inloggen

resultaten voor 'liedren'


28 resultaten.
Sorteren op:

ik kan niet anders

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.296
... Niets horen dan een liefelijk geluid... Ik kan niet anders dan mijzelf belijden, Ik spreek mijzelf in al mijn liedren uit. Ik zou wel graag van andre dingen spreken, Maar, wat ik schep, het is mijn eigen beeld, En, tracht ik ...

De taal

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.507
.... De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en half verloren. De taal van mijne liedren spreekt niet één.

Mysterie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.824
...uimert en mart. Doch eindlijk begint het te trillen, Of een zucht langs de snaren streelt, Of een enkel met liedren te stillen Verlangen er droomt vóór het speelt. En een mijmring van tonen zingt éven Uit de stilte, als ...

Z0MERNACHT.

poezie
...; wensen wekkend en ontdekkend door het fris gezongen woord. Diep gevoelen, rein bedoelen, stijgt, in liedren zonder klacht, op het fluisterend medeluisterend koeltje in luwe zomernacht.

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
...het zomer wordt, Mijn schat van Zangen uitgestort. 'Wie zó, het innigst wat hij heeft In reine, dankbre liedren geeft, Als lentebloesem hem omweeft... Al is het kort - hij heeft gelééfd!'

Het zingen van de slaaf.

poezie
Vrij gevolgd naar H.W. Longfellow. Uit de hut des negers rezen Aan d' Ohio-stroom bij nacht Liedren als Jehova prezen, Toen Hem Isrel offers bracht; En mijn voet gleed trager voort Door het statig sluimrend...

Cantate

poezie
4,0 met 2 stemmen 434
...rd, waar Haydns lied In zuiverder' luchtstroom klinkt! vier Stemmen. Doe ons, van daar, zijn vroegste liedren horen, Een eerste poging zijner kracht! Vroeg was hem reeds de onsterflijkheid beschoren, En de eerste sta...

Mijn moederland

poezie
3,7 met 3 stemmen 542
... Uw schijn licht mij van ver En de hoop leidt mij als een mooie ster. Op duin en heide zwerf ik hier, Mijn liedren stijgen trots en fier. Hier drong zich de liefde in het harte mij En de hoop in mij zingt zacht en blij! M...

Vleugelen

poezie
4,0 met 2 stemmen 310
...mt in veld en vloed Heeft niets een schoner, zaalger leven Dan 't vooglijn, dat met frisse moed, In duizend liedren, onder 't zweven, De schepping groet. Of zo het diertje u vrolijk schijn', Omdat het Vleuglen heeft ontv...

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 423
...vrouw, Nog bleek van 't eenzaam dromen bij een graf, Vroeg 't volk dat éne liefde- en smartelied.   Veel liedren zong zij, doch de zang van rouw, Die ze, in dat uur, hem mee ten hemel gaf, Die bleef van hem, die gaf zij vre...

De lente

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.900
...irren der duifjes, Het orglen der leeuwrik, Vermengt zich harmonisch; De nachtegaal tovert Door roerende liedren: De bosjes weergalmen, Van liefde en geluk! Deze invloed der lente Bezielt heel de schepping Met w...

I (Ouder worden en niets meer begeren)

gedicht
2,2 met 30 stemmen 7.845
Ouder worden en niets meer begeren, Niet van zichzelf en ook van andren niet, Geen liedren meer om vrouwen te bezweren, Alleen een lief dat liever contanten ziet. Wat mij verlaten wil, dat laten vare...

Dichterschap

poezie
2,8 met 6 stemmen 722
...te delging van de óndelgbre schuld, Om dat geluk een gave die vervult. Dan, neigt mijn peinzen naar die liedren heen, (Want alle schoonheid is uit God alleen) Waarin door de aarde omgrensde vreugde en pijn Zó innig aa...

In rust

poezie
4,1 met 14 stemmen 1.735
Maar lees de woorden van mijn liedren niet. Lees het onleesbare achter woorden. Dan zult gij weten, wat mij wreed bekoorde, Wat mij verlokte en toe...

Het einde

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.764
Nog zweven liedren op de wind En gaan van mond tot mond, Van ouder op kind. Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof geworpen En...

Langs zomervelden

poezie
4,0 met 10 stemmen 887
Langs zomervelden wil ik zwerven, waar hemelreine liedren zingen, die tot de grond des harten dringen, langs zomervelden, waar het koren goudglanzig deint in wijde gol...

Epitaaph

poezie
3,7 met 11 stemmen 1.596
... Vrouwen en vleiers zat; vrouw noch vriend Die hem vrijwillig verkoor; Vrees maakt eenzaam: hij heeft enkle liedren gedicht Voor zichzelf, buiten elk gehoor. Waarvoor heeft dit woeste leven gediend? Rijk en roem gingen t...

Muziek en poëzie

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.188
...erige keel en als vooglen henenschieten in hun wislend klankgespeel. Want dan reppen tong en veren vrije liedren, lang versperd, vooglen die hun kop bezeren aan de traliën van mijn hert. Laat de rijke klanken stromen ...

Grafrozen

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.200
...meisjesgroep in klederen leliewit. En éen maagd, blond met vliegend haar, zei dit: - ‘Zij die daar rust gaf liedren ons, in ruil Willen wij winden rozen rond haar zuil.’ En zingend slingerde om het marmerblank De meisjesrei...

De winter

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.846
...sten zou, als iets mij troosten moest. Ik weet wel wat verheugen zal wen alles keert tot smart: der schone liedren peerlenval, klaar op mijn hart!

Een grote dichter word ik nimmer

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.668
...n kinderschoenen, En ‘t dorpje schijnt me zonder end. Ik hoef daar naar geen lied te zoeken, Daar klinken liedren overal. De vreugde lacht uit alle hoeken, De vreugde woelt op berg en dal. Er ligt geen plekje op Gods aard...

De Droom

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.892
Wanneer de hemel vol wordt van gezang En 't lied op lied het lied te boven stijgen, Dan zullen alle laagre liedren zwijgen En is een eind aan onze donkre drang. Dan plaagt ons langer niet het wreed verlang, Dat naar e...

Épitaphe *

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.617
... Vrouwen en vleiers zat, vrouw noch vriend Die hem vrijwillig verkoor; Vrees maakt eenzaam: hij heeft enkle liedren gedicht Voor zichzelf, buiten elk gehoor. Waarvoor heeft dit woeste leven gediend? Rijk en roem gingen telo...

De grafsteen

poezie
2,6 met 16 stemmen 2.674
...slagen door regen en wrede wind. Maar elk woord, dat hij tot mij heeft gesproken, Gij hoort het weder in der liedren stem, Mijn lied is niet mijn lied, het behoort hem. Laat letters bleken. De steen wordt gebroken, Des Dicht...

Muziek en poëzie

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.914
...zangerige keel en als vooglen henenschieten in hun wislend klankgespeel. Want dan reppen tong en veren vrije liedren, lang versperd, vooglen die hun kop bezeren aan de traliën van mijn hert*. Laat de rijke klanken stromen ...

Zoals ik eenmaal beminde (immortelle C)

poezie
3,7 met 18 stemmen 4.358
...mijn liefde verdween. En, zoals mijn hart toen haatte, Zo haatte er op aarde nooit een. En sombere, bittere liedren Zijn aan mijn lippen ontgleên. Zo somber en bitter als ik zong, Zo zong er op aarde nooit een. Verveeld h...

Liefde

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.614
... Over de stille bossen ging Windevleugel-ritseling, En mijn hart die morgen kweelde Als een leeuwrik zijn liedrenweelde.

DE LEZENDE

poezie
3,2 met 16 stemmen 3.897
... met vonklend oog en wangen, waarop de blos der rode rozen brandt. O zomerzon! o gloed der minnezangen! Het liedrenboek ontglipt haar blanke hand. Daar heft zij ’t op en drukt, vol wild verlangen, haar rode lippen op de rode...