inloggen

resultaten voor 'reine'


188 resultaten.
Sorteren op:

Beeldschone dromen

netgedicht
... wij te prijzen in schoonheden manifestaties, in planten, dieren en mensen en in natuur, telkens weer als wij reine fonteinen tegen komen. Jouw naam mijmer ik zacht en binnensmonds op mijn zuivere momenten, jij bent de sche...

4 oktober Werelddierendag

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 60
...kan er niet omheen, basale wetten zijn niet zomaar terug te zetten Ze vormen duurzaam gestaag onze natuur Geven reine rust op de lange duur Respect voor Moeder Aarde, mens en dier geeft alles existentieel plezier

Inmaken

poezie
2,8 met 13 stemmen 3.717
...hillen, boren, drogen, Kindren aan de diarree. Bruine suiker afgewogen: Ach, 't wordt in je beurs zo wee! Reine-claudes, mirabellen, Brandewijn, kaneel, kandij, Perzik, abrikoos, morellen, Naaglen, naar de smaak er bij! ...

In Pretoria

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 89
... lekker eten als kogelbiefstuk en fruit, ook in de vorm van witte wijn. Adem het leven. Adem Christus Jezus en de reine frisheid van de oceaanwind.

Overgang

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 81
de stilte is niet immer wit gelijk een maged reine of schoon van klank, onaangeroerd ook de ziel niet, als de mijne daar de nacht vaak bij helder licht vele s...

Hete winter.

hartenkreet
3,6 met 5 stemmen 166
...tenbeest heeft marsen in haar vermogen. Ware pure vrienden tel je op de vingers van één hand Met oprechte zo reine Bambi, toeverlaat héb ik een nauwe band. ........................en het werd zomer .........

Image de rêve

netgedicht
4,1 met 8 stemmen 61
...ngen die ik bijna ruiken kon hun pluimen raakten haast de zon en toen opeens herkende ik het meisje aan haar reine blik: mijn zusje die voor 't leven vocht die zo graag wilde maar niet mocht.

Liefdesuur

poezie
4,5 met 4 stemmen 219
...n, Door natuur in zwijm gekust. Zachte sluimring der natuur, Gij verkondigt mij het uur, 't Uur der heilge, reine liefde Die mij eens de boezem griefde En nu streelt - het hemels uur! Schuitje, vlieg nu, vlieg nu voort, To...

Wij.

hartenkreet
Naast jouw hart, raast het mijne Jij voelt mijn warmte, ik hou je stevig vast In onze ogen lezen we het reine Waarom komt dan het moment Van onbegrip en ogen koud Een eenheid niet erkend Hoe komen wij er toch samen u...

Eden.

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 227
Spontane aai om je krullenbol gemeend ook puur Dingetjes vurig uit het hart ontsproten reine natuur. Wel en wee delend maar steeds weer Wel vaak gepeinsd - nu heb ik geen verweer meer -. Opgeven ons e...

Robot Poëzie

gedicht
4,5 met 2 stemmen 2.131
...trakke suizende woorden De stemmige zielsbarrière doorbreken: Leer ons te leven in ’t doodlijk luchtledig De reine gezichtloze pijn, het vers ------------------------------------------- uit: Orensnijder tulpensnijder (1975)

Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.682
...den blank op forumpleinen De mensen móoi in vreugde en zelfs in leed, Dat ik àl 't nietig kleine in grote en reine Tragedies en verrukkingen vergeet. Ik wil de zielen blijde om 't rijke leven; 'k Wil overvol van passie 't...

verboden vrucht

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 463
... beloften geen rede te vinden die weerhouden wil wat lokkend aandrift tot zinderend geluk wee maken zij de reine gedachten met zwoele fantasie die in kolkend bloed gekmakend raast door lijf en leden woekerend geselen zij...

Alle Zeven

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.019
...liefde was een morgendroom. Maar, boven al de Schijn des Tijds uit, staat Gij in uw koelte, al-enig-vaste-en-reine, O, Cijfer, waar 'k op tuur, in vreemde schroom.

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 311
...rt. Neen! wij willen (moge God dit geven!) 't Voetspoor drukken, hier door hem betreên, En naar deugd en reine godsvrucht streven, Zo als dit de dierbre deed voorheen. Eenmaal toch vliedt zorg en smart daarhenen, En de ...

Vlas.

poezie
5,0 met 3 stemmen 309
... Het langst bleef mijn oog op een vlasveld gericht, Dat lief'lijk al blauwende bloeide. 't Is prachtig, dat reine, dat tedere blauw, Op 't groen van de stengels gewiegeld; Verbond bovendien, dat de trouw van de Heer, Bij 't...

Van alles

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 205
... gevaar van vloeibaar Kwik voor de trouwring Die ik misschien ooit dragen ging, Van Immanuel Kant En zijn reine Vernunft, De sonnetten van Donne, Herbert, en die van Will De temps perdu van Proust, De zachte blijdschap...

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 251
... lang vóór dat het zomer wordt, Mijn schat van Zangen uitgestort. 'Wie zó, het innigst wat hij heeft In reine, dankbre liedren geeft, Als lentebloesem hem omweeft... Al is het kort - hij heeft gelééfd!'

Rembrandt: De Heilige Familie, ets

poezie
4,0 met 2 stemmen 485
Was niet hun beider teerste droom, het kind te aanschouwen Dat uit haar reine schoot zuiverste Liefde schiep? Betastte hij niet zacht, en voelde hij niet diep Verscholen leven daar, het li...

Wintersport

hartenkreet
...en bewuster voort naar de verte der lage bergen waar aangename rust wacht samen met nieuwe uitdaging de hoge reine toppen om hem heen vertellen over de nietigheid van heerser dienaar en zwerver in deze ruime wijde wereld '...

Gebed tegen vervolgers.

poezie
...Heer, het onderzocht bij nacht, Toen er niets gevonden werd, Heb ik op uw recht gewacht. Loutrend mij door reine gloed, Daar Ge in mij niets bozes vond; Mijn gedachten, mijn gemoed Overtreden niet mijn mond. Voor de d...

Putven

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 54
Het kleine, reine meer in Chaams bosrijk, omrand door lissen en tierig rietgras, geniet bescherming van moerasgewas, groeiend op ...

Rangen en standen

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 70
De pappie van Chantal de Bruin die was gepromoveerd Vandaar heeft ze groep zes op Reine Claude getrakteerd Hij had zich via Andus tot een Doctor gestudeerd Met voor zijn naam Dr., hetgeen betekent ~...

Deuntje

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.752
...on pucellage Als Jan Sijbrech zou belezen en haar sprak van liefde an, zei ze: ‘Ja, maar Janneman, zou het Reine Liefde wezen, die gij mij geeft te verstaan? die…verstaan: Reine Liefd’ kan niet vergaan!’ ‘Reine Lie...

Lied van Gelderland.

poezie
4,0 met 2 stemmen 509
...mij 't hart, o mijn geliefde, heen. Kent gij dat land, vol heuvlen, lachend schoon, En koele dalen, waar de reine toon Des nachtegaals bij brongemurmel klinkt, Als lentes zon aan d' avondhemel zinkt? Kent gij dat land? - ...

Mijne wensen.

poezie
4,0 met 3 stemmen 439
... Sinds een heilig band ons strengelt, Vliet ons leven als verengeld. Steeds bestrooi' met bloem en blad Reine liefde ons effen pad. Onze taal was vroeg ontloken, Aan de frisse Scheldestrand; Nog wordt zij met klem ge...

De volmaakte gave.

poezie
... In zijn gedachten, in zijn daden, streeft Hij steeds gedreven door dezelfde trouw, Gelijk in liefde streeft de reine vrouw, In vol geloof aan hem wie zij zich geeft. In hem ziet zij de goddelijke Vlam Die tot een offer heel h...

80

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 382
... IJler ben Geiler ben In mijn stoel zit en beef Mijzelf afvragend waar tijd bleef Als ik straks 80 ben In het reine met mijn geweten Twee woorden uitgemeten Ik leef

VAN NACHT NAAR DAG

hartenkreet
...winkelt of weerlicht, houdt zijn spitse top krachtig opgericht naar het hoge grottendak, ijl - nooit verhard. Reine dageraad treft het oude kunstwerk, wiens spitsbogen spreken als lange snorren van wijze denkers onder oosters zw...