inloggen

resultaten voor 'minnen'


322 resultaten.
Sorteren op:

Zinnen minnen

netgedicht
Zinnen minnen woorden strelen liefde op papier maagdelijk wit koesterend, doch bedekt spelen met vuur door vonken geboeid...

Gebed

poezie
4.3 met 10 stemmen 2.585
...rooi van bedwelmde zinnen: Gij weet alleen hetgeen uw kind behoeft, En mint het meer dan ’t ooit zichzelf kan minnen. Geef, Vader, geef aan uw onwetend kroost Hetgeen het zelf niet durft, niet weet te vragen! Ik buig mij neer...

Sterrenhemel

poezie
3.2 met 10 stemmen 2.409
...r verlangen elke donkre wand In ster aan ster doorzichtig brandt, En in de schoonheid van dit tijdlijk land Al minnen moet uw eeuwig lot, Daar uw verrukking uitziet tot De troon van God.

Plussen en Minnen

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 70
zet om te beginnen een keer al je plussen eens tegenover al je minnen gewoon om je gemoedsrust te sussen dan bestaat er een gerede kans dat tussen de plussen en minnen weer zoie...

vrijheid - geniet ervan

netgedicht
vrijheid is zelf kiezen mogen een eigen mening hebben en minnen mogen die jij liefhebt het is achterover leunend ontspannen genieten te mogen van een verschil in het debat ...

De ware blues?

netgedicht
...ge uren van de laatste oogst onthulde jezelf met messcherpe zinnen, weinig afscheid om je naar gelang te minnen. Je rilde door mijn vraag te blijven, het laatste wat ik in haar ogen las, waren mijn illusies, een pat...
Pama30 Apr. 2019Lees meer…

verre blik

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 47
...eed de verre blik in jouw ogen kijkt voorbij de grens van tijd waarin wij ooit samen waren wij elkaar lief minnen konden zonder dat de wereld het wist de verre blik in jouw ogen kijkt voorbij de onpeilbare diepte van de ...

Genot bindt niet...

poezie
3.0 met 7 stemmen 1.626
...w zachte glorie glijdt om mij en windt mij in haar helder licht, - en lange nacht verzwindt. Slechts zielen minnen: wat is lichaamspracht, als zij niet schittert van de glans der ziel, die wondersprank, die de eeuwige krac...

Thuiskomen

hartenkreet
...an te landen even niets om handen het vuur dat je blust het kind dat je sust de vrouw die je geloofd het minnen steeds beloofd dus op 't werk al snel wegdromen van 't straks (h)eerlijk thuiskomen

Nut in het minnen

netgedicht
Met spetterend vuurwerk in haar ogen, hoog opschietende gevoelens met o’s die de omgeving doen blaken en mij met kl...

Valt lijden te sussen hartzeer te blussen

netgedicht
...rinkelen en zeuren wat kan je opbeuren breekt bij jou herhalend als weet dag en nacht binnen nu 't reikhalzende minnen nooit meer zo zal herbeginnen. ©

De kunst der minne

poezie
3.6 met 5 stemmen 1.426
... vis! In de eerste dagen gaat het goed, Dan weet men alles klaar te spinnen: Men conjugeert het werkwoord ‘minnen’ En vindt die spraakkunstoefning zoet. Ruim is er pratensstof voorhanden, Maar dra is men uitgepraat, En zi...

Aan Filira.

poezie
...Och, spaar die praal, mijn liefde een hoon: Gij maakt wellicht u meerder schoon, Maar nimmer kan ik u meerder minnen.

Het geredde kind

poezie
4.5 met 2 stemmen 440
‘Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijfsgevaar Mij opbracht uit haar vloed. En dagen lag ik, niet, zo stil...

Zich

hartenkreet
...ingen die hem daarbij hind’ren vindt hij dat wat hij niet zoekt Het blijkt een kwestie van plussen en minnen die je gewoon tegen elkaar afboekt
c. ale16 Jan. 2018Lees meer…

Vlaanderen

poezie
4.5 met 4 stemmen 446
...o diep. Gij spiegelt de aard uwer kindren, Gij vindt in hun werken u weer. Hoe zou mijne liefde vermindren, U minnen wil ik meer en meer! Voor Vlaanderen, Vlaanderen, Trille mijn harte vol geestdrift en vuur. Mijn land is he...

Ik ben wat grof.

poezie
4.0 met 4 stemmen 281
...! Wees moedig, meisjes, Vlaamse perels, Zo glinsterend zoet van liefdevier! Moed in de vreugde en moed in 't minnen. moed in de deugd, moed in 't gevecht, en help mij om de strijd te winnen voor eer en recht.

Bede

poezie
..., Maak me elkanders bijstand waard’, Dat ik kusse en klinke! Dat ik roeme op nap en boog! Bacchus! dat ik minnen moog’! Liefde! dat ik drinke!

Chinese leestoets

netgedicht
1.8 met 4 stemmen 271
...blijven streamen tot het al of niet fictieve als een cluster voor u staat: in haken, punten, strepen en plus-minnen... uw wat-gedeeld-door-hoe-dictaat.' (Aldus 'New China' in The Independent. Wereldwijd toegepast zal di...

Vastvriezen in de warmte

netgedicht
2.7 met 3 stemmen 169
...dachten Oók toen, lag jouw lijf tegen dat van mij vrouw, wat was ik blij dat ik jou toen intens mocht be- minnen 'k Hoop en ver- trouw erop dat die tijd terugkeert en zich niet gaat vastvriezen in de warmte van onz' ...

Eerste Trouw

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.760
...en zou. D’oudste zijn de beste panden, Niets en gaat voor d’ eerste trouw; D’eerste trouw, die leert het minnen, D’eerste trouw is enkel vreugd, D’eerste trouw, die bindt de zinnen, Zij is ’t bloempje van de jeugd. ...

Dat Je Sterven

netgedicht
...t, een woord. Op kouse'voeten in een wijde boog- Langs het bed waar ik zo vaak In je ziel, ons peinzen en ons minnen, Je dijen, je borsten en je haren De roze peluw en vers linnen. Kon adem halen en het venster sloot- Je voete...

Minnen

hartenkreet
...de storm die woest los gaat breken in een uitbundig heet begeren, wanneer jouw benen mij ontvangen als open minnende armen en ik ook jouw dijen zal verwarmen ... Hoe zal ik vertellen over jouw diepste stromingen keer op ...
Katty14 May. 2017Lees meer…

Veelheden hoe

gedicht
3.7 met 3 stemmen 1.706
...n kippetje tuk? tweehonderd zesenvijftig stokken tover, vijfhonderd twaalf tochten over, en ongeveer, duizend minnen meer. ----------------------------------------------- Uit: 'Ik geef je niet voor een kaperschip met tweeho...

WIJN, LIEFDE EN SLAAP.

poezie
5.0 met 2 stemmen 278
...rd zoekt alom krakelen, De onkuise vuile vreugden; De slapende ademt deugd. 't Vermaak, te drinken en te minnen, Is vluchtig, als ons leven; De dood fnuikt liefde en wijn. De slaap bepaalt zich aan gene eeuwen: Want s...

over de liefde

hartenkreet
... te vinden was. We liepen door bossen maar draaiden verkeerd verloren elkaar uit het oog, doch,het waarlijke minnen raakt niemand verleerd en al doolden we ooit rond als kattegespuis we kwamen voor 't schemeren thuis

Lieve lief

netgedicht
2.7 met 3 stemmen 175
...r nooit beklemmen laat me je dagen laat me je verleiden laat me je dansen laat me je geleiden laat me je minnen laat me je wiegen laat me je genieten tot de dag je uit zult vliegen lieve lief ik lief jou een leven lang

Onze handen

poezie
4.0 met 2 stemmen 904
...choon gebaar. En toen de leste trein vertrok, wuifden zij elkander toe; die zwijgend hebben liefgehad, die minnen elkaar voorgoê. Och, mochten, moe van dool en pijn, wij eens aan avondraam, eenvoudig als onze handen zijn...

lentelied

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 276
lentelied als het gras mij groet voel ik dat het moet liggen met mijn lief die mij minnen doet als de wind met bloemen wuift mij verandert in een bij die altijd zoekt en zoemt en zo ’t leven kr...