inloggen

resultaten voor 'hief'


75 resultaten.
Sorteren op:

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.230
...agde, die gebogen Voor de aâm der eeuwigheid als riet bezweek. Maar liefdevol, bij ’t lofgeruis der snaren, Hief mij Zijn hand in ’t eeuwigvolgend koor En ‘k zag dat allen als zijn dienaars waren: Zij zijn bereid; Hij tr...

De alcoholistische schepper

netgedicht
De hardvochtige hief een glas droge sherry tijdens de zondvloed.

Het Mooiste Sprookje

netgedicht
3,9 met 10 stemmen 1.410
...e En je zag steeds dat het goed was In mijn spiegel aan de wand Jij was de mooiste van het land, mijn lief Ik hief met jou het glas En ik liep Verliefdenlaantjes met jou Dronken en verloren Want alsof het zo moest zijn Dit lie...

Avondgebed

gedicht
2,9 met 39 stemmen 17.550
...ns te verkleinen. Haar stem zeurde taai in de nek. Wij zaten stom, pas ingewijden. De man die ons had verwekt hief de hand. Wij boden het hoofd. Hij prentte zijn duim in de hersens. Wind en regen bestookten de droom. Onder bed ...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.404
...nd hen achterna; gerucht scheen er te zijn als van cymbalen, als sloegen zij de rondmetalen handbekers en als hief een vlucht van slanke armen opgestoken zich hoog in eensklaps uitgebroken vervoering -- en dan gaat de tocht ...

IJZERLEGENDE

poezie
4,3 met 3 stemmen 316
...laten uw outertroon? Wat bracht gij naar hier Heer Jezus, uw Zoon, in wie wij geloven en hopen? En langzaam hief Naar fijnwitte hand Onze-Lieve-Vrouwe van Vlaanderland, en 't was of engelen zongen: 'Wat op mijn borst ik ...

Jeanine Hennis - Plasschaert

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 72
...t: “De optie af te treden past mij niet, Want momenteel jaag ik op nieuwe baantjes.” En Hennis-Plasschaert hief daarna het glas. Een plas, en alles bleef zoals het was.

LIBERA NOS, DOMINE!

poezie
4,5 met 2 stemmen 737
...ast mij aan 't avondmaal. Mijn lippen trilden en in mijn hart Laaide hittige haat; Maar hij glimlachte en hief tot mij Zijn bitterschoon gelaat. En 'k sprak en zei: Ik ken u niet! Wat, aan mijn haard, zoekt gij? Doch...

Eenzaamheid

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 358
...stil voor zich uit geplaagd door al zijn kwalen De dood zat hem op de hielen en dwong hem niet te dralen. Dus hief hij het glas om nog eens te kunnen proosten met niemand in de buurt die hem zou kunnen troosten.

het rood van ijzer

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 129
...de rivier naderde zag hij haar verscheurde lichaam in de weerloze kleur van bloed in het vertrapte gras hij hief het hoofd naar de loodgrijze hemel een rauwe schreeuw doorkliefde de stilte hij sloeg de handen voor zijn ogen...
J.Bakx 5 jan. 2016Lees meer…

Kom, neem nu mijn hoofd in uw lieve handen

poezie
...em nu mijn hoofd in uw lieve handen. O, lievling, ik heb u zo lief…zo lief.. Zie, hoe ik mijn monde naar de uwe hief, Voel, hoe mijn lippen verlangend branden… O, ik wil alles zijn u ten gerief… Ik wil uw levensbanen bloem-om...

HET MISDRIJF

poezie
4,0 met 2 stemmen 394
...lind, niet schuw, Straf mij en duld dat ik als eenmaal, nu Vóór u zal staan, wel bevend, niet ontvliênd. Ik hief mijn Beeld zoo hoog dat gij alleen Eraan kunt raken. Brijzel, 't is uw recht. Of duld dat ik, uw kind, het recht ...

De Gek

gedicht
4,2 met 4 stemmen 7.473
...rs stonden. Daar schuw voorbij. Voor hem lag grauw en wijd De zee en fluisterde als uit duizend monden. Hij hief het hoofd en leek te luistren even. Toen verdween zijn schaamle gestalte in de regen, Moeizaam schuifelend, geb...

RUTH

poezie
4,0 met 2 stemmen 959
...ot, Toen uit Naomi’s brekend harte De zegen op haar nedervloot: „Gods liefde zij als de uwe groot!” Zij hief haar stemme op en zij schreide, En Orpa schreide en snikte als zij. „Nu, dochterkijns! verlaat mij beide, Des ...

Holland

hartenkreet
1,5 met 2 stemmen 153
...ou club is rood met wit die van mij niet mijn club is roodwit ook zo iets in een ander land geen vijand hief de hand een Hollander schreeuwt spuugt en kankert en eet haring Je club wit rood en andersom slim d...

DE TOEKOMST.

poezie
Hij hief aan het feestmaal de beker zo hoog, Hij sprak, met verwaande woorden, Van al zijne voorspoed, van a...

UITGEDOLD

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 377
... zegende in haar gezicht de voren Ze voelde zich ervaren en herboren En tegelijk ook wijs en groen als gras Ze hief samen met winterpracht het glas Ze had haar trouw aan Venus afgezworen Blij als een kind ving ze de eerste vlok...

Sterven

poezie
3,5 met 2 stemmen 703
Wat machtige deining hief het teer lichaam En deed het weer in wilde branding zinken ? Wat verre wind deed kreet na kreet verklinken, Als...

Nachtbloesems VIIII

poezie
4,7 met 3 stemmen 3.588
...het duister, waar niemand ons ziet; Niet ene enkele bloem ons nieuwsgierig bespiedt, Waar ze op haar stengel zich hief. Kom mede in het duister, mijn hart! Kom mede in het duister: ik smacht naar uw mond; Naar de blik uwer ogen; ...

Bij 't venster

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.015
...de weg. En, toen je kwam, en, toen je naast elkaar Naar binnen ging, en zij, de slanke vrouw, Het hoofd omhoog hief - o, ik wist, hoe blauw Die ogen blonken onder 't grijze haar -; Toen dacht ik, hoe ik ook wel graag tot jou Ee...

Geloven

poezie
...boven werelds vrees En hel en dood en wat het meeste dees Tijden onteert: kil onverschillig lijden Van weedom, hief tot 't hoogste heil verbeiden, Des dervend nu doolt menig hart als wees; Dan voel ik in wie nu dichtste bij mi...

Villa Kakelbont

netgedicht
4,4 met 9 stemmen 2.900
...want bruine bonen, godgeklaagd, hij kon ze niet verteren En de Dame die zeer Deftig was, nam er het woord en hief het glas ze zat aan tafel en zou ras, haar scheetjes ventileren ze stond al snel in vuur en vlam toen er een M...

TERUG-BLIK

poezie
4,2 met 4 stemmen 754
... der doden; Maar de plek was mij vreemd, Want de terp werd een beemd, Overdekt door een dekbed van zoden. 'k Hief weemoedig het oog, Maar daar tintelde omhoog, In haar glans door de Tijd niet te doven, De immer vriendlijke ste...

Het kind

poezie
4,5 met 2 stemmen 864
...in de zon te gloeien staat." Toen kuste ik om dat schone woord mijn lief, Die om mijn hals de strelende armen hief En 'k sprak: "ja! dat zal groot en heerlijk wezen, Als ik u zien zal in hetzelfde kind, Waarin gij mij opni...

Départ - Adieu

snelsonnet
4,2 met 4 stemmen 441
...u La République verlaten. Goddank zijn hij en Poetin beste maten, Dus werd hij snel een Rus en hoge pief. Hij hief het glas en sprak als woord van dank: “Je wodka is de ware toverdrank!”

DE ONTDEKKER

poezie
5,0 met 3 stemmen 3.468
...als een vrouw 't verborgen komende. Er diep aan denkend stond hij dromende Voor op de plecht en als de boeg zich hief Was 't hem te moede of 't zich reeds bewoog Onder de verten, waarin 't sluimerde, Terwijl 't schip, door d...

De gehele ruimte

gedicht
2,3 met 15 stemmen 5.964
...udt, ongemalied en ongesierd. Ongenaakbaar volmaakt als de populierenoverpissing voor het wicht dat ik tot lief hief op mijn manier. Vrouw die niet meer vloeit, gruwelijk van de minne gebeten, minne die over mijn walg van je zeg...

Voorzang

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.736
Er onstaat in mijn hart een nieuwe liefde, Stil en groot, Die, evenals een bloem verhief de Stengel en kelk, zo schoot Door mijn borst, en door mijn ogen kliefde Zich de weg, en bood Zich aan mijn oge...

het kindskind

netgedicht
2,1 met 7 stemmen 518
het kindskind schreef de dode een brief en hief zo aan: ‘toen jij nog bestond, zei jij...’ - het wist nog van de ziel

DE HOOFDIGE BOER

poezie
3,6 met 5 stemmen 2.192
..., Door gunstig toeval, juist van pas Getuige van 't spektakel was. "In Goôs naam, zeg ons, Scholtebuur," Hief Wolter aan, "wat raarder kuur! Hoe plompt gij ons zo dol voorbij? Geloof, de brug draagt u en mij!" "Ja," ...