inloggen

resultaten voor 'neen'


626 resultaten.
Sorteren op:

De bedrogene

gedicht
3,2 met 251 stemmen 59.697
...dwarrelt reeds die stap Onduidelijk, door die geluidenstroom. de stoom springt boven de afgrondsnachten stoom. Neen, voorgevoel. Opnieuw vergeefs gewacht. Vergeefs. De zesde die hem nog niet bracht. Voor 't laatst, voor 't ...

Liefdesgeur in de dingen

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.672
...stige gestaltenis, dat ik soms twijfel: werden zij tot machten waartussen de ziel zèlf gekluisterd is? Maar neen, ik weet: alléén omdat zij vingen de lange straal van liefdes licht aanschijn, is 't, dat gedachte en blik de ...

De dokter in mij

hartenkreet
... werd betrapt op 6 jarige leeftijd met doktertje spelen reactie "zeker met een buurjongetje" (insinuerend) "neen met een buurmeisje van 6, ik vond 2 gaatjes leuker dan 1"

Herfst

netgedicht
...t opgedroogde levenskanalen kaalheid lijkt onvermijdelijk hoewel weggestoken achter een tooi van bont coloriet. neen op afgehakte boomstronken groeien enkel zwammen of voor wie nog hoop koestert: paddenstoelen. ga er maar even b...

Femke van der Laan en het verdiet

hartenkreet
Femke van der Laan laat niet zomaar een ballonnetje op neen een volle een grote een met heel veel verdiet er zit een mandje onder je kan erin stappen je kan eruit stappe...

Juni 2019, de maand van het aanpakken!!

hartenkreet
...de maand van de grote aanpak ook op onderdelen inpak, maar vooral doorpakken zeker niet bij de pakken neerzitten neen opstaan, gaan met die banaan of wat daar maar voor doorgaat op 1 juli in de avond laat ik u weten wat, waar, w...

Word wakker Israel

hartenkreet
...hadden gewonnen en Duncan is onze held ----- Nu begrijp ik voetbalsupporters beter joden, joden, joden neen dat niet, neen dat niet en ook geen homo, homo, homo neen die spreekkoren begrijp ik niet en ook weer wel lo...

Met zen achten

poezie
3,6 met 11 stemmen 3.727
... bennen met zen achten.' 'Zo!' zei ik, 'dat ’s een heel gezin; Dan zult ge de oudste wel niet wezen?' 'Neen, krek de jongste,' viel zij in; 'Maar ik kan toch al lezen.' 'En wat doen de andren?' vroeg ik. 'Twee,' ...

Dialogue Mystique

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.656
... In deze kroeg?' 'k Zit in mijn hoek En drink een glas, Ik lig niet graag Des nachts in 't gras. - Neen, neen, matroos, Je hebt toch drank Aan boord genoeg. 'k Was derdhalfjaar Ter walvisvangst. En voor de s...

Hoe bedachtzaam!

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.222
...onden; En waar men toch elkaar verdenkt, - Waartoe er doekjes om gewonden? - Daar is het huwlijksheil gekrenkt. Neen! als de pijl, die 't hart mij griefde, Door langzaam werkend minvenijn Vernielend voor mijn rust moet zijn, Dan...

Gefluister

netgedicht
de eik buigt zich naar mij neen, het blijken zijn jaren die mij echter groeten fluisterend wel te verstaan en spreekt in woorden die mij doen b...

Paardje spelen

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.421
...ijn paard! Voort mijn paard! In galop! Hou de kop Meer recht op, Naar de aard. Deze laan In gegaan. Neen, nog niet naar huis. Voort mijn knol! Voort mijn knol! Nog een rit. Laat uw bit Als het zit. - - Ni...

In het zijn

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 36
...gelt als de klepel in de tijd waarin ik haast verblind voorbijraas wonen in de schaduw is wachten in wachten neen, ik ben niet schuw maar vertoef in ongestemde gedachten

Opstaan, opstaan, opstaan

hartenkreet
...lle mensen, als baby, peuter, kleuter, adolescent, man, als vrouw alle mensen, allemachtig, prachtig, krachtig neen het had geen verschil gemaakt even goed was Zij aan het kruis genageld wellicht had Zij over de opstanding anders...

Vrolijk leven

poezie
3,5 met 13 stemmen 3.557
...ig leven wil Moet hoop en vrees verbannen. Zou gij gestaag bekommerd zijn? Zou druk uw vreugd besnoeien? Neen, neen. Verdrijf die boezempijn. Gij woont zo ver niet van de Rijn, Waar muskadellen groeien. Hoeft gij gee...

Geloof en rede

poezie
2,9 met 18 stemmen 3.151
...ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij. Meen niet dat ik de vrijheid haat O neen! - ik stel haar hoog! Maar waar zij aan de vroomheid schaadt Wend ik tot God mijn oog! Want naast der rede sch...

De dwangarbeiders

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.376
... tuk op maat en rijm. ‘Het leven op de sterren loopt uiteen; Hoe zoet is dat dier wezens bovenaards.’ Neen, het gebeurt in één land, vlak bijeen. 't Theehuis ligt bij de stad, iets stroomopwaarts. ‘Maar als de ...

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3,2 met 19 stemmen 7.459
Ik heb dan achtentwintig jaren Geleefd! geleefd? neen; ver van daar: Die schone tijd is weggevaren: ’k Bewoog mij achtentwintig jaar. o Levensoorzaak! wat is leven?...

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.022
... verlichtte, En die wel eertijds placht vreugde in mijn ziel te stichten, Leef ik nu vol verdriet: Wat; leef ik? Neen, ‘k leef niet, Mits dat ik dagelijks voor duizend doôn moet zwichten. Ik leef dan niet: ‘k doe al: wel hoe...

Spreekuur

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 178
...acisme, politiek?... uw kwaal is psychisch en niet somatiek... - ben ik neurotisch dan, of zenuwziek?... o neen, ik observeer u slechts in 't heden... ...en straks in 't lab maak ik van u een kiek... - moet ik me tonen ...
Olean 6 feb. 2019Lees meer…

Scholieren, the youth for climate generation

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 32
...nue en consequent zeven dagen in de week hoort het klimaat, milieu op jullie poltieke agenda te staan, begrepen neen geen politieke spelletjes, het is ons menens het is ons menens met het, jullie, ons milieu, klimaat akkoord, akko...

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.312
...llend' Mag hun teedre boezems grieven? Waarom staag de vreugde ontvlucht Door hun eindeloos gezucht? - Neen, nooit zal de liefde mij In haar nare kluisters binden: In die teedre slavernij Kan ik zo veel heils niet vin...

Woningnood

gedicht
3,3 met 59 stemmen 28.475
... de Kop van Jut hierheen gekomen voor het slopen van uw woonst.' Hij stapt keurend rond zich kijkend binnen. 'Neen maar, voor zover ik mij herinner woont u hier toch wel het schoonst.' Dan, een hamertje tevoorschijn halend: Zal...

Wij komen ter wereld

gedicht
5,0 met 5 stemmen 2.135
...arden, rustig, tot vlak voor het sterfhuis. De vrienden verspreiden zich, achterwaarts lopend. Het sterfhuis? neen – laat het lééfhuis zijn naam zijn, want, zij het met smarten, de dode ontwaakt hier, geneest van zijn kw...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.679
... Gaat gij dàn dood, oud-jaar? Zal 'k u dan zoeken over 't land, En lopen in de zonneschijn, En zeggen: neen, dat kan niet zijn, Dat dit jaar stierf in zonneglans En zoele winden; - En zal 'k dan toch u aan den kant ...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.900
...mart ten deel, Veel miskenning, lichaamslijden, Klappen in mijn financieel, Zou ik daarom morren, klagen? Neen! - bestendig dank ik God Wachtend op de beetre dagen, 'k Zoek de lichtzij van mijn lot. 's Zomers als de b...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.937
...r naar toe gegaan: Moet het krimpend alsemdrinken Vriend of vijand mij nog schinken, Geef mij, anders niet, o neen! Geef mij dat ik tranen ween. Stroom van droefheid, eedle tranen; Bittre beken des geweens, Hoe kunt gij ...

het gerucht van de zucht

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 112
...s heen en beluister de klank van jou, de ander is die nog immer zo koud als steen of meer te zacht als een veer neen, ik dicht niet, doch open als jij mij laat ruiken aan geuren van jouw ziel en ontwaar dan soms het vocht, keer ...

vader tijd

hartenkreet
...vanaf wil vader doet niet aan nieuwlichterij hij stelt de tijd en blijft erbij geen winterijd, geen zomertijd neen, ook voor de specht geldt, gewoon op tijd!

Benjamin–af

poezie
4,5 met 2 stemmen 193
...t later blijken. Eerst word je vertroeteld, eerst ben je de man! Maar denk je, dat het lang duren kan? Wel neen, slechts een poosje, mijn baasje! Dan komt er een wolkje in ’t verschiet... Dan komt er een aapje, dat je eerst...