inloggen

resultaten voor 'hunkren'


19 resultaten.
Sorteren op:

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.605
... gij zult er niets dan bitters ondervinden; niets dat u om de zwaart der dode ontgoochling troost: slechts 't hunkren naar de duizendvoudige beminde dat zijne schroei'ge zuchten loost; slechts om uw trouwe zorg de wroeging, t...

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3,5 met 14 stemmen 3.309
...ekt en veracht, want zij liet mij zwervende gaan alleen langs de wegen des levens, maar naar haar bleef ik hunkren, in welk bed ik ook lag. en met het stijgen der jaren steeg ook de wanhoop en verschraalde de moed; ...

TE VROEG BLOEIENDE PERZIK

poezie
4,5 met 2 stemmen 561
... ik in een verblinde Verrukking bloemen droeg. Ik kon de vaste tijd, Door U besteld, niet wachten. 't Hunkren van mijn gedachten Werd teedre werklijkheid. 0, de eerste morgen, dat Mijn bloei zich openbaarde, In d...

Orfeus

poezie
4,0 met 2 stemmen 518
Had Orfeus niet Eurydice gedood Door zelf te hunkren naar haar levende ogen, Voor eeuwig had hij haar in ’t licht gevoerd. Nu stond hij wenend waar zich de afg...

De late chariten 2

poezie
3,9 met 7 stemmen 817
...ogen, fontein die zindert in de zonne van de smart, - gij die het martlen kent van 't dorre mededogen en 't hunkren naar de liefde in hoogmoed uitgetart; Aan u, die 'k heb bemind om 't vlammen van uw handen, - o vleien om ...

Geluk, zo zedig en zo zeker

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.060
... béste drop... Was ik de dorst'ge der woestijnen? Want zag mijn angst uw peerlen schijnen, 't verblijde hunkren slurpte ze op. - Thans, moe van lusteloos genieten, laat ik uw vliede' onachtzaam vlieten en wíl nie...

Orfeus

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.213
Had Orfeus niet Eurydice gedood Door zelf te hunkren naar haar levende ogen, Voor eeuwig had hij haar in ’t licht gevoerd. Nu stond hij wenend waar zich de afg...

Liefde

poezie
3,7 met 19 stemmen 4.846
...ert mijn verlangen uwe zachte, Lieflijke naam met grote tederheid. O Liefde! Zalig zij, die u ontberen, En hunkren naar de troost van uw gelaat, Zo ze in hun nood zich niet tot de aarde keren, En vragen 't aardse brood, dat ...

De gelatene

gedicht
4,2 met 25 stemmen 12.511
...h op het wereldoude zeer Van de miljarden voor ons gaat bezinnen. Jeugd is onrustig zijn en een verdwaasd Hunkren naar onverganklijke beminden, En eenzaamheid is dan gemis en pijn. Dat is voorbij, zoals het leven haast. ...

DE MACHT TOT LIEFDE

gedicht
3,0 met 25 stemmen 6.748
...n voor zijn hongren En drinkt hun snelle tranen voor zijn dorst, En drukt als Jezus zijn geliefde jongren, De hunkrenden aan zijn metalen borst, En voedt zijn harteloosheid met hun gloed En wreekt zich op hun vroegre overvloed.

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.527
...spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond vol wondre smaken die géne vrucht verzaadt. Niemand, o hunkrend waken, die langs mijn venster gaat... Wij zullen nimmer wezen dan Godes angst'ge wezen. - God, laat ons ...

Voorbereiding

poezie
4,0 met 1 stemmen 325
...ods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou onderzoeken. Zij lazen bang en hunkrend mee, en zagen wat zijn vingers wezen. Was er niets goeds? Hun schaamte en vrezen groeiden tot een verschroei...

GEVANGENIS AAN ZEE

poezie
5,0 met 2 stemmen 586
...lagen in de nacht, en, luistrend, weet ik: Vogels zwierven hier door alle eeuwen. Wat is de tijd, waarop wij hunkrend teren, voor 't eeuwig beeld van strand en zee en lucht, waarin de vogel op zijn wieken vlucht en arme mense...

LIEFDE-ZANG

poezie
4,5 met 2 stemmen 618
...n onbewogen ligt. En ziet - verzaad, niet-waar? - uw oog geen haat er tanen, noch liefde, noch de koorts der hunkrende onvoldanen: zie in mijn rustig oog de smaad om ieder licht. Mijn lach baant u 't genot der hechtste dui...

O, blijf niet aan me denken

poezie
3,7 met 16 stemmen 2.806
... rusten? M'n ziel is als 'n zeeë, 'n Zeeë zonder kusten... O, blijf niet voor me leven En zacht... en hunkrend vragen!... Ik zou... ik zou me geven,... Ik kan 't niet langer dragen.

De gekrenkte jongen

poezie
2,5 met 21 stemmen 1.629
...l de eerste stap niet doen. Zijn fierheid, ten begeerde zoen, Weigert het goede woord te spreken, Al zou zijn hunkrend hart ook breken. Maar toen hij zich vol stugheid wendde, Snikte hij zachtjes van ellende.

In Nederland

poezie
3,8 met 23 stemmen 3.195
...rland wil ik niet sterven, En in de natte grond bederven Waarop men nimmer heeft geleefd. Dan blijf ik liever hunkrend zwerven En kom terecht bij de nomaden. Mijn landgenoten smaden mij: 'Hij is mislukt.' Ja, dat ik hen niet ...

Heloise en abelard

poezie
2,4 met 165 stemmen 33.048
... van een grondeloos verblijden werd de najaarshemel klaar. Nooit in 't bitterste uur van lijden vroeg het hunkrend hart: tot waar? Alles had ons moeten scheiden, alles bracht ons tot elkaar. Liefde die geknecht moet strij...

Weer gaat het vege licht der asters bloeien

poezie
3,7 met 20 stemmen 2.383
...r naêrt een herfst; en weer naêrt wrang het derven dit hart dat, hooploos, steeds verlangen kent; dat, immer hunkrend naar dit herfstlijk sterven, na 't wintren weet een lent' . . . - Weer brandt mijn najaars-bloed in smeek-...