inloggen

resultaten voor 'gloed'


1010 resultaten.
Sorteren op:

Op weg

hartenkreet
2,0 met 4 stemmen 7
...e achtergrond kwamen twee zielen samen om te versmelten met hun ceruleum blauwe schaduw toen de zon zijn gouden gloed liet vallen en hen teder aanraakte op hun donkere gezichten als schittering, die hen veranderde in reizigers i...

Leven

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 14
...rhart 't teder beven mensen smart wat de ziel tot ziel niet uit kon spreken stil in 't gebed Gods blijde gloed komt binnen kinderen genezen naar 't nieuw van morgenrood

De Heische Beemd - tanka

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 16
Donkere kruinen breken de gloed van de zon. De Heische Beemd bloeit. ...

Bloemen muziek

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 17
...de aanzwellende muziek puur geluk in de eenzaamheid van dit heelal dat ons teistert met zijn dictatoriale gloed waar ik Uw stem hoor fluisteren in de hoge vloeiende taal van bloemen muziek

Vlinders zweven

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 13
... je neer kijkt Het hart voelt zich verrijkt Ogen dwalen en natuur wordt begroet Dit leven straalt zoetgevooisde gloed Vriendelijkheid speelt van binnen Het mooie van de dag zal nu beginnen Gemoedsrust kan innerlijk spelen Vlin...

Kalmte staren

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 14
Kalmte staren Zonlicht gebaren Weerkaatsend licht Helder zicht Stromende gloed Water zoet Spelende beek Romantische kreek Zoete mijmering Natuurlijke speling Drijvend fonteinkruid Een ...

VOOR EN OVER JAN

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 60
...n doet en jij voelt dat hun spagaat ten koste van jou gaat dat jij dan inziet van ik verlies mijn diepe warme gloed en dat jij dan de regie neemt in dezen dat jij beseft ik mis de kracht om nog iets te geven ik gun mezelf e...

schetsen in kleur

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 16
‘k zou zo graag je hemel kleuren met pastel en blauw een oranje gloed bij de horizon een vredig schilderij om eindeloos te kijken voor als het leven je pijn doet jij hebt...

Driek van Wissen

snelsonnet
4,4 met 8 stemmen 149
Haast tien jaar her dat jij, Driek, ons verliet Je verzen blijven onverwoestbaar goed Incluis hun fijne vinho verde-gloed En ook je beeld verdween níét in het niet: Met lach en kloeke baard en vlinderdas Staar jij naar ‘t moois...

In schaduw van stilte

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 28
...kliggend land waar groene vingers smachtend wachten Een laatste zweem van warmte geurt kleurt in zachte rode gloed Gedachten rijgen woorden staren grijze ogen aan in schaduw van stilte liggen dromen

24 Augustus 1838.

poezie
4,0 met 1 stemmen 480
...Vorstenrecht verwoed, De helse toorts van 't oproer tracht te ontsteken, De Vrijheidszon praalt hier in volle gloed. Als hier de Vorst in 't lotboek van zijn leven, Een jaar van deugd en plichtsvervulling gaart, Dan wordt a...

Ontmoeting in het donker

poezie
3,6 met 20 stemmen 5.432
Vaag, geheimzinnig en groots gaat de avond over in nacht - alle grens en gloed wordt gedoofd en het donker regent als as. en ik, die de roepstem des doods heeft bezworen als nimmer ...

Beltane

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 56
... ze neemt me totaal tot zich met een teder wrede liefdesbeet. Later, ontwaakt uit deze trance, met een warme gloed en zoete pijn, neem ik afscheid en ik offer gezegende koekjes en wat wijn. En deze hele zomer lang herken ik h...

De liefde is nog niet henen.

poezie
3,2 met 10 stemmen 868
... Want wat er ook nevelt in mijn gemoed, Want wat er ook nevelt rond de aarde; In mij blaakt de liefde in laaien gloed, En de zonne straalt eeuwig om de aarde.

Hoop

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 47
...de buigzaam als het riet, zachtmoedig de stilte beleven in de binnenkamer rondom herinneringen o goud gele gloed o vurige troost, o blijde hoop voor het verdrietig gemoed laten we in voor en tegenspoed elkaar de hand re...

DE MACHT TOT LIEFDE

gedicht
3,0 met 25 stemmen 6.757
...drukt als Jezus zijn geliefde jongren, De hunkrenden aan zijn metalen borst, En voedt zijn harteloosheid met hun gloed En wreekt zich op hun vroegre overvloed.

het is de hare

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 42
...icht wanneer ze als gebogen fruit de appelhof die mijn gaard bevlekt ontdoet van valse overtuigingen met een gloed van een getuigde liefde eens zal haar morgen de mijne zijn die ik deel met mijn Rubens marketing die ik in m...
elze25 jan. 2020Lees meer…

Rafaël

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.462
...l! een geest, tot mij gedaald, Door Vatikaanse hofgewelven Zal voeren, en mij aan mijzelve Ontscheuren, door uw gloed bestraald! Daar zal ik, Schepper! u genieten, Daar, waar ge uwe almacht uit deed schieten, Aan wezens ’t da...

Barre Voets

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 77
...ij Barre Voets als hoofd van de abdij De sluier werd voorbij de maan getrokken Langzaam keerde weer de heldere gloed Maar 't water reikte over Barre's sokken Hij sprong van stond af aan op tilt opzij Een non in monnikspij ...
Maxim11 jan. 2020Lees meer…

Ontheemde kinderen

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 30
langs de mors bedekte korzelige muren bomen en houten huizen om de azuren drijft mij in de gloed van zon en sterren vuren doorkruist de rode bloemen ‘t landlicht van buren wat komt als trouwsel naar mi...

Onverklaarbaar

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 38
wat is er dat nog over is gebleven van het nutteloze streven in de gloed van een wereld koud en vervormd dan het onverklaarbare ? onverwacht innig de glimlach die je omarmt ...

Goliaths voet

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 36
... het paradijs herschiep berg en dal weer juichen liet rondom de zon die om ons zwiert in gouden gloed van morgen stralen komt hij ons tegemoet

KUNST GEEN NABOOTSING

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.710
Neen, Kunst is geen herhalen der Natuur; Dat zet geen hart in gloed; Niet aan wat is, maar aan wat wezen moet Besteedt zij licht en vuur.

Advent

snelsonnet
3,8 met 5 stemmen 408
Ik kon er met verwondering naar kijken: loof vlamde eerst nog op tot gouden gloed, werd bruin en viel, ontdaan van bladgroen bloed. Wat is en was en komt laat tijd ons blijken. Nu maakt de ...

Chiquita Bellefleur

netgedicht
4,3 met 9 stemmen 93
...kamermuur Of zijn chiquita onder 't baldakijn Ook 's nachts geniet van geur en maneschijn Tot aan de lichte gloed van 't ochtenduur Behaagt het aan de rokkenjagersvrouw, Zijn tempo, zijn fermate en ritmiek Is zij een al...

Gloed

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 81
...wil jou het mooiste geven mijn liefste mij lief mijn leven hopelijk krijg ik geen berouw want ik voel nu een gloed ik lijk wel een debiel ik draag jou in mijn ziel en deel met jou mijn bloed

In de nacht

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.011
...van 't menselijk ‘bijna’, Wat me in de keel daar brandt, wat dol verlangen Dat schreiend uitslaan wil in gloed van zangen, En hoe 'k in stralenkrans van duiz'ling ga Door eenzaamheid, het hoofd vol duistre glories. 1900

Ada's bruiloftsfeest

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.754
...stak de bruigom in Ada's huis; Daar binnen stond ze, en 's bruigoms bloed Stroomde op 't satijn met purp'ren gloed; Daar zonk ze neer, nu bleek, straks rood... Toen 'k haar omhelsde was ze dood. De stormwind giert nog met d...

Papavers

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 22
...on van leven de huilende vragen van het kind meegedragen door de wind tot aan de einder de rood gouden gloed ‘t water stroomt de avond zingt tussen onze vingers de veder in onze hand de vlammende mantels van p...

Moeder liefde

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 98
De wijzer wijst het uur de tijd De tijd dat moeder de maaltijd voorbereidt Gezamenlijk eten is soms als een levende gloed Door allerlei omstandigheden vaak missen moet O, tedere moeder armen die hun kinderen omarmen Tegen haar ...