inloggen

resultaten voor 'schenken'


604 resultaten.
Sorteren op:

dichterlijke octrooi

netgedicht
...komer voor de late gast de winter loert vanuit het wolkendek en bekommert zich alvast om een nieuwe kou te schenken die deze bolling van de aarde kan opslaan in haar nog te schrijven kroniek de geest is vluchtig en hangt b...
elze 6 nov. 2019Lees meer…

Het naaimeisje

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.892
...stoel. Moeder zei: (wat is zij goed!): ‘'k Zal, opdat ze uw eer niet krenken, Ook de blijde welkomst schenken, Die gij maandag geven moet. Grietje, want zo is de naam Van mijn naaivrouw, had gesproken, Van dan c...

ZO VRIJ

hartenkreet
...bonden in ons grensoverschrijdend denken en kunnen elkaar op die manier toch nog de alom begeerde vrijheid schenken

Uitmonden

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 86
...genheid zo teder als de wind blijdschap onschuldig als een kind heb ik niet durven denken jij kunt het mij schenken zoals de natuur onze cultuur niemand zal ons krenken.
mobar11 okt. 2019Lees meer…

Ruimte zonder haast

netgedicht
2,0 met 4 stemmen 49
...haast in het stilstaan van tijd krijgen wij respijt tot overdenken eindelijk weer aandacht aan elkaar te schenken toch kleeft ook hier patina van teveel handen met emoties en banden wordt het te druk om ook nog te ontspannen

Jouw stilteland

netgedicht
...ar is daar waar mensen afstand doen van logisch denken komt mystiek het reeds bestaande leven vertrouwen schenken

Kom er valt VRIJ echt veel om voor te leven

netgedicht
... de hand van tekeningen over 't mooie uit leven aan ons allen zomaar gegeven. Door verbeeldingskracht en het schenken van aandacht voor alle pracht om ons heen, in weilanden en het woud 't oudere goud zwijgend bewaken wat best...

gespiegeld

netgedicht
...eigen ziel welke laag voor laag vaak wordt uitgedaagd stormen beheersen eb en vloed doen je wankelen of schenken gif of laten je drinken uit tranenbloed klem je vast aan de aarde ook al voelt het als mul zand en adem ...

Manifesteren

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 68
...ilden groter zijn dan we ooit zouden denken onderzochten alles om het een etiket en plaats te kunnen schenken benoemden sterren om het oneindig universum met begrijpen te bevolken maar nu kijkend naar de hemel ...

Mijn moeder, een vrouw

netgedicht
4,3 met 6 stemmen 145
... die plaats in mijn gedachten en och, ze is er soms in slapeloze nachten dan weet een herinnering mij rust te schenken ze was zo knus, vol liefelijke zorgen een vrouw met koekjes bij de thee het neuriënde lied op een saaie ...

Vergane dromen

netgedicht
... in rouw. De bomen, immer goedschiks, tonen medelijden met het huis. Zij nestelen er zich als meubels in, schenken comfort en warmte. Vergeefs, het huis blijft in de rouw. Bomen, vergane dromen ...

Verjaardag

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 287
Is het voor mij straks toch nog feest zal hij er dit keer wel aan denken Om mij vannacht iets moois te schenken Want Valentijn is schraal geweest Geen aardigheidje doet wel pijn Maar meer nog het vergeten zijn

Bekoelde

hartenkreet
...tten niet aan denken jij was bij me gaf me een hand vrijheid begrip en liefde je gaf alles wat je mij kon schenken Heb je geweten al die tijd dat je zou gaan heb je uiteindelijk vrede gehad met je bestaan? Heb ik j...
ebba11 feb. 2019Lees meer…

Vaak sta ik deze datum op en denk

netgedicht
...ed vertolkt, je hersenen kraken van het gedenken je steeds dat ene zorgenkindje, weilanden vol paardenbloemen schenken. Ik houd de wereld in het oog juist vandaag en vraag laat ook jij distels groeien in een vruchtbare boomgaa...

Bezinnen bij het gloren

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 103
...laat staan niet voluit vrij wilt beleven niet langer ontvlucht. Wat geeft voedsel aan je denken en kun jij ons schenken.

Zou het wel onopvallend die schaduw zijn

netgedicht
...n, in 't zicht van de onontkoombare tijden anderen verblijden kleurrijk schetsen, schilderen, onbevangenheid schenken. Hoe knalt een pistoolschot nu gevuld enkel met die taal uit jouw kleurrijkheid, 't doen genieten, nu 't ...

Inleg Kruisje

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 86
.... Van hun eigen bokken lucht geschrokken, gaan zij misschien anders denken en de vrouwen iets meer respect schenken. Het wordt met die reclame en dit soort onzin, steeds gekker, als je namelijk genoeg zin hebt, ruikt alle...

Hoe zou jij...

netgedicht
...rongelijkt. En al dat grootse denken, dat gepieker tot het ochtendlicht had het je ooit iets anders kunnen schenken, iets dat het kwellen had verlicht ? Ach zij, gegijzeld door haar boeken waarin ze wijsheid heeft vermoed ...

Vlinder

hartenkreet
...jheid. Toch er zijn wel regels, waar we ons aan te houden hebben. De vlinders zijn prachtige insecten, zij schenken ons veel plezier.
Dick18 mei. 2018Lees meer…

De bevrijding

hartenkreet
...de strijd. Nu 73 jaar vrijheid gedenken Dat er nooit weer oorlog zal ontstaan Moge God ons blijvende vrede schenken Zodat wij veilig verder mogen gaan. Laten we de bevrijders blijven waarderen En zij die hun leven lieten i...

Verzadiging

poezie
...rmiddagen aan boord. Een slingrend koord, men moet er niet aan denken Het leven dat ons kwelt, een dag te schenken, En toch gaan de gedachten met dat koord Mee op en neer, de middagen aan boord.

lint

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 80
...t van het lawaai en het spektakel wat een surprise zijn nakomelingen hadden hem niets mooiers kunnen schenken hij wist nog niet hoe de Tijd het lint van het leven ontrollen zou
J.Bakx26 mrt. 2018Lees meer…

Heel dichtbij

netgedicht
...omen. Mijn handen zijn die van eekhoorntjes benen die van een paard, ik trek een wagen. Ik zal ook jou uilen schenken meer kan niet.

Tranen

hartenkreet
... Ik voel ze stromen. Ze nemen herinneringen mee naar boven waar ik niet aan wil denken, die ik liever weg zou schenken. Ik duw ze terug, ze zullen niet komen. Maar ze blijven bij me. Totdat ze zullen gaan stromen.

Galanthus nivalis

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 190
...aar vergauwd de flauwste zonnestralen. Van alles wat je wekt zo ongerept, Ben jij de wens, het onverwelkbare Schenken, maar de schoot verglaasd, vat mineraal. Dorstende kiem, inwendig blootgesteld, Trappelend aanzwellend tel ...

Sint-Valentijn

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 162
...jkheid weg te zweven zo valt er voor beiden nog heel wat te leren… Sint–Valentijn zal zijn stralenkrans schenken als je hem patroon van de liefde blijft gedenken!

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 273
... Ik riep u niet. Ik heb mijn hart Verboden aan uw hoge heil te denken, Want al begeren, wàt gij mij kunt schenken, Moet ik verliezen, en geeft dubble smart. 'En als ik allen hoon vergeet?' Ga ik u nieuwe krenkingen ...

Schijn

poezie
4,0 met 2 stemmen 269
...il dan toch niet aan bedrog of aan komedie denken, want aan uw zij moest ik van mij wel 't allerbeste schenken.

Kerst

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 236
...nu en dan spijt, dat wij maar eenmaal in het jaar aan Hem denken. Hij begrijpt het en zal zeker vergiffenis schenken. Laat het feest van vreugde en licht, niet aan jou voorbij gaan. In de koude van de nacht, tussen sneeuw ...

Gebed om zegen

hartenkreet
...rdriet en pijn En dat we maar niet alleen aan ons zelf zullen denken Maar ook alle aandacht aan anderen mogen schenken. Trouwe God en Vader, blijf met Uw zegen ons nabij Maak ons in uw goedheid van schuld en zonden vrij D a...