inloggen

resultaten voor 'glans'


1405 resultaten.
Sorteren op:

Schilderkunst.

poezie
4,8 met 5 stemmen 579
...uren, met de dauw des dageraads belaên, Bezwijken voor de gloed der zomerzonneraên, Daar in het tegendeel de glans der schilderverven Onsterflijk is van aard, en alles hoedt voor sterven. Hoe geestig wordt de zin betoverd en ...

Onverwacht bezoek

gedicht
2,0 met 58 stemmen 10.990
...groot licht gericht op de hemel. Hij gaat juist vertrekken. Van auto's houd ik alleen in de nacht. Hun harde glans en de kracht van hun brullende motor, hun draai in het opspattend grind. -------------------------------- ui...

Genot bindt niet...

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.608
Genot bindt niet voor immer: lichaamspracht verschemert onder de eedle zieleglans: mijn geest omhult u met de stralenkrans, door kunstnaars slechts aan heilgen toebedacht. Uw zachte glori...

De profeet

poezie
3,2 met 11 stemmen 3.792
...er voor die terzijde staan, hoog hef ik het licht, waarzonder z'hun weg niet kunnen gaan. Dat met fonklende glans hunner dagen eentonig grauw omhult. Daarom mag ik zelf niet klagen: dat MIJ geen straal verguldt.

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.884
...de pijn langs alle paden vindt. Maar om de donkre nauwe bocht Wappert een oogwenk zijn gewaad. Mij blindt de glans van zijn gelaat. Hij had MIJ lang gezocht.

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.032
...et ons kwam Liefde zich, als tochtgenoot, verenen - Houdt Vriendschap 't eigen spoor. In milde glans ontluikt voor onze treden Een bloei, des nijvre plukkers waard, Wiens oog niet, afgedwaald, voorbij ...

Golven voor de toekomst

netgedicht
...jden tegen banden die leven klemmen tussen oude vormen zo brengt een nieuwe dag het nieuwe licht, maar wel in glans door oude zon beschenen, dat wordt door ‘t oude duister niet ontwricht, het helder schijnsel zal zijn krachten...

TEGEN DE ANGST XI

netgedicht
...e eerste en zouden er wel meer volgen, maar dan in hun dromen. De branding begint weg te stromen, en laat een glans na over het strand, waar zij staan in een verstarde dans, sinds hun de angst is overkomen. Tragisch schreeuwe...

VERWARD

hartenkreet
Hij staat er nu alleen voor dat was niet te verwachten de glans van het leven is voor hem verdwenen hij is een dolende ridder moederziel alleen zo ineens hij kreeg geen kan...

Muze van-tot

netgedicht
Hoe vaak bewonderde ik niet de ochtendgloed De gouden glans die de horizon besproeide Over smaragdgroen veld werd nieuwe dag begroet Terwijl over ‘t stille meer ’t lich...

ZON UIT NACHT EN AARDE (Lapis Philosophorum)

netgedicht
...okte duur bedaarde opdat jouw diepste grond geadeld werd jij steen uit zon en nacht en aarde? En spreekt jouw glans, zacht als een hert het lang verhaal van stille wegen, van 't moeizaam pad naar de onsterfelijkheid die alle t...

Tijdens alle jaargetijden

netgedicht
...n hand als je onbevangen de dag omarmt met eigen verstand. Wellicht heeft iets van echt en waarheid de mooiste glans samen innig door het leven dansen steeds de beste kans. Voel je dan het innerlijke geluk zonder steeds een vraag...

Mystieke dromen

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 118
...romen ik was deel gaf in delen zonder zelf op te lossen als een der velen juist deze identiteit leek glans te geven aan haar aanwezigheid die magisch mensen bond de talen sprak die in liefde iedereen verstond ...

Een ploeger

poezie
3,1 met 17 stemmen 1.910
...hij streeft, heerlijk genietend van zijn arbeidsmacht. Ook ik wil moeizaam werken, 't duister vlood voor verre glans van eerste morgenrood.

De Planeet.

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.405
...urft schouwen, wiens blik niet zal verflauwen door 't lastig leven dat hij lachend draagt. Als zij, mijn glans-planeet, draag ik een volk van zorgen, toch vindt mij elke morgen tot strenge gang in heldre vreugd geree...

25 november 1898

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.748
...nge grauwe gestalte, bovennatuurlijk groot, Stond zwijgend op de drempel en wachtte, het was de dood. Met blauwe glans verlichtten de ogen het bleke gelaat Met flauw en weifelend schijnsel, als hout dat langzaam vergaat. `Wat bli...

Schitterende starre

poezie
2,6 met 14 stemmen 2.192
Ik zag een starre schittren, Maar ’t was niet aan de trans; ’t Was in twee dierbre ogen, Een starretje vol glans. ’t Betoverde en bezielde Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd, ’t Spreidde in mijn blijde woning Gods ...

Waar de sterren van liefde bloeien

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 275
...de krijgt een hoopvol uitzicht . Alleen het licht van de liefde kan geven de schittering van een onsterfelijke glans zolang die in ons, de zin blijft van ‘t leven geeft ze wie ons nabij zijn een eerlijke kans. Daar waar de s...

Steendruk.

poezie
4,4 met 8 stemmen 2.443
...hart, een hoofd gevuld met keien, Beelde aap of hond in koude steendruk uit, Waar gloed noch smaak haar warme glans in spreien, En ’t zielsgevoel de teedre borst voor sluit! Ja, ’t voegt ene eeuw, versteend by ’t snood ...

Gure dag

netgedicht
...enkel grijs guur schraalt de wind donkere dagen worden volop verlicht de lichtjes krijgen met kerst een extra glans mensen op zoek naar de warmte van de kerst de wereld krijgt wederom een nieuwe kans hoop op het wonder van het ...

Zielespinsels

hartenkreet
... helemaal anders zijn niemand kan deze inspiratie stoppen ik had een heel leven nodig om geboren te worden de glans van het leven straalt weer uit mijn ogen voldoe nu volkomen aan de eisen van mijn leeftijd

Het oude huis

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.934
...o blij verwacht, Mijn ziele siddren deed; Het oude, dat het leven, nog zo nieuw voor mijn gemoed. Vol frisse glans en schoon bedrog, Mij toeblonk rijk en zoet! Het oude, met zijn woonvertrek Zo vol gezelligheên, Zijn hof, ...

Hoop op de Morgenster

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 387
...gens prijkt een Ster die nooit ophoudt te schijnen en van ver wenkt als het moeilijk gaat al kan wanhoop haar glans ondermijnen de dag komt dat ze weer oplichten gaat de Morgenster die hoop heeft gebracht zal nimmer Het Licht...

VISIOEN

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.509
...j, die storm gebieden En kunt stillen, 't scherp van 't zwaard niet vreest... Plots een licht... Wat zou die glans bedieden ?... Over 't water wandelt weer een geest: En ik zie de golven westwaarts vlieden, Als voor 't ...

Glinstering

netgedicht
Etherisch stralend schijnsel door de hoge koepelring, een purpergouden glinstering, een glans van rose en violet. Gestolde wegen der verbeelding van religieuze voorstelling in glas-en-loden venstering- ...

Avondromance

poezie
3,3 met 13 stemmen 1.517
...e der nacht! Geen nevelen betrekken Uw Goddelijk schoon; Geen schaduwen dekken ’t Azuur van uw troon. Vol glans zijn de blikken, Waarmee ge op ons staart, En ’t oog komt verkwikken, Vriendinne der aard! Doe lichtstrale...

Doel van de lente

netgedicht
... en bloesems zo beloftevol komen lente tooien in kronen met een roze krans bezems in winterwind vegen lucht tot glans gevuld met zielzuchten volzinnige beloftes waar wolken verklaren in loze geloftes een lied klinkt klatert het ...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.288
... hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe maan In grootte en glans en werd volwassen-schoon. Nevens mij, glorieus en monotoon, Verging de kringloop van zijn kort bestaan. Mijn ...

Het wonder van Salvador

netgedicht
...kerheid die samenbindt. Dwaallichten, zwalkend als dolende zielen, zochten wanhopig hun weg naar de winst, de glans van het brons spoelde weg van hun hielen - de schim van hun trots meegevoerd door de wind. Het zinkende schip...