inloggen

resultaten voor 'minnen'


315 resultaten.
Sorteren op:

Nut in het minnen

netgedicht
Met spetterend vuurwerk in haar ogen, hoog opschietende gevoelens met o’s die de omgeving doen blaken en mij met kl...

Valt lijden te sussen hartzeer te blussen

netgedicht
...rinkelen en zeuren wat kan je opbeuren breekt bij jou herhalend als weet dag en nacht binnen nu 't reikhalzende minnen nooit meer zo zal herbeginnen. ©

De kunst der minne

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.410
... vis! In de eerste dagen gaat het goed, Dan weet men alles klaar te spinnen: Men conjugeert het werkwoord ‘minnen’ En vindt die spraakkunstoefning zoet. Ruim is er pratensstof voorhanden, Maar dra is men uitgepraat, En zi...

Aan Filira.

poezie
...Och, spaar die praal, mijn liefde een hoon: Gij maakt wellicht u meerder schoon, Maar nimmer kan ik u meerder minnen.

Het geredde kind

poezie
4,5 met 2 stemmen 409
‘Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijfsgevaar Mij opbracht uit haar vloed. En dagen lag ik, niet, zo stil...

Zich

hartenkreet
...ingen die hem daarbij hind’ren vindt hij dat wat hij niet zoekt Het blijkt een kwestie van plussen en minnen die je gewoon tegen elkaar afboekt
c. ale16 jan. 2018Lees meer…

Vlaanderen

poezie
4,5 met 4 stemmen 373
...o diep. Gij spiegelt de aard uwer kindren, Gij vindt in hun werken u weer. Hoe zou mijne liefde vermindren, U minnen wil ik meer en meer! Voor Vlaanderen, Vlaanderen, Trille mijn harte vol geestdrift en vuur. Mijn land is he...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 271
...! Wees moedig, meisjes, Vlaamse perels, Zo glinsterend zoet van liefdevier! Moed in de vreugde en moed in 't minnen. moed in de deugd, moed in 't gevecht, en help mij om de strijd te winnen voor eer en recht.

Bede

poezie
..., Maak me elkanders bijstand waard’, Dat ik kusse en klinke! Dat ik roeme op nap en boog! Bacchus! dat ik minnen moog’! Liefde! dat ik drinke!

Chinese leestoets

netgedicht
1,8 met 4 stemmen 265
...blijven streamen tot het al of niet fictieve als een cluster voor u staat: in haken, punten, strepen en plus-minnen... uw wat-gedeeld-door-hoe-dictaat.' (Aldus 'New China' in The Independent. Wereldwijd toegepast zal di...

Vastvriezen in de warmte

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 168
...dachten Oók toen, lag jouw lijf tegen dat van mij vrouw, wat was ik blij dat ik jou toen intens mocht be- minnen 'k Hoop en ver- trouw erop dat die tijd terugkeert en zich niet gaat vastvriezen in de warmte van onz' ...

Eerste Trouw

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.647
...en zou. D’oudste zijn de beste panden, Niets en gaat voor d’ eerste trouw; D’eerste trouw, die leert het minnen, D’eerste trouw is enkel vreugd, D’eerste trouw, die bindt de zinnen, Zij is ’t bloempje van de jeugd. ...

Dat Je Sterven

netgedicht
...t, een woord. Op kouse'voeten in een wijde boog- Langs het bed waar ik zo vaak In je ziel, ons peinzen en ons minnen, Je dijen, je borsten en je haren De roze peluw en vers linnen. Kon adem halen en het venster sloot- Je voete...

Minnen

hartenkreet
...de storm die woest los gaat breken in een uitbundig heet begeren, wanneer jouw benen mij ontvangen als open minnende armen en ik ook jouw dijen zal verwarmen ... Hoe zal ik vertellen over jouw diepste stromingen keer op ...
Katty14 mei. 2017Lees meer…

Veelheden hoe

gedicht
3,7 met 3 stemmen 1.529
...n kippetje tuk? tweehonderd zesenvijftig stokken tover, vijfhonderd twaalf tochten over, en ongeveer, duizend minnen meer. ----------------------------------------------- Uit: 'Ik geef je niet voor een kaperschip met tweeho...

WIJN, LIEFDE EN SLAAP.

poezie
5,0 met 2 stemmen 256
...rd zoekt alom krakelen, De onkuise vuile vreugden; De slapende ademt deugd. 't Vermaak, te drinken en te minnen, Is vluchtig, als ons leven; De dood fnuikt liefde en wijn. De slaap bepaalt zich aan gene eeuwen: Want s...

over de liefde

hartenkreet
... te vinden was. We liepen door bossen maar draaiden verkeerd verloren elkaar uit het oog, doch,het waarlijke minnen raakt niemand verleerd en al doolden we ooit rond als kattegespuis we kwamen voor 't schemeren thuis

Lieve lief

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 174
...r nooit beklemmen laat me je dagen laat me je verleiden laat me je dansen laat me je geleiden laat me je minnen laat me je wiegen laat me je genieten tot de dag je uit zult vliegen lieve lief ik lief jou een leven lang

Onze handen

poezie
4,0 met 2 stemmen 866
...choon gebaar. En toen de leste trein vertrok, wuifden zij elkander toe; die zwijgend hebben liefgehad, die minnen elkaar voorgoê. Och, mochten, moe van dool en pijn, wij eens aan avondraam, eenvoudig als onze handen zijn...

lentelied

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 271
lentelied als het gras mij groet voel ik dat het moet liggen met mijn lief die mij minnen doet als de wind met bloemen wuift mij verandert in een bij die altijd zoekt en zoemt en zo ’t leven kr...

Hymne aan de stilte

poezie
4,0 met 2 stemmen 517
... vreemd gerucht, Ver van hun liefde en hunne haat Tot Ú mijn hoog vertrek en toeverlaat. II Van ijdel minnen en de waan Der roembegeergen zijt Ge vrij; Noch leert Ge in de wegen gaan Waart 't Hart der Harten de waar...

De zingende dagdief

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
...ste meisje! Over de hei lachte ik, - Hoe zou ik beginnen? - Wat is dat mooi, dacht ik: - Twee mensen, die minnen!

Rauw tot op het bot....

hartenkreet
...ar, spatten de beelden stuk, mijn ziel nog zoekend tussen het puin van slechts zacht gekreun, geratel. Het minnen werd niet warmer met de nacht. Het vriespunt bleef. Ook al legde ik heg en steg tussen haar liezen, meer en me...
Katty 5 mei. 2016Lees meer…

Liedeken

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.693
Ik minde u zo teder, ik minde u Zo teder met heel mijn ziel, Wanneer door deze armen omwingerd Uw hoofd mij ten boeze...

Menig vogelkein

snelsonnet
3,3 met 7 stemmen 281
...ng een lenteliedje, binnensmonds, heb net een nieuwe nestkast opgehangen. Straks zijn er vogels teder aan het minnen, nou ja, hij dringt brutaalweg bij haar binnen.

liefde voor later

netgedicht
...n dat jullie voorbij de mooie zomer van een vlammend leven het smaragd en het robijn mogen vieren die het minnen van elkaar ook zoveel jaren later nog als lentebloesem stralen doet van harte

Het was al laat

netgedicht
2,8 met 5 stemmen 509
...enpand van een minister binnen. zijn dorre vrouw kon alles zien en horen de eikel vroeg; wat kost een nachtje minnen? Het hoertje wenkte haar en vroeg toen zacht, een trio? Oh, mijn naam is natte Nel. het was al laat, toch...

Mijn schat is weg

poezie
... hebben de bede mijns harten niet verstaan. Zij hebben mij gegeven ene brave man, Ene brave man, dien ik niet minnen kan. Ach zoete schat, ik bid u, kom, Wanneer ik zal liggen stijf en stom, Kom mee ter begraafnis, ach zoe...

Plakkage (Nr 2)

poezie
4,0 met 2 stemmen 678
...educht landheer Met landerijen, goud en nog veel meer; Maar de weelde van mijn hart te schenken Aan die mij minnen, zal ik niet meer kennen. En ik zal ook vergeten, dat eens mijn hart was Als een zeer fijn, kristallijnen cha...