inloggen

resultaten voor 'moede'


5011 resultaten.
Sorteren op:

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4.0 met 7 stemmen 1.482
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En moede durend, stil vervliet In de open schoot van ’t schemer-zwijgen… Thans is in al de zielen vreê, En dank-g...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3.9 met 13 stemmen 1.730
...en. Aan elke ra daar hangt een koord. Wij werden nuchter tot bewusten al bennen onze daden groot. En als men moede is, kan men rusten in uwe warme haven, Dood.

Ubuntu

netgedicht
4.0 met 2 stemmen 100
Onder de gele maan schuifelt een trage lange rivier, over het spiegelende water schuift moede de gele maan, onder de gele maan op de trage lange rivier, schuift een kristallen kano met een man, onverstoord...
Pama24 Nov. 2018Lees meer…

Vergane droom

hartenkreet
4.7 met 3 stemmen 248
Door de achterbuurten van Parijs liep een moede man hinkend en grijs zijn afgezakte jeans op de rand versleten en in een plastiek zak zaten restjes eten als...

Het oude huis

poezie
...ertje bereiken kan, Hij had het hoofd verborgen in de handen, Hij had gebeden, vuriglijk gebeden, Dat nooit een moede, nooit een slapeloze, Die wonderbare vreugde aanschouwen mocht.

Duet

poezie
3.8 met 4 stemmen 204
...uré's lied: ‘Saluez! c'est l'amour qui passe! Saluez, saluez! c'est l'amour!’ En hij werd niet moede te zingen: ‘Saluez, saluez! c'est l'amour!’ Snel vloden de vlugge dagen De vluchtiger weken heen; ...

Naast jou

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 107
...ls adem verschillen, leg je zorg gerust neer als hap in en uit leven en haar appel. Laat los als jij nu even te moede bent zonnestralen zijn weggezakt en iets treurt. Niet alles is te bestieren, laat soms vieren.

De stervende pelgrim

poezie
4.0 met 2 stemmen 486
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen, De moede karavaan van wrede dorst versmacht, Ontschuilt ze, in 't zand gehukt, 't alzengend zonneschijnen, En beidt, in...

De schurk

gedicht
...lucht na al het leed en bloeden. Zij zegt: er zal nu nooit meer oorlog zijn… en ik, afzijds van het rumoer en moede: oorlogen, liefste, zullen blijven woeden eeuwen nadat van Boston of Berlijn, van stalen helmen en van hoge...

Vrede

poezie
4.0 met 3 stemmen 366
Vrede spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moede en de gewonden, Over de duizenden, die verzwonden, Over al de snikkende monden, Die verbleekt zijn van geween! ...

October

hartenkreet
4.8 met 4 stemmen 211
... afscheid van de zomer doet ons treuren zoals elke droom in het leven die vergaat de tijd opeens veel trager en moede gaat het zomerbeeld langzaam gaat verkleumen october kleedt zich aan met warme kleuren

De stille zonne daar ik zit

poezie
4.2 met 4 stemmen 221
...een rijpe traan diep uit mijn binnenst rijzen van verre heimwee en gevréesd geluk, misschien; 'k laat op mijn moede oog de lange wimpers dijzen; - maar als ik ze open, zult ge er zonnen stralen zien...

Aan een ziekbed

hartenkreet
5.0 met 4 stemmen 391
...verschikt, het deken verlegd en een schraal licht viel door half-gesloten luiken. Ik was de troostengel aan je moede zijde de engel van de goede hoop. Maar wie was het, die je geloof ontwijdde en je gevangen hield in de greep de...

Rust.

poezie
3.7 met 3 stemmen 361
...f nog, vreemde weelde van die kalme nacht; naar dees vergetende uur heb ik reeds lang getracht; laat om mijn moede ziel uw eeuwge schaduw hangen. Maart 1893

December

hartenkreet
De laatste maand december met moede dagen kort en koud zoeken naar genegenheid en warmte in iemand die innig van ons houdt. Liefde moet ons blijv...

De weemoed van december

hartenkreet
dagen die moede ontwaken in lage witte nevels die lang blijven hangen over de winterse akkers over de middag glipt soms de zon...

Geborgen

netgedicht
2.5 met 2 stemmen 73
...lapen en roept mijn hoofd tot de orde Mensen stoppen daar waar geborgenheid het einddoel kent Neerleggen dat moede hoofd opdat men opnieuw kan beginnen De zoektocht eindigt echter na het getouwtrek vanbinnen en het Zelf geb...

DE GLIMWORM EN DE PAD

poezie
4.0 met 4 stemmen 338
... een pad, met vuil bedropen, Op die fel gehate schijn 't Onweerstaanbaar moordvenijn. ‘Waarom doodt in arren moede, Waarom doodt mij uwe woede, Daar 'k u nooit beledigd had?’ ‘Waarom licht gij?" bromt de pad.

DORPSSCHOOLMEESTER.

poezie
...dan een Koningskind Noem ik U mijn beste vrind! 's Morgens vroeg en 's avonds laat, Nimmer, Meester! zijt ge moede, Om de kinderkens ten goede Op te kweken, naar hun staat; Om ze in kennis, deugd en eer Op te kweken, voor de...

Namaals rust.

poezie
3.5 met 2 stemmen 1.448
't Verlangen van de Jeugd Is vreugd En woelig tijd verdrijven; Moede Ouderdom schept lust In rust; De mijne in werkzaam blijven. Zolang de Hoogste macht Mij kracht Naar li...

'Dertien'

hartenkreet
...l lijkt dat misschien één te veel. Maar 'Dertien' maalt mij meer dan het geheel. Op mijn boot is mij niets te moede. Het lot bepaalt zichzelf met 'Dertien' onder mijn hoede. 'Dertien'in een dozijn. Zo wil ik dat mijn meisje z...

Zomerse Avond

poezie
4.0 met 5 stemmen 494
De moede zonnewagen Staat vrachtloos, d' avondzon Zinkt in de westerpekelbron. Aldus ontglippen ons de wentelende da...

O lippen...

poezie
4.0 met 3 stemmen 335
O lippen, rood als rozen en frambozen, Die, kussen ademend, om kussen vragen! O krachtige armen, die mij, moede, kozen Om veilig door 't vijandig Zijn te dragen! O donkere ogen, zachte grondeloze ogen, zó rein als noo...

Een luwtje

poezie
4.0 met 2 stemmen 350
Nu voelt men warme geuren om zich walmen, En warmte door de koele bomen wuiven, - De snelle vliet schijnt moede voort te schuiven, En in het matte schuiven nog te talmen; Op de' akker buigen zich de blonde halmen Ontzenuw...

Het wachten valt pijnelijk.

poezie
4.0 met 4 stemmen 712
...ne. De dag is aan 't rijzen, en 't nachtje aan 't dijzen, Ai rep u, ai rep u wat, grijze! Ga spoede, nooit moede, dan noem ik u - goede, Dan zal ik, dan zal ik u prijzen.

De smalle weg

hartenkreet
... smalle weg mogen bewandelen De keuze van het smalle pad Dat we naar Gods wil mogen handelen Dan worden we niet moede noch mat.

Nacht

poezie
4.0 met 3 stemmen 288
...n Niet als ’t gevleugeld droombeeld wijkt: Waar ’t zwevend weefsel niet bezwijkt, Waaraan de moede ziel bleef hangen. Waar, die wij minden, heengevloôn, Gaan treên langs eeuw’ge levensvlieten, En hemelz...

VREEDZAME ANGEL

hartenkreet
2.2 met 5 stemmen 476
Loom houdt de rijder van de vrachtwagen het stuur in zijn moede vingers geklemd, knikkebolt als hij sneller gaat, weer afremt, wordt vaag gekweld door schrikkende vragen. Bl...

De Bergbries

poezie
4.0 met 3 stemmen 318
...de stroom de wind bezat, Dat uit de ether hem gegeven Een vlaag is van het eeuwig leven, Verschonken voor de moede mond Van mens die het, verdorstend, vond En altijd weer en altijd meer Begeert - wat niemand ooit ontbeer' ...

De Gek

gedicht
4.2 met 4 stemmen 7.438
...uil gesmeten. Zijn ogen in het wit gezicht Waren twee doffe, weggezonken spleten. Hij liep gedoken als een moede vogel Langs de haven, waar de vissers stonden. Daar schuw voorbij. Voor hem lag grauw en wijd De zee en flui...