inloggen

resultaten voor 'haven'


510 resultaten.
Sorteren op:

Rotterdam

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.612
...ngd. Naar koffie rook het bij de Draaisteeg, aan ‘t Oude Hoofd naar teer en touw, naar copra langs de Spoorweghaven, naar reuzel bij het Poortgebouw, naar huiden op de Terwenakker en aan het Haringvliet naar kaas. Dan was weer...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.680
... Wij werden nuchter tot bewusten al bennen onze daden groot. En als men moede is, kan men rusten in uwe warme haven, Dood.

Wij komen ter wereld

gedicht
5,0 met 5 stemmen 1.757
..., omdat wij nog dood zijn. Ons lichaam ontstond uit de grond en uit planten, om eens te bereiken een veilige haven. Een veilige haven: de schoot ener moeder, waar ’t woelig verleden, geleidlijk en langzaam, eindlijk to...

Wales 1972

netgedicht
...else bruggen Terug naar de jaren dertig voor twee gulden geknipt Wandelden wij langs water terug naar de haven nu helemaal getrouwd!

Fatum

gedicht
2,6 met 21 stemmen 14.724
... verrekken van dit mijn onvolvloekbaar vaderland? Hoe komt het - maar de zee is weggezonken, in dichtgeslibte haven liggen boten rottend te wachten op de eeuwigheid. De nacht gaat over en ik, saamgeklonken (met vee, gevangene...

Waar geen haven is

gedicht
2,7 met 10 stemmen 7.719
Dichter, kunstkind, wat zul je nog dichten. In eeuwigheid, dat gesloten systeem, drijf je voorbij. Maar zoek je 's av...

Onder zeil

netgedicht
... Verleiding op reclameborden ronkt En aanzet om de bakens te verzetten Het lijkt cliché en sleets Maar in de haven is het altijd druk Reisdoelen te over naar geluk En dat herhaalt men steeds Ik schuw de open zee Het ongewis...

een vader betekent

hartenkreet
...elegenheid biedt mijn eigen weg te vinden en te gaan een vader betekent zoveel dingen voor mij een veilige haven is hij een schuilplaats met beschermende beschutting als het op de een of andere wijze tegenzit die mij ook he...

Bevrijding

hartenkreet
...er vooroordelen Zal ik rust vinden Haal me eruit Laat me spartelen op het droge De woeste zee Mag dan wel mijn haven zijn Het is nu tijd Iets in mij verlangt naar iets anders Bevrijd me Al doet het pijn Al betekent het mijn eind N...

Valavond in Bodrum

netgedicht
Na schepen keren ook de golven terug naar de beschonken haven onder het alziend oog van de zinkende zon. De golven blijven komen en tegendraadse vogels houden hen niet t...

Groningen lijdt

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 76
...lige en dus betere tijden verbittering alom, doch onze horizon rust zich in hoop en biedt zicht op een veilige haven die onze kust scheidt van bedrog en loze beloften, ze kust - het verlangen maar vergewist zich van het feit dat...
elze21 apr. 2018Lees meer…

Bodrum

netgedicht
...d haar sjaal slaat en het land tegen de bergen aanlegt. Restanten van het festijn drijven als verguld glas de haven in. Nog lang pikken vogels de dag al fluitend in.

(n)ergens thuis

netgedicht
...weet en ziet zij haar kans zal zij met haar bange kinderen niet hier meer hoeven wachten maar weg in veilige haven zijn al lijkt het zonder uitzicht alsof ze nergens komen kan waar het welkom thuis zal klinken schreeuwt haa...

dat de mosterd smaken mag – van harte

hartenkreet
... weer bracht proevend van de liefdes net als menig ambacht ook volgde daarna een vindtocht tot in nel jij de haven vond op de hoek van holland aan de maas haar sluis huisde jij verliefd eerst samen tot uiteindelijk jij het...

Outcast

poezie
...n niets op aard, ook zwerven niet, geeft rust, En de enige toevlucht de prostituee. Bij haar die achter iedre haven wacht – Altijd een andre en toch steeds dezelfde – Wordt ons heimwee tijdlijk ter dood gebracht. En ook d...

Ik ook

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 145
... sterren weerspiegelt een zacht vel dat hardheid omsluit licht dat op gloeit, opbloeit schepen naar een veilige haven leidt waar witte vrouwenborsten wachten als duiven, koerend, lokkend paraderend Ik heb jou liefgehad en werd be...

De kinderkruistocht

gedicht
5,0 met 4 stemmen 2.534
.... Want iedereen blijven Gods woorden vreemd, Behalve hem die ze van God zelf verneemt. - Zij zijn bij de haven op schepen gegaan En sliepen op 't dek tegen elkander aan. De grootste der sterren schoof met hen mee En w...

In de haven.

poezie
4,0 met 2 stemmen 232
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de rand, En harten, vo...

is dat niet zonde

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 159
... vinden die jou jouw vrijheid gaf natuurlijk vaar ik ook mijn bootje verder naar waar de overkant ooit mijn haven legt ik zeg daarom dankbaar en hoopvol tot weerziens in plaats van vaarwel ik aanvaard dus zoals het i...

echte mannen

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 273
vluchten kan niet meer vluchten was nooit een optie de wereld is te klein voor een veilige haven tegen grijpgrage handen van mannen met macht grab them by the pussy is hun levensmotto want zonder m...

De schepen

poezie
4,5 met 2 stemmen 429
...e schepen fluiten En, even hopend, schoon ik niets verwacht, Druk ik mijn hoofd tegen de kille ruiten En zie de haven in de blauwe nacht. Vertrouwd geluid, ik hoorde u reeds als kind, Soms midden in de nacht, maar meestal tegen ...

Pikzwarte schaduw

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 111
...men kruip ik in de hooibergen bij nukkige boeren, die mij met rieken prikken. Ik ben op weg naar de veilige haven van mijn kindertijd, die evenmin veilig was, maar ik moet toch wat. De zwerversromantiek is voorbij en er zi...

Meeuwen voeren

gedicht
4,7 met 3 stemmen 1.661
...iegende meeuwen, geven namen Aan kiftende snavels die ons brood betwisten, Ons vlees vliegen naar de stampende haven. Zij houdt zo van hun magnifieke wreedheid, de zwevende Obsceniteit van al die malse zatgevreten lijven, H...

schepping of noodlot

netgedicht
...tuurloos tussenin En kan het resultaat slechts falen Dan zijn we schepen in een storm Willoos, zonder veilige haven Op koers zonder enkele vaste vorm Die zich aan noodlot overgaven. Is er dan geen begin of end Wie zal de ont...

Spiegelvriend

netgedicht
4,8 met 4 stemmen 571
...ij over toekomstdromen het schip met gevoelens voer met het innerlijk kind langs herfst bomen naar november haven waar je vroeg of ik nog heimwee kende naar verregende droom zomers waarover jij mij schreef omdat de wint...
mobar16 aug. 2017Lees meer…

binnenzee

netgedicht
3,2 met 5 stemmen 202
op kousenvoeten verdween het licht uit de haven heel even hield de tijd zijn adem in dan groeide hij traag terug in de duisternis wie weet van het ...
J.Bakx12 aug. 2017Lees meer…

Texas 1830

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 200
...ilig Het vee en dierbaren waren je heilig Tijdens de reis werd menig kind begraven Binnen de palissade lag je haven Het was hard werken om een fort te bouwen Je stak vol hoop de handen uit de mouwen Waarbij God en de Bijbel lei...

schipbreuk

netgedicht
... naar volwassenheid met en voor mensen reizigers van het ruime sop werd het langzaam maar zeker van lonkende haven tot thuis daar afmerend en ankerend ons met en aan elkaar lavend konden wij laden en sterken alvorens de toc...

Al zijt Gij vert, Nooit uit het hart.

poezie
3,8 met 4 stemmen 347
...hipper doet, Als hem treft een tegenspoed, Van de woeste storm Winde, Tracht hij goede ree te vinden: Veile Haven, anker-strandt, Daar hij schadeloos belandt: Even gaat het mij in 't minne, Ik zoek uwe gonst te winnen. Di...

Aan een wielrenner

netgedicht
...en verloren toen we werden geboren maar aan de oever daar staat altijd die toren, die draait met het licht de haven niet dicht maar in zicht.