inloggen

resultaten voor 'schoot'


1447 resultaten.
Sorteren op:

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.273
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkebollend pogen. Hij's bang in 't...

Kind der aarde

poezie
2,7 met 898 stemmen 124.784
...Hoe bleef gij trouw en goed, Moeder, voor de ontrouwe zoon! Ik slaap zoals een ongeboren kind zou slapen in uw schoot, En drink uw koele donkre kracht in nachtelijke dood, En elke nieuwe morgen in het nieuwe licht Rijs ik op s...

meedragen

netgedicht
... vinden de spreeuwen elkaar dansend als één geheel in de lucht verlatenheid en schoonheid in de schoot geworpen ik draag alles met me mee
J.Bakx 6 sep. 2019Lees meer…

Mamma

hartenkreet
Ditmaal blijft het niet bij schrijven Ik wil voor altijd bij je blijven In je schoot In het leven, in de dood Aan het eind of een begin In verlies en in gewin Dus waar zit je (waar zit je? waar ...

Geraakt.....

hartenkreet
Zijn beide oogjes staren twee handjes in zijn schoot verdrietig geraakt zonder gebaren zijn blik zo goed als dood onderweg heeft hij zijn kindzijn verloren al h...
metha23 aug. 2019Lees meer…

Het klein touche

netgedicht
... dagelijks gebeuren het klein touche proefde in delen leven en dood in de abrupte wisseling van veilige schoot waar hergeboorte geen familie kent is toekomst onbekend toch smaken kussen altijd weer naar meer op...

Voorjaar

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.203
... bruine landen De bruidgetooide landen van het voorjaar, Daar zij de lichtgod wachten, die het zaad Dat in hun schoot rumoert, zal stuwen naar de hemel. De hemel zelve, in oneindigheid Staat hij luid ademend over de aard’ geb...

Jij bent anders

netgedicht
Valken pakken geen schoeisel voor hun nest, niet de slipper die de farao in de schoot valt .....Hij kijkt omhoog en iedereen .....kijkt met hem mee .....naar de valk in de lucht Het moet een ...
Zywa14 aug. 2019Lees meer…

Onder de notenboom

netgedicht
...gde en een derde, aarzelend, op hun hoede, geen gebadder. Ik hield me doodstil. Homo Sapiens schoof van mijn schoot. De mezen schoten alle kanten uit. 'Onder ons gaapt de afgrond van het absolute niets', las ik verder in Ha...

Essentie als concept?

netgedicht
...id zich onderscheidt uit het concept van chaos, spoelt het aan als we de verbanden zien, valt het zomaar in je schoot
Pama16 jul. 2019Lees meer…

Altzheimer frietjes met kroket

netgedicht
...w de dodelijke mist, die zelfs haar liefste knuffel weer zal bedekken. Betast ze onzeker het voorwerp in haar schoot: In het gewriemel waarvan ik zojuist genoot. kan ik de parmantigheid plots niet ontdekken.

Loslaten?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 33
...ntbloot, te willen schrijven, klonk in alles wat gezegd was, gevat in het laatste woord wat me te binnen schoot, die toon blijft zwerven op jouw lippen van de wind verwachting in alles wat je zong en alles daar tuss...
Pama 9 jun. 2019Lees meer…

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.519
... avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En moede durend, stil vervliet In de open schoot van ’t schemer-zwijgen… Thans is in al de zielen vreê, En dank-gebed in al de huizen; En zelfs wie wrá...

Stil huilen

netgedicht
... niet gesmoord in stil liggen huilen Het is een stempel van verlangen naar geborgenheid in een veilige schoot een stempel in mijn ziel, mijn fado zonder weemoed
Zywa23 mei. 2019Lees meer…

Lieve vos

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 84
Vosje, schenk me je vruchten vannacht, vlij je bevallig naast me neer. Je buik en schoot zijn donzig zacht, je lijfje is geurig en teer.. Geef deze krijger, vermoeid en bekaaid voor één keer waa...

De reis

netgedicht
Plantjes neemt ze mee niet te groot ze moet er nog mee reizen plantjes dus op schoot in bus en trein tot ze met z'n drietjes bij de voorlaatste halte zijn. Voor hem en haar was het het eindst...

Moeder

gedicht
2,8 met 140 stemmen 41.478
...r stormen. Even blootshoofds en met een brede voet. Rijzend en dalend op haar vloed, als kleine vogels op haar schoot gezeten, konden wij lange tijd haarzelf vergeten, rustend en rondziend en behoed. Haar stem was donker en wat ...

Gedijen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 80
Waar zou ik nog kunnen gedijen ? warempel in jouw warme schoot. kom laat ons nu heel zachtjes vrijen dan denk ik minder aan de dood. zo streel je teder met je handen en ...

Getroffen herfst

hartenkreet
...aan Middellandse Zee leeft gevoelens op met een geopende hart nu dwarrelend blad stil ligt. Liefdevol op schoot met dat vakantiekiekje alleen op die plek waar kleuren theater straalt weer samen in het zonlicht.

in Nagoro

netgedicht
... in Nagoro haar ogen verdiepen zich in de verte van de vallei beide handen rusten open op haar schoot zijn peinzend hoofd gebogen als hij haar hand licht beroert twee mensen roerloos zij aan zij op ...
J.Bakx19 apr. 2019Lees meer…

Honingzoete pit?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 17
...r van neerbuigende cipressen hun harige benen sluiten in Homerus dicht. Nog zijn de ranke baaien in haar schoot gesloten, totdat je de juiste code vindt, de sleutel past waar je ankert, de lust te lessen in een willekeu...
Pama16 apr. 2019Lees meer…

Vlinderend gevoel

netgedicht
ik voelde de wind met het kind in je spelen het was niet de vrucht van je schoot maar ze ontwaakte als jij van het eerste lentewiegen genoot een vlinderend gevoel van voorjaar en blij ...

Brieven aan N. 9 t/m 16

gedicht
... 10. Hij ging op weg om half twaalf, je hoorde de auto op de kasseien en jij zat te staren met je handen in je schoot later trok je het bed uit de wand je ging slapen en hoorde nog lang auto's naderen die verder reden toen hij...

TEGEN DE ANGST XI

netgedicht
...de einder brandt, naar nog een hand, een andere hand – Alle angst betreft de dood. Elk verlangen geldt de schoot. .

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3,2 met 19 stemmen 7.407
...ht in uwe armen; Ik berg mij in die hoge nood, Vol hoop op ’t vaderlijk ontfermen, Ik berg mijn hoofd in uwe schoot. Ach! wil de dwaasheên mij vergeven, De dwaasheên van mijn losse jeugd! ’k Wijde u, o God! mijn volgend le...

TEGEN DE ANGST II

netgedicht
...rnis voelt beven. Je moet je nu gaan overgeven aan die afschaduwing van de dood en schulpt je handen voor je schoot.

Verborgen verleden

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 156
Verborgen verleden is voor mij vooral een geborgen verleden en geborgen was ik in de schoot van mijn moeder zij is dit jaar 10 jaar dood maar doorgaans springlevend in mijn gedachten en gedenken van ...

Amazone

gedicht
3,1 met 133 stemmen 34.646
... die heel uw warmte, ingesloten als in een schoorsteen, langs mij draagt. Wie is 't, die naar uw sterke schoot en bescheiden borst te dingen waagt? Uw warme blik zal niet verstalen, wanneer gij voor uw huisdeur sta...

Op een rat

netgedicht
3,0 met 6 stemmen 171
...hocking klem, och gut in één der gaten van een put hij krijste, moeder ik ga dood toen de rioolpers plaatjes schoot

Als 't kindje komen zal

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.398
... zij nog niet raden kan 't Gelaat der vreugd, door liefde haar beloofd: Haar eigen kind, nog sluimrend in haar schoot.