inloggen

resultaten voor 'scheemren'


21 resultaten.
Sorteren op:

De morgenstond

poezie
4,0 met 2 stemmen 408
... zon, vast meer en meer aan ’t klimmen, Bestraalt het aardrijk met haar gloed, En, daar ze onze ogen scheemren doet, Verlaat zij spoedig de oosterkimmen. Zij rijst, terwijl ze alom natuur Verheugt, verkwikt met he...

Er is geen tijd

poezie
4,0 met 4 stemmen 583
...ntrijst begin; waar alles wat het leven gunt verlies is, en gewin. En komt eens de ongenode Gast ons scheemren in 't vervaald gelaat, o Dood, met avond rijk belast: dàn wordt het dageraad.

De verrukking.

poezie
4,0 met 3 stemmen 513
...oort mij. Hoe zinkt gij, ô trotse paleizen, Wanneer ik, naast Kloë gezeten, Mijn oog op uw grootheid laat scheemren! Wanneer op haar zwellende boezem Mijn rusteloos harte mag kloppen - ô Vorsten, wat zijn dan uw tronen? - ...

LIEFDE-ZANG

poezie
4,5 met 2 stemmen 606
...langs de landen, tot waar het zout van ongenaakbaar-schone stranden, bijtend, voor ons moede oog de Liefde scheemren laat.

Grijs landschap

poezie
... En strakke hemel die, tot grijs verbleekt, Geen milde zon of troost van blauwte breekt. En hier en daar scheemren de lage daken, Wier heerlijk rood fel en ondoofbaar praalt, Als kleurge vlekken in het grauw verdwaald. ...

Wrangheid

poezie
2,3 met 6 stemmen 423
...t en dwepend hopen; bij d'ommezwaai der heimelijke paden, weer eensklaps de onverwachte vergezichten zien scheemren, die in blauwe dampen baden, en eens, zó lokkend, voor mijn treden zwichtten. Het goud des avonds vloeide...

KLOKKENKLANK

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.046
'k Zit zo vaak in 't avondgrauwen over 't veld naar u te schouwen, waar ge nog in gouden schijn ligt te scheemren, dorpje mijn! Boven uwe rode daken zie 'k uw hoge toren waken, die de schaduw van zijn kruis afwerpt op...

Volle maan

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.088
...'t Zuiden, naar de zee: Al wat jong is, voelt zich aangetrokken: Vissermeisjes waden langzaam mee: Voeten scheemren onder donkere rokken En weerspieglen in de blanke ree! ---------------------------------------------...

Zomeravond

poezie
2,3 met 6 stemmen 1.251
...oom! Doorzichtig ligt ge op verre velden neer... Zo schouwt mijn geest de beelden van weleer door 't wazig scheemren van een weke droom. 't Verleden rimpelt, onbepaald en loom, - verzonken stad in 't stilgevallen meer. V...

WRANGHEID

poezie
3,6 met 13 stemmen 1.558
...t en dwepend hopen; bij d'ommezwaai der heimelijke paden, weer eensklaps de onverwachte vergezichten zien scheemren, die in blauwe dampen baden, en eens, zó lokkend, voor mijn treden zwichtten. Het goud des avonds vloeide...

Nachtbloesems

poezie
3,1 met 26 stemmen 5.941
...teeds blijft uw wit gordijn gesloten; Geen schuchter handjen beurt het op; Toch zie 'k uw zoet gezichtjen scheemren, Zo rozig als een rozeknop. Hoort ge, mijn blonde, Geen vogel, die smacht, Ai, sluit uw oor ni...

Winternacht

poezie
4,5 met 2 stemmen 393
...cht. Aan de klare sterrenhemel gaat de maan haar stille gang. In haar schijn ligt daar de vlakte, scheemrend, als een maagd zo blank. Uitgegaan is 't laatste lampken dat van ver u tegenglom. Onder witbesneeuwde...

Aan Sarbiewski

poezie
...jn van die gloed, Ik voel de onsterflijkheid! Als dan uw ziel, met meer dan Seraphs vlucht, Ver boven 't scheemrend licht der zon, In d' oceaan der Godheid zich verliest, Wie volgt... wie zingt u dan? Ge ontvliedt me!.....

Op mijne afbeelding

poezie
4,0 met 3 stemmen 766
...stvriend, nu, na de uitgeblaakte vonken, De fakkel nog in de as, die van haar overschiet? Ach! heeft haar scheemrend licht u ooit in ’t oog geblonken, Waardeer naar ’t dove stof haar oude luister niet! ’s Gravenha...

KUSJENS.

poezie
4,0 met 3 stemmen 587
...et, Of de vruchtbre pareldroppen, Die de blonde Aurore weent, Als ze, omgord van al haar luister, Na het scheemrend avondduister 't Aardrijk nieuwe kracht verleent; Tel de zilverblanke vlokken, Die de norse wintervorst ...

Leven in droom

poezie
4,0 met 2 stemmen 634
...id, Een wonder op de heldre dag. Nimmer ons oog die kleuren zag Zo warm, zo teer, door 't stille woud Scheemrend, als stond het niet gebouwd Op wijde hei...O zaligheid, Als ons ontzinkt de werklijkheid, Als altijd ni...

HEIMELIJKE LIEFDE (Spaansch liedeken)

poezie
2,2 met 4 stemmen 471
..., Ontwaakte een bloem in haar balkon En spreidde zoete geur, Maar eer de liefde aan scheiden dacht Bij 't scheemrend morgenlicht, Sloot stil de priesteres der nacht Haar purpren bloemkroon dicht. Wanneer de zoete nacht ve...

De Zeewind en de Landwind

poezie
3,4 met 7 stemmen 864
De zeewind komt, een blonde schone, de verten toegesneld van 't land. Ze wil het scheemrend blauw bewonen, dat oprijst uit de waterrand, het onbekende gaan verspieden, dat in ravijn en dalkom schu...

Bloesem

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.034
...m uw schouders plooit, figuur, gekerfd uit nachtelijk ivoor, de droom der wimpers langs de luchten spant en scheemrend schrijdt blauwen uw ogen bloei en slaan de winden witte geur en wijn, die uw omdroomde schreden kostbaar...

La Loïe Fuller

poezie
3,9 met 8 stemmen 1.675
... als een breed-gouden zwing, 't blonde haar, en bij 't lieflijk dansen waaide 't neer en omhoog, als een scheemrende boog, die van duizend lichtstofjes zou glanzen. Nu stoeide en gleed zij met schreden, heel breed, lang...

Mei (Boek I)

poezie
4,2 met 43 stemmen 5.815
... Buiten de poort onder de beukenboomen? Ik twijfel...ging ze soms tusschen mijn droomen Mijn oog voorbij met scheemrend droomespel, Een slaapschaduw. Neen neen zij was het wel. Kust' ik u niet vaak vaak, mijn zoete Mei, Waar ...