inloggen

resultaten voor 'heil'


1730 resultaten.
Sorteren op:

Oud en Nieuw

hartenkreet
...lf, 12 keer Het oude jaar is niet meer We vullen nog even de glazen. We geven elkaar de beste wensen Met veel heil en zegen Op ieder zijn wegen En vrede op aarde voor alle mensen. Geve God ons allen een goed jaar Zonder ramp...

Van Oud en Nieuw

gedicht
...uisde krachten. Kijk, dat geeft hoop en toch weer nieuwe kansen: dus wensen wij van harte aan elkaar: veel heil en zegen in een rimpelloos nieuwjaar!

eland

netgedicht
...hun schuil bij die altijd wit bebaarde claus voor wie in vliegensvlugge vaart zij de arrenslede trekken dan die heil als sterrenstof regent hoelang nog kerstman zal het duren vragen zij hun adem hijgend happend voor ook met die...

Variaties op planten

hartenkreet
... schutterige viool uit Oosterhoek piest nog steeds veel in zijn broek Zijn moeder is het wassen zat zoekt haar heil in oorlogspad Pakt zijn broek af en snort snel waterplas op met wat peil Plant haar zoon daar wijdbeens voor be...

Kerstfeest

hartenkreet
Kerstfeest, het geweldige feit Van de geboorte van Gods zoon Die neerdaalde van de troon Tot heil van heel de mensheid. In Bethlehem werd Hij geboren In een donkere, stille nacht Niemand had Hem verwacht Maa...

Advent

hartenkreet
...naar de Heer Die al onze schuld heeft weggenomen. Advent, licht zien in de duisternis De blijde komst van onze Heiland Redder der wereld, Gods afgezant Advent, toe leven naar Kerstmis. Advent, tijd van geloven en hopen Gods b...

De Heer is mijn licht

hartenkreet
...eer is mijn kracht en sterkte Hij omringt mij met zijn zegen En behoedt mij op al mijn wegen Hij is het die mijn heil bewerkte. De Heer is goed in alles wat Hij doet Ik mag mij aan Hem toevertrouwen En wil mij in alle liefde aan...

Ikaros' thuiskomst

gedicht
4,0 met 2 stemmen 1.592
...van 't verlies. - Eerst door de lege lucht Dan door de bittere weerstand Van klei en steen Tot in het harde heil der diepste duisternis. O eind van de vergeefse vlucht O eerste zekerheid: terug in 't doel O slaap zonder ee...

Gewoon God.

hartenkreet
Speelse zo guitige kattenbeest oh zo ontroerend Mijn hoofd dwaast dol dik overtoerend. Beide ouders aanbiddend ook m...

pegasus

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 286
...jgt tot grote hoogte de dichter komt al snel superlatieven tekort waant zich in de zevende hemel zoekt zijn heil in hoogdravende woorden en komt er nog mee weg ook

Mijn hulp

hartenkreet
De Heer is mijn hulp en sterkte Van Hem mag ik hulp verwachten Hij zal en wil mijn leed verzachten De Heer, die mijn heil bewerkte. De Heer is mijn beschermer, altijd Waar ik ook ga of sta, Hij is bij mij Hij is als een schaduw aan...

ene weemoedige blik

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 281
... niet voor het eerst dat mijn neusprothese zich verstopt maar zonder zicht is men op zijn teerst en zoek ik mijn heil in de open ruimte terwijl de actieradius zo zeer is beknopt ik ga af op het geruis van de pc daar ligt een ver...

DE LANDMINNAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 987
...ij onschuldige vermaken onverhinderd smaken? Kom op ’t land! Leer eenvoudig leven; heb verstand! Natuur wil heil u geven; neem het uit haar hand!

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 241
... groene en rode veil; van al de bloemen op mijn mond de milde honing, en in mijn hart van al de dagen 't vrome heil; een witte roze aan mijne krage, en voor mijne ogen de weiden en de Leië in lage zonne-brand; van mijne vr...

Satanische Verzen.

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 68
Tweestrijd dirigeert Heil zoekend raspaard houdt vol God hebbe Mijn Ziel.

schoon is wat lach bereiken kan

netgedicht
... tot daar waar de zon in de nacht verglijdt wie de winter schuwt zoekt wegdoenerig bij het eerste lenteweer heil en zegen in de geboden verluchting van deez’ grondige schrobbebeurt gelijk een wervelstorm verblijden zo d...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 339
..., en God bij ons geweest. Hij heeft de mensheid hoogst verheven, God zag in Hem, schoon 's Mensen Zoon, De heiligheid der Godheid leven; En wij, wij zien in Hem de mensheid op Gods troon. Daar mag Zij 's Wereld lot besti...

't Rozeneiland

poezie
...uilen: 'Priesters, op! brand 't geurigst, het kostelijkst wierook, stijg' zijn damp naar 't dak van deez' heil'ge tempel, pleng op 't altaar purperen wijn en helder rijzen uw hymnen: Diensters, op! pluk rozen en...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 310
...r vrij omdat u de Jonkheid ontvlood, En met haar de dromen der hoopvolle jeugd. Want arm wordt ons 't leven aan heil en geneugt, Zo ras ons verbeelding haar lusthoven sloot. Geen pantser beschut ons voor 's ongeluks prang, Als...

In memoriam matris.

poezie
4,0 met 2 stemmen 298
... zolang die leid-star van mijn leven, Waar ooit mijn voet mij draagt, mij niet begeve, Blijft gij mijn ziel tot heil, Herinnering!

Der vroeg en vroom gestorvene Maria

poezie
Gij ging dan heen. Helaas! met u vervlogen De rust, het heil, ’t behoud van menig hart, Dat door de gloed van uw verheemlende ogen Ontdooide en gloeide en Gode vruchtbaar...

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 770
...lippen vol verraad, met wellust overstreken; En dat gevaarlijk oog, die valse morgenstond, Waar de uchtendzon van heil gereed schijnt door te breken! Maar geef, meinëedige, mijn kussen mij weerom, Die panden van mijn min: zij zijn ...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 346
...lansen, De hoge popels, die het meer omkransen, Wanneer de wind hun smachtend love kust? Zoekt niet de vlinder heil- en honigkansen Bij elke bloem, waarin hij zalig rust? En tintlen niet, hun godd'lijk schoon bewust, Doorgloeid...

Daar is een lied...

poezie
3,7 met 3 stemmen 913
...arin alle lied verging En elk ding beidt zijn nieuw bestaan... Zo laat mij nog in zaalge wacht: Het hoogste heil is nimmer ver: God zendt het in de slaap vannacht Ik zing het met de morgenster!

HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS.

poezie
3,0 met 3 stemmen 937
...p onze donkre baan? — Slechts wat het hart behoeft, om tot zijn God te gaan. Al 't vorig' blijft ons nacht, een heilig, godlijk duister. Maar Englen, Serafs knielen neer, Aanbidden starend eeuwig meer! En schittren schoner in den...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 296
... hing, Was 't of de poort der heemlen openging, Vol goudlicht en muziek; maar geen verstond Het zoet geheim der heil'ge wijdingsstond. En hij zei nooit wie hem zijn gave gaf, Maar nam de engelveder mede in 't graf.

Vrede.

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.092
Daar moet veel strijds gestreden zijn, veel kruis en leeds geleden zijn, daar moeten heil’ge zeden zijn, een nauwe weg betreden zijn, en veel gebeds gebeden zijn, zolang wij hier beneden zijn: zo zal...

Ouden en Nieuw

hartenkreet
...lf, 12 keer Het oude jaar is niet meer We vullen nog even de glazen. We geven elkaar de beste wensen Met veel heil en zegen Op ieder zijn wegen En vrede op aarde voor alle mensen. Geve God ons allen een goed jaar Zonder ramp...
Fedde31 dec. 2016Lees meer…

Holland.

poezie
4,2 met 5 stemmen 672
...ezag, Maar toch gevoel ik me onder de allerteerste Van al Uw Liefde' en, sinds 'k U zó mocht vinden, Denk ik: heil hem, die daarvan zingen mag.

Mijn leven

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.256
...eer. Haar ader, leeggelopen, is dor, verdroogd, en ’t bloed blijft in zijn kreitsloop staan. Zie neder, God van heil, op wie wij schepslen hopen; zie neder in genade, en neem mijn zielzucht aan! Haarlem, 1829