inloggen

resultaten voor 'hitte'


699 resultaten.
Sorteren op:

hitte in het holst van de nacht

netgedicht
Ik meen me te herinneren op een zelfde golflengte veeleer aan de andere kant van d’aarde ik trek mijn kleverige h...

Paasgroet aan iemand uit het oosten des lands

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 33
...it het oosten die zorgden gewoon voor de 'pret' smog hangt hier rondom ik vind het ook nog dom met deze grote hitte in de brandlucht te moeten zitten. Is dit een ritueel dat ik niet begrijp en vindt niemand dit gewoon lijp? ...

Shamal

netgedicht
..., stilte daalt verrast een kilte kruipt omlaag raakt mijn botten grijpt mij vast een stilte laag voor laag Hitte, stilte voor de storm een muur komt op mij af Duisternis rijst op, omvat blokkeert de stralen zwart een dans ...

Hun familiegebeuren

netgedicht
... in een dierbaar raken van de aarde naar vrienden of gindse bazaar samen hoorden we bomen dromen in stille hitte van de dag ondanks de afstand die er tussen ons was ik liet het komen de empathie van het leven en zijn o...

Het manifest

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 49
ik wiegde mee met de vlammen van het vuurtje hoop zag het manifest gestalte krijgen in oplaaiende hitte golvend nam geestdrift bezit van alle mensen hoger dan ooit wakkerden emoties als liefde en vertrouwe...

MOE IS KWAAD

netgedicht
...n wat moeder nooit doet ze slaat ze slaat ze slaat keihard terug ze zal ons met tranen overladen ze zal ons hitte en kou geven kusten dijken oevers schaden in hoeveelheden zo enorm echt we gaan het beleven want wie wind zaai...

in gepaste piëteit

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 158
zacht dansten vlammen op voedende hitte trok kleur verbanden uiteen die ooit een organisch geheel hebben gevormd het was geen verslinden maar ee...

Waakvlam

gedicht
2,5 met 17 stemmen 7.528
...is de dag. Een baai van goud en diepblauw is de hemel. Jij zit in de tuin en kijkt op als een kraai hikt van de hitte en krast, of op een lei- en dak gegriffeld wordt. Je zit te schrij- ven in het eerste leerjaar. Hou je taai, '...

reflex

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 116
...eden van bestaan op het randje van barsten niet om zeggen ei zo na dood de doem komt met het avondrood in de hitte na de regenval komt het afronden het gewicht van water al met het wasdom geliquideerd tot het krimpen in eige...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.413
...de ruggen der koelies, overal, - sedert de morgen begon zich te verlossen uit schemer en nevel, - schatert en schittert en davert de zon. Op de rivier, naar de zilveren rede, varen de lijvige laadprauwen uit onder de ijver van ...

Een kind

netgedicht
‘k Zit achterover op m’n zomerstoel onder de bomen beschut tegen de hitte echt lekker koel Tussen de takken door speelt subtiel de weinige wind met de aan hem overgeleverde wolken e...
c. ale13 jun. 2018Lees meer…

Zomerhitte

netgedicht
... steen de zon verwensen haar haar eigen warmte teruggeven hier danst een dier op blote voeten averechts over de hitte van iedere steen hier is waar alleen de lucht niet schuilt warmer ademt dan ieder leven
Sbrina 8 jun. 2018Lees meer…

Populistische eenvoud

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 61
ik voelde grond golven wist hun agressie kende vorm en kleur rook nerveuze krachten in onontkoombare hitte tijdens de duur van het vuur patronen schoten uit een archaïsch verleden om te innoveren in heden herke...

Fata morgana

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 81
...e scherpe kammen van het gebergte ze doen snakken naar adem op hete glooiingen vol klein gesteente waar hitte de fata morgana laat zinderen zuurstof lijkt uit de lucht gebrand die verschroeiend raspt door longen zo...

Veni, Sancte Spiritus

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 163
Zoete verkwikking in de strijd, koele omhelzing in de hitte, vreugde en vrede te midden het gewoel. Tedere blik uit de verte, zachte muziek op de achtergrond, geborgenh...

Bron van leven

hartenkreet
De zon doet ons energie geven de zon is bron van alle leven door hitte kan metaal en glas buigen smelten door hitte kunnen explosies ontstaan zonder de zon geen licht en duiste...
ebba 5 mei. 2018Lees meer…

voor het eerst zijn in aanzet

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 44
...ichzelf omvat vallen laatste vlokken in kleuren grijs niet gekend in blauwdruk maar tinten door de pracht van hitte driften sissende wolken waar zij koude raakt broeit zij in haar voegen en laat een eerste legsel te water wa...

bange armen

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 62
...ar branden we tastten naar een vuurvaste draad die ons pijnloos zou verbinden de draad verdroeg de hitte onze bange armen schoten tekort
J.Bakx 7 feb. 2018Lees meer…

visioen

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 141
het duurt even de droom met korte pauze loom over de dag lusteloos lover hangend over de lichtstreep van de middagzon

Leegloop in de Franse Campagne

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 397
een verlaten dorpje in de Cevennen natuurlijke troosteloosheid, intense hitte en 's winters koude je moet wel heel erg van deze plek houden hier te moeten wonen zal buitenlanders nooit wenn...

Magische liefde

netgedicht
2,6 met 5 stemmen 178
...r de maan geweest hebben zonneschaduw begeesterd en gevouwen tot vervoer op golvende stralen er was geen hitte en kou in de trouw van je lieftallige ogen zelfs geen boven en beneden meer jij deed alles en was veel int...

immanentie

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 110
een gedicht in een gedicht in een gedicht geboortegewicht een boom in een boom in een boom dennenappel hitte in de hitte in de hitte eeuwige zon een mens in een mens in een mens kleinkind verleden in het hed...

Godvergeten bang

netgedicht
3,2 met 5 stemmen 107
... bestaan maar het is gedaan het hete licht dat ons omringt heeft geen goddelijke allure we schroeien door hitte van de vuren geen engelengezang wel godvergeten bang om te sterven door de chaos die we voelen in het dieps...

oude zomers

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 165
...epen takken breken in vlakken van licht en trekken slepende vierkanten oranje om me heen de lange tongen de hitte met haar loden zwepen zuigt in golvende lijnen vochtige franje de aarde zengt mee als in een gebedslied en trek...

Maalstroom

hartenkreet
... voel, zoals ik mij draag Van buiten kalm en koel Maar van binnen verschroeid door de maalstroom van lava Een hitte die warmer is dan de kern van de aarde veroorzaakt door deze samenkomst van draaikolken, die een maalstroom vormen.

schaduwbeeld

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 116
Zwemmend in ’t water zulks toekomst vergetend verpozend onder ’t lover de hitte van ’t heden verloochenend In elke bespieding Alleen te zijn bezwangerd en bezwaard van loden hitte vervr...

Vurig

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 147
... het is in mijn hart gegrift vraag me niet te blussen net nu de vlammen likken de as al vlammend gloeit alle hitte ons verwarmt laten wij elkander lezen nu het vuur ons verlicht de toekomst nog donker is het verleden al we...

eine kleine Nachtmusik

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 186
... ondoordringbare wals nadert een dreigende hoge geelbruine muur het zandtapijt groeit in de verzengende hitte ontelbare stofdeeltjes wringen zich in zijn ogen en oren zijn schreeuw brengt geen geluid voort als hij ...
J.Bakx27 sep. 2017Lees meer…

Badplaats

netgedicht
2,4 met 5 stemmen 208
...n nadert het moment waarop úw tenen, kuiten, billen, buikje met de branding kennismaken: best heftig hoe die hitte oplost... De zee vindt u vast reuze aardig. Hoor uw zegekreten kaatsen! Als kwallen zijn uw stadsneurosen na...

Retourbiljetten

netgedicht
...an, zand te happen, te ontmaagden het onthaal van droog zandsteen en zwijgende silhouetten die fikken van de hitte. Met lome stappen zweef ik over de vlakte, overkappen de bende hier, uit de grond stampen hotels met zwemba...