inloggen

resultaten voor 'heil'


1707 resultaten.
Sorteren op:

Ikaros' thuiskomst

gedicht
4,0 met 2 stemmen 1.520
...van 't verlies. - Eerst door de lege lucht Dan door de bittere weerstand Van klei en steen Tot in het harde heil der diepste duisternis. O eind van de vergeefse vlucht O eerste zekerheid: terug in 't doel O slaap zonder ee...

Gewoon God.

hartenkreet
Speelse zo guitige kattenbeest oh zo ontroerend Mijn hoofd dwaast dol dik overtoerend. Beide ouders aanbiddend ook m...

pegasus

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 268
...jgt tot grote hoogte de dichter komt al snel superlatieven tekort waant zich in de zevende hemel zoekt zijn heil in hoogdravende woorden en komt er nog mee weg ook

Mijn hulp

hartenkreet
De Heer is mijn hulp en sterkte Van Hem mag ik hulp verwachten Hij zal en wil mijn leed verzachten De Heer, die mijn heil bewerkte. De Heer is mijn beschermer, altijd Waar ik ook ga of sta, Hij is bij mij Hij is als een schaduw aan...

ene weemoedige blik

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 281
... niet voor het eerst dat mijn neusprothese zich verstopt maar zonder zicht is men op zijn teerst en zoek ik mijn heil in de open ruimte terwijl de actieradius zo zeer is beknopt ik ga af op het geruis van de pc daar ligt een ver...

DE LANDMINNAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 729
...ij onschuldige vermaken onverhinderd smaken? Kom op ’t land! Leer eenvoudig leven; heb verstand! Natuur wil heil u geven; neem het uit haar hand!

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 218
... groene en rode veil; van al de bloemen op mijn mond de milde honing, en in mijn hart van al de dagen 't vrome heil; een witte roze aan mijne krage, en voor mijne ogen de weiden en de Leië in lage zonne-brand; van mijne vr...

Satanische Verzen.

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 64
Tweestrijd dirigeert Heil zoekend raspaard houdt vol God hebbe Mijn Ziel.

schoon is wat lach bereiken kan

netgedicht
... tot daar waar de zon in de nacht verglijdt wie de winter schuwt zoekt wegdoenerig bij het eerste lenteweer heil en zegen in de geboden verluchting van deez’ grondige schrobbebeurt gelijk een wervelstorm verblijden zo d...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 308
..., en God bij ons geweest. Hij heeft de mensheid hoogst verheven, God zag in Hem, schoon 's Mensen Zoon, De heiligheid der Godheid leven; En wij, wij zien in Hem de mensheid op Gods troon. Daar mag Zij 's Wereld lot besti...

't Rozeneiland

poezie
...uilen: 'Priesters, op! brand 't geurigst, het kostelijkst wierook, stijg' zijn damp naar 't dak van deez' heil'ge tempel, pleng op 't altaar purperen wijn en helder rijzen uw hymnen: Diensters, op! pluk rozen en...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 257
...r vrij omdat u de Jonkheid ontvlood, En met haar de dromen der hoopvolle jeugd. Want arm wordt ons 't leven aan heil en geneugt, Zo ras ons verbeelding haar lusthoven sloot. Geen pantser beschut ons voor 's ongeluks prang, Als...

In memoriam matris.

poezie
4,0 met 2 stemmen 267
... zolang die leid-star van mijn leven, Waar ooit mijn voet mij draagt, mij niet begeve, Blijft gij mijn ziel tot heil, Herinnering!

Der vroeg en vroom gestorvene Maria

poezie
Gij ging dan heen. Helaas! met u vervlogen De rust, het heil, ’t behoud van menig hart, Dat door de gloed van uw verheemlende ogen Ontdooide en gloeide en Gode vruchtbaar...

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 739
...lippen vol verraad, met wellust overstreken; En dat gevaarlijk oog, die valse morgenstond, Waar de uchtendzon van heil gereed schijnt door te breken! Maar geef, meinëedige, mijn kussen mij weerom, Die panden van mijn min: zij zijn ...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 331
...lansen, De hoge popels, die het meer omkransen, Wanneer de wind hun smachtend love kust? Zoekt niet de vlinder heil- en honigkansen Bij elke bloem, waarin hij zalig rust? En tintlen niet, hun godd'lijk schoon bewust, Doorgloeid...

Daar is een lied...

poezie
3,7 met 3 stemmen 885
...arin alle lied verging En elk ding beidt zijn nieuw bestaan... Zo laat mij nog in zaalge wacht: Het hoogste heil is nimmer ver: God zendt het in de slaap vannacht Ik zing het met de morgenster!

HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS.

poezie
2,5 met 2 stemmen 775
...p onze donkre baan? — Slechts wat het hart behoeft, om tot zijn God te gaan. Al 't vorig' blijft ons nacht, een heilig, godlijk duister. Maar Englen, Serafs knielen neer, Aanbidden starend eeuwig meer! En schittren schoner in den...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 287
... hing, Was 't of de poort der heemlen openging, Vol goudlicht en muziek; maar geen verstond Het zoet geheim der heil'ge wijdingsstond. En hij zei nooit wie hem zijn gave gaf, Maar nam de engelveder mede in 't graf.

Vrede.

poezie
5,0 met 2 stemmen 900
Daar moet veel strijds gestreden zijn, veel kruis en leeds geleden zijn, daar moeten heil’ge zeden zijn, een nauwe weg betreden zijn, en veel gebeds gebeden zijn, zolang wij hier beneden zijn: zo zal...

Ouden en Nieuw

hartenkreet
...lf, 12 keer Het oude jaar is niet meer We vullen nog even de glazen. We geven elkaar de beste wensen Met veel heil en zegen Op ieder zijn wegen En vrede op aarde voor alle mensen. Geve God ons allen een goed jaar Zonder ramp...
Fedde31 dec. 2016Lees meer…

Holland.

poezie
4,2 met 5 stemmen 651
...ezag, Maar toch gevoel ik me onder de allerteerste Van al Uw Liefde' en, sinds 'k U zó mocht vinden, Denk ik: heil hem, die daarvan zingen mag.

Mijn leven

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.214
...eer. Haar ader, leeggelopen, is dor, verdroogd, en ’t bloed blijft in zijn kreitsloop staan. Zie neder, God van heil, op wie wij schepslen hopen; zie neder in genade, en neem mijn zielzucht aan! Haarlem, 1829

Wezembeek

poezie
3,7 met 3 stemmen 325
... een dun wolksken in de lucht gevaren. O rijke en rijpe rust, o korenveld! Gij groeide, uit werk en liefde, in heil en weelde. De aar buigt de halm terneer, met zacht geweld. Fluks pikt een leeuwrik, die door 't koren speelde,...

ANGST

poezie
...euw gebonden En trekt mij naar de diepte, als weleer... In déze liefde was geen zweem van zonde. Geef mij het heil van deze liefde weer.

LEVEN

poezie
4,0 met 3 stemmen 284
... ijdelheid. Dan slaan wij 't oog naar boven, En zien der heemlen pracht, Vertrouwen en geloven, Dat dáár het heil ons wacht. Dan bidden we om genade, Ons zelven niet genoeg. - De dwaze doet dit spade; De wijze doet het vroeg.

Mijn hulp

hartenkreet
...j en maakt alles goed Hij is het die mij steeds behoedt. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij brengt al mijn heil tot stand En houdt mij in zijn sterke hand. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij beschermt mij altijd Ja, ze...

Aangrenzend

netgedicht
...eze monding zich monddood waarmee woorden gezegd zijn als verkavelde kamers in een buitenhuis heden zoek ik heil in een belendend lichaam tot grenzen aan muren, ooit
Iniduo29 sep. 2016Lees meer…

L.S. 12 juli

snelsonnet
4,0 met 6 stemmen 237
Haast alles heeft nu wel een dag gekregen Dag van de Bouw, de Wind, zelfs van ´t Toilet Het Kind, de Wetenschap, he...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.089
...'ge draagt, Die líever U moet zijn dan Dood of Leven, Daar er een God is, die zelf Lijder heet En heerlijk Heil zal maken uit Uw Leed.