inloggen

resultaten voor 'schatten'


236 resultaten.
Sorteren op:

Afgelopen uit

hartenkreet
...ns, en dat is geen klucht nog eventjes en het is gedaan met onze aarde omdat een denkend wezen hem niet kan schatten op waarde de mens kan geen andere schuldige aanduiden dus laat de noodklokken maar luiden.

Vrede, al zouden we willen

netgedicht
...hte weg te vragen, uit te kijken ook krommingen te velen. Tranen van passanten noem ze pelgrims op waarde te schatten, van dieren te houden ook mijn soms ook tanende kracht te vertrouwen. Vraag mij niet om oplossingen voor al...

Open en niet gekooid

netgedicht
...g menselijk stof, geen pakkende gelijkenis en worden ideeën snel geschiedenis, verleer mezelf niet te overschatten. Verwen het liefst een naamloos en eenzaam kind wat ik ken en ben, in het idioom van het beleven is het m...
Pama 8 feb. 2019Lees meer…

Terugkeer.

poezie
3,6 met 15 stemmen 1.996
Weet Gij nog, moeder, hoe ik jong Schatten-verlangend u verliet? Wereld en weelde lokten, mij bedwong Uw smeken niet. Ik ging en wierf mij menig...

De krekel

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.623
Voor schatten is uw heil Niet veil, Door woorden niet te melden; o Krekel, die, op d’ eikenbast, U met een luttel daauw...

4 oktober Werelddierendag

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 71
We koesteren huisdieren amicaal doch slachten vee wreed bestiaal Het Westen vindt honden en katten schatten Het Oosten kan dat moeilijk bevatten De natuur vormt een genereus wingewest Rabiate hebzucht een virale pe...

Jouw eigen weg

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 221
...en dan je balans te ervaren die je vast wel ergens vindt om zo de gedrevenheid van het leven op waarde te schatten ook de ruimte wilt geven terug te laten stromen naar de bron het eigen innerlijk te laten spreken wat je e...

Avond aan zee

hartenkreet
Hier stempelen wij voetafdrukken in door zout water geschoond zand hoeden wij schelpen in onze hand als waren het schatten concerteren schuimende golven onweerstaanbaar en dominant mooie sonates voor het strand lopen wij betove...

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 160
...jn eerste citerklank? Wie toch zal mij niet versmaden, noch de wrevel in zich voên, schoon ik van ontelbre schatten slechts een penning af kan doen? Wie dan gij, mijn lieve moeder! heeft meer schuldbewijs op mij? Maar w...

Witte bloesems

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 107
...itte bloesems zijn kan ik het leven niet in arme woorden vatten, maar blinkend-licht staan deze niet te kopen schatten te schitteren, verheven boven angst en pijn. Slechts één keer leven wij en gaan de bloesems open, dan ko...

Nachtelijk schoon

netgedicht
...och zo onmetelijk groot wat is een mens om dat te kunnen bevatten tracht slechts enkel het tal der sterren te schatten voelt men zich dan niet steeds kleiner en devoot. Waarom zouden wij dan naar die planeten gaan terwijl onz...

waar liefde partner is

hartenkreet
...ten lijnrecht kunnen botsen tegen en ook met elkaar dankbaar is de liefde die zich tevreden weet met de schatten van elkaar die in gedeelde zoektocht zich vinden lieten en laten hartelijk horend is de liefde als er ge...

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 247
... rijk? Heb ik geen brood en wijn voor vele malen? Uw hoofd aan mijne borst, zal ik verhalen Van al mijn schatten en mijn heerlijk koninkrijk.' 'Ik ben zo verre weg gegaan …' Zo kom dan in mijn woning rusten, Ik bie...

Piramidespiegeling

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 344
De top krijgt vorm door te schatten. De basis creativiteit. De hoogte niet gebouwd met talent, wilskracht, Doo...

Tijdig

gedicht
4,2 met 4 stemmen 1.650
Je huis is vol schatten en op stand. Een kamer voor jezelf. Rustige straat. Een tuin. CD. PC. Twee lapjeskatten. Een mooie baan. ...

Door een dal

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 477
..., broos de houvast en mistig lijkt me ieder uitzicht. Boven mij hangt een loodzware last waarvan ik niet kan schatten 't gewicht. De nacht ontvouwt zich als een donkere waas ook maan en sterren doven hun licht. Wist ik maar ...

De ruiter en de roos

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 110
...ht in zijn armen blies - Maar één kelkje kon de slaap niet vatten En hield zich staande tussen honderd rode schatten; Ik steeg van m’n paard, met verdoofde pas Liep ik naar h’r toe over het beparelde gras, Ik knielde in o...

Parels aan zee

netgedicht
...tranden bleken bonte tableaus te verhullen Als de noorderwind de kust komt geselen moeten rolluiken Ensors schatten beschermen Voor wie belt neemt een mondain kunstenaarshok grijnzend zijn volks rijhuiswinkelmasker af Z...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
...ijn voetspoor nagewandeld! Daar Jesu's mensheid is, daar is ons Vaderland. ô Mens! hoe Godlijk zijn uw schatten! Het stof is voor 't gewormt bereid; Niets eindigs kan uw heil omvatten. Gods rijkdom is uw schat, uw ...

Waarom die dromen?

poezie
...hoogste goed, Die dromen. Of ze ook nevelbeelden blijken, Zij komen daaglijks heel mijn zin verrijken Met schatten van genot, van licht en gloed.

Vrouw en vrij-contract

hartenkreet
...lezier in in die ge-emancipeerde vrijpartijen van vrouwen op vooral hun voorwaarden welke nooit, nooit in te schatten zijn!

Sonnet Rutte weer

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 187
Herhaal patroon lang aangebonden vervolgens dwingende debatten gelijk naar gene waarde schatten waar vele zinnen reeds bestonden doorgegraaf en feller terugslaan: luister goed hier lult uw adviseur dro...

je een koning wanen

netgedicht
...ook weer bent alles omarmend en bewonderend in volkomen onschuld alleen te zijn in de wereld om je heen de schatten oprapend van de straten je laten spiegelen in het water van de gracht omlijst door reflecterende neonletters

kindjes en diertjes.

hartenkreet
...g misbruikt Dat stinkt en roept om straf,'t is vies en het ruikt. Nooit voorzichtig genoeg met onze kleine schatten wezen Verachting ook verbanning wordt je deel, oprecht wezen! Grote mensen maken afspraken ook vette deals,...

POSEIDOON

poezie
... Poseidoon toornt en zweept de golven. Zie, Titanisch lacht hij bij de doodsgevaren De schepeling bedreigend. Schatten garen In 't diepe zeerijk wil hij. Wat men bie', Niets, niets is hem genoeg. Hij wil vernielen En heerse...

Over troosten

hartenkreet
...el. Hoe kan men zwijgen of de blik afwenden? Een woord voor jou van mens tot mens aan waarde, niet te schatten. Ik heb je aangeraakt de warmte in je ogen, een wonder dat nog zoveel in je restte. Wij wisselden woor...

Wezembeek

poezie
3,7 met 3 stemmen 324
... in kollen openwentlend. - Heldre koren vol klank- en kleurenspel, o eeuwig lied der moederaarde, die haar schatten giet in d' overvloed van 't wiegewagend koren. Door 't koren gaan we en ons omlispelt stil 't listi...

dan het nu

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 95
...tend, om hun kleur vanuit de grijsheid op te tillen hier op deze aarde bloeit nog wel een bloem de bomen schatten waarde in en rusten in de grond de volksmond noemt de herfst het hart voelt koude winters in de spli...

DE WARE KUS

poezie
4,8 met 4 stemmen 921
... lust verbeidt, Amechtig weggezonken! O, Ongelijkbre Minnegod! Zeg, is er tederer genot In uw geheimste schatten? — Gij grimlacht! - O hoe zalig dan, Die slechts het minste deel daar van Naar waarde kan bevatten!