inloggen

resultaten voor 'hemelen'


130 resultaten.
Sorteren op:

De dode rat

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 6
..., geldt niet meer voor die dode rat misschien? Want langs de begraafplaats daar op ‘t fietspad is ie gaan hemelen, daar lag die dode rat!

Het vlees tegen de Geest

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 21
...lauwe hemel wolken; mijn stem is de merel in mijn mond dat opklimt naar het huis van mijn Vader die in de hemelen troont het huis met de vele woningen voor mijn ogen een blinkende ster terwijl ik denk aan al het onsch...

Van liefde en corona

netgedicht
3,5 met 31 stemmen 405
...at wat me zomaar doden kan? (niet zo veel, enkel mezelf) wat zou ik verliezen als jij mijn lieve schat gaat hemelen door dat enge jeweetwelwat? (alles, meer nog dan een hele wereld) zo voeren we strijd met wat ons eenzaam ma...

Laat aan mijn nederlaag...

poezie
3,6 met 9 stemmen 3.066
...indelijk tot nooit behaalde morgenkracht genezen?: wat menskind kan alleen van uit zijn eenzaamheid de hemelen vermeestren? of van zijn eigen eindloosheid de donkre diepte veroovren, vóórdat hij eerst met zijn gel...

Adonai de enige

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 22
... een iegelijk dan: die mij belijden zal bij de mensen dien zal ook ik belijden bij mijn Vader die in de hemelen is de Geest van liefde vrijheid kracht en leven de Trooster ons gegeven de bron van liefde 't kind m...

Holst van de nacht (Lied over geleende ogen)

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 24
Ik kon niet blijven, zonder escorte reisden we onder de zeven hemelen en pas later besefte ik dat daarboven de zielen wonen van Adam – verdreven net als wij Johannes en Jezus...
Zywa11 jun. 2019Lees meer…

goedenacht

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 57
...htans is zijn beloning de onwetendheid waarin het platvloerse volk zich vermag te verkeren want wie in den hemelen komt spieden naar de troon van de grote vader zal dezes zijn toorn uitwerpen gelijk een visser aan boord van...
elze16 mrt. 2019Lees meer…

Mijmering

netgedicht
4,0 met 7 stemmen 497
... schilder lucht en landschap (schilderen is bidden in full color) en de hoop dat het helpen mag als ik ooit hemelen moet

De zonnebloem

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 163
Eenjarige plant met een hart van diep donkerbruin Bekleed met franjes gelijk een fonkelend bladgoud Helderblauwe hemelen rondom zijn bloeiende kruin Als de menselijke geest die vrij is van gedachten Warme winden hebben donkere wol...
M. Bos16 feb. 2018Lees meer…

Oma's metafysica

gedicht
3,0 met 5 stemmen 5.434
...n of morgen is. En dat zij kaarsen brandt voor een of andere louche Heer. Maar het is heerlijk om haar op te hemelen. ------------------------------------------------------ Uit: 'Wijvenheide', 2012.

Aan de drie wijzen uit het Oosten

poezie
4,0 met 2 stemmen 468
...we morgenstond naar deze middag jaagt? Ja, wereldwijzen, ja, die reden is gevonden. Terwijl uwe ogen vast de Hemelen doorgrondden, verslingerde uw ziel op zoveel heerlijkheid. En speurende uit het licht van een genadesterre, ...

de buigzame dood

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 133
...r in alle redelijkheid de mens wordt gebalsemd tot in zijn oorspronkelijke staat ach, de getrouwen die de hemelen als schepselen bereiken loven hun eigen fantasieën zoals de kribbe het aan de drie wijzen had voorgesteld
elze17 dec. 2017Lees meer…

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.377
...e, stille sterven. ‘t Was rood eerst, helder peers weldra; en, blauw- en blauwerwendig, door al de hemelen heerst daarna één duisterzijn bestendig. Noch nacht en is ‘t noch dag: het vier der zonne i...

De hemel roemt de Heer

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 68
De hemelen vertellen Gods eer En overal Zijn heerlijkheid Het is te zien, wereldwijd Het is een wonder, steeds weer. ...

Diepgekwetst

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 297
...het klootjesvolk, dat door iq-gebrek niet aan zelfreflectie kan doen. Ik vrees dat we diepgekwetst moeten gaan hemelen.

Chopin.

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 110
...adijselijke rijkdom reikend tot groots puur fraais. Koningin blij vrij niets evenarend, majestatisch Hoogste hemelen wenken, energie borrelt op zo statisch. Prinses in dromenland me wanend Hete tranen vloeien biggelend tranen...

Primavera

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 219
...vlinder net ontloken dikke min Verse bloesem erg veel belovend me zo naar de zin. Sterren doorprikken zwarte hemelen zwevend ook dromend Kriebeltjes juichen om wat toch nog mocht onluiken niets schromend. Adem stokt.

Het ruime hemelrond

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 71
De hemelen vertellen Gods eer En overal Zijn heerlijkheid Het is te zien, wereldwijd Het is een wonder, steeds weer. ...

Derrel Niemeijer (1977-2016)

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 342
Dit jaar hemelen er veel artiesten, zangers en dichters Wij kwamen elkaar tegen in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam jij altij...

Mijn hulp

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 59
Mijn hulp is van God de Heer Die hemel en aarde gemaakt heeft En nog onderhoudt alles wat leeft. Mijn hulp is van ...

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 351
...gescheurd Nu, nu stemt gij met haar in de koren, Die het lied ter eer van 's Vaders Zoon Door het ruim der hemelen doen horen, Neergeknield voor 's Allerhoogste troon. Zouden dan, bedrukte weduwvrouwe! Die voor mij de ...

Zomer

poezie
4,4 met 9 stemmen 1.147
... brede golving boog ten horizon, Tot waar een scheem'rend bos zich flauw verhief, De wereld wegsmolt in der hemelen gloed, Dreef mijn gedacht, hoe schoon de dag was, lief Uw schone ziel verlangend tegemoet.

Vaderprojectie

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 88
...eens in de trein naar Amsterdam. Ik denk dat hij Jaap ging bezoeken. Dat kan nu niet meer, want Jaap is gaan hemelen. Alhoewel, vandaag vielen er vlak achter elkaar twee schilderijen van de muur. Heel apart. Pa?...

Stukje hemel

netgedicht
3,4 met 11 stemmen 338
...ht, waarin jij beeldig, waarop ik dolletjes was maar überhaupt veel te duur, vond je. het orgel dreunde hemelen open, mannenstemmen loofden het lot van de heer. een knipoog van Ernest Claes ontging me niet. er was zon e...

Jesus de vriend der waarheid.

poezie
3,5 met 2 stemmen 386
... Ge aan uw vriend. De hel moog woeden, God Hem verlaten zelfs, Nog zegt Hij: „Vader!" — Hoort het, gij hemelen 't Aardrijk beweegt zich. Sidder, gij Hoofdman! Deze is Gods Zoon! Hij vaart ten hemel! Groot is zijn ze...

ENERGIE-RIJK!

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 589
...stoffelijk verlijden spring-levender en energieker zal zijn dan in het afgelegde leven niks Koninkrijk der Hemelen niks eeuwig branden in de Hel gewoon het eeuwige Energie-rijk!

VREEMDE VOGEL......

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 596
...ijk gezegd- een vreemde vogel Ik blaas mezelf niet op ben zelfs niet opgeblazen Ik wil ook niet langs hemelen drijven dan wel razen Ik heb wel wat weg van een felgekleurde kogel Toch heb ik een kop,ogen,snavel k...

Onvervalste blueszanger

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 155
(voor Thé Lau) Na twee-en-zestig jaren in de mangelmolen dacht God, laat hem nu maar hemelen, hengel hem nu maar op, want hij zit al veel te lang op hete kolen, die lieve bengel. Ik zat in een chic ge...

Ode aan Drs. P

netgedicht
2,0 met 3 stemmen 294
Nimmer wist iemand meer over sonnetten, rondeel, jambe en trochee Dan U, die vandaag is gaan hemelen, U, hooggewaardeerde Drs. P Moge U aanschuiven aan een weeld’rig welgedekt disje Met schorseneren en prei ...

PINKSTEREN 2015

netgedicht
2,8 met 5 stemmen 133
... Bewaart geruime tijd het zwijgen Weet me een schrijfsel te ontlokken Sinds Christus op een wolkenwagen De hemelen werd ingereden Werd er voor wederkeer gebeden De mens was bang, terneergeslagen Wel is er kort nadat Hij gi...