inloggen

resultaten voor 'haven'


519 resultaten.
Sorteren op:

Jan Eijkelboomsteegje

netgedicht
... Aan hem voor wie geen weg, allee of laan Geen avenue, geen plein, plantsoen, poort, dijk Baan, bolwerk, dreef, haven, kade, gracht te groot zou zijn Wordt minder dan een voetnoot toebedeeld Maar aangezien men er in deze stad vo...

vier de reis van leven - van harte

netgedicht
...meldt rinkelen in weerom de voorbije jaren in deinende stromen de ankers van herinnering streelt in veilige haven dobberend de wind van toekomst de nog gestreken zeilen die bollend eens gehesen de ontdekkingen van leven gel...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.146
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven onder de troost van rode pracht. Wind is er haast niet, maar de ster...

kleurige liefde

netgedicht
...t in roze wolk gehuld bij ieder die zich geborgen weet in de genegenheid van een ander liefde is een veilige haven die jij bij de ander vindt om wie en wat jij bent en betekent liefde reikt ieder een roze wolk die zich verl...

Zeeuwse inkijk

netgedicht
(Bij een schilderij van Maryanne van Winden) Langs de oude haven van Goes geflaneerd en verbaasd naar de mooie huizen gekeken, waarna een antiquair uit de doeken deed over de ...

Alsemgeest

netgedicht
...us anoniem - Dit zijn de namen van woestijnmigranten hun hoop en verhalen langs mediterrane frontexodus haven verschiet er de sluipwesp bij ontij en nacht van een mijnveeg- fregat langs de wallen omringd door 'n b...
Nemo 7 jul. 2019Lees meer…

Gedokt verzet

netgedicht
het zebrapad mondt uit in de verbredende vaargeul dromen drijven door de afsluiting ze eindigen tegen de stapelloods ...

Splinters in een ziel

netgedicht
...itte wel buiten te houden 't tij vertrouwen 't is niet enkel het zeggen. Deze tijd voelt compleet als andere haven, aangelegde geleden pijn, stil venijn ervaren. Het is het nu weten dat verlies fel kan inslaan als een bom die...

Ezelsoren

netgedicht
...n wie ons alomtegenwoordigt en luister niet naar het kwelende lied van derde- of vierderangs uitgerangeerde haven- of palingpopkoren dop eigen bonen wees nimmer bedeesd en kwee toch de peren en lach om omhoog gevallen wi...
Olean14 jun. 2019Lees meer…

Diabolide

netgedicht
...else diabolide nooit aan op het Zandvoorts circuit en strandt-ie, mijn bloedrode stier, in 't zicht van de haven bij Halfweg voor de poorten van Haarlemmerliede 7 juni 2019
Olean 7 jun. 2019Lees meer…

heug de dagen

netgedicht
op de kade van de haven naar de overkanten tijd staren ogen verlangend naar de dagen van toen die hun verhalen vertellen van vele mo...

meer dan ooit

netgedicht
... die ons elkaar verbonden dus mis ik je meer nu meer dan ik eerder deed je voer in je eentje weg uit wat mij haven bood in die vele momenten dat ik haar nodig had omdat jij voor mij bent wie ik voor jou was nu rest het sc...

De oude zeeman

poezie
3,9 met 10 stemmen 2.877
Wanneer ik op de duinen stond, Vóór vele - vele jaren, En ginds in zee een zeiltje zag, De haven uitgevaren; Dan kwam de lust naar verre reis Mijn jeugdig hert bedriegen, En 'k wenste wel de meeuw te zijn O...

Geboortestad

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.660
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte raven: Het is gedaan met vloot en visserij. Waar is het volk van dit ver...

Rotterdam

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.818
...ngd. Naar koffie rook het bij de Draaisteeg, aan ‘t Oude Hoofd naar teer en touw, naar copra langs de Spoorweghaven, naar reuzel bij het Poortgebouw, naar huiden op de Terwenakker en aan het Haringvliet naar kaas. Dan was weer...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.738
... Wij werden nuchter tot bewusten al bennen onze daden groot. En als men moede is, kan men rusten in uwe warme haven, Dood.

Wij komen ter wereld

gedicht
5,0 met 5 stemmen 2.039
..., omdat wij nog dood zijn. Ons lichaam ontstond uit de grond en uit planten, om eens te bereiken een veilige haven. Een veilige haven: de schoot ener moeder, waar ’t woelig verleden, geleidlijk en langzaam, eindlijk to...

Wales 1972

netgedicht
...else bruggen Terug naar de jaren dertig voor twee gulden geknipt Wandelden wij langs water terug naar de haven nu helemaal getrouwd!

Fatum

gedicht
2,6 met 21 stemmen 14.938
... verrekken van dit mijn onvolvloekbaar vaderland? Hoe komt het - maar de zee is weggezonken, in dichtgeslibte haven liggen boten rottend te wachten op de eeuwigheid. De nacht gaat over en ik, saamgeklonken (met vee, gevangene...

Waar geen haven is

gedicht
2,7 met 10 stemmen 7.825
Dichter, kunstkind, wat zul je nog dichten. In eeuwigheid, dat gesloten systeem, drijf je voorbij. Maar zoek je 's av...

Onder zeil

netgedicht
... Verleiding op reclameborden ronkt En aanzet om de bakens te verzetten Het lijkt cliché en sleets Maar in de haven is het altijd druk Reisdoelen te over naar geluk En dat herhaalt men steeds Ik schuw de open zee Het ongewis...

een vader betekent

hartenkreet
...elegenheid biedt mijn eigen weg te vinden en te gaan een vader betekent zoveel dingen voor mij een veilige haven is hij een schuilplaats met beschermende beschutting als het op de een of andere wijze tegenzit die mij ook he...

Bevrijding

hartenkreet
...er vooroordelen Zal ik rust vinden Haal me eruit Laat me spartelen op het droge De woeste zee Mag dan wel mijn haven zijn Het is nu tijd Iets in mij verlangt naar iets anders Bevrijd me Al doet het pijn Al betekent het mijn eind N...

Valavond in Bodrum

netgedicht
Na schepen keren ook de golven terug naar de beschonken haven onder het alziend oog van de zinkende zon. De golven blijven komen en tegendraadse vogels houden hen niet t...

Groningen lijdt

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 76
...lige en dus betere tijden verbittering alom, doch onze horizon rust zich in hoop en biedt zicht op een veilige haven die onze kust scheidt van bedrog en loze beloften, ze kust - het verlangen maar vergewist zich van het feit dat...
elze21 apr. 2018Lees meer…

Bodrum

netgedicht
...d haar sjaal slaat en het land tegen de bergen aanlegt. Restanten van het festijn drijven als verguld glas de haven in. Nog lang pikken vogels de dag al fluitend in.

(n)ergens thuis

netgedicht
...weet en ziet zij haar kans zal zij met haar bange kinderen niet hier meer hoeven wachten maar weg in veilige haven zijn al lijkt het zonder uitzicht alsof ze nergens komen kan waar het welkom thuis zal klinken schreeuwt haa...

dat de mosterd smaken mag – van harte

hartenkreet
... weer bracht proevend van de liefdes net als menig ambacht ook volgde daarna een vindtocht tot in nel jij de haven vond op de hoek van holland aan de maas haar sluis huisde jij verliefd eerst samen tot uiteindelijk jij het...

Outcast

poezie
...n niets op aard, ook zwerven niet, geeft rust, En de enige toevlucht de prostituee. Bij haar die achter iedre haven wacht – Altijd een andre en toch steeds dezelfde – Wordt ons heimwee tijdlijk ter dood gebracht. En ook d...

Ik ook

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 145
... sterren weerspiegelt een zacht vel dat hardheid omsluit licht dat op gloeit, opbloeit schepen naar een veilige haven leidt waar witte vrouwenborsten wachten als duiven, koerend, lokkend paraderend Ik heb jou liefgehad en werd be...