inloggen

resultaten voor 'smart'


1205 resultaten.
Sorteren op:

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.974
...: ‘k doe al: wel hoe zou ik niet leven? Ik voel te zeer d’ellende waardoor ik word gedreven En d’eindeloze smart: Maar ik leef zonder hart, Vermits dat is tot pand bij mijn Godin gebleven. Hoe leef ik zonder hart? Dat kan ...

Wijs besluit

snelsonnet
3,8 met 4 stemmen 209
... maand heeft me warm toegeknikt Geen worsteling noch innerlijk conflict Het werkt! Geen onmacht voelde ik, geen smart: Eind vorig jaar nam ik een wijs besluit Met goede voornemens is ’t voortaan uit

De luchten hangen vol dagen

poezie
2,2 met 14 stemmen 2.699
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen-sart; Ik zal te ziek zijn, om te wezen Wat uw w...

Een dichter beminnen...

hartenkreet
...an uw ziel. Ze herkennen de liefde in uw ogen. Laat hen tot uw stoutste dromen toe. Geef hen al uw zorgen en uw smart. Nooit worden verlichte dichters moe. Onvermoeibaar beroeren zij uw lichaam, en uw geest. Zorgen tillen ze v...

Sonnet

poezie
2,1 met 22 stemmen 2.922
Laas! Zal mijn onluk dan zijn wreedheid nimmer staken? Zal dan mijn smart, dus lang gerezen in de top, Nooit dalen? Zal mijn ramp dan nimmermeer houden op? Maar steeds volharden in op mi...

De dood van een jaar

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.634
... bruin, En 't bruin hoofd in een bruine krans, Een dood jaar, vinden: - Zeg, kan dát zijn, oud-jaar? O Smarten-rijk oud-jaar, Oud-jaar, dat 'k zo heb liefgehad, Van dat 'k met u te schreien zat En haast zou breken; ...

Sint-Nicolaas

poezie
2,3 met 17 stemmen 2.709
...n Met die bonte harlekijn! Eerlijk zullen we alles delen, Suikergoed en marsepein; Maar, o wee! wat bittre smart, Kregen wij voor koek, een gard! Doch ik vrees niet, dat wij klagen, Vader, Moeder zijn te goed! Waren we...

In 't huis van Smart

poezie
2,5 met 10 stemmen 2.209
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen of zij 't van ...

Het oude huis

poezie
2,4 met 8 stemmen 1.896
... seizoen. Het oude, daar voor 't eerst mijn hart Gesmaakt heeft, wat niet al! Een liefde, een zaligheid, een smart, Die 'k nooit meer smaken zal! Daar in een bange, heilge nacht Uw eerste levenskreet, O eerste wicht, zo bl...

Ontevredenen

poezie
1,8 met 11 stemmen 2.852
...ankbaar wil aanvaarden, Wat hem God heeft toegezegd. Ook mijzelf, naast veel verblijden Viel veel bittere smart ten deel, Veel miskenning, lichaamslijden, Klappen in mijn financieel, Zou ik daarom morren, klagen? Nee...

Met duizend ogen

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 63
...me meevoeren door stemming en sfeer naar grenzen van weleer in de diepte van ons hart overweldigend was de smart en het mededogen dat met duizend ogen warmte gaf na een korte heling ging ik weer omhoog waar de ruimte h...

Vader en moederende dagen

netgedicht
... Vandaag dus even niet of juist denken aan dagen van hunkeren en liefde keer op keer. In hand en hart ligt nog smart, die laatste groet die ons steeds weer fragiel herinneren doet. De dagen kennen soms schaduwen breed en smal,...

Mysterie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.641
...aduws deed beven... Maar mijn ziel is vervúld geweest. En hetgeen in haar duister blijft hangen, Een levende smart schoon ze zwijgt, Is de snik van een eindloos verlangen Uit een droefheid die woordenloos hijgt.

Gevoel

poezie
2,8 met 23 stemmen 3.680
...j 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar meer nog klemt in smarte! Gij, mijner dichtkunst ziel en doel! Gij zijt de bron mijns levens! Maar, overweldigend gevoel! Die van mi...

Dansen op spijkers

snelsonnet
4,2 met 5 stemmen 150
...en vaak pijn Maar lavend zijn de nectar en de wijn Verslavend wel, desnoods intraveneus Wie wil dan toch, met smart en goed fatsoen Zijn leven aan de Poëzie verdoen?

Warmen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 81
Hoe koud het eenzaam hart dat niet meer slaat voor medemensen met pijn leed en smart niet voelt diens verdriet in hun lijdend hart verblind slechts door zijn eigen wrok en haat. Waar is gevoel d...

Het verlaten huis

poezie
...iet dan ik, - maar áls ik opzie, Dan voel ik dat zij mij heeft aangezien, Maar 't niet wil weten om die grote smart; - En als verschrikt buig ik dan weer het hoofd Achter mijn boeken en ik durf niet spreken Tot haar, schoon ...

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 151
...vens kwelling, 't maakt mij elke onspoed licht; 't strooit nog bloemen langs het voetpad 'twelk ik vaak met smart betree en vertroost nog als mij 't lijden kluistert aan mijn legerstee. Neem dan met een hart vol liefde ...

Randstad in de regen

hartenkreet
... koud Duizendkoppig scheren pegels ijzelregen in het hart van machinist en medemens in ogenblikken van zijn smart.

Ik herinner en gedenk

netgedicht
...rels die floten elders de oorlogsboten en hoge wolken ja die was, de mei lootte, uit ook nu 't bonzende hart en smart. Tot verbazing van toen vele stopten daar die treinen mijmerden zij wellicht nog over ooit en schoonheid of v...

Smart

netgedicht
.... Zij die groot denken, geloven in een nieuwe start. Biologen ontwerpen nanorobots. Mercedes een elektrische Smart.

Troost

poezie
...ge u 't lijdend hart verscheuren, moet gij bij het sterfbed treuren, sleept de tijd, in trage dracht, u door smart en tranen henen; op het scheiden volgt herenen: ‘God geeft altijd kruis naar kracht!’ Wel hem die dit ...

Jezus sterft aan het kruis

hartenkreet
...g naar de eeuwigheid komt stilaan nader Zijn zending als de Mensenzoon is volbracht van lichamelijke pijnen en smart ontbonden heeft Hij eindelijk de berusting gevonden ? en weet dat Zijn hemelse Vader Hem verwacht ‘ ‘V...

waar jij voor viel.

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 131
... ik niet dat ik van je houd, voor mij heeft dat geen enkele zin, zomaar woorden om niets, zomaar een hart vol smart, de gedachten waar jij voor kiest, vermoorden alle liefde in mijn hart, vertrouwen is de toekomst ook al zijn...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 248
... Dat uit het bèst zich in de drang Van zoet gezang Met juichen en met klagen: - En iedre toon van vreugd en smart Vindt bron en weerklank in het hart.

Hoor naar mijn gebed

hartenkreet
...evouwen handen. Heer, geef ook vrede in mijn hart En liefde voor andere mensen Vergeef het kwade en heel alle smart En vervul der mensen wensen. Heer, geef dat ik naar U verlang U houdt ook zo veel van mij U bewaart mij voor...

Viooltjes

hartenkreet
...ls de lieve Heer op hun donkere wangen zie ik vaak traantjes hangen en kon ik in hun hartjes kijken welke 'n smart moet daar niet slijten? ik zag ze over witte kistjes glijden hun blaadjes in verdriet verknijpen. aan oude gr...

Liefdesgeheim

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 74
...bitterzoete spelonken van mijn winnaarshart; Een jongeling met weemoedige ogen samen die momenten van opperste smart en er was bliksem in de nacht alsof de goden ons bezochten in onze lustige ijver de afgrond nabij een afs...

Où peut-on être mieux?

poezie
3,0 met 2 stemmen 295
...j buiten?) tik-tom, tik-tom de regenvingers tikken, tikken tegen de ruiten: waarom, waarom? Vreugde en smart om wat nimmer kome en 't leven zal zich sluiten; tik-tom, tik-tom, de regenvingers tikken, tikken tegen...

ZESTIGSTE VERJAARDAG.

poezie
4,0 met 3 stemmen 735
...ok van bange zorgen niet Of verdriet, Schoon ik ’t leed wel kende; Maar, wat immer zij gebeurd, Niet een smart, die hooploos treurt, Niet het hartzeer, dat verscheurt, On-verzachtbre ellende. Vrouwen kindren, zie mij a...