inloggen

resultaten voor 'smart'


1220 resultaten.
Sorteren op:

Ik wil je even aanraken

hartenkreet
...efde vrouw; ik met mijn geliefde dochter ik moest toen hevig slikken m'n opgekomen emotie niet direct in een smartelijk snikken te laten uitbarsten was visa-versa best wat gewend geraakt met mijn toen 10 jarige dochter Giulia...

Ondeelbare tijd?

netgedicht
...lijft gloeien in de as, wind en regen, daar zijn schuilplaats vindt, pijnlijk lang verzwegen opgeslagen in de smart van voor - en tegenspoed onderschrijft de dierbaarste herinnering zoals zij was, ze is niet vertrokken, morge...
Pama10 Jul. 2019Lees meer…

Echo’s ?

netgedicht
Stoffelijk niet van deze wereld verankerd in hart en nieren levendig in volle weerbaarheid, geen diepe smart, een sterke eigenheid valt niet uit de toon onmiskenbaar consequent voorafgaand aan een zekere dood ontsproo...
Pama21 Jun. 2019Lees meer…

Intieme schets

netgedicht
...j mij, intieme schets als een uitroepteken voor de wolkendans je geeft mijn knuffel een welkomstlied neemt alle smart van het verdriet mee naar het rijzen van de zon.
mobar17 Jun. 2019Lees meer…

Gewond Hart

hartenkreet
... en omwille hiervan zal het leven tegen ons keren Niet eerder wist ik van hartenpijn Ik voelde een ontzettende smart en vond haar vilein Het heeft zoveel pijn gedaan dat ik bijna niet meer verder kon gaan Een gedachte aan ha...
Carla11 Jun. 2019Lees meer…

tranen zonder tuiten

netgedicht
... met waterlanders zonder harnas hoe komt het dat diepe droefheid haar keel dichtschroeft en doet alsof smart geen traan waard is hoog in de lucht zingt de veldleeuwerik hoe troostrijk stromen droeve verlangens ...
J.Bakx10 Jun. 2019Lees meer…

Geef je reactie

netgedicht
...ring, dank en interesse stuur dus je commentaar in een reactie doch plaatsing is nog niet gegarandeerd met smart wachten we op onze redactie die tot op heden alles heeft geweerd....... 4 juni 2019
Max 4 Jun. 2019Lees meer…

Mensenogen

poezie
3.2 met 25 stemmen 6.395
... uitzien van groot gemis Of starlings staren van droevenis. Ik houd van ogen die prachtig spontaan Van grote smart naar geluk willen gaan Die moe van gemijmer in avond’lijk land Weer blikkeren uit ruiten waar zonlicht in bran...

Verlaten gevoel

hartenkreet
...am land. Tussen zwarte muren, huist mijn bloeddoorlopen hart. Gedoofd van alle vuur, ten prooi aan pijn en smart. Mijn geest, een berg van stilte, achter dichtbegroeide hagen, die zich afsluit, troost zoek in verget...

Bomen

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 54
...r je ziel.. Een boom is vast een engel die ooit naar beneden viel. Bomen zijn behoeders, ze verlossen je van smart, ze jagen op demonen en balsemen je hart. Bomen bergen nesten, ze zijn heerlijk serviel, uit het oosten en...

Geef je reactie

netgedicht
...ring, dank en interesse stuur dus je commentaar in een reactie doch plaatsing is nog niet gegarandeerd met smart wachten we op onze redactie die tot op heden alles heeft geweerd....
Olean 8 May. 2019Lees meer…

Ween niet mijn lief.

netgedicht
...t in dat stilleven kracht in tijd verstard in alle beeltenissen, die we in voortgang zullen missen, geen dieper smart weerspiegelt in een zacht onderdrukte toon, waarin hun plaats in mijn wereld werd opgetekend en hebben ver...
Pama 6 May. 2019Lees meer…

Sterren en rozen

hartenkreet
4.8 met 4 stemmen 223
...rozen voor mijn verzen gekozen. Sterren en rozen die de liefde immer weer loven zij het in vreugd zij het in smart de roos geeft haar kleur de ster geeft haar kracht. Aan de hemel bloeien de sterren die mysteries haarfijn u...

Ik herinner en gedenk

netgedicht
...rels die floten elders de oorlogsboten en hoge wolken ja die was, de mei lootte, uit ook nu 't bonzende hart en smart. Tot verbazing van toen vele, stopten daar die treinen, mijmerden zij wellicht nog over 't ooit en de schoonh...

Genot bindt niet...

poezie
3.0 met 7 stemmen 1.628
... met der rijpheid traag en vast gespin, spint zich het net der draden die ons in het leven wikklen, met zijn smart en vreugd, dat voor ons wezen tot een eenheid smelt, die onze wereld is en heel de wereld geldt.

Een beetje ruimte

hartenkreet
...taan Je hebt dat al bewezen door jezelf te wezen Ook raak je mensen in hun hart want ze wachten op je met smart Als ik je beetje bij beetje laat gaan beloof me dat je voortaan jezelf altijd zal blijven en je het kwaad ...

Memorium aan mijn zus, (+ 30-05-1993)

netgedicht
...am droeg, bewaar ik in mijn hart. Je was het stervend leed, gegroeid aan het eeuwig licht, ontdaan van pijn en smart. Je naam, Je lief gezicht, Gegrift, In mijn hart van vlees en bloed, hoe kan ik je vergeten, Ik wil naas...

Verlangen,

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 35
... Windvlagen ruisen door de bomen Ver van je liefrijk hart, Als tranen van verloren dromen terug naar zorgen en smart. Zonder jou, een troosteloos leven, Waarom moest jij gaan Voor mij een eindeloos streven van eenzaamheid verga...

STILTE (2)

netgedicht
...lte maak je nooit weer mee ze zal ons nooit weer als toen behagen en heel diep in onze ziel doet iets ons met smart onbewust verlangen naar dat wat was uit die verloren dagen

Peinzensmoede

poezie
3.6 met 11 stemmen 1.441
...id Blijkt altoos meer; Wij weten weinig – Te weinig, Heer! Maar toch, al gloeit soms Mijn hoofd van smart – In U, mijn Schepper, Vertrouwt mijn hart. Niet ómdat alles Uw Liefde ontdekt, Maar óndanks alles ...

Dezelfde gepassioneerde moedersmaak

netgedicht
... in regenbuien tegen. Ik herinner mij haar scherpte uit Betuwe genen haar soms ietwat preutse hart, de doorstane smart, lappen stof voor onze kledij haar kievit-eega uit Mei. Dezelfde gepassioneerde smaak voor alles wat ademt is...

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4.0 met 7 stemmen 2.013
...: ‘k doe al: wel hoe zou ik niet leven? Ik voel te zeer d’ellende waardoor ik word gedreven En d’eindeloze smart: Maar ik leef zonder hart, Vermits dat is tot pand bij mijn Godin gebleven. Hoe leef ik zonder hart? Dat kan ...

Wijs besluit

snelsonnet
3.8 met 4 stemmen 214
... maand heeft me warm toegeknikt Geen worsteling noch innerlijk conflict Het werkt! Geen onmacht voelde ik, geen smart: Eind vorig jaar nam ik een wijs besluit Met goede voornemens is ’t voortaan uit

De luchten hangen vol dagen

poezie
4.6 met 8 stemmen 2.734
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen-sart; Ik zal te ziek zijn, om te wezen Wat uw w...

Een dichter beminnen...

hartenkreet
...an uw ziel. Ze herkennen de liefde in uw ogen. Laat hen tot uw stoutste dromen toe. Geef hen al uw zorgen en uw smart. Nooit worden verlichte dichters moe. Onvermoeibaar beroeren zij uw lichaam, en uw geest. Zorgen tillen ze v...

Sonnet

poezie
3.0 met 17 stemmen 2.929
Laas! Zal mijn onluk dan zijn wreedheid nimmer staken? Zal dan mijn smart, dus lang gerezen in de top, Nooit dalen? Zal mijn ramp dan nimmermeer houden op? Maar steeds volharden in op mi...

De dood van een jaar

poezie
4.2 met 8 stemmen 1.656
... bruin, En 't bruin hoofd in een bruine krans, Een dood jaar, vinden: - Zeg, kan dát zijn, oud-jaar? O Smarten-rijk oud-jaar, Oud-jaar, dat 'k zo heb liefgehad, Van dat 'k met u te schreien zat En haast zou breken; ...

Sint-Nicolaas

poezie
4.2 met 11 stemmen 2.722
...n Met die bonte harlekijn! Eerlijk zullen we alles delen, Suikergoed en marsepein; Maar, o wee! wat bittre smart, Kregen wij voor koek, een gard! Doch ik vrees niet, dat wij klagen, Vader, Moeder zijn te goed! Waren we...

In 't huis van Smart

poezie
4.0 met 7 stemmen 2.236
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen of zij 't van ...

Het oude huis

poezie
3.5 met 6 stemmen 1.951
... seizoen. Het oude, daar voor 't eerst mijn hart Gesmaakt heeft, wat niet al! Een liefde, een zaligheid, een smart, Die 'k nooit meer smaken zal! Daar in een bange, heilge nacht Uw eerste levenskreet, O eerste wicht, zo bl...