inloggen

resultaten voor 'gloed'


976 resultaten.
Sorteren op:

Het feest van de voorbije tijden

hartenkreet
... de voorbije tijden. Met nieuwe moed geniet ik van de herfsttinten en verwelkom ik de roodbruine geelgroene gloed, om de sprankeling van deze tijding die langzaam voortkruipt in mijn bloed.

EVOË

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.516
...eeklijk. Hoor, hoor naar mij, gij allen die daar gaat Met koud gelaat en stappen zo bedachtig: Brand op in gloed het leven dat u slaat, U zelf óp-slaánd in vlammen hoog en prachtig. Droom wég in weelde: ijdel is alle daa...

Genietend van de herfsttinten

hartenkreet
...st als een bevrijding. Met nieuwe moed geniet ik van de herfsttinten; en verwelkom ik de herfst met een blijde gloed. Om de sprankeling van zijn andere tijding, die langzaam voortkruipt in mijn bloed.

Haiku 5#4

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 100
Bloeitijd Bloesem en blosjes op je gekleurde wangen geven de toon aan. Hittegolf De zomerse gloed die het weer niet kan keren verschroeit de aarde. Yellow haiku In de felle zon lijkt jouw gele bikini we...

De nacht

poezie
4,0 met 10 stemmen 1.825
.... Nu is ’t nacht - - zij wacht, het hoofd gebogen de komst, die lichten doet de ogen met vreemde, helle gloed… omdat zij weet, dat zij verleiden moet. Dit is de nacht.

Huid van lavendel?

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 21
... strijd, het moest zo zijn dat wij als reizigers die de glans van toeval deed verbleken, oceaan van paarse gloed die scheen, uit haar welgevallig oog welt een traan in de liefdevolle opwinding van wederkerigheid, daar lig...
Pama 3 aug. 2019Lees meer…

We klagen niet we hebben bomen en schaduw

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 26
...r ontspruit wellicht debet is aan huidige temperaturen. Geen zin nu af te reizen naar verre landen die gouden gloed elders te ervaren daar rond zwerven en verlangen derven. Bloemen zelfs de blauwe regen hier staan uren geboge...

SPROOKJE

hartenkreet
...nnen schijnen gelijk de zomerzon vraag de vogels mij te leren hoe ze zo mooi zingen geef mij de onsterfelijke gloed en geluk van de liefdevolle maan vraag hoe ze daarmee ooit begon en hoe ze dat toch doet het klinkt misschi...

Een gouden gloed

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 72
sereen wolkt avondlicht met lange schaduwen voorbij de drukte van een hectische dag nog speelt een gouden gloed door je krullend haar waar wind zijn laatste adem blaast vaag ritselt wat verdwaald papier op luwte plek...

Rituele dans

netgedicht
...estrijd die laaghartige loochende lieden over kampen waar kinderen Davids bloed offerden in felle fascistische gloed als inkt voor de treurnis van de genocide geloof de getuigenissen in beelden en woorden die tank stond echt ...

Schilderkunst.

poezie
4,8 met 5 stemmen 666
...de Schilderkunst ziet pralen of hoort noemen: Uw kleuren, met de dauw des dageraads belaên, Bezwijken voor de gloed der zomerzonneraên, Daar in het tegendeel de glans der schilderverven Onsterflijk is van aard, en alles hoedt...

Leesadem

netgedicht
...uwe, wie jij bent en de jongen die je was lees ik jouw verlangens en jouw liefde voor mij af aan de golvende gloed over jouw kloppende lichaam in het geurig broeiende bed van herfstbladeren waarin jij je uitstrekt, binnenst...
Zywa16 mei. 2019Lees meer…

RUBENS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 745
Beheerser van 't palet, wiens goddelijke verwen Akkoorden zijn vol gloed, een zang vol majesteit, Gij, die een baan betrad met palmen overspreid, Wat liefling van 't penseel mocht mild...

Dartel ik

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 48
... het verkeerslicht biedt geen uitkomst het groen slaat regelmatig op hol aan beide zijden ontwaar ik de gloed van snelweg ondertussen vlot ik op het pad de linkerkant plat getreden de rechterkant overgroeid beid...

Genot bindt niet...

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.650
...hapene, waardoor Gods adem beeft. Ons wordt die kracht bewust, bij toverslag, ontwakend met de kuise liefdegloed, die heel de schepping leven, tintlen doet, zo maagdlijk schoon, als d'eerste scheppingsdag, en in de la...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 18 stemmen 1.740
...ede! Anders, we zwaaien de bijlen verwoed, Bloedige baren wee! walsen dan mede, Kleurend de deining met sombere gloed. Moeten we wijken en zinkend bezwijken, Niemand van ons die ooit siddert of ijst… Recht is het ook dat met ...

ver is mijn Wad

netgedicht
... hand te dragen, spreekt door meeuwen taal mij tegemoet wanneer ik de zon zie zinken in haar warme, warme lente gloed zo ook groet ik haar als ik eens niet ben, naar als de vrucht des duivels kind benoem ik haar steeds de h...
elze30 mrt. 2019Lees meer…

Rododendron

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 70
...een assembomen, bamboestruiken en waringins breed hun loverarmen spreidend, dichte ambergroene muren zou de gloed van een verlangen, kiem in 't donker foliage zoekend zich een weg naar buiten wel vitaal zijn in 't bosschag...
Max25 mrt. 2019Lees meer…

Ik zie de zon

netgedicht
...aan op het strand de horizon bloedt waar de zilte zee rollend het hete zand bespoelt en bekoelt wiegend in de gloed hoop ik en weet het verschil tussen hopen en weten is het grote verdriet waarom weet jij nog niet ik laat ...

De Zaterdag Avond

poezie
3,1 met 24 stemmen 6.416
...e hut. 't Is Zaterdag. Verkwikkend Is 't scheemrig avonduur; De vloer is rood, en 't koper Blinkt in de gloed van 't vuur. 't Zal morgen Zondag wezen: De dag der rust is zacht Voor hem, die heel de weke In 't werk ...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.519
... en geen vertroosten Van koelte en geen verkwikken kwam. Toen barstte ’s nachts het grommend oosten In blauwe gloed en rode vlam. Wij haalden onze adem ruimer En zonken uit de lauwe druk Tot Uwe grondeloze sluimer En waakten...

Nog glooi je heuvelend

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 73
...elhorens paraat omsloten door een duisternis die alles wist van privacy gingen wij voor volmaakt een rode gloed bloeit op als de nacht gaat breken en in licht donker alles zal vergeten wil melker 20/01/2019 www.wilm...

MARIALEGENDE

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 39
...afel – etensuur. Na het woord van vader tot de Vader sloot hij het venster tegen de lenteregen en een diepe gloed drong door de kamermuur, toen ze zei: Wees gegroet Maria, vol van genade.

vlam des genode

netgedicht
...ur en op de hoek van de mantel floreert een fles wijn met twee kristallen glazen, altoos gevuld met een rode gloed die zich spiegelt op een blinde muur hij zal niet worden gestoord onder het liefdesspel door de kou en schui...
elze30 dec. 2018Lees meer…

bij jou voel ik me goed

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 117
...j jou voel ik mij goed want die twinkel in jouw ogen van liefde, vrede en begrip verspreiden een zo'n warme gloed ja , bij jou ... voel ik me werkelijk goed!

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.989
...wanhoop en verschraalde de moed; k had allengs haast geen wens meer dan nog eenmaal bij haar te zitten, in de gloed van het haardvuur, desnoods als mijns vijands gast. want al deze dingen die ik bestreefd en gehad heb: tro...

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.377
Ik heb de schim des drossaards aangeschouwd. Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken Van ronde gloed en geluw-glanzend goud, Gelijk een god, in mijmerij verzonken. Hoog, van de schoudren opwaarts, rees zijn ...

Hof van Eden

netgedicht
... eenzame vogel die mij riep, zwak hoorbaar klonk zijn kreet tot mij door. En om mij heen klonk uit die paarse gloed een diep geluid, zacht en sonoor, het bijenvolk dat ik opgewonden hoorde zingen. Dronken van al die honing in...

Steendruk.

poezie
4,4 met 8 stemmen 2.460
...de afbeelden) Een stenen hart, een hoofd gevuld met keien, Beelde aap of hond in koude steendruk uit, Waar gloed noch smaak haar warme glans in spreien, En ’t zielsgevoel de teedre borst voor sluit! Ja, ’t voegt ene ee...

Aan alle dichters

poezie
3,3 met 14 stemmen 1.454
.... Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En het Lied in Gods grote gloed.