden glans tintelde af en toe door in het aura bij haar verschijnen met vibratie warmte en onnaspeurbare effecten pa...

En zo het dan een waan is

poezie
3,1 met 16 stemmen 3.332
...wij allen Voor wie genade op hun levenspad Het milde licht ener waarheid deed vallen Waarvan hun hart nimmer de glans vergat; - Die nooit haar warmte in hun hart ontbeerden Voor wie iedere beet die hun mond at, In zoete kracht e...

Heiligen Kerstnacht

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 78
Als het kerstavond is dan zullen we de kaarsen ontsteken, gedenken het lichtende teken, de glans van hemelgloed tot in verre streken Bethlehem waar Gods Woord heeft geklonken voor een duistere wereld in ...

Kerstversje

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 219
in glans van kaarslicht de kunst van het verdragen krijgt tijd van geluk twee dagen respijt... Lejo

Dat niemand weet

gedicht
3,1 met 59 stemmen 12.919
...ren 'dat hij eerst moet leren door één deur te kunnen met de zwaartekracht' Maar stofkop lacht en neemt de glans aan van een Alpentop Elke korrel aarde veert springlevend op waar hij zal passeren Heldendom als dit kán niet e...

Een wimpel

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 51
nog waait jouw vlag zijn de kleuren sprekend maar het doek heeft zijn beste tijd al gehad glans en souplesse zijn gaan lijden door de levenslange gang van onze vier jaargetijden ooit heeft de mast een...

brieven aan ene onbekende I

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.114
...mbruist. Dan niet tevreê met trekken over golven, Die brachten, ach! wellicht naar schoner kust, Tot lichter glans van wereldse tonelen, Met andere geest in schoonst verzaam te delen -Tot scherpste strijd in strenge tucht ger...

Zo Vrij

gedicht
3,0 met 49 stemmen 16.932
...orenspits punt van geloof en ieder mens versimpelde tot plat ovaal. Altijd stond hij stil op zijn balkon, een glans van zeker weten in zijn ogen. ------------------------- uit: 'Beurtzang', 1996.

Ochtend

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 32
...Stil is het rustig weer. De zon, een prachtige schepping, dat mogen we zeker koesteren. De ochtend geeft glans. Als mens mag je verder gaan in de dag die voor je ligt. Foto Dick Voogd

De zee

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 32
...nd einde van de zonsondergang, was in volle gang. Het is fantastisch, als de rode zon met zijn optimale glans over de zee ons kan beïnvloeden in weerspiegeling van schaduw en den rijk ter zeeën. Foto Dick Voogd

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.262
...klaarheid van het licht, Want zie, de harten zijn nog open, En zon komt helder ingezeefd En toont, van blanke glans omdropen, Al wat er binnen staat en leeft. Heer, doe de luiken van ons wezen Voor werelds ijdelheden dicht. ...

Huid van lavendel?

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 26
... en dier, ondeelbaar tijdloos houdbaar ongeacht de strijd, het moest zo zijn dat wij als reizigers die de glans van toeval deed verbleken, oceaan van paarse gloed die scheen, uit haar welgevallig oog welt een traan in de ...
Pama 3 aug. 2019Lees meer…

De zon

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen 18
...aculeuze gewaarwording, die je zoveel mogelijk wilt ervaren. Soms ook ontroerend, met haar schitterende glans.