inloggen

resultaten voor 'het kwade'


312 resultaten.
Sorteren op:

GELUKKIGE PACHT

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 79
...lans spreekt van een nieuwe dag met God waarbij Zijn kind liefdevolle zorg kan ervaren de moed zal hebben het kwade uit te dagen tot voortdurende strijd moge een ieder het Hemelse Koninkrijk dienen met de eerbied der Mi...

air-line

netgedicht
3,0 met 6 stemmen 140
...goden uit een groter leven weg de wereld huilt een rivier wacht op ogen 't zwellen voorbij de stroom van het kwade wie vergiet het vergeven op lippen 't gorgelen van gebeden aangetast door verzet ik sleep de goden ...

de Woensdagmens (I)

netgedicht
2,7 met 6 stemmen 294
...t de hik; de moordenaar braakt bloed, de zuinige gaat geven: ziende die glimlach 'doe goed, ontkracht het kwade!'

Mijn hart ligt in deze woning

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 155
Het is mijn droom der dromen. Een eigen woning voor mij alleen waarin ik mag wonen. Het werd en is geregeld, op aar...

Hamsa

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 131
In het huis achter deze poort wonen goede mensen met zuivere geesten mannen - hun vrouwen en ook de kinderen vijf maal p...

UITERLIJK! INNERLIJK?

hartenkreet
"Overwin het kwade door het goede" wordt veelal in de Nederlandse kerkelijk kring vertaald/vertolkt/verzucht/verzwolgen met ...

Alles van mij.

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 118
Alles van mij houdt van jou jij wist mijn masker af te zetten een blos op de wangen een firmament het kwade gedrapeerd als hemels element jouw mond spreekt mijn gedachten een traan van liefde is niet slecht gevul...

Zwervende vlakten

netgedicht
...g in de lucht, arenden loeren naar een lam. Mist flarden trekken samen boven de heide. Witte wyffen nemen het roer over. De duisternis valt langzaam maar zeker ogen die wennen. Starende blikken naar de schapen zijn ze alle...

Persoonlijke dingen

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 85
Als medicus opgeleid Wist je hoe een lever Werkt, hoe een nier Het goede van het kwade Scheidt, lichaam dat zich Hoe wonderlijk ook laat Meten, helder en duidelijk In kaart ge...

SAMEN KIJKEN NAAR CIRQUE DU SOLEIL

hartenkreet
...ijkheid is een gedachte realiteit zij daalt, hij stijgt charme en gedurfdheid bewegingsvreugde, projectie het is als een snel gedraaide film niet meer te bevatten het kronkelt, het zweeft verlies van zwaartekracht het reik...

Bloem.

hartenkreet
...leens schuilen ver weg achter een heg of een grote steen. Je schoonheid bewaren en je bescher- men tegen al het kwade.

Roken

netgedicht
...e normale pauzes nog meer rookpauzes nemen. -------------------------------------------- De baas besluit het roken te beperken, Hij vindt het van het kwade veel te veel. Hij baalt van kettingrokend personeel, Soms neemt er...

De moed der wanhoop ( voor : R. en J. )

hartenkreet
...beneden, in duistere spelonken leek te doen verdwijnen... was er dat éne Licht; o God, wèlk een Licht ! Het was en is mijn Licht. Het blijft het Licht, dat een kaars aansteekt; ontsteekt ! Mijn Licht leerde ik ontdekken; d...

Ooit

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 591
Ooit zal het leven keren. Ooit zal het zomer zijn. Ooit zal het leven schijnen. Ooit zal men schitteren in de maneschijn. N...

God houdt mij vast

hartenkreet
1,8 met 4 stemmen 333
...s soms de boze mij overmant Weet ik, Hij is en blijft mij welgezind. God, mijn God zal er voor zorgen Dat het steeds goed met mij gaat Hij is en blijft mijn toeverlaat En is mij nabij, elke nieuwe morgen. Gods goedheid bl...

MIJN GOD

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 290
Mijn god is ver weg, een onvoorstelbaar wezen met twee gezichten. Het lieve gezicht en het boze gezicht, dat het kwade niet wil. Het boze gezicht kijkt naar verleden pijnen, naar ...

Gevonden godinnen

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 110
... wereld, de godinnenwereld. Een houdt met gespreide armen twee slangen vast in elke hand, oppermachtig aan het kwade, een ander houdt die twee slangen naar onderen gericht vast in haar handen, de slangestaarten kronkelend om...

Gebed voor een kerncentrale

netgedicht
4,2 met 6 stemmen 274
...rde zoals in de hemel * België regeert heel goed zonder baas Geef ons heden ons dagelijks brood * Allez, het liefst zonder broodverbeteraar en vergeef ons onze schuld * De rente is 12.2 procent flexibel krediet zoals o...

Zwakheden

hartenkreet
... Maar meestal zijn we toch onhebbelijk En helaas is onze goedheid soms schijn. Wij mensen willen wel graag het goede Maar door onze zwakheden lukt dit niet We zijn steeds zo onzeker op dit gebied O, God, wil ons voor het kwa...

CHRISTUS OPGEWONDEN

hartenkreet
Toelichting: dit gedicht heb ik gemaakt tgv het slaan van de eerste paal van de nieuwe Pauluskerk "overwin het kwade door het goede” en draag ik op aan wijlen mij...

Gebed voor mijn dochter

hartenkreet
4,6 met 5 stemmen 358
...iet naar huis. O mijn God, ik ben bijna ten einde raad Een kind hoort niet zo lang op straat te zijn Ach, het doet mij zoveel verdriet en pijn Ik wil zo graag dat het goed met haar gaat. O, God, wil haar behoeden voor het...

Hardhorend

netgedicht
4,8 met 28 stemmen 451
...mij verstaan kan ik dit geluid niet delen alleen, volkomen aangedaan roep ik mijzelf tot helen doof voor het kwade schikken van jouw stoffelijke resten blijf ik tot mijn laatste snikken hardhorend buiten westen.

Ik sla mijn ogen op.....

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 385
...ogen op naar God de Heer Want Hij brengt mijn heil tot stand En blijft mij leiden met vaste hand Hij maakte het kwade goed, steeds weer. (uit psalm 121)

Laat mij, o Heer

hartenkreet
... alle eerbied voor U zal buigen Laat mij, o Heer, U prijzen, onverstoord. Laat mij, Heer, U danken voor al het goede Voor gezondheid en vreugde in mijn leven En wilt U mij voor al het kwade behoeden Laat mij een licht zijn, ...

Echte Vrede

netgedicht
2,1 met 7 stemmen 1.224
Ontevreden ben ik Heer over het kwade wat ik deed, geen vrede heb ik meer met dat wat ik vermeed, ik zou graag vrede willen maar alleen lukt mij...

Hoor naar mijn gebed

hartenkreet
3,2 met 5 stemmen 305
... Ik bid tot U met gevouwen handen. Heer, geef ook vrede in mijn hart En liefde voor andere mensen Vergeef het kwade en heel alle smart En vervul der mensen wensen. Heer, geef dat ik naar U verlang U houdt ook zo veel van ...

Morgengebed

hartenkreet
2,6 met 7 stemmen 344
...iefde ons blijven omringen. Geef ons dankbare harten, Heer Dat we Uw liefde mogen ervaren En wil ons voor het kwade bewaren Halleluja, U zij alle lof en de eer.

Gebed voor mijn dochter

hartenkreet
2,9 met 7 stemmen 378
...iet naar huis. O mijn God, ik ben bijna ten einde raad Een kind hoort niet zo lang op straat te zijn Ach, het doet mij zoveel verdriet en pijn Ik wil zo graag dat het goed met haar gaat. O, God, wil haar behoeden voor het...

Gaya's pandemische ingreep

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 389
genoeg van het kwaad in de mens die z’n schitterend nieuwe brein misbruikt en inzet als wapentuig- wekt Gaya, godin van...
Custor30 mei. 2009Lees meer…

rituelen

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 131
de rituelen buiten je hoofd beginnen met welk been je uit bed stapt en daarna de juiste sok welk been het eerste in de pijp gaat welke arm kiest dan automatisch een mouw welke voet neemt het voortouw waarom links gep...