inloggen

resultaten voor 'heilige'


567 resultaten.
Sorteren op:

DE DUIVEN KOERDEN

netgedicht
...et gemeden samen met een ‘vriend‘ die hun vriendschap niet had verdiend een broedermoord dichtbij het heilige land nadat ze samen een valse godin Isis vloerden waren ze weer in oude verhalen beland en het was voor ...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.086
...met malkaar gezwind, baren in de stromen klappen luide en welgezind, wind en wee en wolken, wegelen van Gods heilige voet, talen en vertolken 't diep gedoken Woord zo zoet... als de ziele luistert! ---------------------- ...

¡No pasarán!

netgedicht
1990: bezoedeld werd ons heilige land door een half miljoen ongelovigen om de buren een lesje te leren 2001: we wassen ons met het bloed va...
Zywa11 sep. 2019Lees meer…

Voor Gilles

gedicht
2,1 met 383 stemmen 64.492
...chtjes te zien branden de kleine lichtjes, die branden voor je verjaar dag, bij wijze van herinnering aan de Heilige, de Maagd, die omtrent je geboortedag, eeuwen geleden, de pest verdreven heeft uit je geboortstad, de stad L...

Aanwezigheid

netgedicht
...n. U stroomt in eeuwig zonlicht, dat door gekleurde ramen schijnt. Aanwezig bent U in al wat leeft, en ons heilige geesten geeft. Wie U bent weet geen levend mens. Wat U niet bent weten velen. Wel is Uw aanwezigheid voelba...

Verzameldrift

hartenkreet
...k geraakt. Een bewuste keuze die ik maak. Doordrongen als ik ben van de uitbundige schoonheid van de heilige natuur. Afdrukken langs de vloedlijn, ze verdwijnen na elke getijde, hoe vluchtig is mijn bestaan. ...

Selfie in Venetië

netgedicht
Een heilige van steen heeft zijn nek gebroken omarmd door een jongen Zijn hoofd ligt in het midden van het plein, tuss...
Zywa15 jul. 2019Lees meer…

Busmadonna

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 103
... door die zwangerschap ! " Ik vergiste me, het was Maria niet : een bus is geen herberg, een Turkse geen heilige maagd en de zomer geen Kerst. Maar de ik-zuchters die haar niet bijstonden waren wel dezelfden.

Romantische zonnen

netgedicht
... na hun dood, ook dromen ze graag elders te zijn dan waar ze zijn en hopen ze op beter en op liefde, dat heilige verhaal dat mooi maakt wat hun tomeloze lust doet Ach, Geloof, Hoop en Liefde zijn romantische gedichten ...
Zywa22 mei. 2019Lees meer…

Vooroudergevoel

netgedicht
...en tellend zittend in hun stoel die kenden Onze Lieve Vrouwedag Maria Hemelvaart en Paulusdag en vierden Heilige Joachimdag - dat hóórde bij het vooroudergevoel maar ook al leefden ze van dag tot dag hun ouders eerde...
Olean19 mei. 2019Lees meer…

zendtijd voor politieke partijen

netgedicht
... mochten even hun zegje doen alom stralende gezichten met de boodschap op de tong en 't vuur van pakweg de heilige geest binnen handbereik als die straks geen hoge ogen gooien dan zijn ze in de steek gelaten dat staat vast...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.313
...e, verschijnen moeten vóor uw Aangezicht, en die naar u met angstige handen bidden, na laatste Sacrament en Heilige Olie. De klokken luien, luien door de avond! de klokken, hoog verloren in het duister, de klokken van ...

Zon, regen en emotie op Koningsdag 2019

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 76
...ij z’n zachte kant zien met lieve zoete zonnestralen de drieenigheid is Hem eigen de vader, de zoon en de Heilige Geest zo ook het afgeleide van zijn Goddelijkheid Nederland: God, Koning en Vaderland het Koninkrijk der N...

Ds. Steven Anderson schiet sodomiet dood op de Dam; DROOM

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 19
...n heel spontaan en wuifden blij vader, het hoofd van het gezin nam het woord En sprak uit het hoofd uit zijn heilige-hetero Bijbel 'Uw wil geschiedde'; het volk juichte massaal op een zwart kussen werd het pistool aangereik...

DE 'KAMERLING'

netgedicht
...was het een bijzonder boek en dat sprak hem aan, want hij was altijd op zoek naar mystieke profetieën of naar heilige verhalen. Huiswaarts ontrolt hij in zijn reiskoets de schriftuur en leest over een schaap dat zonder te verz...

De spelregels van het leven!

hartenkreet
...rteld ook lag er nergens een gebruiksaanwijzing klaar maar alle antwoorden zou ik vinden in de Bijbel nou dat heilige boek heb ik stuk gelezen onder m’n nachthoofdkussen gelegd en m’n handen meermalen op gevouwen toch wo...

Het Geweten

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 66
Alle huichelaars die zweren Op de heilige Bijbel of Koraan Als ze voor de rechter poseren En van het nauwe pad afslaan Die jokkende koppen trekken ...

Santanova

netgedicht
Ze zit daar maar als een sterke magneet mensen komen en gaan genezen naar huis zeggen ze Ze moet wel een heilige zijn een nieuwe, die onder ons is Ze heeft niets nodig, geeft alles meteen weer terug Mensen die hoop geve...
Zywa15 feb. 2019Lees meer…

Kerstnacht

netgedicht
... onmogelijk lijkt wordt mogelijk. Wat toevallig is krijgt bedoeling. Onzin wordt diepzinnigheid. Het is een heilige geest die waait. Dromen vallen als oude verhalen, van diepgewortelde bomen. Prediker spreekt en schrijft we...

Waar de sterren van liefde bloeien

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 279
Daar waar de sterren van liefde bloeien wordt geboren een stille, heilige nacht helder licht zal over de aarde vloeien en warmen Het goddelijk Kindeke zacht Dat op aarde in een krib...

Sinterklaas

hartenkreet
... zou spijtig zijn moest Sinterklaas en Piet uit het straatbeeld verdwijnen. Hij is misschien de laatste echte heilige die in het publieke leven een rol speelt. Wat ik mij van hem herinner: “Wel hij kwam uit het niets”. Dee...

Eenzame Sinterklaas

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 237
...mmel over 't dak Hoe kon het? Zonder daar ooit af te glijden? De dode spreekt: da's de magie van 't vak! De heilige Klaas verhaalt van de misère dat 't einde dreigt van 'n rijke carrière Sint móet z'n zwarte helpers wel ont...

Zorgverzekeraar verlaagt de premie

hartenkreet
...niek voor het uiteindelijke sp(uitje) het is de basale zekerheid van de Drieenigheid De Vader, de Zoon en de Heilige Geest afgekort VZHGplus niet te verwarren met de Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten alhoewel in haar Bib...

Oranjeboom...Heineken

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 481
...ekend van de TV-serie “Toen was geluk nog heel gewoon” waar ons gezin 2 maal daags op de dag des heren, die heilige niet te verspillen zondag met z'n tienen wandelden van de Maaskade naar die Oranjeboomstraat, maar tot halverw...

Psalm 3. Van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom!

hartenkreet
...’ Ik weet beter en heb U tot mijn schild, U heft mijn hoofd; U heeft mijn eer gewild! U riep mij vanaf Uw Heilige Berg; ‘Ik heb je stem gehoord, het is heel erg! Vrees niet voor je zoon en zijn lage streken, ga maar slape...

Psalm 2 van David

netgedicht
... Dient de Heer met groot ontzag en eer, buigt allen, in eerbied voor Hem neer! Kust de Zoon van God, in Zijn Heilige Staat, zodat uw leven niet al te vroeg vergaat! Als u zo bij Hem schuilt in Eeuwigheid, ontvangt u rijkdom ee...

De Heilige Geest (pinksteren)

netgedicht
Hij zweefde over ‘t water nog voor de dag begon ’t kwam toen eeuwen later als troostend Pinksterbron ’t Moch...

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 188
... gij? Daarom wijd ik u deez' zangen - doch het kinderlijk gemoed voelt wel dat dit nietig kleinood nooit de heilige schuld voldoet; 't voelt wel dat geen vloed van woorden moederlijke trouw vergeldt; maar het voelt toch d...

O DURIGE EREDIENST

poezie
...hten Uwe ogen zijn, mijn zielsnood stijgt als zang Van al onzichtbre koren en uw wang En heilge slaap veel heilige gezichten Vervangt en dierder onder 't welfsel staat Van mijn vervulde ziel dan in een kerk Van stenen b...