inloggen

resultaten voor 'knaap'


240 resultaten.
Sorteren op:

Moraal uit “de kleine schamele knaap

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.772
Mijn grootmama zei vaak de spreuk, en ze is me in ’t hart gevest: “DIE ZICH AAN ANDREN SPIEGLEN KAN, HIJ SPIEGELT...

Verlangen

hartenkreet
Onvervuld verlangen. Door het hart gekoesterd. Wil niet ingelost worden, maar hunkeren en smachten. Eindeloos ve...

DE ZEGEN

poezie
3,0 met 30 stemmen 3.093
...stierf... Vraag niet, hoe vaak ik langs zingende wegen Haar leer vergetend mijn leven verzwierf. En zingt een Knaap, zijn hart en lippen rein, Over ons allen het Lied van Gods Zegen, Zal nu zijn zingend woord mijn zegen zijn?

Gedichtendag een slinger liefde

netgedicht
...p deze gedichtendag naar geluk worden geleid het liefst door een tuinman een soort prins met respijt niet om een knaap die steeds door wenst te draven. En weet hij hoeft niet alle dagen iets aan de tuin te doen liefde hunkert naa...

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.972
...oen was er gedanst op dat verre gehucht! Doch gij waart een boerinne, gij slanke, gij blonde! En ik was er een knaap, wel de stad eens ontvlucht, maar wiens jeugdig gemoed nog die boze niet wondde. Zeg! herdenkt ge die nacht nog,...

la donna e mobile

netgedicht
...an exaltatie. zij stelde toen een harde wet, ik viel snel uit haar gratie. Ze kreeg een ander in de mot, een knaap met blonde lokken. Voorwaar een echte liefdesgod, nu zit ik hier te mokken..

Het kind in mij

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 207
... verder. De man in mij aan de andere kant verwekte een kind. Een speelkameraad aan de buitenkant voor de knaap middenin

Maart.

poezie
4,0 met 4 stemmen 303
...rst al schoongespoeld En blaast er op om 't af te drogen; Zijn eigen borst is blootgewoeld - Daar gaat die knaap: - zijn donkre ogen, Als vijvers waar een bloem in drijft, - Maar waar geen bodem is te schouwen En 't wi...

aandacht

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 104
... de warmte van rimpelende handen met verschrompelde vingers die zachtjes de grijsaard op de zijne legde de knaap zijn ogen kijkend zuchtte hij begrijpend tot zachtjes fluisterend hij hem weten liet ik weet wat jij bedoelt

Snedig antwoord

poezie
Een jonge knaap zag een boerinnetje, zo fris Als melk en rozen, op haar blote benen lopen: ‘Meid’, sprak hij, ‘'k zal u e...

Encore

poezie
5,0 met 2 stemmen 464
...Zich mengt met de geur van de vroege jasmijn, Toen hoorde ik uw lippen de woorden ontglippen: (Ik was maar een knaap en gij waart nog een kind) Hoe wrang is de smaak van verwinnende lippen Zo innig het verlangen der ziel niet bem...

Verliefd

hartenkreet
Ik zou het niet geloven, als ik je niet met eigen ogen gezien had Op zo’n doordeweekse, doodgewone en tegelijk zo'n ...

Teken van hoop?

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 430
De sluier van de zomer waar wij middenin stonden, als een kleed van mij afgegleden. Vreemd genoeg lijken dagen lang...

Memoires 1 tot en met 10

netgedicht
4,4 met 5 stemmen 166
...ïeve ziel dagelijks liep ik naar mijn school voorbij een Protestants aureool ooit riep plots een gristelijke knaap jij, ja jij, bent een Roomse paap. 8) vrees was er in de nacht onrust in mijn gevoel een stuurloze gedachte...

Brussel Bruxelles

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 114
Onkel ferme knaap gij reus robuust en bruisend Brel stads tweetalig tafereel melkkoe Europa’s twijfel bewind pleite met de...

Daar is een lied...

poezie
3,7 met 3 stemmen 904
...tegras! - Eer de onontkoombre dood voorgoed Mijn stille lippen vult met as. Wel leende ik nachten lang als knaap Mijn hoofd aan de gesterde wand Totdat het bloed zong in mijn slaap Als de echo van een hemels land... W...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 292
In donzen dromen zonk de blonde knaap. D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't blanke godenkind. Door 't open v...

De ijs-slee.

poezie
...tend water dekt een korst, Maar door de sneeuw- en ijsvermaken Vergeet de sterke jeugd de vorst. Wat heeft de knaap nu al bestiering, De schaats ziet half verroest de dag, Men werkt de Goeyjan van de Vliering, Waar hij sinds ma...

Ik ben niet heilig

hartenkreet
In je ogen zie ik duizend kathedralen. Licht waarin ik wil dwalen en verdwalen. In al je eenvoud mijn façade onttro...

Onschuld de grootse schat

hartenkreet
Hoe vaak moet ik je vertellen dat ik de waarheid liefheb. Maar als ik je beken wat ik met de waarheid heb gedaan, zal ...

Genade

hartenkreet
5,0 met 3 stemmen 104
...eren waren Bij ruzie werd het heel vaak gehoord. Bij een vechtpartijtje op het schoolplein Waarbij een sterke knaap boven je lag Hij nam je dan pijnlijk zwaar in beslag “Genade, genade”, smeekte je van de pijn. Zo heeft G...

Apentroost.

poezie
...hij ziet nog steeds De oude apenkop. Hij draait de spiegel links en rechts, ‘'k Ben netjes!’ sprak de knaap, ‘Mijn frak valt mooi, mijn broek zit strak, Maar 'k ben en blijf - een aap.’ Hij 's dol, hoe hij zi...

Slapeloos

poezie
Hij komt met geruisloze vleugelslag aan, De donkerlokkige knaap, Hij staart met zijn peinzende ogen mij aan, De dromen-brengende Slaap. Hij vouwt om mijn peluw zijn wieke...

TOEN IK EEN KNAAP WAS

poezie
4,5 met 2 stemmen 339
Toen ik een knaap was in ’t zorgloze leven, Gordde ik mij-zelve en liep naar mijn lust; Vrij in mijn wandlen en zoeken en str...

Ik denk aan U

gedicht
4,5 met 4 stemmen 9.585
...ert uw weg? Uw huid bespant uw jukbeen elke dag weer strakker. 'k Las wél dat Bacchus was een joviale knaap belust op dans en zang, maar toch geen wreed tiran, een makker, en geen kwelgeest. Ik denk aan U o mer...

Vrede

hartenkreet
Vrede is er niet om te bewaren, maar om uit te delen. Vrede moet niet bevochten worden. Vrede is een besluit. Vre...

Aan het kasteel van Antwerpen

poezie
...Omvangen met uw reuzenklaauw, En slingren met gekneusde leên. Naar Noord en Zuid en Westen heen, Gelijk een knaap een stuk krijsstal Vergruist tot spiegels zonder tal, En schatert met verheugde geest, Als hij in elk zijn b...

Doodmoe

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 437
...erspreiden De dood daalde weg in diepe slaap zijn holle ogen bleven echter waken O, hij was wel een geschikte knaap zo lang hij niet kwam, voor zaken De dood sliep ik werd ook gaperig en even later sliepen we, zij aan zij In...

Zevenentwintig april

netgedicht
De kijkbuis kondigt met Vaderlandse zang de geboorte van een koningskind aan ik een vijftienjarige knaap vol geestdrift fiets door het avondduister naar Breda 's stadshart sta daar stil voor een oude taveerne de waa...

Golf van succes

hartenkreet
De golf van het succes is niets meer dan een illusie. Wanneer de voeten het contact met de aarde verliezen, verliezen ...