inloggen

resultaten voor 'schoon'


4713 resultaten.
Sorteren op:

Herfst perikelen

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 30
schoon is het om de blaad’ren te zien zweven in de wind opgetild oker goud of geel getint ik kijk naar de b...

UW LAND

hartenkreet
uw land zo mooi en schoon u ziet het misschien niet voor u is het zo algemeen gewoon u ervaart uw land zelf als plat maar geloof me e...

VREDE

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.024
...k op, en toonde een aangezicht zo mager als de Honger, als het Lijden zo getrokken, en toch zo onverklaarbaar schoon met zijne grijze lokken, dat men er van bewondering wel bij gekresen had zo prachtig, lijk een vlamme door ee...

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.330
...arde, Bukt zich een grijsaard naar de schoot Der trouwe moederaarde. Maar zeg hem niet: 't is tijd van rust! Schoon afgeleefd in iedre lust, Hij hunkert nog te blijven: Hij zucht en hijgt, maar juicht en lacht, Hij leeft slech...

Kind der aarde

poezie
2,7 met 898 stemmen 124.885
... Daar is niets in de wijde heemlen als uw ogenschijn. Hoe vindt de schaamte mijner ogen, Moeder, u onveranderd schoon; Hoe bleef gij trouw en goed, Moeder, voor de ontrouwe zoon! Ik slaap zoals een ongeboren kind zou slapen in ...

EEN NIEUW LIED, VAN EEN MEISJE EN EEN SCHIPPER.

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.061
... strand; Een bootje, dat vlagde, lei ree; En straks was de vriendlijke schipper ter hand, Die sprak: 'Schoon kind, wilt gij mee? 't Is het rechte getij om te varen, Nu de morgenzon glanst op de baren. ...

Vakantierdroom

netgedicht
...t schuim verscheen ik bezag de rimpels van nat en herfstige kou droogde ze gauw in de zon de vingers zijn schoon weer gevuld met zomer uit een echte vakantiedroom

Blijven jullie ook aan mij denken en de hartenkreet voor tante Gery!

hartenkreet
...uiteindelijk te sterven dood te gaan fysiek, maar geestelijk niet de doden leven nog altijd in mij voort mijn (schoon)vader, mijn (schoon)moeder(s), mijn oudste zus, jongste schoonzus, tantes, ooms van de warme en koude kant mijn...

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.210
... nog tenden was, vrezende eerder hem te derven hoe ik snel- en snelder las. Ja, een kind dat blijve uw herte, schoon al ‘t ander manlijk zij, ende, vriend in vreugd en smerte, heb ik u, zo hebt ge mij. Hebbe God ons boven all...

Voorjaar op Schiermonnikoog

netgedicht
...jn verbijsterend vertalen Wolkenpaadjes in het buitengebied En het meedogenloos moment Spoelen door en maken schoon Geborgen zingt het levenslied Tintelend verassend en bekend Uitzonderlijk gewoon.

Banden

netgedicht
...bergt een saaie kleurloos bruine nachtvlinder in zich. Fraai van buiten, minder leuk van binnen. Uiterlijk o zo schoon, soms van binnen nog minder dan gewoon.

Ter uitnodiging

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.476
...ê van 't landelijke rusten: een brief, een boek, en dan de grammofoon... Het grasveld is geschoren, de einder schoon, de vijver uitgediept, geregeld onze lusten. De zwanen varen traagzaam langs de kusten, Loh'ngrins onzeker ...

Voor Jan Eijkelboom bij zijn 80e verjaardag

netgedicht
... straf Voor wie met Datheen en Calvijn werd grootgebracht Men spoelt met wijn en sterker drank Die keel niet schoon ontstoken door de klank Van psalmen uit de folianten van Johan de Heer Wat je verliet komt immer weer De go...

Anachronisme

netgedicht
Verborgen blijft het schoon van vrouwenbenen en and're vormen, zelfs hun lief gelaat zij hullen zich occult in zwart gewaad in wiens m...
Olean13 aug. 2019Lees meer…

Zomerblijheid

hartenkreet
Zomerblijheid omringt door al het goede van de natuur. Het geel en groen van de boterbloemen zo schoon en zo puur. De zingende vogels in de bomen. Een vervulling van al mijn dromen. Zomer blijheid haalt mij bi...

van katoen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 39
... leven waren sluierjaren en nu is er een tere zucht/lucht! op en neer ademt het katoen tocht het hart wappert schoon weer in wolken

Tot bloedens toe

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 102
...na wederzijds overleg vertrokken ik heb ze nog even aanschouwd en een kort moment om ze gerouwd het was geen schoon beeld dat van een leek de aandacht steelt zo wel de trekker, hij was verrukt het ging om de daad, die was gelu...

Zo stil moet het zijn

poezie
3,8 met 12 stemmen 6.133
...e dichter, dat, als in de schijn, het duizendvoudig gelichter der fantasie die in de stilte bloeit, - het schoon en rein beeld van de wereld richt er zich op - hij het hoort in het fijn ruisen der stilte. Verdichter he...

ZO GEWOON MOOI

hartenkreet
...en van de nacht nog een beetje moe roze lila rode halmen gras wuifden mij trots gedag blij dat het haar ware schoonheid tonen mag een maagdelijk witte klaver kijkt brutaal naar mij en lokt ondertussen geil in fiere stijl de ...

DE MEEUW

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.599
... vleugelslag beneê De steilte van zijn veilge troon, Tussen de hemel en de zee, Terwijl hij mompelt: zie, hoe schoon! -------------------------------------- hel - fel, hard zilte - zout (van tranen, van de zee) tijgen – zi...

Water

netgedicht
...de wolken over water glijdt de strakke zilver zee het licht zo dierbaar en gedwee gerekt de tijd nog zacht en schoon met passie streelt zomerkleuren in uw iris tooit wanneer gij volgt en overvloeit in najaar waar ik naakt en ...

O Dood-zijn, liggend in een kist

poezie
3,0 met 7 stemmen 3.983
...terend Langzaampjes aan, o eeuwig-eenzaam stom Klein stil gelaat, op 't witte kussen, kerend, Schoon 't Liefste u smeken zoude, u nooit meer om. O, Mensdom, dat niet wil blijven stil lerend Van Uw-...

GODEN!

poezie
3,9 met 10 stemmen 3.217
... Van zonde en van schijn, En van edele waarde, Verlost van schande en pijn, Schoon van dit slaafs venijn, En zalig - zalig op aarde! Goden willen wij zijn - ! Met e...

Met zen achten

poezie
3,6 met 11 stemmen 3.724
...lijk zeven, jaren: Wat schitterde dat oogje blij Van onder ‘t zwart der haren. Een aardig lachje, zacht en schoon, Ontblootte hagelwitte tanden, En vormde een kuiltje in iedre koon, Wat bruin van ‘t zonnebranden. ‘k V...

Amsterdamse grachten en het milieu!

hartenkreet
2,7 met 3 stemmen 55
... de alcoholisten, de ‘blowisten’ weg met de seks-werkers en gebruikers de Amsterdamse grachten worden zo schoon als schoon maar kan zijn flanerend met je liefje, je moeder of kind fantaserend over nu, vroeger of later f...

AKKERLEVEN

poezie
3,9 met 17 stemmen 2.769
... vliet Van de steile rotsen schiet. Els, zijn liefste door het trouwen, Wiegt met zang hem waar hij slaapt, Schoon ze vrij al wijder gaapt Dan de hoofse staatjonkvrouwen; En hij kust er Elsje voor. Zo brengt Melker 't leven ...

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.229
...m beschreie Al de dagen die ik leef. 'k Wens uw kruis te helpen dragen, En bij 't kruis met u te klagen, Schoon een ander u begeef. Puik der maagdelijke loten, Wil mijn bede niet verstoten: Laat mij aan uw zijde staan,...

Ds. Steven Anderson schiet sodomiet dood op de Dam; DROOM

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 19
...te rij hoefden ook bijna niet te lopen vanuit hun Koninklijk Paleis op de Dam daar direct achter mijn eigen (schoon)familie aflopend van vol evangelisch tot overvol van eigen weten, gelijk en ongelijkheid ook mijn gehandica...

Ei van tevredenheid

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 44
...ood en goud zijn maar wensen misschien een geluk in andermans ogen liever woon ik warm in tevredenheid een schoon nest van mezelf bewezen degelijk zo oud is het buiten heerst chaos en de avond verkilt
Zywa26 apr. 2019Lees meer…

Genot bindt niet...

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.655
...j toverslag, ontwakend met de kuise liefdegloed, die heel de schepping leven, tintlen doet, zo maagdlijk schoon, als d'eerste scheppingsdag, en in de laaien glans van 't jeugdig bloed verbeelding zwieren laat gelijk een...